Pro žáky školy

Zde naleznete materiály a výukové texty pro podporu výuky

  Výukové dokumenty pro jednotlivé předměty

  1. Anglický jazyk

  2. Cestovní ruch

  3. CJL/OBN

  4. Český jazyk a literatura pro SOŠ a SOU

  5. Český jazyk a literatura - čtenářská dílna

  6. Dějepis, dějiny kultury

  7. Ekonomika

  8. Fiktivní firma

  9. Informatika

  10. Komunikace

  11. Matematika

  12. Kuchařská technologie

   • Německý jazyk

   • Potraviny a výživa

   • Pěstování rostlin

   • Právo

   • Regionální turistické služby

   • Stroje a zařízení

   • Strojnictví

   • Technologie pěstování

    • Stolničení

     • Účetnictví

     • Základy přírodních věd

     • Zahradnictví


     Pracovní sešity


     Materiály a informace k maturitním zkouškám


     Digitální učební materiály

     1. Podnikání a finance

     2. Gastronomie

     3. Chov zvířat a pěstování rostlin

     4. Cukrářská výroba + gastronomie

     5. Zeměpisná témata

     6. Vybrané zemědělské a zahradnické plodiny

     7. Společensko vědní základ

     8. Konverzační témata - cizí jazyky