Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekty finančně podpořené z EU

Žáci pomáhají seniorům a zdravotníkům

Od nadačního fondu Škoda Auto jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 50 tis. Kč, který bude použit na charitativní činnost a nákup čtyř notebooků pro žáky ze slabého sociálně-ekonomického prostředí.

Velmi děkují senioři a děti z dětského domova za výrobky cukrářů, zahradníků a žákům domova mládeže za zdobené perníčky, které jsme jim předali v rámci finanční podpory Nadačního fondu Škody Auto a MAS Dolní Pojizeří. Odkaz na vysílání První Boleslavské https://www.youtube.com/watch?v=DQSflxpi54M&feature=youtu.be Dále jsme předali  výrobky cukrářů a zahradníků do domovů seniorů a zejména na všechna oddělení Klaudiánovy nemocnice v Ml. Boleslavi. Při předávání natáčela pořad regionální Boleslavská televize a rádio Signál.Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Obsahem projektu je vytvoření centra technologické excelence vybavené nejmodernějším gastronomickým zařízením využívaným pro praktické vyučování žáků oborů Kuchař – číšník, Cukrář, Gastronomie, při aktivitách celoživotního vzdělávání dospělých (škola má udělenou autorizaci pro oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru Cukrář dle Národní soustavy kvalifikací s možností získání stupně vzdělání - úplnou profesní kvalifikaci) - odborné kurzy a semináře, rekvalifikační kurzy, mistrovské zkoušky apod. a při odborných aktivitách pro žáky ZŠ. Cílem je modernizace vybavení pro odborný výcvik - cvičné kuchyně, cukrářské dílny a školní kuchyně.OPVVV - Šablony II - Škola pro praxi II

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016867

Projekt je spolufinancován evropskou unií a je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010080

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů skladů a vybudování tak nové učebny pro odbornou přípravu, která bude odpovídat standardům 21. století a tím zkvalitnit výuku teoretického vyučování i odborném výcviku.OPVVV - Šablony I - Škola pro praxi

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008173

Projekt je spolufinancován evropskou unií a je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.IROP - Modernizece zemědělských mechanizačních prostředků

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002500 Cílem projektu podpořeného evropskou unií je pořízení moderní zemědělské techniky - nového traktoru a vířivých bran. Zároveň dojde i ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky i výukových prostor s využitím moderních názorně demonstračních a praktických metod. Pro zvýšení komfortu žáků dojde i k drobným úpravám venkovního prostranství.Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – „Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“.Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Náš projekt si zejména klade za cíl přiblížit žákům základních škol našeho regionu naše obory Zemědělec – farmář, Zahradník a ukázat jim odbornou vazbu i na obory ostatní. Nejužší a nejčetnější bude naše spolupráce se ZŠ Brodce, Dolní Slivno a s oběma ZŠ v Benátkách n.J.Propagace turistických destinací - Road trip II

S projektem Road trip řada žáků naší školy navštívila zajímavá místa ve Středočeském kraji. V dobré náladě a atraktivními dopravními prostředky jsme prožili hezké dny a dozvěděli se mnoho informací o regionech kraje a jejich pamětihodnostech.Projekt Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Projekt je zaměřen na zavedení inovativních metod do výuky s důrazem na propojení teoretických a praktických dovedností žáků v oborech Cukrář, Kuchař-číšník, Zemědělec-farmář, Zahradník, Gastronomie a Cestovní ruch.

Cílem projektu je také zatraktivnění těchto oborů pro nové uchazeče o studium a zajištění lepší pozice pro uplatnění absolventů na pracovním trhu.

Zapojeni do vybraných aktivit projektu budou i žáci SOU a SOŠ Vlašim a SOU Čáslav.

Realizace projektu je rozdělena do šesti klíčových aktivit: Vytvoření  a ověření vzdělávacích modulů,  Odborné vzdělávání a stáže pedagogů, Rozvoj podnikatelských dovedností, Projektové dny, Pracovní trhy a Oborové soutěže.