Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

2.B - Gastronomie

 • Německý jazyk NEJ

  • 2021-05-17 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e - learning:
   1) zopakovat si gramatiku na str. 72/ V., VI., VII.
   2) naučit se slovíčka 7 A/ str. 234

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-11 - Německý jazyk - Eva Moravová

   oline výuka:
   1) předložky se 4. pádem (185/12)
   2) a) osobní zájmena ve 4. pádu (73/5)
   b) zájmeno "wer" ve 4. pádu (75/6)
   c) zu Hause x nach Hause (72/7)
   A3) domácí úkol - naučit se slovíčka 7 A (str. 234)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-10 - Německý jazyk - EVa Moravová

   e - learning:
   na online výuku 11.5. si zopakujte veškerou gramatiku 6. lekce od I. po IV. (str. 72)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-04 - Německý jazyk - Eva Moravová

   online výuka:
   setkání s představiteli a žáky naší partnerské školy ve Wiesau, studijního oboru Asistent pro hotelový a turistický management v úterý 4. 5. 2021 od 11:00 do 11:40 hod. Společná návštěva Muzea dějin v Bernau - Tachov. Jazyková animace.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-03 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e-learning:
   příprava otázek na setkání s partnerskou školou ve Wiesau

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-27 - Německý jazyk -Eva Moravová

   online výuka:
   1) shrnutí předložek se 4. pádem
   2) kontrola domácího úkolu na str. 73/IV
   3) drilová cvičení na předložky se 4. pádem - SMS, doplňovačky

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - Německý jazyk - Eva Moravová

   26.4. e-learning:
   zopakujte si za pomocí pořadu Němčina pro samouky mit Jitka na you tube:
   1) kapitolu Skloňování podstatných jmen
   2) kapitolu Předložky se 4. pádem
   a naučte se zpaměti předložky se 4. pádem

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-20 - Německý jazyk - Eva Moravová

   online výuka:
   1) kontrola domácího úkolu 183/7
   2) části dne, časové údaje
   3) předložky um a am
   4) předložky se 4. pádem

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-19 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e- learning:
   1) příprava odpovědí 183/7
   2) shlédněte na youtube: Němčina pro samouky mit Jitka 9 (skloňování podstatných jmen) a 12 (předložky se 4. pádem), na tuto látku budeme navazovat při online výuce 20.4.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-13 - Německý jazyk - Eva Moravová

   online výuka:
   1) Stefans Tag - odluč, a neodluč, předpony
   2) Peters Tagesablauf - vyprávění podle návodu
   3) Mein Tag -příprava domácího úkolu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-12 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e-learning:
   183/5 - tvořte věty podle návodu (odevzdat do 24.00 hod. dne 12.4.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Online výuka.
   1) slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami - hledání v textu, časování
   2) otázky a odpovědi
   3) Ein Tag von Stefan

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-30 - Německý jazyk - Eva Moravová

   online výuka:
   1) ústní prověřování vědomostí
   2) podtrhávání odlučitelných a neodlučitelných předpon v textu na str. 66
   3) používání sloves s odlučitelnými předponami ve vyprávění, str. 67/ cv. 2A a 2B

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-29 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e-learning:
   Příprava na čtení a překlad "Aus dem Leben von Denisa"

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-23 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Online výuka:
   1) vyhodnocení plnění domácích úkolů
   2) Tagesprogramm - používání určování času a sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami - učebnice str. 66, 67/2A, 2B

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-22 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e-learning
   1) opakování určování času
   2) opakování předpon
   3) připravit si překlad na str. 66

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-16 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Online výuka:
   1. Čtení a překlad článku na str. 66 "Aus dem Leben von Denisa"
   2. Úkoly na str. 66 1A, 1B a na str. 67/2A - praktické používání sloves s předponami odluč. i neodlučitelnými
   3. Osnova - Mein Tagesprogramm

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-15 - Německý jazyk - Eva Moravová

   1. Zopakovat si slovní zásobu k určování času a odlučitekné i neodlučitelné předpony.
   2. Projít si všechna slovíčka 6. lekce.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-09 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Online výuka:
   1) shrnutí tématu "Určování času, hodiny", opakování číslovek, práce s ciferníkem
   2) drilová cvičení 73/III, 68/6, 182/3
   3) domácí úkol 182/4 - zaslat na classroom do 15.3.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e- learning:
   shlédnout na youtube "Němčina pro samouky mit Jitka" kapitolu 8 (hodiny) a připravit si slovní zásobu na 9.3.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Online výuka
   1. Slovní trénink - 6. lekce
   2. Slovesa s odlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73 - opakování
   3. Slovesa s neodlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73 - opakování

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - Německý jazyk - Eva Moravová

   e- learning:
   Příprava seminární práce "Speisekarte" (do 8.3.) - zadání je uvedeno 22.1.2021


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Online výuka:
   1. Slovní trénink - 6. lekce
   2. Slovesa s odlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73
   3. Slovesa s neodlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73
   4. Zadání seminární práce "Speisekarte" na 8.3.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - Německý jazyk - Eva Moravová

   22.2.2021: e-learning: naučit se druhou polovinu slovní zásoby 6. lekce + úkol na str. 176/cv. 19

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Milí žáci,
   16.2.2021 bude opět probíhat online výuka na classroom. Připravte se na prověřování znalostí první poloviny slovíček lekce 6 po "nie". Zároveň jste měli zaslat řešení cvičení 9 na str. 172.

   Mnoho zdraví přeje Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Německý jazyk - Eva Moravová

   Milí žáci,
   zítra 26.1.2021 bude opět probíhat online výuka na classroom. Připravte si vyprávění na téma Stravovací návyky (Essgewohnheiten), jak jste měli napsat v posledním domácím úkolu.

   Mnoho zdraví
   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - NEJ - Eva Moravová

   Milí žáci,
   došlo ke změně přístupového kódu na classroom, takže aktualizace:
   výuka NEJ bude v úterý 19.1. v 11.50 na školním účtu pod přístupovým kódem n7kato7.
   Těším se na vás

   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - NEJ - Eva Moravová

   10. úkol - 12.1.2021 + 11. úkol - 18.1.2021

   Dobrý den, milí žáci,
   Posílám vám 10. úkol:
   1. V pracovním sešitě 5. lekce na str. 171/ cv. 4
   2. Dále na str. 171/cv. 5, jde o opakování gramatiky ze str. 34/III. a 54/V.
   4. Dále na str. 171/cv. 6, jde o opakování gramatiky ze str.54/V.
   5. Dále na str. 171/cv. 7, jde o opakování gramatiky ze str. 54/I. a II.
   11. úkol - připravit se na online výuku (slovní zásoba a komunikace 5. lekce) dne 19.1.2021
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Příští týden v úterý 19.1. začnu vyučovat online v programu classroom. Přihlaste se prosím pomocí kódu v3lyid3 v 11.50 hod. do své učebny. Doufám, že v tu dobu nemáte výuku s jiným vyučujícím (je to doba, kdy máte v rozvrhu NEJ). Pokud ano, dejte mi vědět na eva.moravova@seznam.cz.

   Přeji vám hodně zdraví a vůli dále studovat na dálku.
   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Německý jazyk - Eva Moravová

   9. úkol - 5.1.2021

   Dobrý den, milí žáci, zdravím vás s příchodem nového roku a přeji vám, aby byl lepší, než ten uplynulý, abyste byli zdraví a šťastní vy i vaši blízcí.
   Posílám vám 9. úkol:
   1. Zopakujte si slovní zásobu 4. a 5. lekce - vaše minulé testy nedopadly moc dobře
   2. Na str. 54 si zopakujte body I. až VI. + příslušná cvičení na str. 55
   4. Na str. 170 doplňte cvičení 1 a 3. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-14 - Německý jazyk - Eva Moravová

   14. a 15. 12. 2020

   Prezenční výuka ve škole: shrnutí a procvičení učební látky ze 4. a 5. lekce z období distanční výuky (viz TK), prověřování vědomostí, zadání dalších úkolů.
   21. 12. 2020 - 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-01 - Německý jazyk - Eva Moravová

   8. úkol - 1.12.2020

   Dobrý den,
   posílám vám práci na 8. týden:
   1. Zopakujte si slovní zásobu 4. a 5. lekce - po spuštění prezenční výuky vám dám test
   2. Na str. 49 si vyplňte cv. 4 a poslechněte na CD1 cv. 5A a 5B ke kontrole a k zopakování
   3. Na str. 54 nastudujte body V. a VI., tj. Zápor a Složená slova
   4. Na str. 55 doplňte příslušná cvičení V. a VI. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Hodně zdraví vám a vašim blízkým přeje Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - Německý jazyk - Eva Moravová

   7. úkol- - 24.11.2020

   Ahoj žáci,
   posílám vám práci na 7. týden:
   1. Pokračujeme ve slovní zásobě 5. lekce - naučte se slovíčka na str. 232/5 C + Komunikace
   2. Na str. 54 nastudujte body III. a IV., tj. Rozkazovací způsob a jeho tvoření
   3. Na str. 55 doplňte příslušná cvičení III. a IV. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Hodně zdraví vám a vašim blízkým přeje Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Německý jazyk - Eva Moravová

   6. úkol- - 18.11.2020

   Ahoj žáci,
   posílám vám práci na 6. týden:
   1. Začínáme slovní zásobu 5. lekce - naučte se slovíčka na str. 232/5 A a 5 B
   2. Na str. 54 nastudujte body I. a II., tj. Přítomný čas nepravidelných sloves a Způsobové sloveso mögen
   3. Na str, 55 doplňte příslušná cvičení I. a II. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Hodně zdraví vám a vašim blízkým přeje Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Německý jazyk - Eva Moravová

   5. úkol- - 10.11.2020
   Ahoj žáci,
   posílám vám práci na 4. týden:
   1. zopakujte si slovní zásobu 4. lekce (nejlépe každý den projít všechna slovíčka, vypište si ta, která vám dělají problémy a ty si opakujte často)
   2. Z CD1 (na zadní straně přebalu učebnice) si poslechněte a splňte úkoly cvičení na str. 42/9 a na str. 43/11, na str. 168/22, 23. 24
   3. V pracovním sešitě doplňte cvičení na str. 166/ 15 a 167/17 - pracovní sešity budu kontrolovat po návratu do školy, takže je neposílejte.

   Hodně zdraví. Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci, co se týče online výuky, malá změna: přejdeme na aplikaci google classroom. Samozřejmě učím více tříd a hodin a vyučovací hodiny dle standardních rozvrhů někde nelze zcela dodržet, jak sami máte jistě již zkušenost. S vaší třídou, jak mi můj připravený online rozvrh ukazuje, mohu mít hodinu v tento čas: ponděli 8:00 - 8:45, další možností je úterý v 15:00. Prosím, dejte mi co nejrychleji vědět - nejlépe, kdyby třeba předseda či místopředseda třídy ten výběr přes skupinu zkoordinoval a dal mi vědět, v který čas se můžeme sejít, pak vám pošlu kód.
   Jako přípravu vám zadávám kompletně slovíčka a znalost způsobových sloves ze 4. lekce ; snažte se vyplnit co nejvíce v pracovním sešitě ze 4. lekce, společně si projdeme.
   Děkuji za pochopení a těším se na výuku.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Německý jazyk - Eva Moravová

   4. úkol- - 03.11.2020
   Milí žáci,
   doufám, že jste si užili podzimní prázdniny a budeme moci opět s chutí pokračovat ve studiu. Děkuji za zaslané úkoly a posílám vám práci na 4. týden:
   1. zopakujte si slovní zásobu 4. lekce
   2. Z CD1 (na zadní straně přebalu učebnice) si poslechněte a splňte úkoly cvičení na str. 38/1, 3 a na str. 43/12A a 12B
   3. V pracovním sešitě doplňte cvičení na str. 165/ 12 a 13 - pracovní sešity budu kontrolovat po návratu do školy.

   Mějte se dobře, přeju vám hodně zdraví. Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - německý jazyk, Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   zdravím vás všechny po prázdninách a doufám, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly. Jelikož se ukazuje, že distanční výuka se prodlouží, bude nutné aplikovat větší měrou online hodiny přes aplikaci Zoom. Je třeba se dohodnout na vhodných časech. Navrhuji časy, kdy bychom měli standardně hodinu němčiny. Doufám, že v onen čas nejste vázáni jinou školní online povinností? Prosím, potvrďte mi na email. Děkuji a přeji vše dobré.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Německý jazyk - Eva Moravová

   3. úkol- - 20.10.2020
   Milí žáci, posílám vám práci na třetí týden:
   1) naučte se na str. 231 ve 4. lekci, část Komunikace
   2) doufám, že jste se dobře naučili časování způsobových sloves - vypracujte nyní v pracovním sešitě cvičení na tuto látku: str. 162/1, 163/4 a 6, 164/8 a na str. 165/10. Toto poslední cvičení mi opět zašlete na email.
   UPOZORNĚNÍ!!! Úkol ze 13.10. ještě nezaslali: Gregorová, Hodková, Jandová, Jindra, Kořínková, Marková Aneta i Simona, Pražáková a Říha - znamenalo by to, že máte nedostatečnou. Dávám vám napoprvé ještě možnost k nápravě - úkol můžete zaslat do pátku 23.10. Těm, kteří úkol zaslali děkuji. Se známkou vás průběžně seznámím.

   Hodně zdraví Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   vím, že to pro mnohé s nevalnými znalostmi němčiny je složité - musíme to však zvládnout. S němčinou jsme sotva začali a nastala distanční výuka. Někteří jsou již pokročilejší, ti mohou pracovat již již z učebnice Direkt- opakovat lekce 1 a 2, vypsat a naučit slovní zásobu. Prosím,abyste si všichni učebnice buď pořídili!!! (třeba od bývalých žáků naší školy - poptejte se přes Facebook) nebo nafotili. Víte, že jde o učebnici Genau - němčina pro střední odborné školy a učiliště nebo o učebnici Němčina pro kuchaře a číšníky - Věra Höppnerová. Dále budeme pracovat podle učebnic. V příloze Vám zatím zasílám text se zásadami německé výslovnosti, které jsme si již říkali, ale tato rekapitulace bude pro všechny velmi užitečná. Současně v příloze máte k naučení dny v týdnu a jednoduché věty. Prosím prostudovat, doplnit věty k doplnění ve dvou cvičeních dole a poté mi poslat 10 vět v němčině, kdy v každé použijete den v týdnu, včetně víkendu. Nezapomeňte na předložku am u všech dnů v týdnu i u výrazu o víkendu (tedy am Wochenande). Prosím poslat do soboty 24.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.com

   Doufám, že jste všichni v pořádku a zdraví.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Vážení studenti,
   doufám, že pilně pracujete samostudiem na 4. lekci v učebnici Direkt, pro kontrolu vám posílám test na způsobová slovesa - po vyplnění mi zašlete do pátku 23.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.com
   Děkuji.
   Zdislava Csémy

   P.S. Některá slovíčka pro vás možná budou neznámá, prosím, pracujte se slovníkem.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Německý jazyk - Eva Moravová

   2. úkol- - 13.10.2020
   Ahoj všichni, posílám vám práci na druhý týden:
   1) naučte se slovíčka 4. lekce, část 4 B a 4. C po slovíčko schlecht
   2) nastudujte na str. 44 část III. a IV.- Eva Moravová
   3) vypracujte všechna cvičení na str. 45, ofocené pošlete na email eva.moravova@seznam.cz
   Pokud by někdo nemohl pochopit látku, spojte se se mnou mailem nebo telefonicky.
   Hodně zdraví Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Německý jazyk - Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   doufám, že se pilně učíte, i jste si zapsali slovíčka ze 4.lekce. Níže odkaz na procvičování modálních (způsobových) sloves - užitečné stránky, prostudujte - dole pak můžete provést online test. Způsobová slovesa máte také podrobně pojednána ve Vaší učebnici a pracovním sešitě. Kdo nemá učebnici, prosím, poproste spolužáky, ať vám nafotí. Koncem týdne vám pošlu můj test na tato slovesa, tak, prosím, pracujte.
   Mějte se hezky a buďte zdraví.

   https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018040501-modalni-slovesa

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Německý jazyk - Eva Moravová

   1. úkol - 6.10.2020
   Milí žáci, opět nám začíná distanční výuka. Doufám, že budete poctivě pracovat, abychom mohli po návratu do školy bez problémů navázat.
   Práce na tento týden:
   1) naučte se slovíčka 4. lekce, část 4A (po slovíčko die Zeit) na str. 231
   2) nastudujte na str. 44 část I. a II.
   Mějte se hezky a buďte zdrávi. Eva Moravová   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Německý jazyk - Zdislava Csémy

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2021-03-18 - On-line výuka /S1 a S2/ 18.3.2021

   Warm up - otázky a odpovědi
   - zkoušení na téma National cuisines
   - test na téma National cuisines
   - zopakování a uzavření tématu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-16 - ANJ XVIV. /S1 a S2/ 15. - 19.3.2021

   Rozpis čtvrtečního zkoušení na téma národních kuchyní, které jste prezentovali:
   8:00 Agata
   8:06 Vendy
   8:12 Eliška
   8:18 Klárka
   8:24 Tomáš
   8:30 Vanes
   8:36 Zuzka
   8:42 Nikola
   8:48 Honza
   8:54 Jarda
   9:00 David Červa
   9:06 Michal
   9:12 Adélka Hodkova
   9:18 David Jindra
   9:24 Kristýna
   9:30 Lu
   9:36 Jana
   9:42 Aneta
   9:48 Simona
   9:54 Adélka Nagajdova
   10:00 Matěj
   Prosím pripojujte se včas.
   + GC se vám spustí ještě testik na národní kuchyně

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-11 - On-line výuka /S1 a S2/ 11.3.2021

   Warm up
   national cuisines - shrnutí poznatků o různých světových kuchyních + porovnání s českou kuchyní
   zdravý životní styl

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - ANJ XVIII. /S1 a S2/ 8. - 12.3.2021

   Prezentace národních kuchyní - ti kdo neprezentovali, odprezentují, ostatní si připraví shrnutí svých prezentací - 2 minuty vlastními slovy.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - On-line výuka /S1 a S2/ 4.3.2021

   Warm up
   Prezentace národních kuchyní - jednotlivě

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - ANJ XVII: /S1 a S2/ 1. - 7.3.2021

   Příprava na online hodinu 4.3.
   Připravte si krátkou prezentaci - 1 slide o národní kuchyni dané země - stručná charakteristika plus národní pokrmy/pokrmy
   - jmenovité rozdělení pro obě skupiny najdete v GC
   - prezentovat budou ti, kteří neprezentovali minulou hodinu
   - na závěr shrnutí všech kuchyní

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-25 - On-line výuka /S1 a S2/ 25.2.2021

   Warm up
   - international dishes - prezentace jednotlivých národních kuchyní
   - HW: odevzdat prezentace na GC během 25.2.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - ANJ XVI. /S1 a S2/ 22. - 28.2.2021

   Příprava na online hodinu 25.2.
   Připravte si krátkou prezentaci - 1 slide o národní kucyni dané země - stručná charakteristika plus národní pokrmy/pokrmy
   - jmenovité rozdělení pro obě skupiny najdete v GC

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - On-line výuka /S1 a S2/ 18.2.2021

   Warm up
   - opakování - počitatelná x nepočitatelná podstatná jména, jednotky množství, členy
   - pracovní sešit strana 41 cvičení 7 a 8
   - učebnice strana 40-41 práce s textem - British eating habits x Czech eaiting habits + cvičení 1 a 3

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - ANJ XV. /S1 + S2/15. - 19.2.2021

   Pracovní sešit strana 41 cvičení 7 + 9
   Učebnice strana 40 cvičení 1, 2, 3
   + shrnete vlastními slovy jednotlivá jídla dle rozpisu na GC.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-04 - On-line výuka /S1 a S2/ 4.2.2021

   Warm up - otázky a odpovědi
   opakování plus procvičení počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, jednotky množství, členy
   učebnice strana 39 cvičení 7
   pracovní sešit strana 40 cvičení 4, 5 a 6
   HW pracovní sešit strana 41 cvičení 8

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - ANJ XIV. /S1 a S2/ 1. - 7.2. 2021

   Prostudujte si zaslaný manuál k podstatným jménům a členům + kdo neodevzdal, dopošle ještě HW učebnice strana 39 cvičení 7
   Pracovní sešit strana 40 cvičení 2, 4, 5 a 6
   Pracovní sešit strana 41 cvičení 7
   HW pracovní sešit strana 41 cvičení 8 - odevzdat buď sem nebo mailem do neděle 7.2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - On-line výuka /S1 + S2/ 28.1.2021

   Warm up - otázky a odpovědi
   - opakování modálních sloves - udílení rad
   - pracovní sešit strana 39 cvičení 6 - opakování should/shouldn´t/must/mustn´t
   - učebnice strana 38 - vocabulary - cvičení 1, 2, 3, 4 a 5 - podstatná jména počitatelná x nepočitatelná, jednotky množství, členy
   HW do neděle 31.1. učebnice strana 39 cvičení 7

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - ANJ XIII. S1 + S2 / 25. - 31.1.2021

   Příprava na online hodinu 28.1.
   Pracovní sešit strana 39 cvičení 6 - opakování should/shouldn´t/must/mustn´t
   Učebnice strana 38 - vocabulary - cvičení 1, 2, 3, 4 a 5
   HW do neděle 31.1. učebnice strana 39 cvičení 7

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - On-line výuka /S1 + S2/ 21.1.2021

   Warm up
   - procvičení slovní zýsoby - giving advice to keep fit
   - SB strana 37 cvičení 8 a 10
   - WB strana 38 - cvičení 1, 2, 4 a 5
   - slovní zásoba fruit and vegetable - alphabet game

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - ANJ XII. /S1 a S2/ 18. - 22.1.2021

   Příprava na online hodinu 21.1.
   Slovní zásoba U5!
   SB strana 37 cvičení 8
   SB strana 37 cvičení 10 - poradit oběma s použitím should/ should not, must, mustn´t - ke každému kromě nápovědy v učebnici alespoň 2 vlastní rady
   WB strana 38

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-14 - On-line výuka /S1 a S2/ 14.1.2021

   Warm up - slovní zásoba U5
   SB strana 36 cvičení 1 a 2 - healthy lifestyle
   SB strana 36 cvičení 3 - quiz
   SB strana 37 cvičení 7 - grammar - should, should not, must, must not - vysvětlení + příklady vět
   SB strana 37 cvičení 9 - udílení rad
   WB strana 38 cvičení 4

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - ANJ XI. /S1 a S2/ 11. - 15.1.2021

   Příprava na online hodinu 14.1.
   Slovní zásoba U5
   SB strana 36 cvičení 1 a 2 plus cvičení 3 - odpovězte podle sebe
   SB strana 37 cvičení 7, 8 a 9

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - SAJ (S1+S2) - online hodina 7.1.2021

   1 Prezentace téma Festivals - Easter (Falta, Kabíčková, Říha, Hodková)
   2 Na google classroom máte zadané poslechové cvičení. Vypracovat do neděle 10.1.2021.
   3 V úterý budeme pokračovat s prezentacemi.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - SAJ (S1+S2) - online hodina 5.1.2021

   1 TH - informace o změnách v maturitní zkoušce z cizího jazyka (písemná část + ústní část)
   2 Zpracování maturitní otázky Festivals, Public Holidays - rozdělení jednotlivých prezentací na téma svátky (významné dny) v České republice, v UK a v USA
   1) Czech Public Holidays - @Vendy Hajlichová
   2) Christmas CZ/UK/USA - @Agáta Gregorová
   3) Thanksgiving, Independent Day, Valentine's Day - @Nikola Pražáková
   4) Halloween, Guy Fawkes Night, Pancake day - @Vaneska Jandova
   5) Easter Cz/UK - @Zuzka Kabíčková
   Materiály k využití zadány v učebně GC Seminář AJ! Prezentace ve čtvrtek 7.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - ANJ X. /S1 a S2/ 4. - 8.1.

   1) Sloh 120 - 150 slov - My Christmas holiday
   Napište vyprávění o vánocích, dodržte počet slov 120 až 150 a zmiňte následující body:
   - popište jeden zážitek
   - kde se ten zážitek stal?
   - jaké byly vaše pocity?

   Odevzdejte do pátku 8.1. na google classroom.

   2) Slovní zásoba U5.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-17 - ANJ IX. /S1 a S2/ 21. - 22.12.2020

   Promyslet odpovědi na otázky - budeme o tom diskutovat po Vánocích:
   1) Do you think people spend a lot of money at Christmas?
   2) Who can be Christmas depressive for?
   3) How do you usually spend Christmas? Is it going to be different this year?
   4) Can you imagine spending Christmas on a holiday for example at the seaside?
   5) Do you send Christmas cards?

   Merry Christmas :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-10 - On-line výuka/S1 + S2/ 10.12.2020

   Speaking about Christmas
   - differences between Czech and British Christmas
   - Christmas traditions
   - Christmas dinner
   - Christrmas game
   - Christmas carol
   - vocabulary

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-07 - ANJ VIII./S1 a S2/ 7. - 11.12. 2020

   Příprava na online hodinu ve čtvrtek 10.12.
   Vypracujte cvičení v učebnici strana 35 cvičení 7, zkontrolujeme na čtvrteční vánoční hodině :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-03 - ANJ VII. /S1 a S2/ 30.11. - 4.12.2020

   Příprava na hodinu SB strana 34 - celá strana - promyslet - kontrola proběhne při online hodině.
   HW překlad vět na známky - zadáno na google classroom, termín odevzdání 4.12.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-03 - On-line výuka/S1 + S2/ 3.12.2020

   Warm up - konverzace, otázky a odpovědi
   - procvičení sloves s -ing a infinitivem
   - SB strana 34 cvičení 1 - 6 + tvorba vět a rozšiřování slovní zásoby
   - Guess who I am - popis zaměstnání a profesí
   HW bude zadán na google classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-26 - On-line výuka/S1 + S2/26.11.2020

   - warm up - překlad vět
   - opakování sloves s infinitivem a gerundiem + kontrola domácích úkolů WB strana 30 cvičení 2 a 4, SB strana 31 cvičení 7
   - SB strana 32 cvičení 2, 3, 4 - otázky a odpovědi týkající se zaměstnání, charakteristika jednotlivých zaměstnání
   - SB strana 33 cvičení 6 a 7 - práce s textem
   HW bude zadán na google classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - ANJ VI. / Příloha 2

   Příloha 2 - druhá část z učebnice
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - ANJ VI. / S1 a S2 / 23.-27.11.2020 + Příloha 1

   ANJ S1 a S2
   1 Příprava na online hodinu ve čtvrtek 26.11. Učebnice str. 32-33 / cv. 6+7. Přečíst si článek a vypracovat cvičení 6 – rozhodnout zda věty jsou pravda či nepravda. Cvičení 7 – označit popisy zda se týkají C (Claire), L (Lucas), M (the monks) a HC (the Harrison children). Kdo nemá učebnici, naleznete skeny stránek v přílohách zde Příloha 1 a v druhém odkaze Příloha 2.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - On-line výuka/S1 + S2/ 13.11.2020

   Warm up activity - verbs with gerunds and infinitives
   - SB strana 30 Getting a job cvičení 1 a 2
   - procvičování slovní zásoby Getting a job
   - WB strana 30 cvičení 1 a 2

   HW WB strana 30/3, 4 - zaslat na rynie@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - Příloha 2

  • 2020-11-15 - ANJ V. / S1 a S2 / 16.-20.11.2020 + Příloha 1

   Skupina S1 dodělat z minulého týdne: WB p. 30 / cv. 1+2. Zaslat na mail rynie@seznam.cz do středy 18.11.2020.
   Obě skupiny:
   SB pp. 30-31 / přečíst si články na straně 31 a vypracovat cvičení 4, 5 a 7. Vypracovaná cvičení zaslat na mail rynie@seznam.cz do pátku 20.11.2020. Kdo nemá učebnici, naleznete naskenované strany v přílohách (příloha 1 zde, příloha 2 v následujícím odkazu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - ANJ IV. / S1 a S2 / 2.-6.11.2020

   ANJ S1 a S2
   1 Wishes and intentions , vyjádření svých přání a plánů: vypracovat PS str. 29 / cv. 6 + 7 a zaslat do pátku 6.11.2020 na mail rynie@seznam.cz.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - ANJ III. / S1 a S2 / 19.-23.10.2020

   Prostudovat si slovní zásobu z lekce 4 / PS str. 119 – 120, vybrat si 10 slov a použít v 10 větách (věty musí mít alespoň 5 slov). Věty zaslat do 23.10.2020 na adresu rynie@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - ANJ II. / S1 a S2 / 12.-16.10.2020

   ANJ S1 a S2
   Vypracovat pracovní sešit str. 24 – 25 / cv. 1 – 7 (slovní zásoba / vocabulary, čtení / reading)
   Nafocené stránky zaslat do 18.10. na email rynie@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 - ANJ + SAJ I. / S1 a S2 / 5. - 9.10.2020

   - Zopakovat eventuálně doučit slovíčka U3
   - SB 24 + 25/ reading a s tím související cvičení 3, 4, 5 (6 dobrovolně)
   - WB 22/5 a 23/6, 7

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-04-30 - 19.4.-29.4.online

   Práce ve skupinách, časová osnova k dějinám republiky, zápis formou tabulky,grafu,originální zápis + zápis v sešitě
   KOmentáře,vyhodnocení +- těchto zápisů, prezentace skupin   - viz Jamboard


   připravit se na závěrečné zkoušení:

   - četba(viz vypracované PL dle vzoru)
   - teorie literatury
   - 2.pol.19.století

   vše viz Jamboard + přiložené prezentace v classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-15 - online výuka 12.-15.4.2021

   Doplňovací cvičení z ucitel.net - slovní druhy
   Zájmena - učebnice Komunikace- s.44

   Příprava na únikové znalostní hry z českého jazyka - sdílení, poslech, skupiny - způsob zastupování, hodnocení

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-08 - online výuka 5.-8.4.2021

   Přídavná jména - Učebnice Komunikace....s.42

   Cvičebnice českého jazyka - od.s.54

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-01 - online výuka 29.3.-1.4.2021

   SLovní druhy
   Mluvnické kategorie jmen
   Podstatná jména
   Učebnice: KOmunikace v českén jazyce. strana - s.39-42
   Zápisy a úkoly viz Jamboard


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-25 - online výuka 15.-25.3.

   témata ze světového realismu
   zadání D.Ú. - postava ze světového realsmu
   interakce na Jamboardu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - online výuka 1.-12.3.2021

   Založení Jamboardu - práce na tématech ze světového realismu,velké individuální zkoušení
   vše ostatní v classroomu - zápisy z hodin,materiály,úkoly

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-26 - on line výuka od 15. - 26.2.2021

   anglický realismus - Dickens
   český realisusmus výpisky - JIrásek, Mrštíkové, Preisová - 16.2.

   zaslat na class seznam četby: 7knih - do 19.2.

   Téma: umělecké směry na přelomu 19. a 20.st. - prezentace

   příprava na individuální zkoušení + práce ve skupinách v březnu


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - online výuka v týdnu 1. - 5.2.2021

   Světový realismus - ruský realismus Gogol, Dostojevskij, Tolstoj + fr.realismus - G.Flaubert, vše viz zápisy + prezentace

   Vrstvy slovní zásoby, kapit. v učebnici Komunikace v českém jazyce ,str.15,16,17

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - online výuka 25.-28.1.

   Téma:
   Světový realismus - H. de Balzac
   Kritický realismus - Zola,Mauppassant
   Naturalismus
   PL- J.Neruda - rozbor jazykových prostředků

   Kapitola -Vrstvy slovní zásoby - opakování
   úkoly - viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - online výuka v týdnu od 18.-22.1.

   literární skupiny - ruchovci,lumírovci - viz zápisy z hodin + prezentace
   D.Ú. - nár.mentalita - vyhledáván í na internetu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - online výuka od 11.-15.1.

   Literární sk. Májovci - viz zápisy z hodiny + prezentace v Classroomu
   Příloha - ke stažení
  • 2001-01-08 - online výuka od 4.- 8.1.2021

   pp - příprava na celek český realismus v literatuře - výpisky SHP + umění
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - zadání úkolu na 4.1.

   na 5.1. připravit dvě aktuality z nové kapitoly Ruchovci,lumírovci a májovci.....ústní zkoušení obvyklým způsobem
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - 30.11.2020 - doplnění poznámek

  • 2020-11-30 - v týdnu od 23.-do 27.11.2020 výuka na classroom

   Pracujeme s pracovními listy probraných autorů v českém romantismu - příprava k ÚMZ - zadání viz clasroom
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - v týdnu od 16.11.-20.11. proběhla výuka na classroomu dle šk.rozvrhu

   probíráme český romantismus dle prezentace
   pracujeme ve skupinách
   zkoušení

   žáci plní termínované úkoly z on-line hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - zapište se do Classroomu

  • 2020-11-11 - 10.11. - on line výuka

   - zkoušení jednotlivců ve skupinách

   - v mezičase skupiny tvoří texty na zadané téma

   - výklad a rozbor díla K.H.Máchy - dokončeno

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - 3.11. výukový blok on-line - Český romantismus + info k novým částem MZ+ další info

   - sdělení info k novým částem MZ
   termíny ke zkoušení 10.11. - jsou u vedoucích skupin
   - info o možnost napsání on-line slohové práce

   - český romantismus - SHPJ.K.Tyl+K.J.Erben + K.H.Mácha

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Pohádka o chytrém Honzovi

   Text k připomenutí rozboru z teorie literatury a k doplnění vašich poznámek.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Distanční výuka on line přes ZOOM_34výukové hodiny ve dnech 5.10,6.10.,13.10.22.10.

   V těchto hodinách jsme podrobně probrali SHP 2.polpoviny 19.století, umění se znaky romantismu, znaky um.směru romantismu v literatuře,, dále anglický romantismus, francouzský romantismus a ruský romantismus.
   V práci w textem jsme se zaměřili na kompozici ukázky, téma, motiv, časoprostor,lit.druh a žánr, tropy a figury....
   Ve skupinách nás pak čeká zkoušení a práce s textem.
   Dělejte si průběžně písemné přípravy na písemnou práci.
   Připravujte se též na prozkoušení z četby, máte mít přečteno 7 knih. Vypracovávejte si PL z četby k ÚMZ dle pokynů.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Hodnocení práce s textem + všestranné vědomosti z učiva 1.roč.-online - zoom

   Moji milí,

   podívejte se na své výsledky v Bakaláři.

   V práci s textem máte obrovské nedostatky a tak alespoň částečně můžu pochválit Hajlichovou,Kábíčkovou a malinko za některé odpovědi Hubáčkovou a Faltu.
   V teorii naprosto brilantní ovšem jsou Jarda David,Hubáčková,Hajlichová,Lustigová.....a Kábíčkovou.
   Není vám podezřelé, že se ta jména opakují stále dokola?

   V práci ostatních zejména postrádám literární díla, samotný vyčet památek nestačí......více na ZOOMu.

   Děste se, teda těšte se....O.J.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Romantismus - výklad - on-line zoom

   Přehledné zpracovaná teoretická část sv.romantismu _ základ
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - světový romantismus -on line -zoom

   Opakujte si učivo z kap. Romantismus - SHP + kultura + znaky romantismu a romantického hrdiny
   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika a účetnictví EKU

  • 2021-01-08 - Ekonomika


   Milí studenti, zdravím vás v novém roce a posílám první úkol.
   Téma: majetek
   Něco jsme si o dlouhodobém majetku řekli již ve škole. Až se uslyšíme příští čtvrtek, 14. 1. v 11 hodin na on-line výuce, budete mít poznámky z výuky a rozumět tomu. Čemu ne, zeptáte se. Budeme pokračovat, takže se připravíte na oblast oceňování, pořizování, evidence a reprodukce DM. Kdo bude připraven, dostane 1.
   Přístup do třídy: https://meet.google.com/lookup/c5pdfpqsez
   Přeji hezký víkend.
   J. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Ekonomika


   https://smilingway.cz/50-uzitecnych-tipu-jak-usetrit-tisice-a-nemuset-pocitat-kazdou-korunu/
   Už víte, co je finanční gramotnost, tak teď trochu praktických rad. Prostudujte a napište mi, co vás oslovilo, inspirovalo, co je podle vás zbytečné, nepoužitelné.
   Vaše zprávy očekávám do 23. 11.

   Zdravím. Ř

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Ekonomika


   Zdravím všechny, kteří se mnou spolupracují.
   Posílám další úkol. Na Youtube si najděte video: "Tři hromádky jako základ finanční gramotnosti"
   Shlédněte, zamyslete se a napište, co jste se dozvěděli.
   Pošlete text do 13. 11. na e-mail@souhorky.cz
   Mějte se pěkně.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 1. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní restauraci, kavárnu....
   - alespoň na tři stránky A4

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2021-02-14 - i-reportér 16. a 19.2.2021

   Natočte přes telefon krátké zajímavé aktuální video jako i-reportér. Téma nechám na každém z Vás, ale je nutné, aby bylo v souladu s dobrými mravy. Video musí být komentované Vámi buď hlasem nebo písmem. Časový rozsah výsledné reportáže je maximálně 1 minuta. Inspirujte se prací i-reportérů v televizi. Doporučuji natočit více materiálu a ve Vámi zvoleném programu upravit. Každé video označte datem natočení. Pošlete mi celou práci na googleclass nebo pokud to nepůjde, tak mailem do půlnoci 19. 2. 2021.
   Informatika 16. 2. a 19. 2. 2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - Internet, zdroj odbornosti 26.1., 2. a 5.2.2021

   Najdi 10 rozdílných odkazů na odbornou výuku, pokaždé z jiných webovek do předmětů STO, KTE nebo POV z internetu + Váš vlastní komentář, ke každému odkazu minimálně 3 rozvité věty. Vhodně uprav formát a zvol nadpis. Pošli mi celou práci mailem do půlnoci 5. 2. 2021.
   Informatika 26. 1. a 2. a 5.2. 2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Excell Tabulka distanční výuky 12.-22. 1. 2021

   Informatika 12. a 19. 12021 8:00-8:45 a 15. a 22. 1. 2021 10:00-10:45
   Vypracuj přehlednou tabulku distanční výuky za 2. a 3. kalendářní týden podle rozvrhu.
   Nezapomeňte na vhodný nadpis v buňce B2. Nadpisy sloupců budou například: Datum, Den, Předmět, Vyučující, Čas, náplň hodiny, Forma výuky... Nezapomínejte na použití zvýraznění, barev, ohraničení...
   Hotový úkol mi pošlete e-mailem celý do půlnoci 24. 1. 2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - Excell druhý graf (výška) 5. a 8. 1. 2021

   Informatika 5. 1. 2021 8:00-8:45 a 8. 1. 2021 10:00-10:45
   Postupuj v souladu s přiloženým zadáním. Potřebuje-li někdo poslat svůj soubor ze školy, ať mi o něj napíše, pošlu mu ho na mail nebo messenger. Hotový úkol mi pošlete až celý kdykoliv od teď do půlnoci 8. 1. 2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - Gaming se Škoda AUTO

   Dobrovolné: gaming jako doplňková aktivita - Turnaje ve FIFA 21, Turnaje v NHL 21, Turnaje v Rocket League (všechny platformy) Bližší info najdete v příloze nebo na https://www.grunex.com/t/SKODATour. Registrace individuální, máte to ve svých rukách. ;-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Registrace na Google classroom

   V příloze posílám návod na přihlášení pro žáky pod názvem "classroom". Google účet pro žáky pod kterým se budou přihlašovat - to vyžadujeme, netolerujeme vaše osobní účty - je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá se z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla.
   Příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   Termín: HNED! Další informaci o účtu předají žákům třídní učitelé.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Bezpečný internet on line

   20.10. 8:00-8:45 a 23.10.2020 10:00-10:45
   Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
   Termín dokončení: do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Excell První tabulka

   Informatika 6. 10. 2020 8:55-9:40 a 9. 10.2020 10:00-10:45
   Dokončete úkoly které už máte rozpracované ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj. Známky dostanete až po skončení celého úkolu.
   Kdo nemá Excell, nainstaluje si libreoffice.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 16. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2021-01-16 - Komunikace


   Zdravím a posílám další úkol z komunikace.
   1. Najděte si a vypracujte stránku A4: co je to rétorika
   2. Podívejte se na video na Youtube: Jak se zbavit Strachu a Trémy? 1. Tip Jak mluvit na veřejnosti? Kouzelník a Mentalista Jakub Vosáhlo
   3. Další video: Rétorika a Komunikace: ÚSMĚV jde vidět, slyšet, cítit! Jak si naladit úsměv, když se Ti nechce?

   O videích napište názor.
   Vše pošlete do 21. 1. O den později se uzavírají známky ze všech předmětů.
   Přeji hezký zimní víkend.
   P.S. Pro toho, kdy by si chtěl ještě vylepšit známku: vytvořit prezentaci o pravidlech společenského chování, kterou později použijeme ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-27 - Komunikace


   Dobrý prázdninový den, milí žáci.
   Některým jsem psala o chybách v jejich textu o komunikaci, které mohou vést i k nedorozumění. Posílám další článek k prostudování a reakci k tomuto tématu.
   Viz. příloha.
   Reakce posílejte do 5. 11. a užijte si volné dny.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - Komunikace


   Dobrý den, milí žáci, mám pro vás úkol. V příloze najdete článek. Pečlivě si ho pročtěte a napište reakci na něj. Tedy váš názor. S čím souhlasíte, s čím ne, co je hloupost, co vás oslovilo....
   Vás text by měl být alespoň na půl A4.
   Očekávám ho do 23. 10. na e-mailu: rehakova@souhorky.cz
   Hezké a zdravé dny vám přeji.

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2021-02-14 - on line výuka 15. 2. 2021 téma Pokrmy z hovězího masa

   2 hodiny 9:00-10:30; sešity a učebnici KTE 3 s sebou.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - on line výuka 1. 2. 2021 téma Pokrmy z hovězího masa

   2 hodiny 9:00-10:30; sešity a učebnici KTE 3 s sebou - bude kontrola.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - on line pokračuje zkoušení Přílohy a bezmasé pokrmy 25.1. 2021

   Pokračujeme se zkoušením on line přes messenger na téma Přílohy a bezmasé pokrmy 25.1.2021 v čase 9:00-11:00.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - on line zkoušení Přílohy a bezmasé pokrmy 18.1. 2021

   8:30-11 hodin individuálně přes messenger
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - on line výuka 11. 1. 2021 téma Bezmasé pokrmy

   2 hodiny 9:00-10:30; sešity a učebnici KTE 2 s sebou.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - on line výuka 4.1.2021 téma Přílohy

   2 hodiny 9:00-11:00; téma: Přílohy. Sešity s sebou nutné.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - on line zkoušení II

   Absentéři z 19.10., neúspěšní žáci a žákyně z téhož dne z ústního zkoušení on line a ti, co potřebují nahradit dopsání testů ústním zkoušením mají náhradní termín 22.10.2020 ve čtvrtek 9:00-12:00. Pokud někdo nemůže, omlouvá se PŘEDEM! Kdo potřebuje konzultaci, radu nebo cokoliv, písne mi sz. Romik
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - on line zkoušení

   5., 12. a 19.10.2020 8:55-10:45
   Opravila jsem Vaše testy a dopadly bohužel bídně, Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakování loňského roku - polévky - jsem velmi nemile překvapená. Učila jsem vás je ještě jste byli ve škole, absolvovali jste na ně videa a kvízy na KU, opakovali jsme je spolu na začátku tohoto školního roku. Je mi jedno, jakou cestu k naučení polévek zvolíte, ale je nutné se je naučit, abychom mohli brát další věci. Učiňte tak tedy a já budu v pondělí 19.10. v čase 8:00-11:00 průběžně polévky on line zkoušet přes messengera. Počítejte s tím. Bohužel, o to méně času nám zbývá na další téma Omáčky. Dávám vám poslední šanci, kuchař, který ani neumí uvařit polévku není gastronom!

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2021-03-02 - kvadrat.rovnice

   Dobrý den, posílám slíbené příklady.Vypočítejte a výsledky pošlete, prosím, do soboty 6.2.Doufám, že pošlou úplně všichni!!!
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - ROVNICE

   Dobrý den,
   protože jsme se neviděli 4.ledna a asi ještě chvíli neuvidíme,připomínám,že jste dostali na poslední hodině před Vánoci
   příklady,které máte vypočítat a zaslat do dnešního dne.Protože jste někteří zapomněli,tak připomínám a doufám,že do pondělí 11.1.2021 pošlou všichni ostatní!!!!!
   Hezký rok 2021 přeje Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Rovnice

   Dobrý den,
   protože se tento týden,bohužel,neuvidíme,vypočítejte příklady,které jste dostali ve škole a pošlete do pátku 8.1.2021. Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - soustavy rovnic 2.

   Dobrý den,
   pokračujeme v soustavách lineárních rovnic,posílám další příklady.Vypočítané i se zkouškou zašlete,prosím,do pátku 4.12. Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - soustava dvou lineárních rovnic

   https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k
   Dobrý den,podívejte se na video se soustavami dvou lineárních rovnic a potom vypočítejte zadané příklady.Vypočítané zašlete do 23.11.
   Pokud zadaný úkol nesplníte do daného termínu,je to nedostatečná.Dodatečně odeslaný úkol bude oznámkovaný a může být změněna známka.Neodevzdané úkoly mohou být hodnoceny N ve čtvrtletí.Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - lineární rovnice 3

   Dobrý den,budeme pokračovat s rovnicemi s neznámou ve jmenovateli.Některým dělal trochu potíže 3.příklad.Podívejte se nejprve na video a potom teprve vypočítejte příklady 594, 596, 598, 599.
   Vypočítané i s podmínkami a zkouškou pošlete do pátku 13.11. na adresu jansova@souhorky.cz.
   Jansová

   https://www.youtube.com/watch?v=iYafISRmw-c

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Lineární rovnice

   Dobrý den,pokračujeme v lineárních rovnicích,tentokrát s neznámou ve jmenovateli.Podívejte se nejprve na video 1. i 2.část a potom vypočítejte zadané příklady.Vypočítané příklady posílejte na adresu jansova@souhorky.cz do
   pátku 6.11.
   Jansová   https://www.youtube.com/watch?v=muSC6xHdGGk

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik

  • 2021-02-17 - ODV - Vedení provozu

   Úloha zadána v příloze + na Google classroom.

   Termín splnění: pondělí 22. 2. 2021 do 14.00 hodin

   Nesplnění úlohy bude hodnoceno standartním způsobem.
   Při jakýchkoliv nejasnostech mne neváhejte kontaktovat!

   Ludmila Soukupová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - OV VAŘENÍ ÚNOR 2021 1.TÝDEN

   3.2.2021 VÝUKA PROBĚHNE ON-LINE, DLE SKUPIN.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - ODV Stolničení

   Upevňuj dovednosti servisu polévek. Zadání v příloze. Fota i zápis v sešitě pošli ke kontrole
   na e-mail: soukupova@seznam.cz nejpozději do 3. 2. 2021 do 14 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - OV vaření 4.týden

  • 2021-01-18 - ODV Stolničení

   Dobrý den milí žáci,
   zadání dnešní úlohy naleznete v příloze.
   Splněné úkoly zasílejte na e mail soukupova@souhorky.cz
   Termín: středa 20. 1. 2021 do 14.00 hodin
   Nesplnění úlohy bude hodnoceno standartním způsobem!

   Při jakýchkoliv nejasnostech mne neváhejte kontaktovat!

   Ludmila Soukupová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - OV vaření LEDEN 2021 - 2.týden

   on-line výuka 13.1.2021
   skupina č.23 - od 8hod.
   skupina č. 24- od 12.hod.
   Budková

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - Stolničení

   Zdravím vás v novém roce milí žáci a přeji vám jen to dobré!
   Zadání úlohy naleznete v příloze.
   Termín plnění: úterý 12. 1. 2020 do 12.00 hodin
   Nesplnění zadané úlohy bude hodnoceno jako obvykle!
   Úlohu zasílejte na e mail: soukupova@souhorky.cz
   Při jakýchkoliv nejasnostech mne neváhejte kontaktovat.
   Přeji pevné zdraví!
   Ludmila Soukupová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - OV vaření 2021 1.týden

  • 2020-11-15 - OV - vaření 3. týden

  • 2020-11-11 - Vaření LISTOPAD 2.týden

   OV – VAŘENÍ – LISTOPAD,

   V příloze posílám materiály na měsíc listopad.

   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden 9.11. – 13.11.2020 napište:

   Datum: 11.11.2020 Distanční výuka

   Téma: Omáčky – bílé a hnědé omáčky.
   - Z přílohy si zapište zápis do sešitu pouze ze strany 4 - 5 .
   - Napiš do sešitu, kdo byl Marie – Antoine Careme.
   - Vyfoťte a pošlete zápis v sešitě, čitelně.

   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete do 14.11.2020


   email. budkovah@seznam.cz do předmětu napište: jméno, třída, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - ODV Stolničení

   Nauč se a upevni si techniku uchopení talířů, které jste trénovali loni ve vinárně + přidej třetí talíř. Techniky máte podrobně popsány v PL. Rovněž proveď zápis do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Obrázky nekreslíte! Úkol je pro vás všechny žáky i žákyně. Při trénování se nechte vyfotit a pošlete mi fotky včetně zápisu na email: soukupova@souhorky.cz nejpozději do 9.11.2020 do 14 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - VAŘENÍ LISTOPAD - 1.týden

   OV – VAŘENÍ – LISTOPAD,

   V příloze posílám materiály na měsíc listopad.

   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden 2.11. – 6.11.2020 napište:

   Datum: 4.11.2020 Distanční výuka

   Téma: Omáčky – rozdělení omáček.
   - Z přílohy si zapište zápis do sešitu pouze ze strany 4 - Rozdělení omáček.
   - Napiš do sešitu, kdo byl Auguste Escoffier a jakou měl přezdívku.
   - Vyfoťte a pošlete zápis v sešitě, čitelně.

   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete do 7.11.2020


   email. budkovah@seznam.cz ,
   do předmětu napište: jméno, třída,
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden tj. 21.10.2020 napište.

   Téma: Omáčky – bílé a hnědé. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   Další týdny budeme omáčky procvičovat. Sešit ofoťte a pošlete.
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 31.10.2020


   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů
   Hezké prázdniny

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - ODV - Vedení provozu

   Sestav menu - viz příloha
   Úlohu zasílejte na e mail: soukupova@souhorky.cz
   Termín: 25. 10. 2020 do 14.00 hodin

   Pro případné dotazy jsem vám k dispozici po - pa 7.00 - 14.00 hodin na telefonu 603 261 841.

   Nesplnění zadané úlohy v termínu bude hodnoceno nedostatečnou a absencí na OV!


   Ludmila Soukupová
   vedoucí učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Stolničení

   Poslední termín splnění zadané úlohy ze dne 14.10.2020!!!!!
   Pro ty, kteří dosud neposlali splněnou úlohu na e mail: soukupova@souhorky.cz
   Poslední termín splnění: středa 21. 10. 2020 do 20.00 hodin.
   Nesplnění zadané úlohy bude hodnoceno nedostatečnou a navíc jako absence na OV.

   Ludmila Soukupová
   vedoucí učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 -

   Otázky k tématu omáčky. Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden napište.

   Téma: Omačky – příprava zakladů. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   V druhé příloze jsou otázky k tématu. Otázky vypracujte a pošlete ke kontrole do 21.10. 2020
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 21.10.2020

   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),
   Messenger – dortykochanky

   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného vycviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden napište.

   Téma: Omačky – příprava zakladů. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   V druhé příloze jsou otázky k tématu. Otázky vypracujte a pošlete ke kontrole do 21.10. 2020
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 21.10.2020

   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.


   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - ODV Stolničení

   Upevňuj odborné dovednosti. Zadání v příloze. Následně proveď zápis z tvé činnosti do sešitu stolničení praxe. Tvary ubrousků vyfoť a pošli na email soukupova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2021-02-15 - Právní stát

   Projděte si prosím prezentaci a udělejte si stručné výpisky nejdůležitějších informací.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - Právo úvod

   Dobrý den všem,
   prosím prostudujte si prezentaci, neboť v příštím týdnu bych s vámi rád absolvoval hodinu OBN a dal si z toho nějaký menší test, v rámci online hodiny. Takže krom výpisků si zkuste něco zapamatovat. Jen by to mělo být dřív než v pátek. Tak se ještě domluvíme.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-07 - Migrace

   Dobrý den,
   prosím podívejte se na přiložené video, opravdu to vydržte, myslím, že je velmi kvalitní, poučné a týká se zajímavého tématu. Vypracujte k němu úvahu na téma Migrace a Česká republika, vycházejte z videa, případně můžete využít i jiné zdroje na internetu, rozsah: 1 A4.
   Přeji vám pěkný týden
   K. Š.
   https://www.youtube.com/watch?v=YWdavNpcc3A

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Rasismus

   Projděte si prosím prezentaci a udělejte stručné výpisky.
   Děkuji a přeji vám pěkný den.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Nacionalismus - úvaha

   Prosím vypracujte ještě úvahu o roztahu max. 2 strany A4, na téma: Nacionalismus - může být v něčem pozitivní a v čem je jeho nebezpečí?
   Zkuste se zamyslet, v čem může být nacionalismus v jakékoli míře nebezpečný a v čem, a pokud, je v některých případech nezbytný. Minimální rozsah práce 1 A4, prosím o jazykovou a stylistickou správnost. TERMÍN: 13. 11.
   S pozdravem
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Rasy, národy, etnika

   Dobrý den,
   prosím projděte si prezentaci, udělejte si výpisky a vyplňte test na konce prezentace, výpisky i zpracované otázky mi pošlete. Děkuji a přeji pěkný týden.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - rodinný rozpočet

   Dobrý den všem,
   projděte si prezentaci a za DÚ si sestavte svůj vlastní rozpočet, zkuste odhadnout, kolik vás stojí váš vlastní provoz, případně kolik stojí vaše rodiče.
   Zápisky i rozpočet mi pošlete na email. Termín do konce týdne.
   Všem děkuji.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 - Majetek

   Prosím všechny a přeji vám dobrý den,
   mrkněte na prezentaci, udělejte si výpisky, zpracujte otázky na konci, vše pošlete na email: karlik005@email.cz
   Děkuji a přeji pěkný víkend.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
 • Stolničení STO

  • 2021-05-06 - Stolničení online výuka 6.5.2021

   Charakteristika káv, kavárenský servis. Upevňování vědomostí. Proveď zápis do sešitu Sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-29 - Stolničení online výuka 29.4.2021

   Kavárny denní, noční, s hernami. Kavárenský servis. Proveď zápis do sešitu Sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-22 - Stolničení online výuka 22.4.2021

   Druhy káv. Kávy s alkoholem. Proveď zápis do sešitu Sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-15 - Stolničení online výuka 15.4.2021

   Upevňování vědomostí vinařství a vinohradnictví. Káva - Arabica a Robusta. Samostatná práce a učivo vloženo na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-08 - Stolničení online výuka 8.4.2021

   Ošetřování a skladování vína. Zadání menu na classroom. Proveď zápisy do sešitu Sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-25 - Stolničení online výuka 25.3.2021

   Vinný lístek - náležitosti, etiketa vína. Upevňování vědomostí vinařství a vinohradnictví. Proveď zápis do sešitu Sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-19 - Stolničení online výuka 18.3.2021

   Obsluha ve vinárnách, etiketa vína. Upevňování vědomostí vinařství a vinohradnictví.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-11 - Stolničení výuka 11.3.2021

   Odrůdy vín. Sommelier. Prezentace vložena na classroom. Proveď zápis do sešitu Sto teorie a pošli ke kontrole i s předchozími zápisy, pokud jsi tak neučinil/a, nejpozději do 14.3.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-04 - Stolničení online výuka 4.3.2021

   Druhy vináren, sortiment. Upevňování vědomostí vinařství a vinohradnictví.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-25 - Stolničení online výuka 25.2.2021

   Vinohradnictví a vinařství. PL vložen na classroom. Proveď zápis do sešitu Sto teorie a pošli ke kontrole i s předchozími zápisy, pokud jsi tak neučinil/a.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - Stolničení online výuka 18.2.2021

   Základní pravidla servisu teplých nápojů. Zápis z dnešní i minulé hodiny pošli ke kontrole nejpozději do 22.2.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - Stolničení online výuka 4.2.2021

   Základní pravidla servisu studených nápojů.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - Stolničení - písemně vypracuj

   Písemně vypracuj. Nezapomeň poslat do termínu 3.2. 2021 na e-mail somrovah@seznam.cz
   PL v příloze.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - Stolničení online výuka 28.1.2021

   Pokrmy připravované u stolu hosty. Zápis dnešní hodiny pošli ke kontrole nejpozději do 31.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Stolničení online výuka 21.1.2021

   Flambování palačinek a ovoce. Vhodné koktejly. Zápis dnešní hodiny i zápis z předešlého týdne pošli ke kontrole nejpozději do 26.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Stolničení online výuka 14.1.2021

   Flambování masa, lihoviny vhodné k flambování.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - Stolničení online výuka 7.1.2021

   Dranžírování pečeného kuřete. Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole - pstruh i kuře. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 10.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-10 - Stolničení online výuka 10.12.2020

   Servis ovoce ve složité obsluze. Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 13.12.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-03 - Stolničení online výuka 3.12.2020

   Servis dezertů ve složité obsluze. Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 6.12.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-26 - Stolničení online výuka 26.11.2020

   Složitá obsluha - servis hlavních chodů. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 29.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-21 - Stolničení - písemně vypracuj

   Písemně vypracuj. Nezapomeň poslat do termínu 25.11.2020 na e-mail somrovah@seznam.cz
   PL v příloze.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Stolničení online výuka 19.11.2020

   Složitá obsluha - speciální teplé předkrmy. Shlédni ukázky k výuce. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 22.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - Stolničení online výuka 12.11.2020

   Servis polévek ve SO. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápis z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 13.11.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Stolničení online výuka 5.11.2020

   Složitá obsluha -speciální studené předkrmy. Shlédni ukázky otevírání ustřic. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 8.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Stolničení online výuka 22.10.2020

   Složitá obsluha - studené předkrmy, opakování servisu aperitivů ve SO. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 26.10.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Stolničení 15.10.2020 14:50-15:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie a pošli ke kontrole. Nezapomeň se aperitivy naučit. (:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 18.10.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Stolničení 8.10.2020 14:50-15:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň se postup naučit, budeš prakticky servírovat na OV (:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 12.10.2020

   Příloha - ke stažení
 • Potraviny a výživa POV

  • 2020-10-23 - POV

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno, probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Seminář s anglického jazyka SAJ

  • 2021-02-18 - Online hodina 18.1.2021

   Zkoušení tématu Healthy lifestyle
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - Online hodiny 16.2.+18.2.2021

   Online 16.2.
   1 zkoušení tématu Healthy lifestyle
   2 Test na GC - Healthy lifestyle

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Online hodina 2.2.2021 (obě skupiny)

   1 Zopakování tématu Festivals
   2 Nové téma - Healthy lifestyle - what we should do / shouldn ´t feep fit and healthy...
   A Food
   B Sports, activities, etc.
   C Učebnice lekce 5 - slovní zásoba
   3 Ve čtvrtek 4.2. bude zadán test na GC na učebně SAJ.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - 28.1.2021 - obě skupiny S1+S2

   1 Zkoušení - téma Festivals
   2 Test na GC - Festivals

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-26 - Online hodiny 26.1.2021 obě skupiny S1+S2

   1 Zkoušení – téma svátky / Festivals
   2 Zadání a vypracování testu na GC – Gerund x infinitiv

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Online hodiny 19.1.2021 (obě skupiny)

   Prezentace
   1 Public holidays in the Czech Rep. (Hajlichová, Hubáčková ,Lu, Červa)
   2 Thanksgiving, Independence day, Valentine´s day (Pražáková, Holanová, Marková S. a A., Nagajdová)
   3 Bridge January - Fabruary 2020, pp. 8-9 – reading activity – práce s textem
   3 Úterý 26.1.2021 proběhne ústní zkoušení - téma Festivals – cca 5 min povídat na dané téma + doplňující otázky. Rozpis přidám na skupinu v pondělí.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - Online hodina 12.1.2021

   1 Prezenazce Svátky - Halloween, Guy Fawkes Night (Hašková, Hodková, David)
   - Christmas (Votoček, Gregorová, Lustigová, Kořínková)
   Práce zadaná na GC (čtení) + odkaz na video Sváty
   https://www.youtube.com/watch?v=vnYLWxdHCUI

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-08 - SAJ, skupiny S1 a S2, 7.-11.12.2020

   8.12.2020 - třídnická hodina. Sdělení výchovných opatření z pedagogické porady. Informace ohledně ODV.
   Úkol na tento týden zadán na google učebně SAJ.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Online výuka 1.12.2020

   1 Konverzační otázky - talk about you, talk about sports.
   2 Čtení s porozuměním textu - práce s textem

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - SAJ, skupiny S1 a S2 / 30.11.-4.12.2020

   Příprava na hodinu a úkol k odevzdání naleznete na google učebně.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - Online výuka 24.11.2020

   Zkoušení - slovní zásoba z lekce 4 (education, jobs, etc.) + verbs with gerunds and infinitives
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - Rozpis zkoušení 24.11.2020

   Skupina S2
   8:55 – 9:05 Červa, David Jaroslav
   9:05 – 9:15 Kabíčková, Říha
   9:15 – 9:25 Jandová, Javůrek
   9:25 – 9:35 Holanová, Pražáková
   9:35 – 9:45 Gregorová, Hajlichová, Hubáčková

   Skupina S1
   9:50 – 10:00 Falta, Votoček
   10:00 – 10:10 Lustigová, Kořínková
   10:10 – 10:20 Marková S., Marková A.
   10:20 – 10:30 Lu, Jindra
   10:30 – 10:40 Hašková, Hodková, Nagajdová   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - SAJ VI. / S1 a S2 / 23.-27.11.2020

   SAJ S1 a S2
   1 V úterý 24.11. podle rozvrhu proběhne online zkoušení na meetu učebny SAJ. Časový rozpis dvojic pošlu do skupiny na messenger. Kdo nemá funkční kameru, dá mi vědět. Zopakujte si slovní zásobu z lekce 4 + slovesa následující infinitivem či gerundiem (-ing form).
   2 Úkol k odevzdávání naleznete na google učebně. Jedná se o dvě poslechová cvičení. Termín odevzdání bude do pátku 27.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Online výuka 19.11.2020 + homework

   Online hodina 19.11.2020 - informace: jak odevzdávat zadané úkoly na google učebně. Od pondělí 23.11.2020 se budou úkoly na anglický jazyk odevzdávat zde.
   - Procvičení sloves následující s infinitivem nebo gerundiem (e.g. hope, plan, enjoy, ect.)
   - WB p. 32 / ex. 1-3 slovní zásoba describing jobs
   - HW – vybrat si jedno zaměstnání a popsat ho 3 – 5 větami s použitím slovní zásoby ze strany 32 a stran 120 + 132 v pracovním sešitě!!! Tyto věty zaslat do google učebny nebo na mail preslova@souhorky.cz do neděle 22.11.2020.


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - SAJ VI. / S1 a S2 / 16.-20.11.2020

   SAJ S1 a S2
   1 WB p. 32 / ex. 1,2+3. Describing jobs (zaměstnání, přídavná jména) vypracovat do středy 18.11. Kontrola proběhne během online výuky ve čtvrtek 19.11. Proběhne zároveň zkoušení slovní zásoby lekce 4 + slovesa s gerundiem nebo s infinitivem (I like swimming. X I hope to see you soon.
   2 Vypracovat následující cvičení a zaslat na adresu preslova@souhorky.cz do pátku 20.11.2020.
   Doplňte slovesa ze závorek ve tvaru gerundia (-ing tvar) nebo infinitivu.
   a) I would love …………………………..(see) Paris.
   b) I enjoy ……………………………….(go) to the parties.
   c) My older brother agreed ……………………………………(help) me with my homework.
   d) When my boyfriend is away, I miss …………………………….(see) him every day.
   e) My father gave up ………………………….(smoke) a week ago.
   f) It´s very difficult ………………………………(earn) some money nowdays.
   g) I hate ……………………………..(wait) for a bus.
   h) My friend expects ……………………………….(pass) his exams.
   i) I intended ………………………………..(call) you yesterday but I forgot.
   j) My sister is really good at ……………………………..(paint).
   k) My mum wanted me ………………………………..(do) the washing up after diner.
   l) My brother doesn´t mind …………………………………(take) the rubbish out.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - SAJ V. / S1 a S2 / 9.-13.11.2020

   1 WB p. 31 / Grammar reference – slovesa s infinitivem x slovesa s gerundiem- NAUČIT!!!
   2 Homework: WB p. 31 / ex. 5, 6 + 7. Vypracovat a zaslat na můj mail preslova@souhorky.cz do pátku 13.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Online výuka 9.11.2020

   Skupina 1 + skupina 2
   Informace o používání výukové platformy google classroom a meet.
   Online výuka – Education in the Czech Rep. + in the UK
   1 Vocabulary + WB p. 28 / ex. 2 – procvičení slovní zásoby
   2 WB p. 31 / Grammar reference – slovesa s infinitivem x slovesa s gerundiem- NAUČIT!!!


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - SAJ IV. / S1 a S2 / 2.-6.11.2020

   1 Education in the Cz.R. – naučit se slovní zásobu, najdete PL v příloze.
   2 Vypracovat: Education in the UK – PS str. 28 / cv.1+2 a zaslat do pátku 6.11.2020 na mail preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Online výuka 2.11.2020

   Online výuka - Education in the Czech Rep. + in the UK
   1 Education in the Cz.R. – doplnění slovní zásoby do textu, pracovní list naleznete v příloze.
   2 Vyjádření přáná a plánů, Wishes and intentions – vysvětlení a použití vazby going to / planning to, PS str. 28 / cv. 3, 4, a 5.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - SAJ III. / S1 a S2 / 19.-23.10.2020

   Pracovní sešit str. 27 / cv. 5, 6, 7 a 8 – napsat vlastní e-mail, e-mail bude mít tři odstavce, obsah jednotlivých odstavců rozepsán ve cvičení 8. Počet slov cca 100, termín odevzdání do 25.10.2020 na mail preslova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Online výuka 19.10.2020

   Warm-up activity – téma, kdy jsi naposledy…(irregular verbs)
   - PS str. 26 – 27 / cv. 1, 2, 4 – neformální dopis / e-mail – základní pravidla, struktura, vhodná spojení na začátku či na konci dopisu, užití spojek but, so, because, and v souvětí.
   - zopakování slovní zásoby Clothes

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Online výuka 12.10.2020

   Online výuka: procvičení slovní zásoby Clothes, pracovní list s klíčem naleznete v příloze, vypsat si nová slovíčka (gloves, blouse, swimsuit, flip-flops, suit, tie, trousers, shoelaces, buttons, jacket, boots, tracksuit, tights, scarf, belt, panties, pants, knickers, bra, sleeves, nightdress, high-heeled shoes, etc.)
   : When was the last time you…? procvičení nepravidelných sloves + time expressions (a long time ago, two days ago, last week, etc.)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - SAJ II., S1 a S2 / 12.-16.10.2020

   Vypracovat následující poslechové cvičení a text na porozumění. Máte vždy uveden odkaz+stránky, kde najdete pracovní list a k poslechu máte uvedené odkazy na jednotlivé nahrávky.
   1. Časopis Gate May-June2019, str. 34 -35, test poslech a čtení, odkaz na časopis:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/2019/G-CZ-MAG-2019-05-nahled-2.pdf
   Odkazy na poslech:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CD-2019-09-10-Track-12.mp3
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CD-2019-09-10-Track-13.mp3
   Vaše výsledky pošlete do 16.10.2020 na email preslova@souhorky.cz.

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2020-10-23 - Výzva ke sportovní činnosti pro období distanční výuky

   Během distanční výuky trávíme spoustu času sezením u počítačů či vypracováním zadávaných úkolů. Abychom posílili či upevnili své zdraví (hlavně i psychické :-) ), je určitě dobré, zařadit do našeho každodenního života trochu pohybu. Sdělím vám moji vlastní výzvu: stáhla jsem si aplikaci (krokoměr) a alespoň obden chodím cca 4 km. V rámci hodiny TEV si proto každý stanovte nějakou podobnou výzvu zaměřenou na pohyb či cvičení a poznamenávejte si vaše "výkony". Buď formou nějaké aplikace nebo zapsáním do sešitu či wordu, který mi následně zašlete. Kdo dělá nějaký sport pravidelně, zapisuje také. Termín prvního odevzdání bude 6.11.2020!!! K podzimnímu sportování N-A / Z-D-A-R!
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - Třídnická hodina 23.10.2020

   - zdůraznění včasného omlouvání z hodin během distanční výuky, dát si do pořádku zařízení používaná během DV
   - zasílání omluvenek na messenger
   - dodržování termínů odevzdávání zadaných prací na jednotlivé předměty
   - zvážení o možnosti využívání jedné platformu pro distanční výuku (sjednocení)
   - informace o činnostech, které stále probíhají na škole i přes distanční výuku (zahradnictví, atd.)
   - oznámení o zaslání dopisu od pana ředitele, adresovaný přímo žákům

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Cvičíme s Dance Monkey

   Zdravím sportovce a vkládám možnost rozhýbat trochu své tělo mezi sezením u PC. Nejenom, že uděláš něco pro své zdraví, ale určitě se ti zlepší nálada :-) kdo nevěří, ať vyzkouší na vlastní tělo! Kdy? No, přece pátek 9.10. Čas nechám na vás. I já do toho půjdu. Až odcvičíš, potvrď na messenger. P.P. Odkaz na cvičení: https://www.youtube.com/watch?v=IJDlbz9YxKg
   Příloha - ke stažení
 • Základy přírodních věd ZPV

  • 2020-11-09 - Google classroom

   Můžete se začít přihlašovat do mé třídy v Google classroom. V příloze je stručný návod. Google účet pro žáky pod kterým se budete přihlašovat (a to prosím vyžaduji - netolerujeme osobní účty) je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla. Jako příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   kód pro přihlášení do učebny: afbrkcc

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Geneticky modifikované organismy

   Referát na Geneticky modifikované rostliny v gastronomii pošlete do pátku 16.10. na e-mail.
   Příloha - ke stažení