Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

3-letý učební obor

Učební obor je zaměřen na širokou profesní přípravu v základech zemědělského hospodaření a dalších specifických činnostech v různých odvětvích podnikání na venkově a činnostech zaměřených na služby. Žáci jsou připravováni v oblasti mechanizace, opravárenství, chovu zvířat, pěstování zemědělských plodin, zahradnictví a krajinotvorby. Součástí přípravy je získání řidičského průkazu sk. B, T a C a kurzy obsluhy sklízecích mlátiček a hydraulických nakladačů. Žáci získávají vědomosti a dovednosti ze základů zemědělské výroby, používání mechanizačních prostředků, ekonomiky a organizace, řízení výroby a odbytu, obsluhy PC. Žáci mají možnost se zapojit do průběhu zahraničních stáží do SRN a Rakouska, eventuálně dalších zemí, zejména v rámci projektů EU Erasmus + tak, aby co nejvíce žáků získalo zahraniční zkušenosti.

Absolvent uvedeného oboru vzdělání se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti a ve službách pro zemědělství. V praxi se uplatní zejména jako samostatně hospodařící zemědělec, jako pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu, nebo pracovník údržby krajiny a rozvoje regionu. Dále při zajištění odborných mechanizačních prací pro zemědělce a jako pracovník opravárenských dílen zemědělské techniky.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na naší škole v nástavbovém oboru Podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů