Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.D - Cukrář

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-20 - Anglický jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   všechny vás srdečně zdravím, a doufám, že jste v pořádku a zdraví. Co se týče online výuky ve vašich odborných předmětech, někde mi kolegové hlásí absence - když jsou omluvené a občas, věřím, že to má objektivní příčiny. U některých se bohužel absence opakují a nejsou odůvodněné - tedy omlouvané. Dejte si, prosím, na toto opravdu pozor. Znalosti z výuky online jsou považovány za probrané, získané, tedy z nich budete zkoušeni, budou předmětem i závěrečných zkoušek. Prosím, abyste tuto skutečnost nepodceňovali!
   A teď již k naší angličtině. Začneme strany 4 - 9 ve vašich učebnicích (myslím, že pro většinu opakování), a posléze vypracujete ve pracovním sešitě strany 2 - 8 . Vypracované stránky z workbooku mi prosím nafoťte či naskenujte a zašlete do soboty 24.10. na můj mail csemyzdislava@gmail.com
   S chutí do toho a půl je hotovo!
   Mějte se hezky a na přípravu do školy a online výuku nezapomínejte.
   Zdislava Csémy
   P.S. Protože mi nikdo nenavrhoval místopředsedu, já bych ráda navrhla jako místopředsedu Denisu Antošovou - pokud s tím souhlasíte, napíši to do třídní knihy. Ostatní samosprávu snad již všichni znáte? pokud někdo potřebuje, pošlu.


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Anglický jazyk zadání Zdislava Csémy

   Milí studenti, v příloze najdete bohatou slovní zásobu, fráze a otázky k tématu rodina. Slovíčka si vlepte či přepište do slovníčku, naučte se je, včetně frází a slovních spojení. Poté písemně zodpovězte otázky na konci textu - a napište fráze z textu sami o sobě.Termín zaslání úkolu na můj mail je tento čtvrtek 8.10. Zdislava Csémy
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-02 - Anglický jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci, prosím, potvrďte, že vám funguje tento přístup, na můj mail : csemyzdislava@gmail.com
   Díky.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2020-10-26 - Ekonomika


   Zdravím, milí žáci. Posílám další úkol: na Youtube si najděte jakýkoli film o penězích a jejich historii. Po shlédnutí napište o tom, co jste se dozvěděli textík na půl stránky A4.
   Těším se. Posílejte do 3. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Užívejte podzim a buďte zdraví.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, abyste měli přehled, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte následující témata: Životní úroveň
   Trh - co to je, druhy trhů (včetně příkladů)
   Poptávka, nabídka
   Každé téma alespoň na půl stránky A4.
   Je na vás, jestli do sešitu a pak mi pošlete fotku nebo na PC a pošlete mi dokument.
   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-20 - Upozornění!!!

   Někteří z vás již zaslali splněný úkol , ale většina stále neposlala do českého jazyka nic.Platí výše uvedené, tedy že úkol MUSÍTE odevzdat!
   Pokračujte ve čtení knihy a splňte všechny úkoly v daném termínu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Komunikace-úkol č.2

   Na základě probraných pravidel komunikace si vyberte jedno z nich a zkuste ho týden realizovat ve své rodině.
   Napište mi pak do emailu nejméně 20vět o tom, jak se vám dařilo pravidlo uplatňovat.
   Studenti získávají většinou zajímavé poznatky a dokonce obohacují i své blízké, o sobě samých nemluvě.
   Tak ať se vám daří.

   Splněný úkol zašlete na můj email do 20.10.2020 :olga.janicatova@email.cz a mějte se krásně komunikativně , což znamená pečujte o sebe a blízké a rozvíjejte své vztahy :-)....
   O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 -

  • 2020-10-09 - práce s textem

   Pro ty, kteří neobdrželi formulář pro zapsání četby, přikládám v příloze k vytištění.
   Na jednotlivé body odpovídejte pak postupně, v podstatě byste měli popsat celý list.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Práce s textem_ kniha + odborný časopis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Cukrářská technologie CTE

  • 2020-10-04 - Výuka on line + úkol

   Dne 5.10. v 9. hodin se setkáme při on line výuce u předmětu Technologie, odkaz na připojení najdete ve svých emailech.

   Úkol:
   Zasílám přepočet surovin na procvičení. Termín odevzdání: 5.10.2020 do 20 hod.

   Napsat prezentaci Polevy. Termín odvzdání: 21.10.2020 do 20 hod.

   Datum odvzdání emilem (nafotit, zaslat, nemusí být úplně každá stránka, jen průběh abych viděla, že to máte dopsané).

   Příloha - ke stažení
 • Ekologie EKL

  • 2020-10-16 - Úkoly na příští týden

   1. Do 23.10. mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu tématu zadaného ve škole pro distanční výuku.
   2. Najděte si na internetu stránky www.sssp zábřeh/část pro studenty a rodiče, vzdělávací materiály,
   předmět Ekologie a zpracujte podle prezentací do sešitu témata Abiotické faktory - voda, vzduch.

   Příloha - ke stažení
 • Chemie CHE

  • 2020-10-16 - Práce na příští týden

   1. Do 23.10 mi pošlete jako přílohu e- mailu osnovu témat zadaných ve škole pro distanční výuku.
   2. Pusťte si na internetu pořad "Nezkreslená věda" díl "Periodické společenství prvků". dále si najděte na stránkách
   www.dumy prezentaci " Periodická soustava prvků" autorka Gabriela Huserová, látku zpracujte do sešitu a naučte se.

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-10-13 - MS Word

   Prostudujte co nejvíce kapitol o programu MS Word na následujících stránkách:
   https://office.lasakovi.com/word/zaklady/word-2010-krok-za-krokem/

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • Matematika MAT

   • 2020-10-20 - Zaokrouhlování

    Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat je zaokrouhlování desetinných čísel.
    Vzhledem k tomu, že jste příklady na zaokrouhlování měli na ZŠ, tak si pouze připomeneme, jaká pravidla pro
    zaokrouhlování platí /dobře vysvětleno na youtube isibalo/.

    Čísla končící číslicí 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů a čísla končící číslicí 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru.

    například 24,7 zaokrouhlíme na jednotky na 25 a na desítky na 20.

    příklady na procvičení posílejte na můj email do 1.11.

    zaokrouhlete na stovky: 120, 2350, 570, 26790
    desítky: 45, 1799, 127, 2514
    jednotky: 12,7; 2,1; 40,9; 87,5
    desetiny: 1,69; 0,22; 13,08; 5,99

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Celá čísla

    Vypočítané příklady mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-03 - Celá čísla - početní operace

    Vypočítejte:

    1/ -12-(3+6).2-14:7 =

    2/ 2.(-3)-(-7+4).3=

    3/ 12:(-6)+7-(-4-2)=

    4/ -(-3+4)+1-14:7+7=


    Zopakujte si početní operace se zlomky - sčítání, odčítání, násobení, dělení, co je to smíšené číslo a složený zlomek.    Příloha - ke stažení
  • Občanská nauka OBN

   • 2020-10-22 - Referáty

    Dobrý den,

    na Bakaláři máte známky z referátu. Zbytek neodevzdal tak má za 5.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Kulturní památky ve Středočeském kraji.

    Zdravím,

    prosím další téma k prostudování.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Přípravné dotazy na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Kulturní hodnoty

    Zdravím,

    prosím další téma k prostudování.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Přípravné dotazy na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-14 - Referáty

    Odevzdáno :
    Jeřábková
    Štěpánková
    Tůmová
    Klímová
    Kločková
    Reifová
    Adámková
    Švachová
    Kočková

    Zbytek neodevzdalo a tím pádem nesplnil moje podmínky. Další referáty už nebudu akceptovat. O dalším postupu Vás budu informovat. Měli jste na to měsíc.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-12 - Skype

    Zdravím všechny,

    ve čtvrtek bude skyp pro Vaši třídu v 8:00. Pokud se chcete zeptat na cokoliv z občanské nauky. Přihlaste se prosím o 5 minut dříve. Můj skype : Jana Šicová. Je tam přímo pro Vás vyhrazena skupina : třída 1.C.+1.D.
    Vaše žádosti budu přijímat od zítřejšího odpoledne cca 15:30h. Nemám webkamaeru, ale důležité je mě slyšet.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-11 - Test

    Zdravím všechny,

    prosím prostudujte si všechny materiály a pokud nebudete rozumět tak mi napište na e-mail : Jana.Sicova85@seznam.cz
    Hned jak přijdete do školy budete psát testy 2 z kultury a lidového umění.
    Vím, že toho bude pro Vás hodně ale snažte se to prostudovat.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-08 - Lidové umění

    Zdravím,

    posílám soubor lidové umění. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-08 - Lidové umění

    Zdravím,

    posílám soubor lidové umění. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-08 - Kultura bydlení

    Zdravím,

    posílám soubor kultura odívání a kultura bydlení. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-08 - Kultura odívání

    Zdravím,

    posílám soubor kultura odívání a kultura bydlení. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
  • Odborné kreslení ODK

   • 2020-10-08 - Obrázky z učebnice

    Nakreslete obrázky z učebnice Odborného kreslení dle pokynů ve společném emailu.
    Příloha - ke stažení
  • Odborný výcvik ODV

   • 2020-10-19 - DV III. a opakování

    Cukráři a cukrářky,
    tento týden upečete mřížkový koláč dle receptu. Recept si musíte sami upravit na velikost plechu nebo formy jakou použijete.
    Vše najdete v příloze.
    Vypracované úkoly posílejte nejpozději do 24. 10. 2020 do 15:00h Buďte přesní ať nemusím psát neomluvené hodiny, že Vojto?
    Ve druhé příloze je opakování .
    S pozdravem
    Klaudie Nádvorníková

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 -

    Cukráři a cukrářky,
    V příloze nalezne zadaní úkolu na pátek 16.10. 2020
    Pravidla jsou stejná nesplnění úkolu znamená 5 a neomluvené hodiny za 16.10. 2020
    Fotky posílejte jako odpověď na tento email do soboty 17. 10 2020 do 15:00 hodin.
    Zdravím vás a přeji hodně zdaru při práci
    Klaudie Nádvorníková

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - I. DV Linecké

    V příloze naleznete zadání distanční výuku..
    Vypracované úkoly mi posílejte jako odpověď na tento email do soboty 17.října 2020 do 15:00h
    Vypracování zadaného úkolu je povinné. Nesplnění úkolu je klasifikováno nedostatečně a navíc budete mít neomluvené hodiny ve dnech 14.10 a15.10. myslím, že to není pro vás už tak těžké a navíc budete mí sladké na neděli.
    Úkol na pátek bude nácvik stříkání papírovým kornoutkem, dle vašich návrhů. Zadání pošlu dnes večer až skončí distanční výuka mých dětí a já se zase dostanu na wi-finu.

    Zdravím
    Klaudie Nádvorníková

    Příloha - ke stažení
  • Suroviny SUR

   • 2020-10-23 - SUR

    Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno, probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
    V případě nejasností volejte 721/937563.
    Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

    Příloha - ke stažení
  • Tělesná výchova TEV

   • 2020-10-12 - Tělesná výuka


    Dobrý den přeji, je krásné počasí, které vás určitě vyláká k venkovním aktivitám...
    Stáhněte si do svých chytrých telefonů jakoukoli sportovní aplikaci a jděte si zaběhat. Na tento týden 1500 metrů a
    3000 metrů. Až se zase uvidíme, tak mi ukážete výsledky. Zdravím a držím palce, ať se vám hezky běží..:)))
    J. Řeháková

    Příloha - ke stažení