Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

65-42-M/02 Cestovní ruch

4-leté studijní obor (ukončený maturitní zkouškou)

Žáci se připravují pro výkon různorodých činností spojených s uspokojováním potřeb účastníků cestovního ruchu. Absolventi disponují velmi dobrou kvalifikací v oblasti informačních technologií, jazykových znalostí, schopností podporovat účast na cestovním ruchu nabídkou produktů a služeb, které pozitivně ovlivní zákazníky. Získají dovednosti, které bude uplatní v nejrůznějších odborných činnostech v tuzemském i zahraničním cestovním ruchu. Uplatnění absolventů je v rámci podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších službách, především služby ubytovací, stravovací, dopravní, zprostředkovací, průvodcovské, v informačních turistických centrech, služby lázeňské, služby spojené s tvorbou náplně volného času turistů a v agroturistice. Současně předpokládáme účast absolventů při zpracovávání a šíření evropských projektů (Regionální operační program, Evropský sociální fond, pořádání seminářů a konferencí, včetně mezinárodních a další.)

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na oborově odpovídající vyšší odborné nebo vysoké škole.

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů