Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

2.A - Zemědělec-farmář

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-08 - ANJ farmer

   Popište, co vše je na obrázku. Jednotlivé pojmy (minimálně 10) pište pod sebe a snažte se o nich napsat větu.
   Například vidím na obrázku traktor - napíšu:
   Tractor - The tractor is red. (nebo) This is the only one tractor on the farm. (nebo) Father drives the red tractor.
   Pošlete do 9.10.na email nebo msg.
   Zatím vás moc není, co úkoly poslali - tak doufám, že mě jimi v pátek zahrnete ....

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - ANJ poslech

   Dobrý den,
   mám pro vás další úkol (na 15 minut).
   Připravte si sešit a psací potřeby - úkol zapisujte do sešitu.
   1. na linku https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g si poslechněte písničku. Pokuste se vypsat slova, která slyšíte.
   2. pusťte si link https://www.youtube.com/watch?v=UDDMYw_IZnE - písnička je stejná, pouze se vám u ní objeví text.
   Poslouchejte písničku zároveň s textem.
   3. Pusťte si opět první odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g - a znovu zkuste zapsat, co slyšíte. Zlepšili jste se? Příště to zkusíme online s nějakou jinou :)
   Oba pokusy mi pošlete nafocené emailem nebo přes msg do 9.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - ANJ gramatika

   Dobrý den, zopakujme si prostý přítomný čas (lekce 1), zápor (lekce 2) a věty v přítomném čase s užitím signálních slov (lekce 3). Do sešitu si vždy vypište přehled v růžovém obdélníku a pravidla označená šipkou. Pak vypracujte cvičení (v každé lekci 1-4) do sešitu. Při vypracování vždy přehledně zapište číslo cvičení a písmeno příkladu. Vypište do sešitu slovíčka, která neznáte. Ofocené zašlete pro kontrolu na můj e-mail do 9.10.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - ANJ My friend

   Dobrý den.
   Popište svého kamaráda. Napište 50-100 slov o tom, jak se váš kamarád (vaše kamarádka) jmenuje, jak vypadá, jaké jsou jeho (její) koníčky ...
   Úkol odešlete do 9.10.na email bukvickova@souhorky.cz. Může být psáno ručně na papír a ofocené, ale i jako prezentace nebo text ve wordu.

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-16 - hodnocení slohové práce v 1.čtvrtletí

   Kluci a holky,

   ti z vás, kdo mi odevzdali slohovou práci, najdete v Bakalářích dvě známky,ta první je za to, jak jste vyprávěli příběh, skládání myšlenek a koncipování vět, aby dávaly smysl.
   Druhá známka je z gramatiky.

   Vaše vypravování hodnotím jako velmi dobré,a ať už byl někdo na raftu, nebo pracoval na strojích na poli, či na brigádě v KFC, nebo renovovoval motorku, nebo měl zvláštní osobní zážitek, vše mě zaujalo a těším se na vaši další slohovou práci...
   Vzhledem k tomu, že distanční výuka bude ne j s p í š pokračovat i v listopadu, pozvu vás na ZOOm, abychom mohli pokračovat v hodinách a probírat další učivo.
   POvěřuji tedy Štěpána Kymra tím, aby sestavil na messengeru skupinu z vaší třídy, mě požádal o přátelství atd....
   Mějte se hezky a ať se vám dějí další zajímavé a dobré věci ve vašich životech.....

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - kniha-pracovní list pro ty, kteří ho neobdrželi při denní výuce

  • 2020-10-15 - časopis-pracovní list pro ty, kteří ho neobdrželi při denní výuce

  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - práce s textem_kniha_odb.časopis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 6. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika


   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní farmu
   - alespoň na dvě stránky A4

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Chov zvířat CHZ

  • 2020-10-16 - Práce na další týden Práce na další týden

   Ahoj, všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku.
   Nezapomeňte mi každý pátek poslat e-mail , že máte splněno vše, co po vás škola žádá.
   Sledujte stránky školy a svoje e- mailové stránky.
   Teď k Chovu zvířat: 1. Pošlete mi jako přílohu e- mailu osnovu témat ,která jsem vám zadal ve škole prostřednictvím učitelů OV do 23.10.2020.
   2. Zpracujte podle pracovního sešitu Chov zvířat na stránkách školy téma "masná užitkovost"
   na stránkách 52 -56 a látku se naučte.
   Přeju hezký týden. Jiří Kozánek

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • Matematika MAT

   • 2020-10-20 - Lineární rovnice - příklady


    Žáci a žákyně,
    včera jsem Vám posílala v souboru Lineární rovnice postup k řešení.
    Dnes posílám v příloze čtyři jednoduché příklady, které vypočítejte do sešitu, a protože se jedná o novou látku, kontrolu
    provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-19 - Lineární rovnice

    Další látkou, kterou máme probírat ve druhém ročníku jsou lineární rovnice /probírali jste na ZŠ/

    Pravidla při řešení rovnic:

    - členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice
    - členy bez neznámé převedeme na druhou stranu rovnice
    - přejde-li člen z jedné strany rovnice na druhou, změní se jeho znaménko na opačné
    - vyskytnou-li se v rovnici závorky, upravíme výrazy tak, abychom závorky odstranili

    vzorový příklad:

    4x - 6 + 2x = 5x - 5 + 1
    4x + 2x - 5x = -5 + 1 + 6
    x = 2

    O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou, kdy se po dosazení 2 za x musí levá strana rovnat pravé.

    4.2 - 6 + 2.2 = 5.2 - 5 + 1
    8 - 6 + 4 = 10 - 5 + 1
    6 = 6

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Výrazy

    Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
    Příloha - ke stažení
  • Motorová vozidla MOV

   • 2020-10-22 -

    Ahoj moji milí žáci, autoškoláci! Jen pro pořádek zde připomínám trvající zadání. T.zn. vypracovat 2x týdně z webu mdcr nejméně 5 testů a poslat mi výsledky na foglikmb@seznam.cz . Většina z vás to svědomitě dělá a ti co mají tu a tam absenci vyzývám k větší píli. Těším se, že budete čím dál častěji svítit zeleně. Pro nejlepší z vás chystám zajímavou odměnu. Buďte zdraví a opatrujte se. Zdraví vás ing. Jan Ptáček
    Příloha - ke stažení
  • Občanská nauka OBN

   • 2020-10-16 - Úkoly na další týden

    Ahoj, zdravím Vás.
    Dokončete úkoly, které jste dostali zadané ve škole pro distanční výuku z občanské nauky
    Pokračujte ve sledování a zápisu aktualit.
    Zpracujte z dostupných materiálů téma Ústava České republiky a zašlete mi do 2.11.2020, pokud nebude obnovena
    presenční výuka.
    Mějte se hezky

    Příloha - ke stažení
  • Odborný výcvik ODV

   • 2020-10-20 - Mechanizační prostředky

    Připomínáme zadání domácího úkolu z minulého týdne.
    Skupina č. 4
    Malá mechanizace, Nakladač ND-027, Sklizeň pícnin- stroje, Traktory.

    Skupina č.5
    Mechanizační prostředky pro hnojení rostlin - RUR 3, RCW
    Mechanizační prostředky pro setí 48-SEXj-125
    Traktory
    Sklizeň pícnin

    U jednotlivých témat uveďte přípravu stroje na směnu a traktoru. Unrotačního stroje uveďte Bezpečnost práce.

    Kontrola zadaných úkolů 2.11. Přinést sešity na OV.    Příloha - ke stažení
  • Pěstování rostlin PER

   • 2020-10-22 - mechanizace pro zprac.půdy

    Přehled mechaniz.prostředků pro zprac.půd před setím a sázením, použití - další zápis PER
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-21 - organizace orby

    Nové téma pro dnešní den: Organizace orby a Příprava půdy před setím a sázením
    Pečlivě zaznamenejte do sešitů, přápadné dotazy v zítřejší online výuce , v 9.00 hod. návod na připojení už zpřístupněn dne 17.10.2020
    Nezapomeňte odeslat včast test průmyslových hnojiv!!!!!!!!!!!!!
    Těším se na vás při osobní konzultaci
    LP

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-21 - Test

    Opakovací test průmyslová hnojiva,pokyny v příloze!
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-21 - pluh

   • 2020-10-21 - orba

   • 2020-10-21 - parametry orby

   • 2020-10-21 - parametry orby

   • 2020-10-21 - parametry orby

   • 2020-10-21 - Opakování již zadané výuky ve škole

    Ve škole jste všichni dostali tato témata orby k zapsání do sešitu, raději je posílám znovu, tak aby jste si provedli kontrolu.
    Zdravím vás všechny a přeji všem hlavně zdraví
    LP

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-17 - upozornění na online vyuku dne 22.10.2020 v 9.00 hod, dne 21.10 budou zadány texty témat dle ŠVP

  • Stroje a zařízení STZ

   • 2020-10-20 - dojení b

    Vzhledem k vaší malé aktivitě zpřísňuji pravidla pro vypracování úkolu. Doplňte si do pracovního sešitu červeně psaný text a schémata s popiskami. Nastudujte obsah. Vypracujte odpovědi na zadané kontrolní otázky na volné listy papíru. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované otázky ofoťte (oskenujte) a pošlete mi e-mailem na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 23.10. 2020. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ II.r". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence). Pokud byste měli technické potíže ze zasláním, napište mi e-mail.
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - zadání otázek, dojení a

    Vzhledem k přerušení docházky do školy vypracujte odpovědi na zadané otázky na volné listy papíru. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované otázky buď ofoťte (oskenujte) a pošlete mi e-mailem na adresu repan@souhorky.cz nebo mi je odevzdáte ihned po návratu do školy. Při zaslání e-mail napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ II.r". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence).
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-07 - dojení

    Doplňte si do pracovního sešitu červeně psaný text a legendu k obrázkům. Nastudujte si a připravte si písemné dotazy k tomu, čemu jste neporozuměli. Dotazy mi předáte v pondělí 12.10. Dotazy zodpovím na konzultaci v době odborného výcviku příští týden.
    Příloha - ke stažení
  • Tělesná výchova TEV

   • 2020-10-07 - běh 1000 m / 1500 m

    Dobrý den všem,
    pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
    Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
    PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.

    Příloha - ke stažení