Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.A - Zemědělec-farmář

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2022-02-10 - My day, 10.2.2022

   Milí žáci,
   úkol najdete v classroom pod kódem fnzuss2.

   Těším se na vaše práce :)

   Příloha - ke stažení
 • Biologie BIO

  • 2022-02-06 - Genetika 7.2.2021

   Ahoj, nalezněte na stránkách www. dumy materiál Základy genetiky od autorky Ivety Kudláčkové, podle kterého jsme se již učili a dokončete si zápis do konce prezentace do sešitu.
   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • Ekonomika EKO

   • Fyzika FYZ

    • 2022-02-10 - 9.2. 2022 Tření a odpor prostředí

     Zadáno ve třídě - Užití tření a odpor prostředí.
     Zápis do sešitu

     Příloha - ke stažení
   • Chemie CHE

    • 2022-02-10 - Neon 9.2.2022

     Zadáno ve třídě Neon.
     Zápis do sešitu

     Příloha - ke stažení
    • 2022-02-06 - Bor 7.2. 2022

     Ahoj, na internetu si nalezněte na Yotube - Chemie Zombie, prvek bor a podle materiálu si udělejte zápis do sešitu o boru a jeho sloučeninách.
     Příloha - ke stažení
   • Chov zvířat CHZ

    • 2022-02-10 - 9.2.2022 Odpovědi na otázky, vylučovací soustava

     1. Vypracovat na volný list odpovědi na otázky - Trávící soustava- bude hodnoceno
     2. Vylučovací soustava zápis do sešitu

     Příloha - ke stažení
    • 2022-02-06 - 7.2. Trávící soustava

     Ahoj, posílám vám úkol na pondělí, paní učitelce třídní jsem poslal kod pro přihlášení do učebny přes Google clasroom
     přihlaste se tam, aby další hodiny mohly být on-line. V pondělí si udělejte do sešitu zápis z pracovního sešitu Chov zvířat na stránkách školy str. 16-18 počínaje žaludkem.

     Příloha - ke stažení
   • Informatika INF

    • Matematika MAT

     • Občanská nauka OBN

      • 2022-02-10 - 9.2 2022 Písemná práce

       Zadáno ve třídě, práce na volný list, bude odevzdáno, hodnoceno - aktuální dění v ČR a v zahraničí
       Příloha - ke stažení
      • 2022-02-06 - Práce na 7.2. - aktuality

       Ahoj, zpracujte aktuality z domova a zahraničí na list A4, na jednu stranu domácí a na druhou zahraniční. Ve škole práce
       odevzdáte a budou hodnoceny.

       Příloha - ke stažení
     • Odborný výcvik ODV

      • 2022-02-18 - Konstrukce MP

       1) CHarakterizujte Statková hnojiva.
       2) Popište konstrukci Fekálního návěsu a BOZP.

       3) Stájová zoohygiena, charakterizujte - dezinfekce, desinsekce a deratizace.
       Uveďte příklady čištění stájového zařízení u telat.

       Příloha - ke stažení
      • 2022-02-02 - Dílenské práce a Mladá hospodářská zvířata

       Vypracujte na formát papíru A4.
       Skupina č. 1

       Ruční zpracování kovů

       1) Popište: měření kovů, řezání a pilování, vrtání, střihání kovů
       řezání závitů.

       2) Popište postup rovnání a ohýbání kovů.

       Skupina č. 2

       Popište:
       1) Zjišťování hodnot TRIASU u telat.
       2) Zjišťování živé hmotnosti u telat a bezpečnost práce.

       Příloha - ke stažení
      • 2022-02-01 - Mechanizační prostředky pro hnojení rostlin.

       Vypracujte na formát papíru A4.

       Mechanizační prostředky pro hnojení rostlin.
       Popište konstrukci a bezpečnost práce:
       1) RUR 3
       2) RCW
       3) Fekální návěs

       Kontrola zítra na OV.

       Příloha - ke stažení
      • 2022-01-31 - Konstrukce zemědělských strojů

       Vypracujte a napište na formát A4 konstrukci strojů a bezpečnost práce: Pluh radličný, ŽTR - 165, Samosběrací návěs. Vypracované odevzdáte ve středu na OV.
       Příloha - ke stažení
     • Pěstování rostlin PER

      • 2022-02-10 - Výživa rostlin

       přepište prezentaci do sešitu. On-line 10.2.2022 ve 14:00 - podle rozvrhu.
       Příloha - ke stažení
     • Stroje a zařízení STZ

      • 2022-02-10 - Pluhy

       Posílám obsah další vyučovací hodiny, sejdeme se na Classroom v pátek 11.2. 2022 od 8.00 hodin. Červeně psaný text si zapište do pracovního sešitu. Přihlašovací kód vám zaslala paní třídní učitelka. Zadaný domácí úkol vypracujte a zašlete do pondělí 14.2. 2022. Nepřipojení se do on-line hodiny na Classroom budu považovat za nepřítomnost ve výuce.
       Příloha - ke stažení
      • 2022-02-10 -

      • 2022-02-08 - El. zařízení, zpracování půdy

       Milí žáci, pondělní výuka proběhla z domova, proto si doplňte do pracovního sešitu červeně psaný text a obsah nastudujte. Část jsme již probrali a novou látku ještě probereme na příští hodině STZ. V závěru máte zadání domácího úkolu - kontrolních otázek. Termín odevzdání je do pondělí 14.2. 2022 na OV nebo emailem, času na vypracování máte dost.
       Příloha - ke stažení
     • Strojnictví STR

      • 2022-02-10 - soubor k předchozímu zadání

      • 2022-02-09 - Strojnictví, čtení výkresů, složení strojů, distančně 9.2. 2022

       Část látky jsme již spolu probrali. Zopakujte si a prostudujte zaslaný materiál. Do sešitu si doplňte červeně psaný text a nákresy, které v sešitu chybí. Některé pasáže (například kreslení svarů) jen prostudujte. Jsem si vědom toho, že je to náročná kapitola a společně jí zopakujeme ještě v další hodině. Odpovězte na kontrolní otázky- vypracujte je na volný list papíru, podepište ho, ofoťte (oskenujte) a pošlete mi na adresu repan@souhorky.cz (přesvědčte se o čitelnosti skenu), nebo mi je doručte osobně nejdéle do pondělí 14.2. do 8.00h (na odborný výcvik) ke kontrole. Nevypracování úkolu budu posuzovat jako nepřítomnost v distanční výuce dne 9.2.2022.
       Příloha - ke stažení
     • Tělesná výchova TEV