Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.A - Zemědělec-farmář

 • Odborný výcvik ODV

  • 2020-10-22 - Mladá hospodářská zvířata

   Zapište do sešitu OV. Dle digitálních učebních materiálů školy č. 57 Výživa a napájení telat.
   Pro kontrolu zašlete do 23.10.2020 ( kaderabkova@souhorky.cz )
   Vypracované úkoly jsou hodnocené známkou a jejich vypracování je součástí pro stipendium.


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Mechanizační prostředky pro zpracování půdy Mechanizační prostředky pro hnojení rostlin

   Opište do sešitu OV dle Digitálních učebních materiálů školy DUM č. 34 Předseťové zpracování půdy II, č. 31 RCW, č. 32 RUR 3
   vypracované úkoly zašlete do 22.10. do 12.hodin
   (kaderabkova@souhorky.cz)
   V případě dotazů volejte na tel. 608 643 000 Kadeřábková

   Příloha - ke stažení
 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-19 - My day, my week without school

   Popište svůj den a týden s domácí výukou alespoň v 15 větách: denní harmonogram (viz Daily routine), jak se liší od běžného týdne ve škole, jak máte rozdělenou práci do školy, co děláte ve volném case, co se daří/nedaří atd.
   Inspiraci na slovíčka najdete ve videu:
   https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU

   Pošlete úkol emailem na jana_hruskova@email.cz do 23.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - ANJ - About me/do 16.10.

   Projekt "About me": zpracování 100-150 slov o sobě do 16.10. na jana_hruskova@email.cz. Jedná se o textový popis sebe sama a vlastních kvalit, vysoce se cení i např. originalita zpracování (word s fotkami, PPT, kresba...).
   Mělo by obsahovat tyto části:
   1) Appearance, character
   2) Hobbies, what I am good at, what I like
   3) My future, my dreams

   Příloha - ke stažení
 • Biologie BIO

  • 2020-10-16 - Práce na další týden Práce na další týden

   1. Do 23.10 mi pošlete jako přílohu e- mailu osnovu temat zadaných ve škole. Bude klasifikováno.
   2. Najděte na stránkách www. dumy temata - 1.Prvoci , autor Lukáš Dubrovský , zpracujte do sešitu a pošlete mi
   odpovědi na otázky v závěru prezentace.
   2. Hmyz, autorka Pavlína Sedláková, zpracujte do sešitu.l

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-16 - Životopis

   Dobrý den, zpracujte prezentaci, zápis do sešitu a udělejte úkol na poslední straně prezentace (na snímku zdroje, úplně na konci, aby to někdo nepřehlédl).
   Pošlete do 23.10
   Děkuji.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Projevy mluvené a psané

   Zdravím všechny
   Projděte prezentaci, udělejte výpisky a pošlete zodpovězené otázky z prezentace a foto výpisků. Na email: karlik005@email.cz do konce týdne.
   Děkuji.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2020-10-26 - Ekonomika


   Zdravím, milí žáci. Posílám další úkol: na Youtube si najděte jakýkoli film o penězích a jejich historii. Po shlédnutí napište o tom, co jste se dozvěděli textík na půl stránky A4.
   Těším se. Posílejte do 3. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Užívejte podzim a buďte zdraví.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika


   Milí žáci, abyste měli přehled, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte následující témata: Životní úroveň
   Trh - co to je, druhy trhů (včetně příkladů)
   Poptávka, nabídka
   Každé téma alespoň na půl stránky A4.
   Je na vás, jestli do sešitu a pak mi pošlete fotku nebo na PC a pošlete mi dokument.
   Posílejte do 16. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Fyzika FYZ

  • 2020-10-16 - Práce na další týden

   1. Do 23.10. mi pošlete osnovu temat zadaných ve škole pro distanční výuku jako přílohu e- mailu.
   2. Pusťte si "Rande s fyzikou" díly "Newtonovy zákony" a "Působení sil", zpracujte temata do sešitu a pošlete mi
   osnovu jako přílohu e - mailu.

   Příloha - ke stažení
 • Chemie CHE

  • 2020-10-16 - Práce na další týden

   1. Do 23. 10. mi pošlete jako přílohu e- mailu osnovu temat zadaných ve škole pro distanční výuku.
   2. Na stránkách www. dumy nalezněte temata - 1. Metody oddělování směsí, autor Jan Táborský
   2. Stavba atomu, autor Ing. Karel Filas.
   Zpracujte do sešitu a zašlete mi osnovu.

   Příloha - ke stažení
 • Chov zvířat CHZ

  • 2020-10-16 - Práce na další týden

   1. Do 23.10.2020 mi pošlete odpovědi na otázky na straně 7 pracovního sešitu Chov zvířat. Téma bylo zadáno ve škole
   pro distanční výku. Práce bude klasifikována.Podle tohoto pracovního sešitu zpracujte do sešitu téma Oběhová soustava na stranách 8 -10.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2020-10-20 - Zaokrouhlování

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat je zaokrouhlování desetinných čísel.
   Vzhledem k tomu, že jste příklady na zaokrouhlování měli na ZŠ, tak si pouze připomeneme, jaká pravidla pro
   zaokrouhlování platí /dobře vysvětleno na youtube isibalo/.

   Čísla končící číslicí 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů a čísla končící číslicí 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru.

   například 24,7 zaokrouhlíme na jednotky na 25 a na desítky na 20.

   příklady na procvičení posílejte na můj email do 1.11.

   zaokrouhlete na stovky: 120, 2350, 570, 26790
   desítky: 45, 1799, 127, 2514
   jednotky: 12,7; 2,1; 40,9; 87,5
   desetiny: 1,69; 0,22; 13,08; 5,99

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Zlomky

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • Občanská nauka OBN

   • 2020-10-16 - Práce na další týden

    1. Pošlete mi jako přílohu e -mailu osnovu tematu zadaného ve škole pro distanční výuku.
    2. Pokračujte v zápisu aktualit
    3. Z dostupných zdrojů zpracujte tema "Kulturní památky v mém okolí" a pošlete mi v případě neobnovení výuky
    do 2.11. Práce bude klasifikována.

    Příloha - ke stažení
  • Pěstování rostlin PER

   • 2020-10-13 - PER - výměna látek a energie

    Přepište do sešitu a vypracujte kontrolní otázky. Jako vždy pošlete ke kontrole na mgs/email.
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-13 - PER - základy biologie rostlin

    Prezentaci opište do sešitu. Zodpovězte ke kontrole otázky a pošlete na email/msg. V případě nejasností mě kontaktujte.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-13 - PER - zemědělské oblasti

    Z přílohy si vypište do sešitu... V případě nejasností mě kontaktujte na emailu (bukvickova@souhorky.cz, ruticula@seznam.cz) nebo na msg. Vypracujte do sešitu otázky - zápis i s odpověďmi na otázky ofoťte a pošlete přes email nebo msg.
    Příloha - ke stažení
  • Stroje a zařízení STZ

   • 2020-10-15 - Hydraulika a, zadání otázek

    S přihlédnutím k vaší malé aktivitě zpřísňuji pravidla pro odevzdání úkolu. Vypracujte odpovědi na zadané otázky na volné listy papíru. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované otázky buď ofoťte nebo oskenujte a pošlete mi e-mailem na adresu repan@souhorky.cz. Při zaslání e-mail napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ I.r". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STR realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence). Úkol vypracujte a zašlete do 23.10. 2020.
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-09 - Hydraulika a

    Do pracovního sešitu doplňte červeně psaný text a doplňte nákresy. Obsah nastudujte a z toho, čemu neporozumíte, si připravte písemně otázky na konzultaci. Ta se uskuteční následně na odborném výcviku.
    Příloha - ke stažení
  • Strojnictví STR

   • 2020-10-15 - Stříhání a závity, zadání otázek

    S přihlédnutím k vaší malé aktivitě zpřísňuji pravidla pro odevzdání úkolu. Vypracujte odpovědi na zadané otázky na volné listy papíru. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované otázky buď ofoťte nebo oskenujte a pošlete mi e-mailem na adresu repan@souhorky.cz. Při zaslání e-mail napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STR I.r". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STR realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence). Úkol vypracujte a zašlete do 23.10. 2020.
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-09 - Stříhání až závity

    Do pracovního sešitu doplňte červeně psaný text a doplňte nákresy. Obsah nastudujte a z toho, čemu neporozumíte, si připravte písemně otázky na konzultaci. Ta se uskuteční následně na odborném výcviku.
    Příloha - ke stažení
  • Tělesná výchova TEV

   • 2020-10-16 - klik

    Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
    Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
    Termín do konce příštího týdne.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-07 - Běh 1000 / 1500 m

    Dobrý den všem,
    pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
    Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
    PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.

    Příloha - ke stažení