Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Obsahem projektu je vytvoření centra technologické excelence vybavené nejmodernějším gastronomickým zařízením využívaným pro praktické vyučování žáků oborů Kuchař – číšník, Cukrář, Gastronomie, při aktivitách celoživotního vzdělávání dospělých (škola má udělenou autorizaci pro oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru Cukrář dle Národní soustavy kvalifikací s možností získání stupně vzdělání - úplnou profesní kvalifikaci) - odborné kurzy a semináře, rekvalifikační kurzy, mistrovské zkoušky apod. a při odborných aktivitách pro žáky ZŠ. Cílem je modernizace vybavení pro odborný výcvik - cvičné kuchyně, cukrářské dílny a školní kuchyně.

Zpět