Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Zahraniční stáže

Zahraniční stáže Erasmus +

Zahraniční stáže žáků jsou neodmyslitelnou součástí filozofie SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Škola se jimi zabývá systematicky již od roku 1995 a umožnila tak poznat zahraniční pracovní prostředí více než 1 500 žáků. Způsobů realizace studijních pobytů v zahraničí byla za tuto dobu celá řada. Od reciproční výměny z rodiny do rodiny, přes projekt českoněmeckého Fondu budoucnosti "Tandem", až k nejosvědčenějším projektům EU "Leonardo da Vinci".

Tento projekt mobilit přešel pod program ERASMUS+. Díky finanční podpoře EU žáci vyjíždějí do zahraničí zcela zdarma. V průběhu let byly uskutečněny stáže ve Španělsku, Anglii, Německu, Rakousku, na Slovensku ve Vysokých Tatrách, v Itálii a na Kypru. Za tuto činnost obdržela naše škola 6x Pečeť kvality.

20. výročí zapojení SOŠ a SOU Horky nad Jizerou do programů Evropské unie zahraničních stáží v rámci odborného vzdělávání žáků

Dne 31. května 2019 při příležitosti 22. ročníku Horkyfestu se sešli zástupci zahraničních partnerských škol a přijímajících organizací při připomenutí 20. výročí úspěšného projektu zahraničních stáží žáků školy v rámci mobilit počátečního odborného vzdělávání. Škola projekt "Menza Babenhsusen 1668/199" v rámci programu EU Leonardo da Vinci podala jako první škola s učebními obory v celé ČR.

 

Stáž na Kypru

Ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Praha – Čakovice žáci jezdí na 4 – 5 týdenní praxe. Vykonávají stáž ve čtyř a pěti hvězdičkových hotelích na jihu ostrova. Bývají rozděleni na pozice pomocných kuchařů a cukrářů v hotelových kuchyních a číšníků při obsluze hostů.

Žáci s vynikající angličtinou pracují na recepci nebo na pozicích barmanů na plážových barech při nabídce nápojů.

Spolková republika Německo

Stáže v SRN mají dlouholetou tradici. Již v roce 1994 žáci jezdili na výměnné pobyty v rámci projektu Tandem na gastropraxe do Regensburgu a poté do rodin žáků školy nedaleko Frankfurtu n/Mohanem. Brzy nato jejich praxe zaštiťovaly projekty Leonardo da Vinci a posledních 6 let byly místem stáží hotely ve Weidenu, které jsou pracovišti praxí žáků naší partnerské Odborné hotelové školy ve Wiesau. Žáci z této školy navštěvují naši školu v rámci projektu Tandem.

Slovensko

Mezi žáky jsou velmi oblíbené třítýdenní zimní praxe na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Místem praxe jsou hotel FIS a stylová restaurace Koliba na Janovej Polianke přímo na Štrbském Plese. Pracují zde žáci oborů Kuchař – číšník, Cukrář, Gastronomie a Cestovní ruch. Ubytováni a stravováni jsou žáci přímo v hotelu FIS.

Rakousko

Od roku 2001 absolvovalo stáž v rámci programu Leonardo da Vinci (v roce 2014 Erasmus+) v Rakousku každoročně 8 až 12 žáků všech učebních i studijních oborů naší školy. Cílovou destinací je turisticky atraktivní město Krems, ležící na Dunaji a obehnané ze všech stran vinicemi. Stáž je pro žáky bezplatná, plně financovaná z projektového grantu.

Itálie

Na stáže do Itálie jezdíme od roku 2006. Cílovou destinací je město Senigallia v regionu Marche, ležícím na břehu Jaderského moře ve střední části Itálie. Po celou dobu je naším partnerem gastronomická a hotelová škola Instituto Istruzione Superiore “Panzini“ Senigallia. Na stáže jsme vyjížděli pod záštitou projektu Leonardo da Vinci, od roku 2015 v rámci projektu Erasmus+.  Stáž je pro žáky bezplatná, plně financovaná z projektového grantu. 

Programy Leonardo da Vinci a Erasmus+

Zahraniční stáže probíhají na naší škole každoročně od roku 1998 v rámci programů EU - Leonardo da Vinci a od r. 2014 Erasmus+. Do roku 2014 vycestovalo do zahraničí díky programu Leonardo da Vinci více než 750 žáků. Přijímajícími organizacemi jsou firmy v oblasti gastronomie, hotelnictví, potravinářství, agroturistiky, vinařství, zahradnictví a zemědělství.

Hostitelské země stáží žáků jsou: Německo, Rakousko, Slovensko (Vysoké Tatry), Itálie a Kypr (konkrétně odborné školy v Senigallii v Itálii, německé školy ve Wiesau a Weidenu a dvě školy v Kremsu v Rakousku).

Díky zahraničním stážím nacházejí naši absolventi dobré pracovní uplatnění v České republice i v zahraničí a upevňují si získané jazykové dovednosti v praxi.