Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Domov mládeže SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

 

Vychovatelé

vedoucí vychovatelka
PaedDr. Jana Huzilová

Bc. Jiří Zikmund
Janka Kubišová
Ludmila Kuchtová

Kontakt

Domov mládeže SOŠ a SOU
Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Telefon:
326 211 122, 774 446 269

IČO: 00069558


Provoz domova mládeže

 • Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku, kromě prázdnin, víkendů a svátků.
  Provoz Domova mládeže začíná v 6.00 a končí v pátek ve 14.00 hodin
 • Během prázdnin slouží domov mládeže jako ubytovací zařízení.
  Ceník ubytování na DM, letní sezóna 300 Kč, zimní sezóna 350 Kč
 • Domov mládeže SOŠ a SOU Horky nad Jizerou se nachází v zámecké budově a jeho ubytovací kapacita je 45 lůžek ve 12 pokojích z nichž většina jsou pokoje čtyřlůžkové.
  Ubytování poskytujeme za 900Kč / měsíčně, stravné za 98 Kč / na den (zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři).

Ubytovaným žákům a studentům nabízíme bohatou zájmovou činnost pod vedením zkušeného týmu vychovatelů, jenž připravuje  bohatou zájmovou činnost. Nejvíce úspěchů je dosahováno v kroužku divadelním a dramatickém a s nacvičeným divadelním představením pravidelně objíždíme Domovy seniorů a dětské domovy v okolí.

Umístění studentů do domova

 • O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.
 • Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o umístění nebo neumístění do domova.
 • Při umísťování žáka do domova je přihlíženo, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu, ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště. (viz Pravidla k umísťování žáků do DM)

Přehled kroužků organizovaných v rámci školního roku 

Kroužky v Domově mládeže

 • Kroužek zdravého životního stylu - pondělí 16:00 - 17:30 - Janka Kubišová
 • Sportovní a turistický kroužek - úterý 16:00 - 17:30 - Jiří Zikmund
 • Divadelní a dramatický kroužek - středa 16:30 - 17:30 - Jana Huzilová