Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Domov mládeže SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

 

Vychovatelé

vedoucí vychovatelka
PaedDr. Jana Huzilová

Bc. Jiří Zikmund
Janka Kubišová
Ludmila Kuchtová

Kontakt

Domov mládeže SOŠ a SOU
Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Telefon:
326 211 122, 774 446 269

IČO: 00069558


Provoz domova mládeže

 • Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku, kromě prázdnin, víkendů a svátků.
  Provoz Domova mládeže začíná v 6.00 a končí v pátek ve 14.00 hodin.
 • Během prázdnin slouží domov mládeže jako ubytovací zařízení.Ceník ubytování na DM, podle počtu ubytovaných osob, do 20 osob letní období 200 Kč, nad 20 osob letní období 160 Kč, do 20 osob zimní období 250 Kč, nad 20 osob zimní období 210 Kč, Smluvní cena při ubytování na více dnů.

 

Domov mládeže SOŠ a SOU v Horkách nad Jizerou se nachází v zámecké budově
a jeho ubytovací kapacita je 45 lůžek ve 12 pokojích, z nichž většina jsou čtyřlůžkové.
Ubytování poskytujeme za 850 Kč / měsíčně, stravné za 85 Kč / na den (zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři).

Ubytovaným žákům a studentům nabízíme bohatou zájmovou činnost pod vedením zkušeného týmu vychovatelů, jenž připravuje bohatou zájmovou činnost. Nejvíce úspěchů je dosahováno v kroužku divadelním a dramatickém a s nacvičeným divadelním představením pravidelně objíždíme Domovy seniorů a dětské domovy v okolí.

Umístění studentů do domova

 • O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.
 • Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o umístění nebo neumístění do domova.
 • Při umísťování žáka do domova je přihlíženo, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu, ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště.

Přehled kroužků organizovaných v rámci školního roku 

Kroužky v Domově mládeže

 • Kroužek zdravého životního stylu - pondělí 16:00 - 17:30 - Janka Kubišová
 • Sportovní a turistický kroužek - úterý 16:00 - 17:30 - Jiří Zikmund
 • Divadelní a dramatický kroužek - středa 16:30 - 17:30 - Jana Huzilová
 • Včelařský kroužek - Miroslav Nikl 

Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 436/2010 Sb.), o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.