Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

3.A - Zemědělec-farmář

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-20 - My day, my week without school (do 23.10.)

   Popište svůj den a týden s domácí výukou alespoň v 15 větách:

   - denní harmonogram (viz Daily routine), jak se liší od běžného týdne ve škole, jak máte rozdělenou práci do školy, co děláte ve volném case, co se daří/nedaří atd.
   - pozor na časy (přítomný, minulý), možno využít vazbu "used to" (př. "Obvykle jsem vstával v 6, ale teď....": "I used to wake up at 6 o´clock, but now I......").

   Pošlete úkol emailem na jana_hruskova@email.cz do 23.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - About me (uzávěrka 16.10.)

   Projekt, který byl zadán ještě ve škole: rozsah alespoň 150 slov, cení se i originalita zpracování. Projekt má velkou váhu.
   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-16 - Životopis

   Dobrý den, zpracujte prezentaci, zápis do sešitu a udělejte úkol na poslední straně prezentace (na snímku zdroje, úplně na konci, aby to někdo nepřehlédl).
   Pošlete do 23.10
   Děkuji.

   Příloha - ke stažení
 • Chov zvířat CHZ

  • 2020-10-19 - Odeslání zadaných temat

   Ahoj, všechny vás zdravím.
   Pošlete mi do 23.10. v příloze e-mailu osnovu (stručný výpis) témat , která jste si zpracovali do sešitu na základě zadání, které jsem vám dal ve škole z chovu koní.(nedodání bude klasifikováno nedostatečnou)
   V případě že 2.11.2020 nebude obnovena prezenční výuka, zašlu vám další úkoly.,
   Přeju vám hezké prázdniny.

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-10-08 - Word My room

   13. 10.2020 Informatika 10:00-11:40
   Vypracujte úkol a dokončete event. úvodní stranu a My hobbies, které máte rozpracované ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj. Známky dostanete až po skončení celého úkolu.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 16. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2020-10-20 - Stereometrie


   Žáci a žákyně,
   zopakujte si převody jednotek z 1. ročníku, které budeme potřebovat při výpočtech povrchů a objemů
   těles a vypište si do sešitu vzorce povrchu a objemu těchto těles: hranoly /kvádr, krychle, pravidelný trojboký hranol/
   válec
   kužel
   pravidelný čtyřboký jehlan
   koule
   komolý kužel
   komolý jehlan
   Kontrolu provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.
   V příloze posílám příklady na převody jednotek, které mně pošlete emailem do 1.11.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Planimetrie

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Motorová vozidla MOV

  • 2020-10-22 -

   Ahoj moji milí žáci, autoškoláci! Jen pro pořádek zde připomínám trvající zadání. T.zn. vypracovat 2x týdně z webu mdcr nejméně 5 testů a poslat mi výsledky na foglikmb@seznam.cz . Většina z vás to svědomitě dělá a ti co mají tu a tam absenci vyzývám k větší píli. Těším se, že budete čím dál častěji svítit zeleně. Pro nejlepší z vás chystám zajímavou odměnu. Prosím, podívejte se také do knížky autoškoly na kontrolu vozidla před jízdou. U zkoušek se na to ptají a ve škole budeme mít jen omezený čas se tomu věnovat. Buďte zdraví a opatrujte se. Zdraví vás ing. Jan Ptáček
   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2020-10-22 - Referáty

   Dobrý den,

   na Bakaláři máte známky z referátu. Zbytek neodevzdal tak má za 5.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Test+ Studium

   Zdravím,

   prosím o prostudování. Hned jak přijdete do školy v listopadu. Testy budou: 2
   1. test - Česká státnost - národní a statní symboly, národní tradice, významné státní svátky.
   2. Vznik ČSR + kultura v meziváleční době

   Případné dotazy posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

   P.S. Pokud nemáte někdo počítač přepošlete si to do Vaší skupiny a informujte ostatní ať vše všichni víte.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2020-10-20 - Stroje na zpracování půdy

   Stroje na zpracování půdy
   1) Pluh - konstrukce pluhu, seřízení, příprava stroje a traktoru na směnu. Nakreslit 12 jízd a) orba do skladu
   b) orba do rozoru
   2) Rotační žací stroj ŽTR-165
   konstrukce stroje a jednotlivých částí, příprava stroje a traktoru na směnu, pohyb po pozemku a nákres jízd po pozemku o výměře 50 ha.
   Uveďte bezpečnost práce.
   Napište a nakreslete do sešitu OV. Ke kontrole zašlete do 22.10. do 12. hodin. Též pošlete úkol zadaný 15.10. Sklízecí mlátička.
   (kaderabkova@souhorky.cz)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Sklízecí mlátička - teoretická část kurzu

   Nastudujte obsah přiloženého souboru a přepište si ho do pracovního sešitu OV. Na obrázky vynechte místo, ty vám dá pan Janda. Připravte si dotazy na konzultaci, která se uskuteční na odborném výcviku.
   Příloha - ke stažení
 • Podnikání a práce PAP

  • 2020-10-13 - Motivační dopis, životopis, přijímací pohovor

   Žákyně a žáci,
   a) z předané příručky si přečtěte kapitoly
   1. o hledání vhodného zaměstnání
   2. o motivačním dopisu a životopisu

   b) zpracujte vlastní motivační dopis a zašlete do 20.10. na email v.morava@centrum.cz

   Přeji vám pevné zdraví. V. Morava

   Příloha - ke stažení
 • Pěstování rostlin PER

  • 2020-10-17 - PER krmná řepa

   Zasílám prezentaci - Okopaniny - krmná řepa.
   Přepište do sešitů do 25.10., v případě nejasností mě kontaktujte na email nebo msg.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-17 - PER cukrovka

   Zasílám prezentaci - Okopaniny - cukrovka.
   Přepište do sešitů do 25.10., v případě nejasností mě kontaktujte na email nebo msg.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-17 - PER brambory

   Zasílám prezentaci - Okopaniny - brambory.
   Přepište do sešitů do 25.10., v případě nejasností mě kontaktujte na email nebo msg.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-17 - PER okopaniny

   Dobrý den,
   předpokládám, že Obilniny a Luskoviny máte všichni vzorně dopsané.
   Zasílám prezentaci - Okopaniny - přepište do sešitů do 25.10., v případě nejasností mě kontaktujte na email nebo msg.

   Příloha - ke stažení
 • Stroje a zařízení STZ

  • 2020-10-15 - dojení, otázky

   Vzhledem k vaší malé aktivitě zpřísňuji pravidla. Vypracujte odpovědi na zadané otázky na volné listy papíru. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované otázky buď ofoťte (oskenujte) a pošlete mi e-mailem na adresu repan@souhorky.cz do 23.10. 2020. Při zaslání e-mail napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ III.r". Pokud byste měli problém s odesláním, napište mi e-mail. Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence).
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 - Dojení

   Nastudujte obsah celku dojení. Zvýšenou pozornost věnujte : Automatickému průběhu se stimulací - příklad, Systému sběru dat a procesu řízení stáda, Dojící robot. Písemně si připravte na otázky na konzultaci. Ta se uskuteční další týden na OV.

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2020-10-16 - klik

   Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
   Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
   Termín do konce příštího týdne.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Běh 1000 m / 1500 m

   Dobrý den všem,
   pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
   Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
   PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.

   Příloha - ke stažení