Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

3.A - Zemědělec-farmář

 • Anglický jazyk ANJ

  • Český jazyk a literatura CJL

   • Ekonomika EKO

    • Chov zvířat CHZ

     • Informatika INF

      • Matematika MAT

       • 2022-02-01 - Povrch a objem těles.

        Vypracujte do sešitu:

        1) Válec d = 20 cm, v = 40 cm

        V = ?
        S = ?

        2) Vypočítejte objem a povrch čtyřbokého hranolu s podstavou čtverce o straně a = 5 cm, v = 9 cm.

        S = ?
        V = ?

        Kontrola 2.2. - 3.2. 2022

        Příloha - ke stažení
      • Motorová vozidla MOV

       • Občanská nauka OBN

        • Odborný výcvik ODV

         • Pěstování rostlin PER

          • 2022-01-31 - Online výuka 31.1.2022

           Podklady k výuce a úkoly naleznete na google classroom - ti, co nebyli na online hodině, splní zadaný úkol (IOR) do 2.2.2022, jinak budou klasifikováni stupněm 5. Přítomni a omluveni z uznatelných důvodů (lékař atp) mají úkol jako nepovinný - možnost získat známku.
           Příloha - ke stažení
         • Stroje a zařízení STZ

          • 2022-01-28 - Sklízecí mlátičky

           Tento čas využijte k sumarizace zápisu v celku "sklízecí mlátičky". Doplňte si údaje v úvodu, následně si do sešitu dopište červeně psaný text. Učivo máme probrané, prostudujte si opětovně obsah celku.

           Vypracujte na volný list papíru odpovědi na téma: "Vhodná opatření pro snížení ztrát při výmlatu sklízecí mlátičkou".

           Příloha - ke stažení
         • Tělesná výchova TEV