Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

65-41-L/01 Gastronomie

4-leté studijní obor (ukončený maturitní zkouškou)

Žáci se připravují pro výkon technologických činností v odvětví společného stravování a získávají základní předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Ve výuce převládají teoretické vyučovací předměty a praktická výuka zahrnuje jak přípravu pokrmů, tak stolničení. Pro odbornou přípravu žáků je využíváno spolupráce s regionálními i dalšími významnými externími firmami. Žáci zajišťují pod vedením učitelů odborného výcviku gastronomicko-společenské akce v regionu, např. na Pražském hradě, v Městském divadle Mladá Boleslav, Zdravotní pojišťovna Škoda a dalších významných firmách a institucích. V průběhu studia mají žáci možnost absolvovat specializační a prohlubovací kurzy (studená kuchyně, barmanství, sommeliérství, dekorativní vykrajování, apod.). Zároveň žáci mohou absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážích v cílových zemích v Německu, Rakousku, na Kypru, v Itálii a na Slovensku.

Absolvent je schopen se uplatnit nejen na pozicích kuchař-kuchařka, ale i ve vyšších provozních funkcích. Je připraven na práci ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na oborově odpovídající vyšší odborné nebo vysoké škole.


Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů