Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

3.E - Kuchař-číšník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-08 - Angličtina - in the kitchen

   Popište, co vše je na obrázku. Jednotlivé pojmy (zvládnete jich 10? nebo i víc?) pište pod sebe a snažte se o nich napsat větu.
   Například vidím na obrázku talíře - napíšu:
   Plates - There are three plates on the table. (nebo) The plates on the table are white. (nebo) This is fantastic food on the plates.
   Zašlete své vyučující do 9.10. na email.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Angličtina - poslech

   Dobrý den,
   mám pro vás další úkol (na 15 minut).
   Pokud nemusíte Sheerana, omlouvám se - ale má dobrou výslovnost a nemá tam žádné gramatické obtížnosti :)
   Připravte si sešit a psací potřeby - úkol zapisujte do sešitu.
   1. na linku https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g si poslechněte písničku. Pokuste se vypsat slova, která slyšíte.
   2. pusťte si link https://www.youtube.com/watch?v=UDDMYw_IZnE - písnička je stejná, pouze se vám u ní objeví text.
   Poslouchejte písničku zároveň s textem.
   3. Pusťte si opět první odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g - a znovu zkuste zapsat, co slyšíte. Zlepšili jste se?
   Oba pokusy mi pošlete nafocené emailem své vyučující do 9.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Angličtina - In hotel

   Dobrý den, dnes začneme s reáliemi z vašeho oboru - lekce 1. Nejdříve zjistíme, jak si s tím poradíte - nic z tohoto by pro vás neměla být naprostá novinka :) Vyplňte cvičení 1-3. U cvičení 4 využijte zapsané fráze a vymyslete s jejich použitím dialog mezi hostem a recepčním. Ofocené zašlete na email své učitelce do 9.10.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Angličtina

   Projekt "About me": zpracování 100-150 slov o sobě do 9.10. na jana_hruskova@email.cz. Jedná se o textový popis sebe sama a vlastních kvalit, vysoce se cení i např. originalita zpracování (word s fotkami, PPT, kresba...).
   Mělo by obsahovat tyto části:
   1) Appearance, character
   2) Hobbies, what I am good at, what I like
   3) My future, my dreams
   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-16 - životopis

   Dobrý den,
   projděte si prezentaci, udělejte zápis a splňte a pošlete úkol na úplně poslední straně, pošlete do 23.10
   Děkuji.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - 1 projevy psané a mluvené

   Dobrý den,
   udělejte, prosím, výpisky z prezentace a odpovězte na otázky, které jsou v prezentaci (analýza projevů) a samostatné otázky na předposledním slidu. Pošlete standardně na email. Termín do 11.10.
   Všem přeji pěkný začátek týdne.

   Příloha - ke stažení
 • Hospodářské výpočty HOV

  • 2020-10-22 - HOV - online výuka 21.10.2020

   Nanormuj pokrm v předepsaných počtech porcí, poslední 2 počty porcí si urči sám/sama. Zpětně vypočteno odešli nejpozději do 25.10.2020. Zápis z hodiny proveď do sešitu HOV. PL v příloze
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - HOV 7.10.2020 13:10-13:55

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu Hov. Zopakuj si tak učivo základní školy.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu do 12.10.2020.

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-10-11 - WORD My room

   21. 10.2020 Informatika 8:00-9:40
   Vypracujte úkol a dokončete event. úvodní stranu kterou máte rozpracovanou ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj. Známky dostanete až po skončení celého úkolu.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Word My hobbies

   7. 10.2020 Informatika 8:00-9:40
   Vypracujte úkol a dokončete event. úvodní stranu kterou máte rozpracovanou ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj. Známky dostanete až po skončení celého úkolu.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 11. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2020-10-23 - KTE

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2020-10-20 - Stereometrie

   Žáci a žákyně,
   zopakujte si převody jednotek z 1. ročníku, které budeme potřebovat při výpočtech povrchů a objemů
   těles a vypište si do sešitu vzorce povrchu a objemu těchto těles: hranoly /kvádr, krychle, pravidelný trojboký hranol/
   válec
   kužel
   pravidelný čtyřboký jehlan
   koule
   komolý kužel
   komolý jehlan
   Kontrolu provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.
   V příloze posílám příklady na převody jednotek, které mně pošlete emailem do 1.11.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Planimetrie

   Vypočítané příklady mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-03 - Planimetrie

   Protože písemná práce nedopadla moc dobře, posílám v příloze 5 příkladů na procvičení Pythagorovy věty, goniometrických funkcí, obsahu a obvodu rovinných obrazců /trojúhelník a čtyřúhelníky - čtverec, obdélník a lichoběžník/
   Příloha - ke stažení
 • Německý jazyk NEJ

  • 2020-10-20 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   vím, že to pro mnohé s nevalnými znalostmi němčiny je složité - musíme to však zvládnout. S němčinou jsme sotva začali a nastala distanční výuka. Někteří jsou již pokročilejší, ti mohou pracovat již již z učebnice Direkt- opakovat lekce 1 a 2, vypsat a naučit slovní zásobu. Prosím,abyste si všichni učebnice buď pořídili!!! (třeba od bývalých žáků naší školy - poptejte se přes Facebook) nebo nafotili. Víte, že jde o učebnici Genau - němčina pro střední odborné školy a učiliště. Dále budeme pracovat podle učebnice. V příloze Vám zatím zasílám text se zásadami německé výslovnosti, které jsme si již říkali, ale tato rekapitulace bude pro všechny velmi užitečná. Současně v příloze máte k naučení dny v týdnu a jednoduché věty. Prosím prostudovat, doplnit věty k doplnění ve dvou cvičeních dole a poté mi poslat 10 vět v němčině, kdy v každé použijete den v týdnu, včetně víkendu. Nezapomeňte na předložku am u všech dnů v týdnu i u výrazu o víkendu (tedy am Wochenande). Prosím poslat do soboty 24.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.com

   Doufám, že jste všichni v pořádku a zdraví.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2020-10-16 - Československo ve 2. světové válce - odboj

   Projděte a zpracujte prezentaci, splňte úkol (vypište možnosti pro obě strany), pošlete mi ho na email. Všem děkuji a přeji pěkný víkend.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2020-10-22 - Pokrmy na objednávku 2 zapis do sešitu

   Dobrý den,
   v příloze naleznete zápis do sešitu, který si do něj přepište (né, že si ho vytisknete a vlepíte!!!). fotku nebo sken zápisu mi pošlete do pátku 23.10.2020 do 12 hodin na email tuma@souhorky.cz do předmětu emailu napište své jméno a třídu.
   Příští týden Vás čekají prázdniny.

   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

   Hezký den Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-18 - POKRMY NA OBJEDNÁVKU PRAKTICKÁ ČÁST

   Dobrý den,
   tento týden každý uvařte doma tříchodové menu složené z polévky, hlavního chodu (minutkový pokrm z přílohou) a dezertu, nemusíte ho vařit celé najednou, ale máte na to maximálně 3 dny tzn., že mi normovací list (normovaný na počet členů Vaší domácnosti) společně s fotkami jak jste pokrm připravovali a výsledný pokrm jak držíte v ruce (zkuste se u toho hezky obléknout) zašlet do středy 21.10. do 22 hodin. V příloze máte prázdný normovací list prosím uložte ho každy pod svým jménem až mi ho budete posílat.
   ve čvrtek ráno tu budete mít další úkol na čt a pá.

   UPOZORŇUJI VÁS, ŽE UŽ TO NENÍ JAKO NA JAŘE, DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A MŮŽE VÁM TO VELMI ZKOMPLIKOVAT STUDIUM, KDYŽ SE JI NEBUDETE ÚČASTNIT, MŮŽETE NABRAT ŠPATNÉ ZNÁMKY NEBO ZBYTEČNĚ HODNĚ ABSENCE.

   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin každý všední den.

   Hezký den a dobrou chuť Vám přeje Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Odborný výcvik Stolničení 2

   Prakticky si upevňuj techniky servisu talířů včetně debarasu. Proveď zápis do sešitu stolničení OV, včetně předchozího skládání ubrousků. Obrázky technik servisu není nutné tisknout, jsou ti ku pomoci při praktickém zdokonalení. Zadání platí pro celou třídu. Servis pokrmů si vyzkouším ve vinárně při obědech.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Odborný výcvik Stolničení 1

   Výukou ve vinárně jsem zjistila, že jste zapomněli skládat tvary ubrousků. V příloze máte několik odkazů, které vám budou ku pomoci. Zadání platí pro celou třídu, i ty, kteří jsou na pracovištích. Prakticky si Vás všechny ve vinárně přezkouším.
   Přeji hodně trpělivosti a pečlivosti.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - Pokrmy na objednávku

   Dobrý den,
   do sešitu odborného výcviku si opište viz přiložený soubor a připravte si na příští tyden menu, které se bude skládat ze 3 chodův (polévka, hlavní chod, dezert) přesné zadání se dozvíte v pondělí. Napsaný zápis do sešitu my vyfoťe či naskenujte a pošlete na email tuma@souhorky.cz do pátku 16.10. do 9 hodin do předmětu emailu uvedte své jméno a třídu.
   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

   Hezky den Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
 • Podnikání a práce PAP

  • 2020-10-26 - Práce a podnikání


   Zdravím a posílám další téma. Tentokrát bankovnictví. Co to je, co jsou banky, druhy bank, úkoly centrální banky a komerčních bank.
   Těším se a očekávám vaše zápisy do 6. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Podnikání a práce


   Milí žáci, posílám úkoly pro období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: pojišťovnictví - co jsou pojišťovny, pojištění, druhy pojištění, pojistitel, pojistník, pojištění, obmyšlený,
   bonus, pojistná událost …...
   To vše alespoň na A4.
   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdraví.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Potraviny a výživa POV

  • 2020-10-23 - POV

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2020-10-16 - klik

   Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
   Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
   Termín do konce příštího týdne.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - běh 1500 m

   Dobrý den,
   úkolem je zaběhnout 1500 metrů (změřte pomocí krokových aplikací, odkrokuje, odhadněte) a změřte si čas, záznam běhu (na aplikaci) a čas mi potom pošlete. Řádně se rozcvičte před výkonem a vyberte si takové počasí, které bude vyhovující, nedoporučuji běhat brzy ráno. Termín: 11.10
   Přeji hodně sil.

   Příloha - ke stažení
 • Stolničení STO

  • 2020-10-22 - Stolničení online výuka 21.10.2020

   Míchané nápoje - barový inventář, vybavení baru, opakování rozdělení MN. Dobrovolný úkol - powerpointová prezentace MN.
   PL v příloze. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání prezentace i zápisů nejpozději do 27.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Stolničení 7.10.2020 14:00-14:45

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu do 12.10.2020. Kopletně dopsaný sešit si zkontroluji na OV příští týden.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Stolničení 7.10.2020 10:55-11:40

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň se lihoviny naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu do 12.10.2020

   Příloha - ke stažení
 • Základy přírodních věd ZPV

  • 2020-10-05 - Clověk a životní prostředí

   Zpracujte téma Člověk a jeho vliv na životní prostředí, můžete využít probraná témata, dostupné zdroje, vlastní názory a hodnocení.
   Příloha - ke stažení