Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

29-54-H/01 Cukrář

3-letý učební obor

Obsah učebního oboru je zaměřen na výrobu cukrářské produkce. Výuka je zaměřena na zvládnutí činností při normování a přípravě surovin, jejich zpracování při výrobě cukrářských těst, náplní a hmot, tvarování a dohotovování výrobků, až po expedici. Žáci se učí provádění i dalších speciálních úprav včetně umělecky výtvarného zpracování slavnostních, kusových i krájených výrobků. Absolventi se uplatní při výkonu povolání cukrář, cukrářka v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Praktická výuka probíhá na cvičné dílně školy při zakázkové výrobě a ve vybraných provozech regionu. Součástí profesní přípravy je také zapojení do gastronomicko společenských akcích ve spolupráci s oborem kuchař - číšník. Zároveň žáci mohou absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážích, např.v Německu, Rakousku, na Kypru a na Slovensku.

Absolventi získávají kvalifikaci pro výkon povolání cukrář – cukrářka a dalších kvalifikovaných prací v daném oboru.

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů