Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

2.D - Zahradník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-20 - My day, my week without school (do 23.10.)

   Popište svůj den a týden s domácí výukou alespoň v 15 větách: denní harmonogram (viz Daily routine), jak se liší od běžného týdne ve škole, jak máte rozdělenou práci do školy, co děláte ve volném case, co se daří/nedaří atd.

   Inspiraci na slovíčka najdete ve videu:
   https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU

   Pošlete úkol emailem na jana_hruskova@email.cz do 23.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - About me (do 16.10.)

   Projekt "About me": zpracování 100-150 slov o sobě do 16.10. na jana_hruskova@email.cz. Jedná se o textový popis sebe sama a vlastních kvalit, vysoce se cení i např. originalita zpracování (word s fotkami, kresba, powerpoint...).
   Mělo by obsahovat tyto části:
   1) Appearance, character
   2) Hobbies, what I am good at, what I like
   3) My future, my dreams

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-15 - pracovní list pro práci s knihou

  • 2020-10-15 - pracovní list pro práci s časopisem

  • 2020-10-15 - Změna termínů pro odevzdávání úkolů!!!

   POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!
   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - práce s textem _kniha_odb.časopis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 6. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika


   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní cukrárnu/zahradnictví
   - alespoň na dvě stránky A4

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-10-13 - MS Excel

   Prostudujte co nejvíce kapitol o programu MS Excel na následujících stránkách:
   http://office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-2010-krok-za-krokem/

   Příloha - ke stažení
 • Květinářství a vazačství KAV

  • 2020-10-07 - KAV - vazačství - volně vkládané květy ve váze

   Dobrý den,
   podle domluvy na online hodině 7.10. si připravte libovolnou vázu, naplňte vodou a vložte květiny a přírodniny podle vlastního výběru. Váza by měla být stabilní, květinové aranžmá také - alespoň natolik, abyste vázu mohli přenést na jiné místo tak, aby se aranžmá zásadně nezměnilo. Dbejte i na přípravu - očištění a zaříznutí - rostlinného materiálu. Využít můžete volně rostoucí byliny i dřeviny i rostliny ze zahrádek, můžete si květy samozřejmě i koupit. Aranžmá vyfotografujte - natočte a pošlete na msg nebo emailem do 9.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - květinářství - trvalky 3

   Vypište prezentaci do sešitu (viz online hodina 7.10.) do 9.10.
   Poté vypište do sešitu vysoké trvalky vhodné do stínu a vysoké trvalky vhodné na slunce.
   Dále vypište trvalky vhodné do skupin, trvalky vhodné k řezu a trvalky vhodné do lučního porostu a trvalky vhodné jako solitery.
   Test ze znalosti trvalek bude 21.10.2020 - zařazení podle podmínek, znalost minimálně 3 rostlin z každé skupiny v češtině i latině.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - květinářství - trvalky 2

   Vypište prezentaci do sešitu (viz online hodina 7.10.) do 9.10.
   Poté vypište do sešitu nízké trvalky vhodné do stínu a nízké trvalky vhodné na slunce.
   Test ze znalosti trvalek bude 21.10.2020 - zařazení podle podmínek, znalost minimálně 3 rostlin z každé skupiny v češtině i latině.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - květinářství - trvalky 1

   Vypište prezentaci do sešitu (viz online hodina ze 7.10.). Termín do 9.10.
   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2020-10-20 - Lineární rovnice - příklady

   Žáci a žákyně,
   včera jsem Vám posílala v souboru Lineární rovnice postup k řešení.
   Dnes posílám v příloze čtyři jednoduché příklady, které vypočítejte do sešitu, a protože se jedná o novou látku, kontrolu
   provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.
   Hezky je vysvětleno na youtube isibalo /lineární rovnice/

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Lineární rovnice

   Další látkou, kterou máme probírat ve druhém ročníku jsou lineární rovnice /probírali jste na ZŠ/

   Pravidla při řešení rovnic:

   - členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice
   - členy bez neznámé převedeme na druhou stranu rovnice
   - přejde-li člen z jedné strany rovnice na druhou, změní se jeho znaménko na opačné
   - vyskytnou-li se v rovnici závorky, upravíme výrazy tak, abychom závorky odstranili

   vzorový příklad:

   4x - 6 + 2x = 5x - 5 + 1
   4x + 2x - 5x = -5 + 1 + 6
   x = 2

   O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou, kdy se po dosazení 2 za x musí levá strana rovnat pravé.

   4.2 - 6 + 2.2 = 5.2 - 5 + 1
   8 - 6 + 4 = 10 - 5 + 1
   6 = 6

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Výrazy

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2020-10-22 - Referáty

   Dobrý den,

   na Bakaláři máte známky z referátu. Zbytek neodevzdal tak má za 5.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Orgány státní správy

  • 2020-10-20 - Veřejná správa

   Posílám další soubor.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - test

   Zdravím všechny,

   prosím prostudujte si všechny materiály a pokud nebudete rozumět tak mi napište na e-mail : Jana.Sicova85@seznam.cz
   Hned jak přijdete do školy budete psát testy Českého státu, Politický systému a ústavy.
   Vím, že toho bude pro Vás hodně ale snažte se to prostudovat.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Politický systém + ústava

   Zdravím,

   posílám soubor politický systém a ústa. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty.
   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Ústava

   Zdravím,

   posílám soubor ústava Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Politický systém

   Zdravím,

   posílám soubor politicky systém. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2020-10-20 - Příprava půdy pro výsev a výsadbu zeleniny

   2020-10-20 - Příprava půdy pro výsev a výsadbu zeleniny
   Zapište do sešitu OV dle Digitálních učebních materiálů školy - č.20 Příprava půdy úpro výsev a výsadbu zeleniny.
   Kontrola zadaného úkolu 2.11. Přinést sešit ke kontrole na OV o polední přestávce.

   Případné informace ( dlouhy@souhorky.cz )

   Též zasílejte foto ( zadaný úkol z minulého týdne ) výrobu dušičkového věnce včetně přízdoby.

   Příloha - ke stažení
 • Sadovnictví SAD

  • 2020-10-08 - SAD Plánování a projektování zeleně 2

   Udělejte si výpisky z přiložené prezentace. Pokuste se podle ni navrhnout květinový záhon o rozměrech 3*1m. Využijte trvalky, které jsou uvedeny v prezentaci v KAV. Je na vás, jaké zvolíte podmínky záhonu, rostliny ale musí mít stejné požadavky na stanoviště.
   Úkol odevzdejte do 16.10.2020 (msg, email nebo na praxi)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - SAD Plánování a projektování zeleně 1

   Dobrý den :)
   Zopakujte si, pokud vám chybí zápis, kontaktujte spolužáky, popřípadě mě na msg/emailu
   - hodina 1, 2 - Funkce sadovnictví a význam zeleně
   - hodina 3, 4 - slohy, typy zahrad, symetrická a asymetrická výsadba
   - hodina 5, 6 - typy zeleně

   Vypište do sešitu, jakou zeleň použijete a jakou nemůžete použít do: a) zahrady mateřské školky, b) zahrady do areálu sanatoria pro nevidomé, c) zahrady v areálu léčebny plicních chorob.

   Hodina 7, 8 (5.10.2020) Plánování a projektování zeleně 1 - vypište z přiloženého souboru do sešitu. Pokuste se podle návodu zakreslit plán zahrady - zadání v souboru na konci. Plán se vejde v měřítku na stránku A4. Nemusíte zpracovávat podrobně trvalkové záhony. Vhodné symboly - stromy, cesty, trávník ... - se pokuste dohledat - při další hodině si je ukážeme a doplníme. Plán vyfoťte a odešlete (msg/email), vše do čtvrtka 8.10.

   NEZAPOMEŇTE NA SEMINÁRNÍ PRÁCI, KTERÁ VÁM BYLA ZADÁNA !!

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • Technologie pěstování TEP

   • 2020-10-22 - Test TEP

    Online výuka + test odešlete obratem - nejpozději do 13.00 hod.
    LP

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-21 - přímé veg.množení po zakořenění

    Podklad pro výuku online 22.10.
    Zaznamenej do sešitu TEP další část přímého rozmnožování, kdy rostliny se oddělují po zakořenění Přmnožení oddělky, hřížení, šlahouny a dělení

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-21 - Přímé, vegetativní množení před zakořeněním

    Podklad pro online výuku dne 22.10.
    Pokračujte v zápisu přímého vegetativního množení bylinnýmí a kořenovými řízky, obrázky zakreslete ( vytiskněte ), vlepte

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-18 - Vegetativní rozmnožování

   • 2020-10-18 - školkařství

   • 2020-10-18 - skolkařství

   • 2020-10-18 - Školkařství

    Zápis do sešitu TEP - generativní množení ovocných dřevin, získávání osiva, sušení, skladování, předsetová příprava
    - pro 2 vyuč.hodiny v pondělí 19. 10 - slouží jako podklad pro výuku online.
    Další tema- Vegetativní roozmnožování - dřevité řízky zapiste po probrání v pondělí. Tento zápis platí pro ČT 22.10.
    Nezapoměňte v pondělí online v 11.00 hod!

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-17 - upozornění na online výuku 19.10., v 11.00 hod

  • Zahradnická výroba ZAV

   • 2020-10-06 - ZAV Výživa rostlin

    Dobrý den.
    Vypište látku z prezentace do sešitu ZAV - v případě nejasností mě kontaktujte. Prezentaci spolu probereme na online hodině ve středu 7.10. ve 14.hodin, odkaz vám bude zaslán na msg do třídní skupiny.

    Příloha - ke stažení