Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

2.D - Zahradník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-12-02 - Possitive and negative aspects of Covid: 30.11.-4.12.

   Pošlete 8 vět s argumenty, co Covid přinesl pozitivního a negativního do našich životů, nebo co se díky němu může změnit/zlepšit. Každá mince má 2 strany, tedy i současná situace...

   Do pátku na mail jana_hruskova@email.cz :)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - Online od 30.11. dle rozvrhu!

   Milí žáci,
   těším se na viděnou online na odkazu:
   https://meet.google.com/lookup/ct7qt5q5xr

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - ANJ 16.-20.11., WB str. 22, 23 na jana_hruskova@email.cz

   Milí žáci a žákyně,
   přečtěte si gramatiku na str. 23 ve workbook a pak teprve vyplňte cvičení 1-8 na str. 22 a 23. Pokud nebude něco jasné, pište přes Messenger či FB (Jana Krumpholcová, tel. 734 214 122).
   Hotový úkol nafoťte (aby to bylo čitelné!) a pošlete do pátku na jana_hruskova@email.cz

   Těším se na vaši práci :)

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - Tips for small gardens 2.-6.11. (video, zápisky)

   Pusťte si video i s titulky a vypište do sešitu 10 doporučení pro malé zahrady, které jsou ve videu uvedeny. Nová slovíčka si zapište a naučte. Fotky zpracovaného úkolu i se slovíčky mi zašlete do pátku 6.11. na jana_hruskova@email.cz :)

   Pokud máte problém s přístupem na internet a přehráváním videa, pošlete mi SMS na tel. 734 214 122 či zprávu přes FB/WhatsApp.

   Video k zpracování úkolu na odkazu:
   https://www.youtube.com/watch?v=B8-Sa5DlYp8

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - My day, my week without school (do 23.10.)

   Popište svůj den a týden s domácí výukou alespoň v 15 větách: denní harmonogram (viz Daily routine), jak se liší od běžného týdne ve škole, jak máte rozdělenou práci do školy, co děláte ve volném case, co se daří/nedaří atd.

   Inspiraci na slovíčka najdete ve videu:
   https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU

   Pošlete úkol emailem na jana_hruskova@email.cz do 23.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - About me (do 16.10.)

   Projekt "About me": zpracování 100-150 slov o sobě do 16.10. na jana_hruskova@email.cz. Jedná se o textový popis sebe sama a vlastních kvalit, vysoce se cení i např. originalita zpracování (word s fotkami, kresba, powerpoint...).
   Mělo by obsahovat tyto části:
   1) Appearance, character
   2) Hobbies, what I am good at, what I like
   3) My future, my dreams

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-05-14 - online 14.5.

   Základní pravidla českého pravopisu - Nekonečný příběh - online úniková hra
   ostatní viz classroom - sledujte hlavně zadání a ermíny odvdzávání úkolů!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-30 - online 30.4.

   1.Prezentace citátů - komunikační dovednosti
   2. Pokračování ve hře Nekonečný příběh - vyjmenovaná slova a jejich pravopis
   zápis viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-16 - online výuka 16.4.2021

   Ohebné + neohebné slovní druhy - zápis Jamboard
   Dokončit dom.úkol - odborný článek č.3,viz zadání v classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-17 - 17.3.online výuka

   Jamboard - vytvoření tabule v classroomu
   úkoly viz podrobné zadání v classroomu,zasílání pouze do classu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-05 - odevzdávání úkolů

   důrazně upozorňuji, že písemné úkoly máte odevzdávat pouze do classroomu
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-05 - 5.3. online výuka

   zadání dalšího dlouhodobého úkolu - odborný článek - pravidla viz zápis v sešitě a classroom
   přidán další termín pro odevzdání dom.úkolů - odborný popis - zadání a zápisy viz classroom další termín k odevdání úkolu : odb.popis - viz classroom!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - 17.2. - online

   Přídavná jména - druhy přídavných jmen, určování kategorií, zápis do sešitu - viz classroom, četba a rozbor úvodní ho článku
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - 3.2. - online hodina

   Téma - podstatná jm éna

   synonyma, homonyma, antonyma
   přenesené významy slov - viz zápis z hodiny v classroomu
   cv.22/54,32/55,45/57
   zadání a vysvětlení D.Ú. - slohová práce : odborný popis pracoviště formou osobního dopisu - více v classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - 22.1. online hodina

   str.55 - cv.31D.Ú. + cvičení v hodině č.34 - všechny zápisy viz vyučovací hodina
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - 6.1. - 8.1.online hodina

   Učivo: podstatná jména - konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, obecná,vlastní
   článek strana 54, cv. 19,20,21.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - úkol na 4.1.

   Pokračujeme v probírání slovních druhů

   1.Přečíst článek na straně 54 v učebnici, umět říct svými slovy jeho obsah a vypracujte cvičení na straně 35


   6.1. - on line výuka dle rozvrhu pro zahradníky 6.vyuč.hodina

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - příští online hodina na classroomu - 2.12. v 9.00hod.

  • 2020-11-22 - 18.11. - on-line hodina na classroomu

   Probíráme kapitolu Tvarosloví
   Pracujeme s textem v učebnici
   Plníte dlouhodobé i krátkodobé úkoly,viz příloha

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - heslo na clasroom - pb2trtm

   výuka až 20.11. od 11.50
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-06 - změna další on-line hodiny v listopadu

   16.11. v 10.00 -dle rozvrhu
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - další on-line hodina z českého jazyka 25.11. ve 13.10. pro 2.C,čekejte na odkaz:-)

  • 2020-11-05 - 5.11. on-line výuka přes meet zoom: úkoly, termíny, zápis z hodiny

   S žáky, kteří se nedostavili bez omluvy, bude absence řešena v rámci docházky do výuky s TU.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - pracovní list pro práci s knihou

  • 2020-10-15 - pracovní list pro práci s časopisem

  • 2020-10-15 - Změna termínů pro odevzdávání úkolů!!!

   POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!
   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - práce s textem _kniha_odb.časopis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2021-03-19 - Ekonomika


   Kopie z Classroom:
   Zdravím a posílám úkol:
   1. Co je to investování
   2. Do čeho lze investovat
   3. Co víte o státním rozpočtu

   Pozvánka do učebny: https://classroom.google.com/c/MjMzNjg0OTI4ODI2?cjc=mdihdaa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Ekonomika   Dobrý den přeji. Zpracujte si téma na základě následujících otázek:
   1. Co je to banka
   2. Jaké služby banky poskytují
   3. Vysvětlete rozdíl mezi bankami obchodními a centrální ČNB
   4. Co je hlavním úkolem centrální banky
   5. Popište termíny: kontokorent, debetní a kreditní karta, bezhotovostní platba, měna, měnový kurz, internetbanking, valuty a devizy
   Vypracujte do 3. 3.

   Stejný úkol máte i v učebně. Pozvánka do ní:

   https://classroom.google.com/c/MjMzNjg0OTI4ODI2?cjc=mdihdaa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Ekonomika


   Zdravím, posílám ohlášený úkol:
   vypracujte oběžný majetek + financování

   Očekávám úkoly do 17. 2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Ekonomika


   Dobrý den přeji a posílám odkaz na on-line hodinu. Podle rozvrhu 22. 1. v 9 hodin.
   Odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/bc2dgm7yix
   Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - Ekonomika


   Zdravím vás, milí žáci, v novém roce a posílám první letošní úkol.
   Téma: majetek
   Zjistíte, co je majetek, k čemu slouží, porovnáte, jaký je rozdíl v použití majetku soukromého a majetku k podnikání.
   Druhy majetku, který slouží k podnikání.
   Zaměříte se na dlouhodobý majetek. Co to je, jaké jsou druhy, čím se vyznačují.
   Výsledek vaší činnosti mi pošlete na e-mail: rehakova@souhorky,cz do 15. 1.
   Mějte se pěkně a buďte zdraví.
   Zpracujte si to pěkně, nejen u závěrečných zkoušek se to bude hodit.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-21 - Ekonomika


   Už víte, co je finanční gramotnost, tak teď trochu praktických rad. Napište mi, co nich vás oslovilo, inspirovalo a co považujete třeba za zbytečné.
   Najdete na: https://www.ziba.cz/jak-usetrit/

   Vaše zprávy očekávám do 25. 11.
   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Ekonomika


   Zdravím všechny, kteří se mnou spolupracují a posílám další úkol.
   Na Youtube si najdete video: "Nebojte se ekonomie, NEZkreslená věda V."
   Shlédnete ho, zamyslíte se a napíšete mi, co jste se dozvěděli.
   Pošlete potom na e-mail"rehakova@souhorky.cz do 16. 11.
   Mějte se pěkně.
   Ř

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 6. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika


   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní cukrárnu/zahradnictví
   - alespoň na dvě stránky A4

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-11-09 - Google classroom

   Můžete se začít přihlašovat do mé třídy v Google classroom. V příloze je stručný návod. Google účet pro žáky pod kterým se budete přihlašovat (a to prosím vyžaduji - netolerujeme osobní účty) je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla. Jako příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   kód pro přihlášení do učebny: fvhkrlj

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - MS Excel

   Prostudujte co nejvíce kapitol o programu MS Excel na následujících stránkách:
   http://office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-2010-krok-za-krokem/

   Příloha - ke stažení
 • Květinářství a vazačství KAV

  • 2021-05-11 - letničky II

   Udělejte do sešitu výpisky, naučte se do 24.5.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-11 - letničky I

   Udělejte do sešitu výpisky a naučte se do 24.5.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - Návody na spirálu - youtube

   Přikládám návody na spirálu - nenechte se odradit jazykem - někdy vám to i v cizím jazyce dojde lépe než děsně umělecké české video :) koukejte pod ruce - a snažte se pochopit. Pokud ani tak se vám spirála nedaří, kontaktujte mě.

   Česky, slovensky nebo beze slova:
   https://www.youtube.com/watch?v=ST89Hp6wUJQ - akademie je fajn - slovensky, ale krásně pochopitelné
   https://www.youtube.com/watch?v=vM8gkv_PWK4
   https://www.youtube.com/watch?v=YAXf-mLStjE

   Rusky: (na techniku i estetiku se v ruské floristice velmi dbá)
   https://www.youtube.com/watch?v=P3RwnZi_KZ4 - paní Marina je úžasná floristka, nenechte si ujít
   https://www.youtube.com/watch?v=JtJb33beelQ - vlastní spirála až od cca 17 minuty

   Polsky: (poláci mají někdy pro nás příliš barevné kombinace, ale jsou technicky precizní)
   https://www.youtube.com/watch?v=c1os8u9mjKU
   https://www.youtube.com/watch?v=jX4qsCSQdlo

   Anglicky:
   https://www.youtube.com/watch?v=ZZRP6S8T8sQ
   https://www.youtube.com/watch?v=DV0YMpguHA8 - pozor, dělá obráceně, což by nevadilo, ale !!! nemá začištěné stonky, listy v úvazku jsou chyba !!!! - oni to ti Američani tak moc neřeší, ale vy víte, že to zkracuje životnost kytice ....

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-03 - úkol - vazba do spirály - do 10.3.

   Na základě online hodiny Vám upřesňuji úkol:
   vazba do spirály
   materiál - borovice, proutí (líska, vrba, bříza apod.) a dále dle libosti (živé či umělé květy, cokoli, co najdete a uznáte za vhodné, MINIMÁLNĚ 7 STONKŮ
   tvar - podle libosti, musí splňovat estetická pravidla
   barva - podle libosti, musí splňovat estetická pravidla
   zašlete do 10.3. foto - shora, z boku a detail úvazku - na email nebo na msg.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-19 - KAV - pokojové rostliny ozdobné květem 1

   vypište do sešitu a naučte se (do 3.3.), fotografii rostliny můžete vytisknout, vystřihnout ze starého katalogu nebo časopisu - nebo pak dolepíme ve škole.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - TEST - do 25.2. !!!

   Slíbený test z KAV najdete na adrese
   https://docs.google.com/forms/d/1gDQI08BxuOF4jIwiMx-Ds2SaIo2Nt246LMdC-dhNNiw/edit?usp=sharing

   Na test máte čas do 25.2., pravděpodobně vám půjde vyplnit jen jednou ....
   Není nikterak těžký, čtěte pozorně - většina otázek je na výběr možností.
   Těším se na první vlaštovky :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - KAV - květinářství - projekt skalka

   Pro informaci náš obrázek z dnešní online hodiny
   při nákresu dbejte na to, že:
   1) půdorys a plášť terénu se liší (ukazovali jsme si na plyšové kouličce od klíčů)
   2) měřítko mžete mít jakékoli ale pořád stejné (my jsme na tomto obrázku řekli 1m = 5 cm ... takže 20 cm široká rostlina je na mapičce 1 cm, polštář rostliny ve skutečnosti půlmetrová je na naší mapce 2,5 cm)
   3) kameny velké dolů, malé navrch - ale z velkých jsme si slíbili udělat jakousi "kostru" kopce, která vytvoří údržbové nášlapné kameny
   4) legendu si pište hned - ať nezapomeneme nějakou rostlinku koupit
   5) dbejte i na údržbu - ukončení odolnými pokryvnými rostlinami bez kamenů
   6) pastelek není nikdy dost :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - KAV - květinářství - jarní cibuloviny

   Viz on-line výuka 3.2.20210
   Zapište do sešitu KAV - květinářství - do 17.2.2021 a naučte se ke každému rodu zejména:

   Umístění – požadavky (půda, slunce, voda)
   Využití – do trávníku, na skalky, na rychlení, k řezu ,,,,
   Barvy, případně tvary
   Dobu květu
   Výšku
   … ale i další zajímavosti k pěstování ….

   Vynechte si místo na dolepení fotografií, můžete si i vytisknout nebo najít ve starém časopise nebo katalogu.

   Informace získáte mimo jiné na stránkách: http://www.lukon-glads.cz/ https://lukon-bulbs.eu/ … ale i jiných

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - KAV - pravidelná online výuka

   Každý lichý týden ve středu, od 10.55 do 12.35
   Kód kurzu máte, je to ten, kde se scházíme vždycky :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - KAV kontrola sešitů

   Předložte sešity ke kontrole - do 20.1.2021 - na mobilu zapněte videonahrávku, sešit prolistujte list po listu. Video zašlete (e-mail, msg.)
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - KAV Návrh skalky

   Prezentaci nemusíte opisovat - už ji v sešitě máte. Vašim úkolem je navrhnout osázení jednoho z valů ve školní zahradě. Navrhněte trvalky tak, aby v každém období byla skalka pestrá - ideálně aby vždy nějaká rostlina kvetla od března do října. Můžete navrhnout i rostliny, které v prezentaci nejsou, například jarní cibuloviny.
   Jde o svah o šířce cca 4m, hloubce 2m, opřený o zídku. Je částečně v polostínu, částečně na slunci. Půda je velmi propustná, bude nutné při zakládání skalky doplnit zeminu. Orientace svahu je k severovýchodu, vrch valu je v úrovni vrchu zídky. Zálivka je možná, ale vlhkomilné rostliny nebudou prosperovat, propustná zemina rychle vyschne.
   Návrh zašlete do 27.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - KAV - květinářství - orchideje

   Dobrý den, přepište prezentaci do sešitu květinářství - naučte se zejména péči o pokojové orchideje. Na internetu vyhledejte využití orchidejí ve floristice - dárkové a svatební kytice, vypichovaná aranžmá, využití hrnkových orchidejí ve floristice... Obrázky (minimálně 5 různých druhů a způsobů využití) zašlete (na msg, whatsapp, e-mail) do 8.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - KAV - květinářství - vánoční rostliny

   Dobrý den. Přepište materiály do sešitu (květinářství) a naučte se. Úkol vypracujte do 15.12.2020, kontrola sešitů ve škole 16.12.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - KAV - vazačství - advent a vánoce

   Dobrý den. Přepište materiály do sešitu a naučte se. Úkol vypracujte do 15.12.2020, kontrola sešitů ve škole 16.12.
   Schémata rozmístění svíc překreslete také, obrázky nemusíte :)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - KAV - vazačství - advent 3

   Na odkazech https://www.floristikaweb.cz/video/tvorime-s-arnostem-2-advent-vanoce-i/ a https://www.floristikaweb.cz/video/tvorime-s-arnostem-3-advent-vanoce-ii/ si prohlédněte výrobu adventního aranžmá - zapište postup do sešitu floristiky. Do 11.11.zašlete ofocený postup na msg (popř.email)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - KAV - vazačství - advent 2

   Najděte a zakreslete do sešitů (floristika) způsoby rozmístění svíček na adventním věnci. Zašlete do 11.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - KAV - vazačství - advent 1

   Na youtube - odkaz https://www.youtube.com/watch?v=4XPqX7PwF1Q - sledujte výrobu adventního věnce. Komentář psaný v dolní části videa vypište do sešitu.
   Zamyslete se a odpovězte na tyto otázky:
   1. Jaké jehličiny, ev. jaké rostliny jsou vhodné pro adventní věnec do interiéru?
   2. Které jehličnany jsou nevhodné a proč?
   3. Proč bodce se svíčkami do věnce nelepíme?
   4. Jaké jsou požadavky na kvalitu věnce? (tj. Co bychom jako zákazníci nechtěli, aby se stalo, a co proto jako aranžéři můžeme udělat?)
   5. Všimli jste si nějakých chyb při tvorbě věnce na videu? Jakých?
   Odpovědi zašlete do 11.11.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - KAV - vazačství - techniky 1

   Prezentaci přepište do sešitu (floristika) do 11.11.2020. Pokuste se najít video se zobrazením jednotlivých technik - odkazy na videa zašlete do 11.11.2020 - prosím, neposílejte mi každý 150 odkazů - odkazy zkopírujte např. do wordu a odešlete jako 1 email.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - KAV - vazačství - mašle

   Na youtube si prohlédněte, jakým způsobem lze vyrobit jednoduché efektní stuhy. Videa najdete na
   https://www.youtube.com/watch?v=C_KfkaT4Ndk a na https://www.youtube.com/watch?v=9sK6zcOzQHM. Na obou videích jsou vyráběny stejné mašle, pouze je jiný úhel záběru na floristu.
   Oba typy mašle se pokuste vyrobit. POZOR, na druhou mašli musíte použít materiál, který se netřepí! Tu první zvládnete z jakékoli, i textilní, stuhy. Stuhu případně zakoupíte v květinářstvích nebo si pro ni můžete přijet do školy (na statek) - pouze po předchozí domluvě.
   Postup si zapište / zakreslete do sešitu floristiky. Vyfoťte, co jste vyrobili, a zašlete do 11.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - KAV - vazačství - dušičky kříž

   13.10.jste se účastnili výroby dušičkového kříže. Zapište si do sešitu floristiky (pro ty, co ztratili manuál, přikládám do přílohy).
   Na předposledním snímku je místo pro vaši kalkulaci výrobku. Ta "vzorová" je pro pražská květinová studia, na tuto částku se nedostanete :) Vyplňte a zašlete cenovou kalkulaci vlastního výrobku a porovnejte, zda by byl prodejný v místě vašeho bydliště. Kalkulaci odešlete do 11.11.2020 ke kontrole.
   ***Malá rada *** U přírodních materiálu započtěte cenu odpovídající času sběru nebo přiměřenou fixní částku. Práce vazače se pohybuje okolo 100 kč/hod, práce aranžéra profesionála 150-500kč/hod. Počítejte tolik času, kolik skutečně k výrobě potřebujete (mnozí z vás by ho napodruhé zvládli do 30 minut, někdo i rychleji).

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - vazačství - volně vkládané květy ve váze

   Dobrý den,
   podle domluvy na online hodině 7.10. si připravte libovolnou vázu, naplňte vodou a vložte květiny a přírodniny podle vlastního výběru. Váza by měla být stabilní, květinové aranžmá také - alespoň natolik, abyste vázu mohli přenést na jiné místo tak, aby se aranžmá zásadně nezměnilo. Dbejte i na přípravu - očištění a zaříznutí - rostlinného materiálu. Využít můžete volně rostoucí byliny i dřeviny i rostliny ze zahrádek, můžete si květy samozřejmě i koupit. Aranžmá vyfotografujte - natočte a pošlete na msg nebo emailem do 9.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - květinářství - trvalky 3

   Vypište prezentaci do sešitu (viz online hodina 7.10.) do 9.10.
   Poté vypište do sešitu vysoké trvalky vhodné do stínu a vysoké trvalky vhodné na slunce.
   Dále vypište trvalky vhodné do skupin, trvalky vhodné k řezu a trvalky vhodné do lučního porostu a trvalky vhodné jako solitery.
   Test ze znalosti trvalek bude 21.10.2020 - zařazení podle podmínek, znalost minimálně 3 rostlin z každé skupiny v češtině i latině.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - květinářství - trvalky 2

   Vypište prezentaci do sešitu (viz online hodina 7.10.) do 9.10.
   Poté vypište do sešitu nízké trvalky vhodné do stínu a nízké trvalky vhodné na slunce.
   Test ze znalosti trvalek bude 21.10.2020 - zařazení podle podmínek, znalost minimálně 3 rostlin z každé skupiny v češtině i latině.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - KAV - květinářství - trvalky 1

   Vypište prezentaci do sešitu (viz online hodina ze 7.10.). Termín do 9.10.
   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2021-05-09 - Online hodina

   Online hodina v úterý 11.5. v 10 hodin. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-25 - Online hodina

   Online hodina v úterý 27.4. v 10 hod. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-13 - Planimetrie

   Žáci a žákyně, posílám tři příklady, jak jsme se domluvili na online hodině, které pošlete s postupem řešení do 25.4. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - Online hodina

   Online hodina v úterý 13.4. v 10 hodin. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-28 - Online hodina

   Online hodina v úterý 30.3. v 10 hodin. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-16 - Pythagorova věta, goniometrické funkce

   V příloze posílám dva příklady, které i s postupem řešení pošlete do 25.3. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-14 - Online hodina

   Milé žákyně a žáci, připomínám online hodinu v úterý 16.3. v 10 hodin. S pozdravem Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Pravoúhlý trojúhelník - planimetrie

   Žáci a žákyně, na dnešní online hodině jsme se seznámili s pravoúhlým trojúhelníkem, Pythagorovou větou a goniometrickými funkcemi sin, cos a tg. Vypočítané příklady i s postupem řešení pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 12.3. S pozdravem Ca

   1/ a = 9 cm
   c = 13 cm
   b = ?

   2/ a = 7 cm
   b = 4 cm
   c = ?

   3/ b = 8 cm
   α = 31°
   β = ?
   a = ?
   c = ?

   4/ c = 11 cm
   β = 65°
   α = ?
   a = ?
   b = ?

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-27 - Online výuka

   Žákyně a žáci, protože se stále neví, kdy bude probíhat prezenční výuka a učivo, které máme probírat je stále složitější, chtěla bych mimo zadávání úkolů udělat jednu hodinu matematiky v týdnu, kdy máte být ve škole, online. Látku si vysvětlíme a vy pak vypracujete úkol.
   Sejdeme se v úterý 2.3. v 10 hodin, kdy máme mít hodinu matematiky. S pozdravem Ca

   odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/ghw3uvxsna

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - Rovnice, nerovnice a jejich soustavy

   Žáci a žákyně, v příloze posílám čtyři příklady na zopakování rovnic, nerovnic a jejich soustav. Pošlete vypočítané i s postupem řešení do 26.2.2021 na email capouchova@souhorky.cz. Pokud potřebujete, kontaktujte mě přes messenger. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Soustava dvou lineárních nerovnic

   Zadání příkladů
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Soustava dvou lineárních nerovnic

   Vzorové příklady
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Soustava dvou lineárních nerovnic

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probrat je soustava lineárních nerovnic. Návod na to, jak je řešit, je na YouTube Soustava lineárních nerovnic /KaPa/ a další vysvětlení vám posílám v příloze na dvou vzorových příkladech. Dva příklady na procvičení mně i s postupem řešení pošlete do 12.2. na email capouchova@souhorky.cz - každou nerovnici vyřešíme zvlášť, - výsledné intervaly znázorníme na číselné ose, - výsledkem je průnik intervalů, to co mají společné S pozdravem Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Nerovnice

   Žáci a žákyně, vypočítejte příklad 48 a/, b/, c/, d/ na straně 162 a s postupem řešení a zápisem výsledků pomocí intervalů /stejně jako u příkladu 47, nezobrazujte na číselné ose, jak je v zadání příkladu 48/ pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 29.1.2021. Známka bude už na 2. pololetí.

   S pozdravem Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Nerovnice

   Žáci a žákyně,

   poslední týden školy v prosinci jsme si vysvětlili řešení nerovnic, které se řeší jako rovnice, akorát s tím rozdílem, že místo rovnítek máme nerovnítka /větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno/ a výsledek zapisujeme pomocí intervalu /probírali jsme v prvním ročníku/. Když vyjde neznámá x v mínusu, násobíme ./(-1) a otočíme nerovnítko.
   Je to hezky vysvětleno na youtube "isibalo", jestli někdo chyběl nebo nepochopil ve škole.

   V učebnici si najděte kapitolu Nerovnice a jejich řešení a vypočítejte příklad 47 a/, b/, c/, d/ a pošlete i s postupem na email capouchova@souhorky.cz do 15. 1. 2021.

   S pozdravem Ivana Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Soustava lineárních rovnic

   Žáci a žákyně. Vzhledem k tomu, že se mně vzorový příklad při vkládání nepodařilo dobře okopírovat, jednotlivé části se spojily a je to nepřehledné, dávám znovu pro ty, kteří ještě neposlali.

   7x - 3y = 15/.2
   5x + 6y = 27

   14x - 6y = 30
   5x + 6y = 27

   19x = 57

   x = 57 : 19

   x = 3


   7.3 - 3y = 15

   21 - 3y = 15

   -3y = 15 - 21

   -3y = -6

   y = -6 : (-3)

   y = 2   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Soustava rovnic

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probrat je soustava dvou rovnic. Na řešení se můžete podívat na youtube isibalo /někteří si možná pamatují ze ZŠ/. Vysvětleno je i zde:

   SOUSTAVA DVOU ROVNIC – metoda SČÍTACÍ

   Postup řešení:

   1. vynásobíte jeden, nebo oba řádky tak, abyste ve sloupci u jedné proměnné dostali stejná čísla lišící se znaménkem
   2. po sloupcích sečtete (dostanete jednu rovnici o jedné neznámé)
   3. vypočtete hodnotu první proměnné
   4. vypočítanou hodnotu dosadíte do libovolného řádku a vypočtete hodnotu druhé proměnné
   5. správnost výpočtu ověříte zkouškou – dosadíte do zadání obou rovnic

   Vzorový příklad:

   7x – 3y = 15/.2 7.3 – 3y = 15 Zk: 7.3 – 3.2 = 15
   5x + 6y = 27 21 – 3y = 15 21 – 6 = 15
   -3y = 15 – 21 15 = 15
   14x – 6y = 30 -3y = -6
   5x + 6y = 27 y = -6:(-3) 5.3 + 6.2 = 27
   y = 2 15 + 12 = 27
   19x = 57 27 = 27
   x = 57:19
   x = 3   V příloze máte čtyři příklady, které pošlete i s postupem řešení na email: capouchova@souhorky.cz do 27.11. Mějte se hezky.   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Lineární rovnice - příklady

   Žáci a žákyně,
   včera jsem Vám posílala v souboru Lineární rovnice postup k řešení.
   Dnes posílám v příloze čtyři jednoduché příklady, které vypočítejte do sešitu, a protože se jedná o novou látku, kontrolu
   provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.
   Hezky je vysvětleno na youtube isibalo /lineární rovnice/

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Lineární rovnice

   Další látkou, kterou máme probírat ve druhém ročníku jsou lineární rovnice /probírali jste na ZŠ/

   Pravidla při řešení rovnic:

   - členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice
   - členy bez neznámé převedeme na druhou stranu rovnice
   - přejde-li člen z jedné strany rovnice na druhou, změní se jeho znaménko na opačné
   - vyskytnou-li se v rovnici závorky, upravíme výrazy tak, abychom závorky odstranili

   vzorový příklad:

   4x - 6 + 2x = 5x - 5 + 1
   4x + 2x - 5x = -5 + 1 + 6
   x = 2

   O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou, kdy se po dosazení 2 za x musí levá strana rovnat pravé.

   4.2 - 6 + 2.2 = 5.2 - 5 + 1
   8 - 6 + 4 = 10 - 5 + 1
   6 = 6

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Výrazy

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2021-05-13 - Otázky

  • 2021-05-13 - Rodinné právo

  • 2021-04-29 -

  • 2021-04-15 - otázky

  • 2021-04-15 -

  • 2021-03-18 - Člověk a právo

  • 2021-03-04 - Občanská nauka

   Prosím přepsat a poslat na email: Jana.Sicova85@seznam.cz nebo na messenger.
   Otázky jsou na známky.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-04 - Občanská nauka

   Prosím přepsat a poslat na email: Jana.Sicova85@seznam.cz nebo na messenger.
   Otázky jsou na známky.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - Schéma

  • 2021-02-17 - výuka ve čt- classroom

   Dobrý den,

   připravte se na výuku zase na čtvrtek ve stejnou dobu i na stejném místě( odkaz)

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-04 - Právní vztahy

   Dobrý den,

   prosím přepsat do sešitu. Poslat na e-mail : Jana.Sicova85@seznam.cz

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Classroom

   Dobrý den,

   posílám odkaz na classrom. Je úplně nový pokud nebude fungovat tak použité ten starý. V 11h

   https://classroom.google.com/c/MjQ3MzU0NDgzMTE1?cjc=dbqiscj
   https://meet.google.com/jqt-nrhj-dve?authuser=0

   Materiály Vám budu dávat na komens který je na Bakalářích. Je tam možnost mi napsat nějaký vzkaz tak to určité využité.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Kontrolní otázky

   Dobrý den,

   prosím vypracujte a odpovězte si na ně. Budou v testu.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Právní stát

   Dobrý den,

   prosím přepsat do sešitu.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2021-04-14 - ve středu 21.4. od 9,00 ONLINE odborný výcvik

   Na programu je volně vkládané aranžmá do čirého skla
   V příloze najdete seznam materiálu - v případě nejasností mě kontaktujte
   V pátek nejdéle dostanete nějaké fotografie k inspiraci
   Ve čtvrtek nebo v pátek se můžete po domluvě zastavit na vazárně pro potřebný technický materiál

   Na hodinu přijďte včas (8:50-9:00 řešení technických problémů) - classroom, "náš" kurz ... (kód hlgjj3a)
   Připravte si vhodný pracovní prostor, oblečení
   Nasnídejte se před hodinou

   Těším se na vaši účast Bukvičková

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - Košťálová zelenina

   Pěstování zelí. Do sešitu OV opište dle DUM č.2 - Pěstování zelí
   VBypracujte a pošlete do neděle 14.3. 2021
   Stále platíé zasílání foto výsevů a předpěstované sadby.
   e-mail dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-27 - Pěstování plodové zeleniny

   Zapište do sešitu OV. Pěstování plodové zeleniny - druhy plodové zeleniny, způsoby pěstování od výsevu po sklizeň u každého druhu.

   Vypracovaný úkol zašlete do pátku 29.1. 2021
   e mail dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - Konzultace

   Možnost osobní konzultace 19.1. 2021 od 8.00 hod. do 13.00 hod v areálu OV.
   Předem si domluvte čas.
   e-mail bukvickova@souhorky.cz
   tel: 608 643 00

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Souborná práce - Vegetativní a generativní rozmnožování rostlin

   Vypracujte podle sešitu OV z prvního ročníku, učebnic a internetových zdrojů - Vegetativní a generativní rozmnožování rostlin.
   Vypracujte na papíry, ofoťte a zašlete do 14.1.2021
   e-mail: dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Výsevy a předpěstování sadby

   Podle digitálních učebních materiálů školy (DUM) zapište do sešitu OV.

   DUM č. 17 Výsevy a předpěstování rostlin
   DUM č. 19 Ošetřování předpěstované sadby
   Vypracované úkoly ofotit a zaslat do 14.1. 2021
   e-mail: dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - Nástup na OV 25.11.2020

   OV- nezapomenout přinést vypracované úkoly v sešitech OV, teplé pracovní oblečení, svačiny (možnost baget ze školní kuchyně)

   Těšíme se na Vás, kolektiv UOV.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Zahradnické práce podzimní

   Pošlete foto z různých pracovních činností na zahradě, pokud máte zahrádku, stále sbírejte podzimní materiál (různé plody, šišky, atd.) Též posílejte foto různých aranžmá, které doma zhotovíte.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Podzimní aranžmá


   Zhlédněte Venkovní podzimní výzdoba.
   https://www.youtube.com/watch?v=aD8QyqV6Ycg

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Příprava půdy pro výsev a výsadbu zeleniny

   2020-10-20 - Příprava půdy pro výsev a výsadbu zeleniny
   Zapište do sešitu OV dle Digitálních učebních materiálů školy - č.20 Příprava půdy úpro výsev a výsadbu zeleniny.
   Kontrola zadaného úkolu 2.11. Přinést sešit ke kontrole na OV o polední přestávce.

   Případné informace ( dlouhy@souhorky.cz )

   Též zasílejte foto ( zadaný úkol z minulého týdne ) výrobu dušičkového věnce včetně přízdoby.

   Příloha - ke stažení
 • Sadovnictví SAD

  • 2021-05-10 - speciální úpravy stromů a keřů

   Bonsaje, čarověníky, živé ploty - opište do sešitu a naučte se - viz online hodina
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - výsadba stromu

   Pro doplnění zasílám obrázky - plakát k výsadbě stromů - viz info v online hodině (udělejte si poznámky)
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-09 - SAD - výsadba dřevin

   viz online hodina 29.3. - zapište do sešitu a naučte se
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-09 - SAD - výběr dřevin

   viz online hodina 29.3. - zapište do sešitu a naučte se
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-15 - SAD degradace půdy

   přepište do sešitu a naučte se do 22.3.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - Antropogenní vliv na krajinu + ÚKOL

   Text vychází z online hodiny. Přepište do sešitu do 15.3.2021.
   Zamyslete se nad hlavními problémy současné krajiny - snímek 5. Zpracujte si stručně - třeba na papír v bodech - libovolný jeden z těchto problémů. Nejde mi o kompletní zpracování, ale o vyjádření vašeho pohledu na problém. Okopírované texty z internetu budou hodnoceny stupněm nedostatečný (5).
   Zašlete do 8.3.2021 na email/msg.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - TEST - do 25.2.!!!

   Slíbený test ze SAD najdete na adrese
   https://docs.google.com/forms/d/12zJKXc95uK3vK-OviyHdxYG5hbl-YgZFedwtGFtM-6k/edit?usp=sharing

   Na test máte čas do 25.2., pravděpodobně vám půjde vyplnit jen jednou ....
   Není nikterak těžký, čtěte pozorně - většina otázek je na výběr možností.
   Těším se na první vlaštovky :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - SAD krajinářství 2 - krajinný ráz

   Prezentaci přepište do sešitu a naučte se (viz dnešní online hodina), 18.2. bude online test z krajinářství.
   Úkol (do 18.2.) - na snímku 5 přiřaďte ke krajinám místo, kde byste je hledali, pro kterou zemi / země jsou typické - zašlete ke kontrole. Nezapomeňte na kontrolní otázky z minula, mnoho se jich nesešlo !!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - SAD Krajinářství 1 - krajinné typy

   Přepište do sešitu. Podle prezentace najděte typy krajin podle různých druhů členění. Vypracujte otázky a zašlete do 18.2.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - pravidelná výuka online

   Každý lichý týden v pondělí, od 14.00 do 15.35
   Kód kurzu máte, je to ten, kde se scházíme vždycky :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - SAD kontrola sešitů

   Předložte sešity ke kontrole - do 20.1.2021 - na mobilu zapněte videonahrávku, sešit prolistujte list po listu. Video zašlete (e-mail, msg.)
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - SAD návrh stavby v zahradě

   Jak bylo oznámeno dnes na online hodině - zakreslete nový plán domu. Využijte v návrhu zahradní stavby, o kterých jsme se učili. Není třeba použít všechny, ale na vašem návrhu by měla být vodní stavba (bazén, jezírko aj.), pergola. zídka, plot, zahradní domek a jiné. Vycházejte z původního zadání - zahrada 20*30m, dům 5*8 m.
   Váš projekt by měl mít již několik částí - zkontrolujte:
   1) původní návrh, 2) plán terénních úprav, 3) návrh s použitím zahradních staveb. Všechny 3 plány zašlete ke kontrole do 27.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - SAD Voda v zahradě

   Dobrý den, prezentaci přepište do sešitů a naučte se - termín 7.1., ve čtvrtek proběhne hodina online - včetně zkoušení ze zahradních staveb a materiálů.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-03 - SAD Opěrné zídky

   Dobrý den. Přepište materiály do sešitu a naučte se. Obrázky, pokud je nemáte možnost vytisknout, vám přinesu na prezenční výuku - nechte si na ně v sešitě místo. Úkol vypracujte do 13.12.2020, doděláme společně ve škole 14.12.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - SAD Skalky

   Dobrý den. Přepište materiály do sešitu a naučte se. Úkol vypracujte do 13.12.2020, kontrola sešitů ve škole 14.12.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - SAD Stavební materiály

   Dobrý den. Přepište materiály do sešitu a naučte se. Úkol vypracujte do 13.12.2020, kontrola sešitů ve škole 14.12.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - SAD Materiály v zahradě

   Dobrý den. Přepište materiály do sešitu a naučte se. Úkol vypracujte do 13.12.2020, kontrola sešitů ve škole 14.12.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - SAD Zakládání zeleně - příprava půdy 2

   Dobrý den. Přepište prezentaci do sešitu, naučte se. Navrhněte postupnou přípravu terénu zahrady od zemních prací (modulace terénu - minulá prezentace) až po osázení či výsev. Můžete použít svůj minulý plán zahrady - rozměry byly dány - 20*30m. Počítejte s novostavbou, tedy na pozemku není nic. Zapište, v jakém pořadí a jakou mechanizací budete pozemek upravovat. Úkol vypracujte do 7.11.2020, zašlete na msg nebo email.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - SAD Zakládání zeleně - příprava půdy 1

   Vypište prezentaci. Vyobrazenou mechanizaci si řádně prohlédněte, případně najděte video práce s touto mechanizací (např.youtube). Vypracujte do sešitu otázky na posledním snímku a zašlete do 4.11. na msg (email) fotodokumentaci o vypracování úkolu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - SAD Plánování a projektování zeleně 4

   Do sešitu zakreslete značky pro listnáče a jehličnany. Najděte v osazovacích plánech na internetu další možné značky pro listnáče, jehličnany. Jak značíme v plánu živé ploty? Jak trávník? Zakreslete si do sešitu. Fotodokumentaci splněného úkolu zašlete na msg (popř.email) do 4.11.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - SAD Plánování a projektování zeleně 3

   Přepište prezentaci do sešitu, látku se naučte. Jaký je rozdíl mezi plány na snímku 4? Které údaje obsahuje technický plán navíc? Odpovědi zašlete spolu s fotodokumentací zápisu na msg (popř.email) do 4.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - SAD Plánování a projektování zeleně 2

   Udělejte si výpisky z přiložené prezentace. Pokuste se podle ni navrhnout květinový záhon o rozměrech 3*1m. Využijte trvalky, které jsou uvedeny v prezentaci v KAV. Je na vás, jaké zvolíte podmínky záhonu, rostliny ale musí mít stejné požadavky na stanoviště.
   Úkol odevzdejte do 16.10.2020 (msg, email nebo na praxi)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - SAD Plánování a projektování zeleně 1

   Dobrý den :)
   Zopakujte si, pokud vám chybí zápis, kontaktujte spolužáky, popřípadě mě na msg/emailu
   - hodina 1, 2 - Funkce sadovnictví a význam zeleně
   - hodina 3, 4 - slohy, typy zahrad, symetrická a asymetrická výsadba
   - hodina 5, 6 - typy zeleně

   Vypište do sešitu, jakou zeleň použijete a jakou nemůžete použít do: a) zahrady mateřské školky, b) zahrady do areálu sanatoria pro nevidomé, c) zahrady v areálu léčebny plicních chorob.

   Hodina 7, 8 (5.10.2020) Plánování a projektování zeleně 1 - vypište z přiloženého souboru do sešitu. Pokuste se podle návodu zakreslit plán zahrady - zadání v souboru na konci. Plán se vejde v měřítku na stránku A4. Nemusíte zpracovávat podrobně trvalkové záhony. Vhodné symboly - stromy, cesty, trávník ... - se pokuste dohledat - při další hodině si je ukážeme a doplníme. Plán vyfoťte a odešlete (msg/email), vše do čtvrtka 8.10.

   NEZAPOMEŇTE NA SEMINÁRNÍ PRÁCI, KTERÁ VÁM BYLA ZADÁNA !!

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2021-03-14 - Tělesná výchova


   Dobrý večer, za týden začíná jaro a tak by bylo dobré se začít hýbat.
   Úkol: půjdete se 2x projít nebo proběhnout. Buď pěšky 8 km nebo běh 2 km nebo třeba kombinace.
   Fotku z mobilu mi pošlete do 25. 3.

   Pro ty. kteří mají N (Daňová, Pajkrová): udělat 100 dřepů, 30 kliků, 1 minutu plank, 5 minut švihadlo, 100 sedů-lehů. To vše natočit a poslat video.
   Do 27. 3.

   Zdravím a přeji příjemný pobyt na čerstvém vzduchu. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Tělesná výchova


   Zdravím a posílám zimní úkol.
   Zima je letos opravdová, takže můžete venku řádit. Úkol je následující: pošlete fotku jakékoliv sportovní aktivity na sněhu.
   Termín dodání: 14. 2. Moc se těším!
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-01 - Tělesná výchova   Milí žáci, hlásím, že jen několik z vás běhalo či se šlo projít nebo projet. To není mnoho. Zbytek má 5.
   Nicméně vám, kteří máte pohyb rádi, posílám další úkol. Odkaz: Tělesná výchova online #1 TABATA - cvičení na doma pro žáky i rodiče.
   Zacvičte si a pošlete zprávu, jak to šlo, jestli jste vydrželi celé cvičení a jestli vás to motivovalo zacvičit si podle dalších videí.
   Zprávy očekávám do 4. 12.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Tělesná výchova


   Zdravím, milí žáci. K dotazu o N v Bakaláři. Původně jste měli za úkol po absolvování běhů mi ukázat výsledek, až se sejdeme. To mělo být za 2 týdny. Jenže se hned tak nepotkáme, takže mi vaše výkony vyfoťte a pošlete na e-mail.
   Další úkol: můžete si vybrat nebo udělat všechno, jak chcete, ale pohyb asi už potřebujete. Tedy: 1) pěší výlet 10 km,
   2) na bruslích 20 km, 3) na kole 30 km. Zase vyfoťte mobil a pošlete.
   Těším se na vaše výkony do 15. 11. na e-mailu: rehakova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
 • Technologie pěstování TEP

  • 2021-03-01 - online výuka 1.3 a 4.3.

   Online výuka - pondělí 1.3 -od 10.55 - 12.30 hod
   - drobné ovoce vinná réva, skořápkaté ovoce - ořešák, líska, kaštanovník + choroby a škůdci
   čtvrtek 4.3 - od 11.55 - 13.00 hod

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - online výuka 15.2 a 17.2

   Online výuka - pondělí 15.2 od 10.55 - 12.35, znalostní test - jádroviny do 16.30 hod.
   čtvrtek 17.2 od 11.55 - 13.00 hod
   Drobné ovoce - ostružník, jahodník, borůvka

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - online výuka 1.2 a 4.2

   Online výuka pondělí 1.2 a čtvrtek 4.2 2021 - drobné ovoce - rybíz, angrešt, maliník
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - online výuka + pozvánka pro rodiče

   Online výuka 15.2. od 10.55 - 12.35, 18.2. od 11.50 - 13.10 hod.
   Online schůzky s rodiči na claasroom google, dne 17.2, od 16.45 hod . Kód pro vstup do učebny: " Schůzky s rodiči": 4kiwl3q pod heslem příslušného žáka 2.D: ( Př: kale1257 )
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - online výuka

   Online výuka - drobné ovoce, latinské názvy ( podpora ) - zápis TEP
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - online výuka

   Online výuka - jádroviny, latinské názvy (podpora ) - zápis TEP
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - online výuka

   online - 1.2. Očkování na spící a bdící očko - opakování zápis sešit TEP, podpora onl.v.
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - online výuka

   Online výuka 1.2. pondělí - od 10.50 - 12.35 a 4.2. čtvrtek od 11.50 - 13.10 hod
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - online výuka

   Online výuka pondělí 18.1. od 10.55 - 12.35 , čtvrtek 21.1 od 11.50 - 13.10, dle rozvrhu předmět TEP.
   Téma: 1.TEP hrušní (Pirus communis )
   2. choroby a škůdci jádrovin
   DÚ - Vytvořte prezentaci (vyhledat na internetu)z odrůd hrušní z hlediska pomologických znaků ( vnitřní a vnější) -
   a) 3 odrůdy rané - letní
   b) 3 odrůdy pozdní - zimní
   zašlete do: 21.1 do 18. hod na ucitel email nebo claasroom google/ TEP 2.D

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - online

   online výuka TEP 7.1. čtvrtek - 11.50 - 13.10 hod - jádroviny
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - pomologie

   podpora DIS online vyuky pro 4.1. TEP - pomologie, znaky - zápis sešit
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - klasifikace ovoc.druhů

   podpora DIS online vyuky TEP - zápis sešity
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Řez ovocných dřevin

   Nové téma -Řez ovocných dřevin - zápis do sešitu TEP- podklad pro online výuku 3.12., ve 13.00 hod
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - online - koruny hrušní

   online výuka - koruny hrušní
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Online -koruny

   Online 3.12. ve 13.00 hod, Typy korun - prostorové, plošné - text podpora online výuky
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - Výživa, hnojení ovoce, hnojiva

   Probraná témata v rámci online 30.11. zapiště do sešitů TEP - přehledně naučit!

   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - online výuka

   Online výuka classrrom 30.11. v 11.00 hod.
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - online výuka

   Online výuka 19.11. v 11.00 - classrrom
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - Úprava sadby před výsadbou

   Pokračování zápisu - Úprava sadby, doba a technika výsadby.
   Při čtvrteční online proběhne konzultace k zapsaným tématům, následně vás čeká zkoušení a závěrečný, opakovací test, který opět budete muset zaslat do termínu!
   Žádám vás všechny o plnění úkolů nejen z předmětu TEP, ale i ostaním vyučujícím. Někteří mají v zasílání úkolů mezery, ty z vás oslovuji osobně telefonicky!
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - příprava kůlů

   Další text - Přprava kůlů - výsadba stromků, zapište do sešitů TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - zakládání výsadeb

   Téma pro 16.11 TEP 2 vyuč.hodiny - Zakládání ovocných výsadeb
   Veškerá témata zde zapište do sešitů TEP. Online hod. předpokládám ve čtvrtek 18.11 - napíšu na Mess. do skupiny nově classroom, přidejte se do kurzu TEP 2.D
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - přírodní podmínky ovocnářství

   přírodní a ekonomické podmínky ovocnářství - zápis do TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - práce v ovoc.školce

   ve 3 veget.roce, následně zápis do TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - práce v ovoc.školce

   2.veget.rok a) řez naostro b) řez na čípek , opravné štěpování
   následně zápis do TEP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - podklady pro online 5.11

   Podklady pro online 5.11. Práce v ovocné školce- 1, 2 veget.rok
   následně zápis do TEP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - 2DIS TEP - test školkařství

   2 DIS TEP - test
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Online výuka 3

   Podpůrný text 3 - nákres , podnože 3 - online výuka
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Online výuka - podnože 2

   Podpůrný text podnože 2 - online výuka
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Obline výuka - podnože

   Podpůrný text podnože 1 - online výuka
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Qnline výuka 4

   podpůrná text - Očkování - TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Obline výuka 3

   Pokračování 3
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Online výuka 2

   Pokračování roubování2
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Online výuka 2.11.11.hod. - 1

   Online výuka + podpůrný text ( sešit TEP) Nepřímé vegetativní rozmnožování - roubování 1
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - Online výuka 2.11 a 5.11.2020

   Upozornění na výuku online z předmětu TEP, která se koná:
   1. 2.11.2020 od 11.00 - 12.35 hod.
   2. 5.11.2020 od 11.00 - 12.35 hod.
   Očekávám všechny na: JitsiMeet (mobil) nebo Jitsi.org (PC) - název skupiny - heslo zahzf
   Připomínám , že termín sběru přírodnin končil 30.10.2020 a proto všechny žádám, aby jste vyfotili váš sběr v zadané krabici ( přepravce) a zaslali nejpozději do 2.11.2020 na mail bud: fiedler@souhorky.cz nebo prokupkova@souhorky.cz
   Pokud by měl někdo cestu do Horek, předejte přír.materiál v zahradnictví.
   Děkuji za vaši aktivitu, těším se na vás
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Test TEP

   Online výuka + test odešlete obratem - nejpozději do 13.00 hod.
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - přímé veg.množení po zakořenění

   Podklad pro výuku online 22.10.
   Zaznamenej do sešitu TEP další část přímého rozmnožování, kdy rostliny se oddělují po zakořenění Přmnožení oddělky, hřížení, šlahouny a dělení

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Přímé, vegetativní množení před zakořeněním

   Podklad pro online výuku dne 22.10.
   Pokračujte v zápisu přímého vegetativního množení bylinnýmí a kořenovými řízky, obrázky zakreslete ( vytiskněte ), vlepte

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-18 - Vegetativní rozmnožování

  • 2020-10-18 - školkařství

  • 2020-10-18 - skolkařství

  • 2020-10-18 - Školkařství

   Zápis do sešitu TEP - generativní množení ovocných dřevin, získávání osiva, sušení, skladování, předsetová příprava
   - pro 2 vyuč.hodiny v pondělí 19. 10 - slouží jako podklad pro výuku online.
   Další tema- Vegetativní roozmnožování - dřevité řízky zapiste po probrání v pondělí. Tento zápis platí pro ČT 22.10.
   Nezapoměňte v pondělí online v 11.00 hod!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-17 - upozornění na online výuku 19.10., v 11.00 hod

 • Zahradnická výroba ZAV

  • 2021-03-17 - ZAV úkol - hnojiva na pokojové rostliny

   Viz info z online hodiny - upřesnění
   Hnojiva pro pokojové rostliny - podle typu pokojových rostlin
   Ke každé skupině (ozdobné listem, ozdobné květem, kaktusy, orchideje .... ) najděte hnojivo organické a průmyslové, zapište název hnojiva

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Hnojiva P - opakování

   Na základě dohody na on-line hodině přikládám stručný přehled průmyslových a speciálních (nepřímých) hnojiv
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Hnojiva O - opakování

   Na základě dohody na on-line hodině přikládám stručný přehled organických hnojiv
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Hnojiva - opakování

   Na základě dohody na on-line hodině přikládám stručný přehled hnojiv
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - TEST do 25.2.2021

   Slíbený test najdete na adrese

   https://docs.google.com/forms/d/1B27nZwj4zLLEg3Z2M7YSR2ynR1fC2Pa5aywsYV24f8g/edit?usp=sharing

   Na test máte čas do 25.2., pravděpodobně vám půjde vyplnit jen jednou ....
   Není nikterak těžký, čtěte pozorně - většina otázek je na výběr možností.
   Těším se na první vlaštovky :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - fenologický deník - kopýtko

   Termín odevzdání - květen 2021
   Nemusí dělat (mají splněno) Dlouhá, Soumarová, Šlamháková, Žalud
   pro ostatní platné !!!!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - ZAV - opakování - meteorologické a klimatické prvky

   opakování z prvního ročníku - zopakujte si, pokud vám chybí v prvním ročníku zápis, doplňte si. Zkoušení od 16.2.2021
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - ZAV PĚSTOVÁNÍ BEZ PŮDY

   Prezentaci si prostudujte
   Založte si doma pěstování v hydroponii - vyberte vhodnou rostlinu a nádobu. Nepoužívejte tvrdou a chlorovanou vodu (převařit nebo odstát, nebo ještě lépe dešťová voda)
   Vaši rostlinu pravidelně fotografujte a sledujte vývoj kořenového systému. Pošlete fotografie (založení, kořeny, další růst ..)

   Pro porovnání můžete udělat více druhů rostlin - např. chlorophytum a tradescantia zakoření rychle, ibišek pomaleji...

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - ZAV pravidelná online výuka

   Každý lichý týden v úterý, od 14.00 do 14.45
   Kód kurzu máte, je to ten, kde se scházíme vždycky :)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - ZAV kontrola sešitů

   Předložte sešity ke kontrole - do 20.1.2021 - na mobilu zapněte videonahrávku, sešit prolistujte list po listu. Video zašlete (e-mail, msg.)
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - ZAV TEST

   Na adrese https://www.survio.com/survey/d/R4W6E2G5O9F1K5Q1N vyplňte test. Na vyplnění máte 6 minut (s přehledem se dá stihnout za 3) - za každou minutu navíc bude známka snížena o stupeň.
   TEST BUDE VE STŘEDU O PŮLNOCI UZAMČEN. Lze se na něj přihlásit pouze jednou.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - ZAV Růst a vývoj

   Opiště prezentaci - z větší části se jedná o opakování z prvního ročníku - růst a vývoj rostlin, ale je zde i dost nových informací. Látku se naučte. Vše do 8.1.2021. Test z předmětu ZAV bude online v příštím týdnu, budete včas informováni přes třídní skupinu na messengeru.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-01 - ZAV Organické hnojení

   Dobrý den. Přepište prezentaci do sešitu. Úkol vypracujte do 14.12.2020, kontrola sešitů ve škole 15.12., kde si prezentaci vysvětlíme.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - ZAV Výživa rostlin - skladování hnojiv, legislativa

   Dobrý den. Prezentaci přepište do sešitu - vypracujte úkol na předposledním snímku a zašlete na msg. Naučte se podmínky pro skladování hnojiv, nezapomeňte na bezpečnost a hygienu práce. Čas máte do 17.11.2020. Pokud něčemu nerozumíte - nebojte se zeptat.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - ZAV Výživa rostlin - hnojiva

   Dobrý den. Prezentaci přepište do sešitů. Zodpovězené otázky (procvičení statkových a průmyslových hnojiv) nafoťte a zašlete na msg do 8.11.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - ZAV Výživa rostlin - prvky

   Dobrý den.
   Vypište látku z prezentace do sešitu ZAV. Úkoly v bublinách si vypracujte - a zašlete na msg do 5.11.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - ZAV Výživa rostlin - autotrofie a heterotrofie

   Dobrý den.
   Vypište látku z prezentace do sešitu ZAV - v případě nejasností mě kontaktujte. Prezentaci spolu probereme na online hodině ve středu 7.10. ve 14.hodin, odkaz vám bude zaslán na msg do třídní skupiny.

   Příloha - ke stažení