Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

65-51-H/01 Kuchař-číšník

3-letý učební obor

Obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy pokrmů a obsluhy. Obsah je zaměřen ze 2/3 na přípravu pokrmů a z 1/3 na obsluhu a stolničení. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v gastronomii. Absolvent zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Zná techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků a realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování. Dále je připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem je připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Pro odbornou přípravu žáků je využíváno spolupráce s regionálními i dalšími významnými externími firmami. Žáci zajišťují pod vedením učitelů odborného výcviku gastronomicko-společenské akce v regionu, např. na Pražském hradě, v Městském divadle Mladá Boleslav, Zdravotní pojišťovně Škoda a dalších významných firmách a institucích. Součástí profesní přípravy je absolvování specializačních kurzů – studené kuchyně, barmanství, sommeliérství, dekorativního vykrajování ovoce a zeleniny a dalších. Zároveň žáci mohou absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážích v cílových zemích v Německu, Rakousku, na Kypru, a na Slovensku.

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů