Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

2.D - Cukrář

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-23 - 1. online setkání / 22.10.2020

   – organizační pokyny
   - konverzační téma FOOD – zodpovídání otázek, naleznete v příloze, slovní zásoba FOOD

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - ANJ II. / 19.-23.10.2020

   II. Období 19. – 23.10.2020
   Procvičení slovní zásoby z lekce 3, kterou naleznete v prac.sešitě (PS) na str. 114.
   1 Slovní zásoba obchody: pracovní sešit str. 22 / cv. 1, 2 + vypsat si do školního sešitu jednotlivé obchody a ke každému napsat alespoň tři věci, které v daném obchodě koupíte:
   Clothes shop, newsagent´s, baker´s, stationer´s, shoe shop, greengrocer´s, butcher´s (řezník), chemist´s (drogerie a zároveň lékárna ve Velké Británii)
   2 Slovní zásoba dům, nábytek: pracovní sešit str. 24 / cv. 1, 2. Vše poslat nafocené na adresu preslova@souhorky.cz nebo na můj messenger do 25.10.2020. Děkuji :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - ANJ I. / 5.-16.10.2020

   1 Pracovní sešit str. 20-21 – vypracovat všechna cvičení + poslech (CD vzadu v učebnici)
   2 Učebnice str. 22-23 / vypracovat cv. 1 – 11
   Vyplněné stránky nafotit a poslat do mailu nebo na messenger do 16.10.
   3 Naučit se slovní zásobu z lekce 3 / pracovní sešit str. 114. Vybrat si 8 slov a vytvořit 8 vět. Vytvořené věty poslat do 16.10. na email preslova@souhorky.cz
   V případě dotazů mě kontaktujte přes uvedený email nebo messenger.

   Příloha - ke stažení
 • Cukrářské stroje CUS

  • Cukrářská technologie CTE

   • 2020-10-04 - ODK

    ODK :

    Nakreslíte na A4 dort kulatého tvaru s podzimní tématikou (barevný!!!) a popíšete jaký jste použili korpus a náplň, jak je dort dohotoven .... (modelovací hmotou, čokoládou, krémem.... atd.)


    Termín odevzdání: 8.10. do 20 hod.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-04 - Výuka on line + úkoly

    On line výuka: sejdeme zítra 5.10.2020 v 11. hod. (odkaz v emailech)

    Vyplníte test i klidně podle sešitu (stejně vás z toho vyzkouším až budete ve škole :-) :-))
    Termín odevzdání: 5.10. do 20 hod.

    Dopsat šlehané hmoty z prezentace do sešitů.
    Termín DOPSÁNÍ : 8. 10. V pátek si to zkontrolujeme při další on line výuce.


    Příloha - ke stažení
  • Český jazyk a literatura CJL

   • 2020-10-15 - kniha- pracovní list pro ty, kteří ho nedostali při denní výuce

   • 2020-10-15 - pracovní list_časopis,pro ty, kteří ho při denní výuce nedostali

   • 2020-10-14 - Vypravování-info o klasifikaci

    14.10.2020,2.D
    V Bakalářích sdílejte známky ze slohových prací. Kdo práci zatím neodevzdal a má ji u sebe doma, dopíše doma a donese na zámek v prvním výukovém týdnu. Ostatní dopíšou práci během první hodiny výukového týdne. Je možné napsat práci výjimečně na vlastní papír a odevzdat tak co nejdříve. Kdo něčemu nerozumí, může se na cokoliv e-mailem či přes Messenger, telefonicky atd. zeptat.
    Mějte se hezky, O.Janičatová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

    Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

    Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

    Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

    Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

    Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
    Hezké dny,O.Janičatová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-07 - práce s textem_kniha_ odb.časopis

    Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
    Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
    Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

    Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

    Příloha - ke stažení
  • Ekonomika EKO

   • 2020-10-22 - Ekonomika


    Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
    Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 6. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
    Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-13 - Ekonomika    Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
    Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
    - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní cukrárnu/zahradnictví
    - alespoň na dvě stránky A4

    Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
    Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
    Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
    J. Řeháková

    Příloha - ke stažení
  • Chemie CHE

   • 2020-10-16 - Úkoly na další týden

    1. Do 23.10.2020 mi pošlete osnovu zpracované látky zadané ve škole pro distanční výuku jako přílohu e-mailu.
    2. Podle stránek www. dumy téma Deriváty uhlovodíků - alkoholy, fenoly od autorky Hany Zmrhalové si udělejte zápis do sešitu a látku si nastudujte.

    Příloha - ke stažení
  • Informatika INF

   • 2020-10-19 - Bezpečný internet on line

    20. 10.2020 Informatika 14:00-15:35
    Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
    Termín dokončení: do 23. 10. 2020 do půlnoci.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-06 - Excell První tabulka 2.D

    6. 10.2020 Informatika 14:00-15:35
    Dokončete úkoly které už máte rozpracované ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj. Známky dostanete až po skončení celého úkolu.
    Pošlete mi hotový úkol k opravě do 16. 10. 2020 do půlnoci.

    Příloha - ke stažení
  • Komunikace KOM

   • 2020-10-19 - Pozvánka na pohovor

    20. a 21. 10.2020 Komunikace 11:50-12:35
    Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
    Pošlete mi hotový úkol k opravě do 23. 10. 2020 do půlnoci.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-06 - Žádost o zaměstnání

    6. a 7. 10.2020 Komunikace 11:50-12:35
    Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
    Pošlete mi hotový úkol k opravě do 9. 10. 2020 do půlnoci.

    Příloha - ke stažení
  • Matematika MAT

   • 2020-10-20 - Lineární rovnice - příklady

    Žáci a žákyně,
    včera jsem Vám posílala v souboru Lineární rovnice postup k řešení.
    Dnes posílám v příloze čtyři jednoduché příklady, které vypočítejte do sešitu, a protože se jedná o novou látku, kontrolu
    provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.
    Hezky je vysvětleno na youtube isibalo /lineární rovnice/

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-19 - Lineární rovnice

    Další látkou, kterou máme probírat ve druhém ročníku jsou lineární rovnice /probírali jste na ZŠ/

    Pravidla při řešení rovnic:

    - členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice
    - členy bez neznámé převedeme na druhou stranu rovnice
    - přejde-li člen z jedné strany rovnice na druhou, změní se jeho znaménko na opačné
    - vyskytnou-li se v rovnici závorky, upravíme výrazy tak, abychom závorky odstranili

    vzorový příklad:

    4x - 6 + 2x = 5x - 5 + 1
    4x + 2x - 5x = -5 + 1 + 6
    x = 2

    O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou, kdy se po dosazení 2 za x musí levá strana rovnat pravé.

    4.2 - 6 + 2.2 = 5.2 - 5 + 1
    8 - 6 + 4 = 10 - 5 + 1
    6 = 6

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Výrazy

    Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
    Příloha - ke stažení
  • Odborné kreslení ODK

   • 2020-10-08 - Podzimní téma kresby

    ODK :

    Nakreslíte na A4 dort kulatého tvaru s podzimní tématikou (barevný!!!) a popíšete jaký jste použili korpus a náplň, jak je dort dohotoven .... (modelovací hmotou, čokoládou, krémem.... atd.)


    Termín odevzdání: 8.10. do 20 hod.

    Příloha - ke stažení
  • Občanská nauka OBN

   • 2020-10-22 - Referáty

    Dobrý den,

    na Bakaláři máte známky z referátu. Zbytek neodevzdal tak má za 5.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-20 - Test

    Zdravím všechny,

    prosím prostudujte si všechny materiály a pokud nebudete rozumět tak mi napište na e-mail : Jana.Sicova85@seznam.cz
    Hned jak přijdete do školy budete psát testy Českého státu, Politický systému a ústavy.
    Vím, že toho bude pro Vás hodně ale snažte se to prostudovat.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Orgány státní správy

    Zdravím,

    prosím další téma k prostudování.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Přípravné dotazy na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Veřejná správa

    Zdravím,

    prosím další téma k prostudování.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Přípravné dotazy na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-12 - Politický systém + Ústava

   • 2020-10-12 - Ústava ČR

   • 2020-10-12 - Politický systém

    Prosím o prostudování. Připravte si otázky.
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-12 - Skype

    Zdravím všechny,

    ve čtvrtek bude skyp pro Vaši třídu v 11h. Pokud se chcete zeptat na cokoliv z občanské nauky. Přihlaste se prosím o 5 minut dříve. Můj skype : Jana Šicová. Je tam přímo pro Vás vyhrazena skupina : třída 1.C.+1.D.
    Vaše žádosti budu přijímat od zítřejšího odpoledne cca 15:30h. Nemám webkamaeru, ale důležité je mě slyšet.

    Pokud nemáte všichni skype, tak poprosím někoho o předání informací do VAŠÍ skupiny. Popřípadě se domluvíme na té naší první skype- kunzultaci.

    S pozdravem,
    Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
  • Odborný výcvik ODV

   • 2020-10-21 - pevná těsta - výroba koláče


    Linecký koláč mřížkový
    termín odevzdání 24.10.2020 do 14 hodin
    Může být místo tvarohové náplně jiná náplň – jablka, hrušky, ořechy......
    Místo mřížky ozdobit koláč dle fantazie
    normu přikládám, tato norma je na plech velikost 30 x 40 cm,
    takže stačí přepočítat a tím může být menší

    Přílohy

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-19 - lehká šlehaná hmota

    Opsat do sešitu prezentaci Lehká šlehaná hmota
    Odpovědět na otázky v prezentaci.
    odevzdat poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz
    ve středu 21.10.2020 do 14 hodin
    posláno do skupiny v messengru

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-19 - Kynuté buchty odevzdání 18.10.

    Vytvořit prezentaci buchet
    Suroviny, těsto, náplň , vykynuté buchty a upečené buchty. Tabulka hodnocení.
    Odevzdat- poslat do 18.10. do 12 hodin

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-15 - Přepočet Bratislavské rohlíčky

    Bratislavské rohlíčky, která je na 100 ks
    Prosím přepočítat na 38 ks.
    Prosím poslat do pátku do 12 hodin

    Příloha - ke stažení
  • Suroviny SUR

   • 2020-10-23 - SUR

    Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno, probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
    V případě nejasností volejte 721/937563.
    Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

    Příloha - ke stažení
  • Tělesná výchova TEV

   • 2020-10-12 - Tělesná výchova


    Dobrý den přeji, je krásné počasí, které vás určitě vyláká k venkovním aktivitám...
    Stáhněte si do svých chytrých telefonů jakoukoli sportovní aplikaci a jděte si zaběhat. Na tento týden 1500 metrů a
    3000 metrů. Až se zase uvidíme, tak mi ukážete výsledky. Zdravím a držím palce, ať se vám hezky běží..:)))
    J. Řeháková

    Příloha - ke stažení