Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

2.D - Cukrář

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2021-02-18 - Online hodine 18.2.2021

   1 Slovní zásoba k tématu Healthy lifestyle
   2 Modální sloveso should / shouldn´t
   3 Příprava na zkoušení - slovní zásoby z lekce 4 /sports, illnesses (např. a headache, a cold), adverbs (easily, fast, gently)/ + povídání na téma Healthy lifestyle - co bychom měly, co bychom neměli...) Na GC naleznete materiály a pracovní listy, které můžete využít.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Online hodina 15.2.2021

   1 My holidays – slovní zásoba týkající se zimy
   2 Téma – Healthy Lifestyle – co bychom měli, co bychom neměli (we should / we shouldn´t…) + slovní zásoba k tématu Zdraví životní styl. Najdete na GC jako výukový materiál.
   3 HW na další online hodinu zadán na GC, pracovní list naleznete i zde.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-04 - Online hodina 4.2.2021

   1 Warm up activity - winter words
   2 Vysvětlení a procvičení použití příkazu v ANJ - SB str. 35 / cv. 8 + WB str. 33 / cv. 5,6.
   3 Po jarních prázdninách proběhne zkoušení - lekce 4.
   4 Vše zadáno na GC + úkol.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Online hodina 1.2.2021

   Online hodina 1.2.
   1 Slovní zásoba nemoce / health
   2 Tvoření příslovcú – SB p. 35 / cv,6 + WB p. 32 / cv. 4
   Homework
   1. Ve středu ve 13 hod se vám na GC spustí jednoduchý test na slovní zásobu z lekce 4.
   2. Dále, prosím vypracovat PS str. 32 / cv. 3 a str. 33 / cv. 5, 6 + přečíst si grammar reference vpravo. Do středy 3.2.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Online hodina 19.1.2021

   1 Sloveso can / can´t – SB str. 33 / cv. 9 – tvoření vlastních vět
   2 Slovní zásoba – části těla + nemoce SB str. 34 / cv. 1-3
   3 HW – WB str. 30 / cv. 1-4, str. 31 / cv. 7, str. 32 / cv. 1 a 2.
   Úkol v GC – vyplnit pracovní list – Illnesses, také zde v příloze.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Online hodina 18.1.2021

   1 Vocabulary - Sports - použití sloves GO / PLAY / DO (e.g. go swimming, do judo, play rugby)
   2 SB str. 32 / cv. 1, 2 -3.
   3 Sb str. 33 / cv. 7 - sloveso can / can´t - I can swim. / I can´t sing well.
   Další hodina 19.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - ANJ 8.1.2021

   Úkol zadán na GC - Prostudovat slovní zásobu z 4 lekce, PS str. 114-115. Vybrat si 10 nových slov a použít ve vlastních větách.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Online hodina 4.1.2021

   1 Christmas holidays
   2 PS str. 28-29 / writing a note to a friend - bude zadán úkol na google classroom
   3 Slovní zásoba lekce 4 - procvičení

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Online výuka 30.11.2020

   Online hodina - konverzační téma - talk about you
   - My town - budovy, mista ve městě - slovní zásoba
   Práce na tento týden zadaná na google classroom!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Online 3. / 19.11.2020

   Online hodina 19.11.2020 – práce s článkem, učebnice str. 28 / cv. 1,2,3+4. Téma anglicky mluvící země: Austrálie, Anglie + významná města.
   Konverzační otázky - About you
   Úkol: nezapomenout poslat 5 vět s použitím přídavných jmen ze cv. 4. Stránku najdete v příloze. Popsat město nebo vesnici, kde žiji. (např. There is terrible traffic in Mladá Boleslav.) Poslat na mail nebo messenger do 20.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - ANJ IV. / 16.-20.11.2020

   1 Učebnice str. 28 / cv. 2+3 (zde v příloze naleznete sken stránky, kdo nemá učebnici) – přečíst si články o městech (Manchester + Sydney) a rozhodnout zda jsou tvrzení ve cv. 3 pravda či nepravda. Cv. 4 – vypsat si přídavná jména a přeložit + vybrat si 5 přídavných jmen a použít ve větách a popsat město či vesnici, kde žijete. (např. There is a famous football team in my town.) Výsledky ze cvičení 3 a pět vět mi pošlete na můj mail preslova@souhorky.cz do 20.11.2020.
   2 Online výuka dne 19.11.2020 – budeme pracovat s učebnicí str. 28 + PS

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Online 2. / 5.11.2020

   1 Vysvětlení gramatických jevů: počitatelná / nepočitatelná jména, many / much / a lot of, a / some / any.
   2 Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen: man – men, woman – women, child – children, person – people, foot – feet, tooth – teeth, etc.
   3 Konverzační otázky: living in a town x a village
   4 Homework: vypracovat PS str. 23 / cv. 6,7,8, str. 25 / cv. 6,7. Poslat nafocené na messenger nebo na mojí emailovou adresu preslova@souhorky.cz do 13.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - ANJ III. / 2.-6.11.2020

   1 Příprava na online hodinu dne 5.11.2020
   A PS str. 23 / pročíst si Grammar reference vpravo a následně vypracovat cv. 3+4 / str. 22
   B PS str. 25 / pročíst si Grammar reference vpravo a následně vypracovat cv. 3, 4, 5 / str.24
   C Opakování slovní zásoby, lekce 3.
   Zadané cvičení, prosím, vypracujte a ve čtvrtek provedeme kontrolu a zároveň vyřešíme vaše dotazy či nejasnosti. Kdo se nebude moci z vážných důvodů účastnit online výuky, omluví se a po dohodě vyřešíme kontrolu individuálně.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - 1. online setkání / 22.10.2020

   – organizační pokyny
   - konverzační téma FOOD – zodpovídání otázek, naleznete v příloze, slovní zásoba FOOD

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - ANJ II. / 19.-23.10.2020

   II. Období 19. – 23.10.2020
   Procvičení slovní zásoby z lekce 3, kterou naleznete v prac.sešitě (PS) na str. 114.
   1 Slovní zásoba obchody: pracovní sešit str. 22 / cv. 1, 2 + vypsat si do školního sešitu jednotlivé obchody a ke každému napsat alespoň tři věci, které v daném obchodě koupíte:
   Clothes shop, newsagent´s, baker´s, stationer´s, shoe shop, greengrocer´s, butcher´s (řezník), chemist´s (drogerie a zároveň lékárna ve Velké Británii)
   2 Slovní zásoba dům, nábytek: pracovní sešit str. 24 / cv. 1, 2. Vše poslat nafocené na adresu preslova@souhorky.cz nebo na můj messenger do 25.10.2020. Děkuji :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - ANJ I. / 5.-16.10.2020

   1 Pracovní sešit str. 20-21 – vypracovat všechna cvičení + poslech (CD vzadu v učebnici)
   2 Učebnice str. 22-23 / vypracovat cv. 1 – 11
   Vyplněné stránky nafotit a poslat do mailu nebo na messenger do 16.10.
   3 Naučit se slovní zásobu z lekce 3 / pracovní sešit str. 114. Vybrat si 8 slov a vytvořit 8 vět. Vytvořené věty poslat do 16.10. na email preslova@souhorky.cz
   V případě dotazů mě kontaktujte přes uvedený email nebo messenger.

   Příloha - ke stažení
 • Cukrářské stroje CUS

  • 2021-01-07 - On line výuka

   Výuka probíhá i nadále v měsíci lednu dle nařízení vlády pouze distančně až do odvolání. Veškeré učební materiály, zadání úkolů, komunikace s žáky probíhá přes Google classroom a školní emaily.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - On line výuka

   Výuka CUS probíhá dle rozvrhu dne 30.11. a 3.12.2020


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - On line výuka + zápisky

   Doplntě si učivo dle prezentace CUS na téma Mechanická dopravní zařízení.

   Výuka probíhá online prostřednictvím Google classroom dle rozvrhu a jsou v učebně k dispozici veškeré učební materiály a zadávány úkoly k plnění a odevzdání v tomto programu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - CUS

   Vyplňte test na téma: Mechanická dopravní zařízení

   Termín odevzdání: 12.11.2020

   Test zaslán do společného emailu a výuka probíhá online dle rozvrhu.

   Příloha - ke stažení
 • Cukrářská technologie CTE

  • 2021-01-07 - Výuka on line

   Výuka probíhá i nadále v měsíci lednu dle nařízení vlády pouze distančně až do odvolání. Veškeré učební materiály, zadání úkolů, komunikace s žáky probíhá přes Google classroom a školní emaily.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - On line výuka

   Výuka probíhá dle rozvrhu hodin na google classroom. Veškeré materiály a úkoly jsou k dispozici v této učebně.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Opakování, test

   Vyplňte test k opakování 1. čtvrtletí a odevzdejte v požadovaném termínu.

   Výuka probíhá online prostřednictvím Google classroom dle rozvrhu a jsou v učebně k dispozici veškeré učební materiály a zadávány úkoly k plnění a odevzdání v tomto programu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - CTE


   Vyplňte test z tématu Šlehané hmoty a přepiště prezentaci Třené hmoty do sešitu. Veškeré materiály zaslány do společného emailu.

   Termín odevzdání: 12.11.2020

   Výuka CTE probíhá online dle rozvrhu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-04 - ODK

   ODK :

   Nakreslíte na A4 dort kulatého tvaru s podzimní tématikou (barevný!!!) a popíšete jaký jste použili korpus a náplň, jak je dort dohotoven .... (modelovací hmotou, čokoládou, krémem.... atd.)


   Termín odevzdání: 8.10. do 20 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-04 - Výuka on line + úkoly

   On line výuka: sejdeme zítra 5.10.2020 v 11. hod. (odkaz v emailech)

   Vyplníte test i klidně podle sešitu (stejně vás z toho vyzkouším až budete ve škole :-) :-))
   Termín odevzdání: 5.10. do 20 hod.

   Dopsat šlehané hmoty z prezentace do sešitů.
   Termín DOPSÁNÍ : 8. 10. V pátek si to zkontrolujeme při další on line výuce.


   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-05-14 - 13.5.online

   Základní znalosti mluvnice českého jazyka - procvičení přes únikovou hru Nekonečný příběh- online.
   Ostatní viz classroom a jamboord.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-30 - 28.4.online

   DOkončení prezentací citátů - komunikační dovednosti

   SOuhrnné opakování pravidel českého pravopisu: ohebná a neohebná slova, shoda podmětu s přísudkem - úniková hra Nekonečný příběh
   Zápisy viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-16 - 12.-16.4.online

   Vyhledání citátů , umístění na jamboard + ústně vlastní komentář
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-19 - 15.-19.3.online

   Tabule jamboard - založení,vizitky žáků
   úkoly zadány a vysvětleny v classroomu
   odevzdávat JEN do classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-05 - 3.3. online

   čtení a rozbor slohové práce - odb.popis
   zadání dalšího dlouhodobého úkolu - odborný článek - pravidla viz zápis v sešitě a classroom
   přidán další termín pro odevzdání dom.úkolů

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - 17.2. - online

   kontrola D.Ú.
   Přídavná jména - rozbor v úvodním článku v učebnici, zápis viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - online 3.2. - 2.D

   Téma - podstatná jm éna

   synonyma, homonyma, antonyma
   přenesené významy slov - viz zápis z hodiny v classroomu
   cv.22/54,32/55,45/57
   zadání a vysvětlení D.Ú. - slohová práce : odborný popis pracoviště formou osobního dopisu - více v classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - online hodina 20.1.

   Učivo: podstatná jména - konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, obecná,vlastní
   článek strana 54, cv. 19,20,21.
   str.55 - cv.31D.Ú. + cvičení v hodině č.34 - všechny zápisy viz vyučovací hodina

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - k on line výuce 8.1.-D.Ú.

   Pokračujeme v práci s textem a určováním slovních kategorií u podst.jmen - cv. 31 na straně 55 ,souvisí s článkem na straně 54.
   Pozor v - vybraná slova jsou v 1.pádě!
   KOntrola úkolu 22.1. na online hodině

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - info k výuce v týdnu od 4.-8.1.2021

   Pokračujeme v probírání slovních druhů

   1.Přečíst článek na straně 54 v učebnici, umět říct svými slovy jeho obsah a vypracujte cvičení na straně 55


   6.1. - on line výuka dle rozvrhu pro cukráře 2.vyuč.hodina
   8.1. - on line dle rozvrhu

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - další hodina 2.12. v 13.10

  • 2020-11-18 - dne 18.11.2020 proběhla hodina dle rozvrhu na clasroomu dne 18.11.2020 proběhla další hodina na classroomu

   dnes kapitola tvarosloví
   práce s textem str. 52

   zápis do sešitu

   Plníme průběžně dlouhodobé úkoly.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - kód na clasroom - pb2trtm

  • 2020-11-06 - další on-line hodina pro cukráře v listopadu!

  • 2020-11-05 - 5.11. - on-line výuka-podkladový materiál k dalším úkolům,termíny,info

   Pokračujte v úkolech dle dohody a PL.
   Těším se na další on-line hodinu 25.11. v 8.55.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - kniha- pracovní list pro ty, kteří ho nedostali při denní výuce

  • 2020-10-15 - pracovní list_časopis,pro ty, kteří ho při denní výuce nedostali

  • 2020-10-14 - Vypravování-info o klasifikaci

   14.10.2020,2.D
   V Bakalářích sdílejte známky ze slohových prací. Kdo práci zatím neodevzdal a má ji u sebe doma, dopíše doma a donese na zámek v prvním výukovém týdnu. Ostatní dopíšou práci během první hodiny výukového týdne. Je možné napsat práci výjimečně na vlastní papír a odevzdat tak co nejdříve. Kdo něčemu nerozumí, může se na cokoliv e-mailem či přes Messenger, telefonicky atd. zeptat.
   Mějte se hezky, O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - práce s textem_kniha_ odb.časopis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2021-03-19 - Ekonomika


   Kopie z Classroom:
   Zdravím a posílám úkol:
   1. Co je to investování
   2. Do čeho lze investovat
   3. Co víte o státním rozpočtu

   Pozvánka do učebny: https://classroom.google.com/c/MjMzNjg0OTI4ODI2?cjc=mdihdaa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Ekonomika


   Dobrý den přeji. Zpracujte si téma na základě následujících otázek:
   1. Co je to banka
   2. Jaké služby banky poskytují
   3. Vysvětlete rozdíl mezi bankami obchodními a centrální ČNB
   4. Co je hlavním úkolem centrální banky
   5. Popište termíny: kontokorent, debetní a kreditní karta, bezhotovostní platba, měna, měnový kurz, internetbanking, valuty a devizy
   Vypracujte do 3. 3.

   Stejný úkol máte i v učebně. Pozvánka do ní:

   https://classroom.google.com/c/MjMzNjg0OTI4ODI2?cjc=mdihdaa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - Ekonomika


   Zdravím, posílám ohlášený úkol:
   vypracujte oběžný majetek + financování

   Očekávám úkoly do 17. 2.
   Přeji hezké prázdniny. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Ekonomika


   Dobrý den přeji a posílám odkaz na on-line hodinu. Podle rozvrhu 22. 1. v 9 hodin.
   Odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/bc2dgm7yix
   Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - Ekonomika


   Zdravím vás, milí žáci, v novém roce a posílám první letošní úkol.
   Téma: majetek
   Zjistíte, co je majetek, k čemu slouží, porovnáte, jaký je rozdíl v použití majetku soukromého a majetku k podnikání.
   Druhy majetku, který slouží k podnikání.
   Zaměříte se na dlouhodobý majetek. Co to je, jaké jsou druhy, čím se vyznačují.
   Výsledek vaší činnosti mi pošlete na e-mail: rehakova@souhorky,cz do 15. 1.
   Mějte se pěkně a buďte zdraví.
   Zpracujte si to pěkně, nejen u závěrečných zkoušek se to bude hodit.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Ekonomika


   Už víte, co je finanční gramotnost, tak teď trochu praktických rad. Napište mi, co nich vás oslovilo, inspirovalo a co považujete třeba za zbytečné.
   Najdete na: https://www.ziba.cz/jak-usetrit/

   Vaše zprávy očekávám do 25. 11.
   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Ekonomika


   Zdravím všechny, kteří se mnou spolupracují a posílám další úkol.
   Na Youtube si najdete video: "Nebojte se ekonomie, NEZkreslená věda V."
   Shlédnete ho, zamyslíte se a napíšete mi, co jste se dozvěděli.
   Pošlete potom na e-mail"rehakova@souhorky.cz do 16. 11.
   Mějte se pěkně.
   Ř

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 6. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní cukrárnu/zahradnictví
   - alespoň na dvě stránky A4

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Chemie CHE

  • 2021-05-10 - 10.5.2021 Doplnění látky

   Ahoj,
   vzhledem k tomu, že už brzy téměř jistě začne prezenční výuka, dopište si sešity,
   budu je kontrolovat a dopošlete mi úkoly.
   Těším se na viděnou s vámi ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - 26.4.2021 Enzymy

   Ahoj, po dvou týdnech vás opět zdravím a doufám, že se máte dobře.
   Dalším tématem budou enzymy.
   Podklady naleznete na www.dumy po zadání názvu "biochemie"
   Materiál je zde uložen pod názvem "Enzymy", autorem je Petr Krejčí.
   Látku si prostudujte, udělejte zápis, pošlete do pátku 7.5.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - 12.4.2021 Tuky, vlastnosti

   Ahoj, zdravím vás a doufám, že jste v pořádku.
   Dalším tématem budou tuky.
   Podklady naleznete na www.dumy po zadání názvu "biochemie"
   Materiál je zde uložen pod názvem "Tuky, vlastnosti", autorem je Petr Krejčí.
   Látku si prostudujte, udělejte zápis, pošlete do pátku 23.4.2021.
   Upozorňuji ty z vás, které nepracují, že nezbytnou podmínkou klasifikace na vysvědčení bude předložení
   kompletních zápisů za celé pololetí.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-27 - 29.3.2021 Opakování

   Ahoj,
   všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku.
   V tomto týdnu vám nebudu zadávat nový úkol, využijte čas k dopracování toho,
   co jste dosud neudělali a neposlali, k opakování.
   Po Velikonocích se uzavírá další čtvrtletí, tak udělejte vše proto aby pro vás dopadlo dobře.
   Přeju vám krásné Velikonoce, prožité s vašimi blízkými ve zdraví a radosti.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - 1.3.2021 Vlastnosti sacharidů

   Ahoj, po dvou týdnech vás opět zdravím a doufám, že se máte dobře.
   Dalším tématem budou sacharidy.
   Podklady naleznete na www.dumy po zadání názvu "biochemie"
   Materiál je zde uložen pod názvem "Vlastnosti sacharidů", autorem je Petr Krejčí.
   Látku si prostudujte, udělejte zápis, pošlete do pátku 12.3.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - 15.2.2021 Bílkoviny

   Ahoj, doufám, že jste si hezky užili prázdniny.
   Stejně tak doufám, že mi pošlete úkoly, která jste ještě neposlali.
   Končíme organickou chemii a začínáme se věnovat biochemii.
   Prvním tématem jsou bílkoviny, podklady naleznete na :
   www.dumy/Bílkoviny/ autor Petr Krejčí.
   Udělejte si zápis, odpovězte na otázky na konci prezentace a pošlete
   do 26.2.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - 1.2.2021 Heterocyklické sloučeniny

   Ahoj všechny vás zdravím.
   Naším dalším tématem jsou heterocyklické sloučeniny.
   Podklady najdete na www.dumy/Heterocyklické sloučeniny/ autorka Eva Petrželová
   Zpracujte, pošlete do 12.2.2021.
   Pracujte od začátku, pak to budete těžko dohánět, po návratu do školy budu zkoušet hlavně ty z vás, které
   nyní málo pracují.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - 19.1.2021 Aminokyseliny

   Ahoj, posílám Vám další úkol, známka bude započtena již do 2. pololetí.
   Podklady naleznete na www.dumy/ Aminokyseliny/ ZŠ Třemošnice.
   Zpracujte a zašlete do 29.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - 5.1.2021 Organické sloučeniny v cukrářské praxi

   Ahoj všechny vás zdravím v novém roce.
   Přeju vám hodně zdraví a klidný, šťastný celý rok.
   Posílám vám nový úkol: vyberte 10 organických sloučenin, které mají význam ve vašem oboru, případně v
   v se používají v běžném každodenním životě, zpracujte písemně jejích složení, vlastnosti, použití.
   Pošlete do 15.1.2021 ,je to pro vás poslední možnost zlepšit své hodnocení v tomto pololetí, nepromarněte ji zejména
   ti z vás, kteří příliš nepracovali.
   Přeju hezký den.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - 30.11.2020 Alkoholy a fenoly

   www.dumy/ Alkoholy a fenoly - autor Tomáš Ryba
   Zpracujte do sešitu a zašlete do 13.12.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - 16.11.2020 Karboxylové kyseliny

   Ahoj, zdravím vás a děkuju za vaši práci.
   Bohužel, stále jsem nic neobdržel od Budaiové,Žitníkové a Urbanové, pokud můžete, požádejte je, ať mě kontaktují,
   neboť se vystavují velkému průšvihu.
   Některé z vás mi dluží ještě část prací, prosím, dodělejte je a pošlete.
   Další úkol zpracujte dle prezentace www. dumy/ karboxylové kyseliny(Ing. Karel Filas).
   Pošlete do 27.11.2020.
   Mějte se hezky

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - Další práce

   Ahoj, všechny vás zdravím a posílám vám další úkol.
   Na stránkách www.dumy si zadejte téma "Aldehydy,ketony" od autora Ing. Karla Filase.
   Udělejte si zápis do sešitu, ofoťte a pošlete na můj e-mail. Vypracujte odpovědi na otázky v závěru prezentace
   a rovněž pošlete do 13.11. na můj e-mail( kozanek@souhorky.cz)
   Práce bude oznámkována.
   Zatím jste mě moc nepotěšily, ani já vás nepotěším. Za včas nedodané úkoly nedostatečně a absence.
   Mějte se hezky. J.K.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Úkoly na další týden

   1. Do 23.10.2020 mi pošlete osnovu zpracované látky zadané ve škole pro distanční výuku jako přílohu e-mailu.
   2. Podle stránek www. dumy téma Deriváty uhlovodíků - alkoholy, fenoly od autorky Hany Zmrhalové si udělejte zápis do sešitu a látku si nastudujte.

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2021-02-14 - i-reportér 16.2.2021

   Natočte přes telefon krátké zajímavé aktuální video jako i-reportér. Téma nechám na každém z Vás, ale je nutné, aby bylo v souladu s dobrými mravy. Video musí být komentované Vámi buď hlasem nebo písmem. Časový rozsah výsledné reportáže je maximálně 1 minuta. Inspirujte se prací i-reportérů v televizi. Doporučuji natočit více materiálu a ve Vámi zvoleném programu upravit. Každé video označte datem natočení. Pošlete mi celou práci mailem do půlnoci 19. 2. 2021.
   Informatika 16. 2. 2021 14:00-15:35

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Excell Tabulka distanční výuky 2.2.2021

   Vypracuj v Excellu přehlednou tabulku distanční výuky za 5. kalendářní týden podle rozvrhu.
   Nezapomeňte na vhodný nadpis v buňce B2. Nadpisy sloupců budou například: Datum, Den, Předmět, Vyučující, Čas, náplň hodiny, Forma výuky... Nezapomínejte na použití zvýraznění, barev, ohraničení... Opět bude pracovat každý zvlášť!
   Hotový úkol mi pošlete e-mailem celý do půlnoci 5. 2. 2021. Tentokrát budu známkovat i správné poslání e-mailu, tak si dejte pozor na pravidla posílání e-mailu.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - Druhý graf Excell 5. a 19. 1. 2021

   Informatika 5. a 19. 1. 2021 14:00-15:35
   Postupuj v souladu s přiloženým zadáním. Potřebuje-li někdo poslat svůj soubor ze školy, ať mi o něj napíše, pošlu mu ho na mail nebo messenger. Hotový úkol mi pošlete až celý kdykoliv od teď do půlnoci 19. 1. 2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - Gaming se Škoda AUTO

   Dobrovolné: gaming jako doplňková aktivita - Turnaje ve FIFA 21, Turnaje v NHL 21, Turnaje v Rocket League (všechny platformy) Bližší info najdete v příloze nebo na https://www.grunex.com/t/SKODATour. Registrace individuální, máte to ve svých rukách. ;-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Registrace na Google classroom

   V příloze posílám návod na přihlášení pro žáky pod názvem "classroom". Google účet pro žáky pod kterým se budou přihlašovat - to vyžadujeme, netolerujeme vaše osobní účty - je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá se z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla.
   Příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   Termín: HNED! Další informaci o účtu předají žákům třídní učitelé.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Bezpečný internet on line

   20. 10.2020 Informatika 14:00-15:35
   Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
   Termín dokončení: do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Excell První tabulka 2.D

   6. 10.2020 Informatika 14:00-15:35
   Dokončete úkoly které už máte rozpracované ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj. Známky dostanete až po skončení celého úkolu.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 16. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2021-02-14 - Faktura 16. a 17.2.2021

   Vypracujte Fakturu na dodané zboží podle dodacího listu. Vzor si najděte na netu. Každá faktura bude originál, každý ji vypracuje za sebe SÁM! Najdu-li stejné, hodnotím oběma za 5 a hodnotím to jako pokus o podvod. Toto není skupinová práce. V případě opsání je nutné vypracovat úkol znovu, individuálně. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger, nabízím i možnost osobních konzultací po dohodě ve škole.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do půlnoci 19.2.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Dodací list 2. a 3.2.2021

   Vypracujte Dodací list na pracovní věc související s pracovní pozicí, kterou jste objednali v předchozí Objednávce. Vzor si najděte na netu. Každý dodací list bude originál, každý ho vypracuje za sebe SÁM! Najdu-li stejné, hodnotím oběma za 5 a hodnotím to jako pokus o podvod. Toto není skupinová práce. V případě opsání je nutné vypracovat úkol znovu, individuálně. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger, nabízím i možnost osobních konzultací po dohodě ve škole.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 5.2.2021 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-17 - Objednávka 19. a 20. 1. 2021

   Komunikace 19. a 20. 1. 2021
   Vypracujte Objednávku na libovolnou pracovní věc související s pracovní pozicí, na kterou jste byli na naší školu přijati (např žíněnka pro učitele TEV). Bude mít formu dopisu tak, jak jsme se ji učili a jen na jedné stránce A4 Arial 12 do bloků. Objednávka bude na konkrétní zboží u konkrétní firmy a vaše jméno bude u adresy školy. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 25. 1. 2021 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - Pracovní smlouva 5. a 6. 1. 2021

   Komunikace 5. a 6. 1. 2021 11:50-12:35
   Vypracujte pracovní smlouvu mezi Vámi a naší školou na pracovní pozici, o které jste doposud jednali s ředitelem školy. Bude mít všechny zákonné náležitosti a jen na jedné stránce A4 Arial 12 do bloků. Nezapomeňte na podpisy, bez kterých je smlouva neplatná. Najděte si vhodný zdroj na netu. Do smlouvy nepište žádné údaje ohledně mzdy, ty budou v samostatném platovém výměru.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 6. 1. 2021 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Životopis - CV

   Komunikace 3. a 4. 11. 2020 11:50-12:35
   Vypracujte svůj profesní životopis, který bude mít některé povinné atributy: jedna stránka A4 Arial 12 do bloků, kontaktní údaje, vzdělání odpovídající požadovanému zaměstnání (roky studia, škola, obor, ukončení čím), praxe (roky, provozovna, pracovní pozice), další kurzy a dovednosti - specifikované, zájmy podstatné pro budoucí zaměstnání.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 8. 11. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Pozvánka na pohovor

   20. a 21. 10.2020 Komunikace 11:50-12:35
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Žádost o zaměstnání

   6. a 7. 10.2020 Komunikace 11:50-12:35
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 9. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2021-05-09 - Online hodina

   Online hodina v úterý 11.5. v 10 hodin. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-25 - Online hodina

   Online hodina v úterý 27.4. v 10 hod. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-13 - Planimetrie

   Milé žákyně, posílám tři příklady, jak jsme se domluvili na online hodině, které pošlete s postupem řešení do 25.4. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - Online hodina

   Online hodina v úterý 13.4. v 10 hodin. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-28 - Online hodina

   Online hodina v úterý 30.3. v 10 hodin. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-16 - Pythagorova věta, goniometrické funkce

   V příloze posílám dva příklady, které i s postupem řešení pošlete do 25.3. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-14 - Online hodina

   Milé žákyně, připomínám online hodinu v úterý 16.3. v 10 hodin. S pozdravem Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Pravoúhlý trojúhelník - planimetrie

   Milé žákyně, na dnešní online hodině jsme se seznámili s pravoúhlým trojúhelníkem, Pythagorovou větou a goniometrickými funkcemi sin, cos a tg. Vypočítané příklady i s postupem řešení pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 12.3. S pozdravem Ca

   1/ a = 9 cm
   c = 13 cm
   b = ?

   2/ a = 7 cm
   b = 4 cm
   c = ?

   3/ b = 8 cm
   α = 31°
   β = ?
   a = ?
   c = ?

   4/ c = 11 cm
   β = 65°
   α = ?
   a = ?
   b = ?

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-27 - Online výuka

   Milé žákyně, protože se stále neví, kdy bude probíhat prezenční výuka a učivo, které máme probírat je stále složitější, chtěla bych mimo zadávání úkolů udělat jednu hodinu matematiky v týdnu, kdy máte být ve škole, online. Látku si vysvětlíme a vy pak vypracujete úkol.
   Sejdeme se v úterý 2.3. v 10 hodin, kdy máme mít hodinu matematiky. S pozdravem Ca

   odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/ghw3uvxsna

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - Rovnice, nerovnic e a jejich soustavy

   Žáci a žákyně, v příloze posílám čtyři příklady na zopakování rovnic, nerovnic a jejich soustav. Pošlete vypočítané i s postupem řešení do 26.2.2021 na email capouchova@souhorky.cz. Pokud potřebujete, kontaktujte mě přes messenger. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Soustava dvou lineárních nerovnic

   Vzorové příklady v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Soustava dvou lineárních nerovnic

   Milé žákyně, další látkou, kterou máme probrat je soustava lineárních nerovnic. Návod na to, jak je řešit, je na YouTube Soustava lineárních nerovnic /KaPa/ a další vysvětlení vám posílám v příloze na dvou vzorových příkladech. Dva příklady na procvičení mně i s postupem řešení pošlete do 12.2. na email capouchova@souhorky.cz - každou nerovnici vyřešíme zvlášť, - výsledné intervaly znázorníme na číselné ose, - výsledkem je průnik intervalů, to co mají společné S pozdravem Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Nerovnice

   Žáci a žákyně, vypočítejte příklad 48 a/, b/, c/, d/ na straně 162 a s postupem řešení a zápisem výsledků pomocí intervalů /stejně jako u příkladu 47, nezobrazujte na číselné ose, jak je v zadání příkladu 48/ pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 29.1.2021. Známka bude už na 2. pololetí.

   S pozdravem Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Nerovnice

   Žáci a žákyně,

   poslední týden školy v prosinci jsme si vysvětlili řešení nerovnic, které se řeší jako rovnice, akorát s tím rozdílem, že místo rovnítek máme nerovnítka /větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno/ a výsledek zapisujeme pomocí intervalu /probírali jsme v prvním ročníku/. Když vyjde neznámá x v mínusu, násobíme ./(-1) a otočíme nerovnítko.
   Je to hezky vysvětleno na youtube "isibalo", jestli někdo chyběl nebo nepochopil ve škole.

   V učebnici si najděte kapitolu Nerovnice a jejich řešení a vypočítejte příklad 47 a/, b/, c/, d/ a pošlete i s postupem na email capouchova@souhorky.cz do 15. 1. 2021.

   S pozdravem Ivana Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Soustava lineárních rovnic

   Žáci a žákyně. Vzhledem k tomu, že se mně vzorový příklad při vkládání nepodařilo dobře okopírovat, jednotlivé části se spojily a je to nepřehledné, dávám znovu pro ty, kteří ještě neposlali.

   7x - 3y = 15/.2
   5x + 6y = 27

   14x - 6y = 30
   5x + 6y = 27

   19x = 57

   x = 57 : 19

   x = 3


   7.3 - 3y = 15

   21 - 3y = 15

   -3y = 15 - 21

   -3y = -6

   y = -6 : (-3)

   y = 2
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Soustava rovnic

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probrat je soustava dvou rovnic. Na řešení se můžete podívat na youtube isibalo /někteří si možná pamatují ze ZŠ/. Vysvětleno je i zde:

   SOUSTAVA DVOU ROVNIC – metoda SČÍTACÍ

   Postup řešení:

   1. vynásobíte jeden, nebo oba řádky tak, abyste ve sloupci u jedné proměnné dostali stejná čísla lišící se znaménkem
   2. po sloupcích sečtete (dostanete jednu rovnici o jedné neznámé)
   3. vypočtete hodnotu první proměnné
   4. vypočítanou hodnotu dosadíte do libovolného řádku a vypočtete hodnotu druhé proměnné
   5. správnost výpočtu ověříte zkouškou – dosadíte do zadání obou rovnic

   Vzorový příklad:

   7x – 3y = 15/.2 7.3 – 3y = 15 Zk: 7.3 – 3.2 = 15
   5x + 6y = 27 21 – 3y = 15 21 – 6 = 15
   -3y = 15 – 21 15 = 15
   14x – 6y = 30 -3y = -6
   5x + 6y = 27 y = -6:(-3) 5.3 + 6.2 = 27
   y = 2 15 + 12 = 27
   19x = 57 27 = 27
   x = 57:19
   x = 3   V příloze máte čtyři příklady, které pošlete i s postupem řešení na email: capouchova@souhorky.cz do 27.11. Mějte se hezky.   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Lineární rovnice - příklady

   Žáci a žákyně,
   včera jsem Vám posílala v souboru Lineární rovnice postup k řešení.
   Dnes posílám v příloze čtyři jednoduché příklady, které vypočítejte do sešitu, a protože se jedná o novou látku, kontrolu
   provedeme první vyučovací hodinu po zahájení prezenční výuky ve škole.
   Hezky je vysvětleno na youtube isibalo /lineární rovnice/

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Lineární rovnice

   Další látkou, kterou máme probírat ve druhém ročníku jsou lineární rovnice /probírali jste na ZŠ/

   Pravidla při řešení rovnic:

   - členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice
   - členy bez neznámé převedeme na druhou stranu rovnice
   - přejde-li člen z jedné strany rovnice na druhou, změní se jeho znaménko na opačné
   - vyskytnou-li se v rovnici závorky, upravíme výrazy tak, abychom závorky odstranili

   vzorový příklad:

   4x - 6 + 2x = 5x - 5 + 1
   4x + 2x - 5x = -5 + 1 + 6
   x = 2

   O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou, kdy se po dosazení 2 za x musí levá strana rovnat pravé.

   4.2 - 6 + 2.2 = 5.2 - 5 + 1
   8 - 6 + 4 = 10 - 5 + 1
   6 = 6

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Výrazy

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Odborné kreslení ODK

  • 2021-01-07 - Výuka on -line

   Výuka probíhá i nadále v měsíci lednu dle nařízení vlády pouze distančně až do odvolání. Veškeré učební materiály, zadání úkolů, komunikace s žáky probíhá přes Google classroom a školní emaily.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - ODK

   Nakreslíte obrázek do sešitu na téma: Mikuláš. Obrázek vyfotíte a vložíte do učebny ODK Google classroom v požadovaném termínu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - ODK

   Úkol zadán a odevzdán v online výuce dne 2.11.2020:

   Téma: Halloween

   ODK probíhá online dle rozvrhu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Podzimní téma kresby

   ODK :

   Nakreslíte na A4 dort kulatého tvaru s podzimní tématikou (barevný!!!) a popíšete jaký jste použili korpus a náplň, jak je dort dohotoven .... (modelovací hmotou, čokoládou, krémem.... atd.)


   Termín odevzdání: 8.10. do 20 hod.

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2021-05-13 - Otázky

  • 2021-05-13 - Rodinné právo

  • 2021-04-29 -

  • 2021-04-15 - otázky

  • 2021-04-15 -

  • 2021-03-18 - Člověk a právo

  • 2021-03-04 - Občanská nauka

   Prosím přepsat a poslat na email: Jana.Sicova85@seznam.cz nebo na messenger.
   Otázky jsou na známky.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-04 - Občanská nauka

   Prosím přepsat a poslat na email: Jana.Sicova85@seznam.cz nebo na messenger.
   Otázky jsou na známky.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - Schéma

  • 2021-02-18 - Soudnictví (Soudy), Policie, Notářství

  • 2021-02-17 - výuka ve čt- classroom

   Dobrý den,

   připravte se na výuku zase na čtvrtek ve stejnou dobu i na stejném místě( odkaz)

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-04 - Právní vztahy

   Dobrý den,

   prosím přepsat do sešitu. Poslat na e-mail : Jana.Sicova85@seznam.cz

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Classroom

   Dobrý den,

   posílám odkaz na classrom. Je úplně nový pokud nebude fungovat tak použité ten starý. V 11h

   https://classroom.google.com/c/MjQ3MzU0NDgzMTE1?cjc=dbqiscj
   https://meet.google.com/jqt-nrhj-dve?authuser=0

   Materiály Vám budu dávat na komens který je na Bakalářích. Je tam možnost mi napsat nějaký vzkaz tak to určité využité.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Kontrolní otázky

   Dobrý den,

   prosím vypracujte a odpovězte si na ně. Budou v testu.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - Právní stát

   Dobrý den,

   prosím přepsat do sešitu.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2021-04-04 - Sněhové pečivo On line vyučování v 8 hodin

   Uterý 6.4.2021
   On line vyučování v 8 hodin
   Sněhové pečivo¨
   Připravíte si suroviny:
   Cukr krupice 0,469 g
   cukr moučka 0,200 g
   Bílky 0,168 mg
   Cukr vanilínový 0,013 g
   Voda 0,135 g


   Kastrůlek na var cukerného rozvaru
   Drátěné očko na zkoušku
   3lehač, metly a mísu vyoctované
   plech s papírem, špejle....


   Termín odevzdání úterý 6.4.2021 ve 12 hodin
   na classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-04 - Pagáče - termín odevzdání do 14 hodin sobota 10.4.2021

   Vypočítejte si mensí hmotnost, doporučuji / hotové těsto na 0,500 kg
   Přepočet napíšete do sešítu i s postupem
   Vypracujte prezentaci, kterou vložíte na classroom třídy

   Suroviny a polotovary Hmotnost v kg
   Škvarky 1,000
   Sádlo 1,000
   Pšeničná mouka hladká 3,650
   Vejce 0,240
   Mléko 0,850
   Droždí 0,100
   Sůl 0,150
   Pepř 0,001
   Voda 1,200
   Vejce na potření 0,100
   Suroviny celkem 8,291
   Ztráty 0,291
   Hotové těsto 200 ks á 40g 8,000

   Výrobní postup:
   Sádlo, škvarky a část mouky propracujeme a vypracujeme tukový čtverec.
   Teplé mléko rozmícháme s droždím a trošku mouky a vytvoříme kvásek.
   Zbytek surovin s kváskem vypracujeme v hladké nelepivé těsto, z kterého vytvoříme
   bochánek a necháme ho kynout.
   Po vykynutí rozválíme do kříže a do prostředka
   položíme tukový čtverec, který rozválíme na obdélník, který skládáme na 4,3,4. Mezi
   překládáním těsto necháme kynout.
   Těsto po vykynutí vyválíme (síla 15 mm), na vyválené těsto uděláme nožem mřížku a
   vypichujeme pagáčky.
   Potřeme rozšlehanými vajíčky. Necháme vykynout a pečeme
   při teplotě 190 – 200°C.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-04 - Sachrová hmota

   Opsat prezentaci do sešitu
   Ofotit a vložit do této třídy classroomu
   Termín odevzdání středa 7.4.2021 do 14 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-07 - Bezé roláda

   Bezé roláda se šlehačkou
   Termín odevzdání pátek 12.3.2021 do 14 hodin
   Přikládám vám odkaz na YouTube,
   prosím prohlédněte si tyto dva odkazy.
   Je tam technologický postup i suroviny.
   Na náplň použijte buď šlehačku, nebo Pařížskou šlehačku lehlkou.
   Odkaz:
   VLOGMAS 17 // Jednoduchá BEZÉ roláda
   Bezé ořechová roláda ♥ Valentýnská edice ♥ Dvě v troubě ♥ CZ/SK HD recipe

   Můžete použíz i tuto normu.
   Bezé roláda
   Cukr krupice 0,142kg
   Mouka hladká 0,058 kg
   Bílky 0,217 kg
   Kokos(ořechy, mandle strouhané) 0.142 kg
   Cukr moučka na posypání

   technologický postup:
   Bílky vyšleháme za postupného přidávání cukru krupice( cukr začneme sypat až bílky zvednou obsah a zbělají)
   Vyšleháme v pevný sníh a v ruce přidáme prosátou mouku hladkou s kokosem

   Pařížská šlehačka lehká
   smetana 33% 0,500 kg
   cukr krupice 0,050 kg
   kakao 0,035 kg

   technologický postup:
   Den dopředu Smetanu přivedeme k varu a za stálého míchání přisypeme cukr a kakao. Provaříme 2 minuty. Necháme vychladnout a pak dáme do lednice do druhého dne.
   Uvařenou náplň vyšleháme.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-07 - Filigránky, jedničkové těsto

   Upečete filigránky
   Termín odevzdání čtvrtek11.3.2021 ve 14 hodin
   Vytvořit prezentaci - suroviny, vyrobená hmota, nastříkáne filigrány na papíře, upečené filigrány a vytvarované.
   Těsto:
   Poměr surovin je 1:1:1
   Mouka hladká : cukr moučka : Bílek

   Například:
   mouka hladká (prosátá) 50 g
   cukr moučka (prosátá) 50 g
   bílek 50 g
   Technologický postup :
   Všechny suroviny spojíme, nejlépe ručním mixerem promíchat.
   Vyrobíte si kornoutek na stříkání a do něho vložíte vytvořenou hmotu.
   Stříkáte na pečící papír a pečete při teplotě 180°C - 200°C do zlatavé barvy.
   Po upečení sundáme z papíru a tvarujeme ještě teplé
   Tyto filigránky si můžete uchovat v dobře zavřené dóze, používají se na ozdobu.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-07 - modelování

   Prosím vy modelujte všechny obrázky.
   Pořádně si propracujte modelovací hmotu ( marcuipán, fondán modelovací, nebo modelínu), postavičky pak budou hezky propracované.
   Prosím prezentaci modelování.
   Prezentaci vložte na stránky kurzu.
   Termín středa 10.3.2021 do 14 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-07 - on line

   Pondělí 8.3.2021
   on line výuka v 8 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - Online výuka

   V pátek 26.2.2021 v 9 hodin on line výuka
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - On line výuka, modelování

   Pondělí 22.2.2021 on line od 9 hodin
   V úterý 23.2.2021 poslat prezentaci modelování do 14 hodin. Vzory v příloze. Modelování, výrobky podle vzorů, prosím všechny vymodelovat.
   Můžete na modelování použít marcipán, modelovací hmotu, modelínu.
   Prosím prezentaci vašeho modelování

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - Kynuté těsto

   Kynuté těsto
   Kynuté tlačené koláče s náplní
   Vytvořit prezentaci - suroviny, těsto, vyšoulené klonky koláčů, vytlačené a naplněné koláče a upečené koláče.
   Vyplnit tabulku

   Prosím o zaslání 24.2.2021 do 14 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - Test

   Zadaný test.
   Datum odevzdání 26,2. 2021 do 14 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - Piškotová roláda

   Piškotová roláda
   Napnte podle vaší fantazie a ozdobit.
   Náplně příklad marmeláda
   máslový krém
   pařížská šlehačka lehká ( 1 l smetany 33%, 70 g kakaa, 100 g cukru) atd.
   Můžete použít čokoládu, ovoce, filigránky s čokolády........
   Prosím prezentaci suroviny, vyšlehanou hmotu, namazanou roládu, ozdobenou roládu

   Datum odevzdání 26.2.2021 do 14 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - on line, modelování, briošky

   Dobrý den
   Pondělí 25.1.2021 on line výuka v 10 hodin
   Úterý 26.1.2021 modelování zvířátek. Předlohy máte v příloze vyberte si tři a vymodelujte. Můžete modelovat i z
   modelíny. Prosím vyfotit postup modelování a poslat.
   Středa 27.1 2021 kynuté těsto Briošky - prezentaci - vyfotit suroviny, těsto a hotový výrobek .
   Prosím normu napsat do sešitu.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - pálená hmota

   Kalkulace pálené hmoty v příloze
   1) Výroba pálené hmoty (celý výrobní postup)
   2) Pečení pálené hmoty
   3) Vady pálené hmoty a je-li možná náprava
   Prosím napsat do sešitu a vyfotit a přeposlat
   4) Výrobky jakékoli z pálené hmoty - vyberte si jeden výrobek a vyrobte ho.
   Prezentaci nafotit - suroviny, hmotu, krém a hotový výrobek.
   Úkoly vypracovat do čtvrtka 28. 1. 2021 do 15:00

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-10 - Návrh dortu, přepočet norem, prezentace dortu

   Dobrý den
   Dne 11.1.2021 proběhne on line výuka v 10 hodin.
   Dne 12.1.2021 dodat kreslený návod dortu (naháč), popis dortu.
   Dne 13.1.2021 přepočet norem
   Dne 14.1.2021 alergeny napsat do sešitu, vypsat alergeny podle tabulky /ne čísla/
   Dne 15.1.2021 poslat, prezentaci hotového výrobku ( vyfocené suroviny, hmota, těsto, krém, sesazený dort, ozdobený dort Tabulku hodnocení, vypočítanou normu dortu, korpusu, náplně a technologický postup.
   Dne 15.1.2021 proběhne on line výuka v 10 hodin.
   Termín odevzdání v pátek 15.1.2021 do 14 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - Šlehané hmoty


   Opsat do sešitu prezentaci šlehaná hmota nahřívaná
   Odpovědět na otázky v prezentaci.
   odevzdat poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz
   ve uterý 10.11.2020 do 14 hodin
   posláno do skupiny v messengru

   Základní žloutkový krém
   uvařit, vytvořit pohár ( dozdobit podle fantazie- čokoláda, ovoce, šlehačka...)
   odevzdat poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz
   ve středa 11.11.2020 do 18 hodin
   posláno do skupiny v messengru

   Opsat do sešitu prezentaci šlehaná hmota těžká ( sachrová )
   Odpovědět na otázky v prezentaci.
   odevzdat poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz
   ve čtvrtek 12.11.2020 do 18 hodin
   posláno do skupiny v messengru

   Kokosová roláda
   odkaz v messenger skupina
   adresa, suroviny, postup, návod
   odevzdat poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz
   ve sobota 14.11.2020 do 18 hodin
   posláno do skupiny v messengru   Vytvořit prezentaci - suroviny, postup, dohotovení vyfotit
   Odevzdat - poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz, messenger
   středa 11.11.2020 do 18 hodin
   posláno do skupiny v messengru

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - pevná těsta - výroba koláče


   Linecký koláč mřížkový
   termín odevzdání 24.10.2020 do 14 hodin
   Může být místo tvarohové náplně jiná náplň – jablka, hrušky, ořechy......
   Místo mřížky ozdobit koláč dle fantazie
   normu přikládám, tato norma je na plech velikost 30 x 40 cm,
   takže stačí přepočítat a tím může být menší

   Přílohy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - lehká šlehaná hmota

   Opsat do sešitu prezentaci Lehká šlehaná hmota
   Odpovědět na otázky v prezentaci.
   odevzdat poslat na email pechlatovaalena@seznam.cz
   ve středu 21.10.2020 do 14 hodin
   posláno do skupiny v messengru

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Kynuté buchty odevzdání 18.10.

   Vytvořit prezentaci buchet
   Suroviny, těsto, náplň , vykynuté buchty a upečené buchty. Tabulka hodnocení.
   Odevzdat- poslat do 18.10. do 12 hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Přepočet Bratislavské rohlíčky

   Bratislavské rohlíčky, která je na 100 ks
   Prosím přepočítat na 38 ks.
   Prosím poslat do pátku do 12 hodin

   Příloha - ke stažení
 • Suroviny SUR

  • 2020-10-23 - SUR

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno, probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2021-03-14 - Tělesná výchova


   Dobrý večer, za týden začíná jaro a tak by bylo dobré se začít hýbat.
   Úkol: půjdete se 2x projít nebo proběhnout. Buď pěšky 8 km nebo běh 2 km nebo třeba kombinace.
   Fotku z mobilu mi pošlete do 25. 3.

   Pro ty. kteří mají N (Daňová, Pajkrová): udělat 100 dřepů, 30 kliků, 1 minutu plank, 5 minut švihadlo, 100 sedů-lehů. To vše natočit a poslat video.
   Do 27. 3.

   Zdravím a přeji příjemný pobyt na čerstvém vzduchu. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Tělesná výchova


   Zdravím a posílám zimní úkol.
   Zima je letos opravdová, takže můžete venku řádit. Úkol je následující: pošlete fotku jakékoliv sportovní aktivity na sněhu.
   Termín dodání: 14. 2. Moc se těším!
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Tělesná výchova


   Milí žáci, hlásím, že jen čtvrtina z vás běhala a polovina se šla projít nebo projet. To není mnoho. Zbytek má N.
   Nicméně vám, kteří máte pohyb rádi, posílám další úkol. Odkaz: Tělesná výchova online #1 TABATA - cvičení na doma pro žáky i rodiče.
   Zacvičte si a pošlete zprávu, jak to šlo, jestli jste vydrželi celé cvičení a jestli vás to motivovalo zacvičit si podle dalších videí.

   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Tělesná výchova


   Zdravím, milí žáci. K dotazu o N v Bakaláři. Původně jste měli za úkol po absolvování běhů mi ukázat výsledek, až se sejdeme. To mělo být za 2 týdny. Jenže se hned tak nepotkáme, takže mi vaše výkony vyfoťte a pošlete na e-mail.
   Další úkol: můžete si vybrat nebo udělat všechno, jak chcete, ale pohyb asi už potřebujete. Tedy: 1) pěší výlet 10 km,
   2) na bruslích 20 km, 3) na kole 30 km. Zase vyfoťte mobil a pošlete.
   Těším se na vaše výkony do 15. 11. na e-mailu: rehakova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Tělesná výchova


   Dobrý den přeji, je krásné počasí, které vás určitě vyláká k venkovním aktivitám...
   Stáhněte si do svých chytrých telefonů jakoukoli sportovní aplikaci a jděte si zaběhat. Na tento týden 1500 metrů a
   3000 metrů. Až se zase uvidíme, tak mi ukážete výsledky. Zdravím a držím palce, ať se vám hezky běží..:)))
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení