Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.B - Gastronomie

 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-04-30 - online výuka 19. -30.4.

   1.Co je klasicismus - hlavní znaky

   2.Úniková hra - Nekonečný příběh - opakování českého pravopisu : oohebná a neohebná slova, mluvnické kategorie, shoda podmětu s přísudkem

   3.získávání indicií

   Příprava k závěrečnému opakování učiva :

   - zhotovené PL do četby(viz vzor na stránkách školy)

   - literární učivo za 2.pololetí

   - znalosti mluvnice

   - práce ve skupinách

   Zápisy viz Jamboard


   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-15 - online výuka 12.-15.4.2021

   Rozbor pedagogockých zásad J.A.K.
   Pansofie

   Příprava na únikové jazykové hry - skupiny, sdílení, problém s hudbou, hodnocení výkonů

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-09 - online výuka 29.3. - 9.4.2021

   J.A.Komenský - Rozbor díla J.A.K. - Labyrint světa a ráj srdce s následnou diskusí a úkoly ,viz Jamboard

   Pedagogická díla J.A.Komenského

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-26 - online výuka 5.-26.3.2021

   znaky baroka
   barokní umění
   SHP, prezentace žáka, diskuse o víře kdysi a dnes,
   J.A.KOmenský a ostatní spisovatelé
   Zápisy a úkoly viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - online výuka 1.-12.3.2021

   česká renesance v literatuře
   úvod do celku Baroko
   založení Jamboardu
   všechny úkoly v classroomu
   zápisy z hodin viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-26 - online výuka 15.-26.2.

   1. Dokončení tématu světová renesance
   2.Samostatný výpisek - česká renesance - V.Hájek z Libočan, V.K. ze Všehrd, J.Blahoslav

   3. BAroko - úvod
   4.Zahájení ind. zkoušení celku Renesance + samostatná práce do skupinek, viz classroom + PS Český jazyk a lieratura

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - online výuka od 1.-5.2.2021

   Rozbor díla W.Shakespeara dle prezentace, přidány další poznámky
   v týdnu od 15.2. - zkoušení z celé kapitoly Renesance ve světové literatuře - SHP. umění, italská, franc.,špan. a anglická renesance v L

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - online výuka 25.-28.1.2021 - viz rozvrh hodin

   Téma :
   Literatura v době renesance - anglická renesance - PL Shakespeare

   Téma: Vrstvy slovní zásoby - učebnice KOmunikace v českém jazyce pro střední školy. s.15.16.17

   Dom.úkoly: viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - online výuka od 18. - 22.1.2021

   Pokračujeme v probírání renesance v literatuře - francouzská, španělská renesance - viz zápisy z hodiny

   D.Ú.: výpisky z anglické renesance v L : W.Shakespeare

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - omline výuka v týdnu od 11.-15.1

   Období renesance : SHP,umění,malířství,sochařství - prezentace dom.úkolu p o skupinách
   italská renesance v literatuře - viz zápisy z hodin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - online výuka v týdnu od 4.-8.1.- stále viz pevný rozvrh hodin

   Rozbor a sdílení skupinového úkolu,viz zadání

   Základní znaky renesance - viz prezentace

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - skupinový úkol na 4.1.

   úkol pro skupinky

   vyberte si od slavných malířů libovolný obraz, ten najděte na internetu a vytvořte společně jeho popis, zdůvodněte jeho výběr. Prezenetace úkolu 5.1....nejprve popis a pak obrázek
   Významnými renesančními výtvarníky byli:
   Sandro Botticelli /1446 - 1510 /
   • nejslavnější obraz Zrození Venuše
   Leonardo da Vinci / 1452 - 1519 /
   • vynikal v mnoha oblastech bádání - navrhoval létající stroje, vynalézal mechanické hračky, efekty pro divadelní představení, uskutečnil více než 30 pitev, byl vynikající hudebník... Všechny tyto zájmy podřizoval malířství - slavná nástěnná malba Poslední večeře Páně pro milánský klášter a nejslavnější portrét Mona Lisa, Poslední večeře...
   Michelangelo Buonarroti /1475 - 1564/
   • začínal jako sochař / David, Mojžíš/, ve službách papeže Julia II. pak vyzdobil strop Sixtinské kaple. Vynikl i jako tvůrce básní.
   Raffael Santi / 1483 - 1520/
   • se stal mistrovským malířem líbezných madon a významným portrétistou / Sixtinská madona, Tři grácie/

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - v týdnu od 23. - 27.11. výuka na classroom

  • 2020-11-22 - od 16. -20.11.proběhla výuka dle školního rozvrhu on-line na classroomu

   - probíráme Středověk v českém písemnictví
   - pracujeme s prezentací
   -máme skupinové práce, které budete prezentovat v týdnu od 23.11.
   - jsou zadány dlouhodobé termínované úkoly

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - hesla d o učeben v CLASSROOMU

   CJL - 4xu6xjp

   KOM - ta4kas7

   Všichni se zapište.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - On line výuka ze dne 11.11.2020 - od 8.00 - 11.45

   1.Zkoušení jednotlivců ve skupinách

   2.V mezičase skupiny pracují ve středověkém písemnictví v PS a mají společné zadání : určete téma, motiv,časoprostor, kompoziční výstavbu,literární druh a žánr vybraného textu

   3.Setkání třídy na učebně CJL v Clasroomu - třídnická hodina


   Vyhodnocení setkávání na Zoomu
   Od 16.11. vyučování dle rozvrhu přes Meet
   Otázky žáky, k DV ,docházka,omlouvání

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - Výuka na Zoomu dne 4.11. od 8.00- 12.00 - materiály,podklady,info - uvnitř přílohy

  • 2020-10-21 - ZOOM 21.10._ podklady k výuce + D.Ú.

  • 2020-10-15 - Posílám ještě doplněný text z výuky....

  • 2020-10-15 - Distanční výuka přes ZOOM - uskutečněné termíny v říjnu:_ 3-4výkové hodiny7.10.,14.10.,21.10.2020

   Témata Starověku a období Antiky jsou plně probrána a procvičena.
   Z oblasti teorie - členění děje - expozice,kolize,krize,peripetie,katastrofa , dále kompozice, téma, hlavní myšlenka, motiv.

   V poslední hodině nás čeká zkoušení po skupinách nad prací s textem. Učte se a připravujte také na četbu, vyplňujte druhý pracovní list.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Antika-Řecko- on-line

   Tento text pročíst + zároveň učebnice část SHP, umění a kultura
   Příloha - ke stažení
 • Anglický jazyk ANJ

  • 2021-02-17 - On-line hodina 18.1.2021 / skupina S2

   1 Zkoušení slovní zásoby lekce 2, nepravidelná slovesa
   2 Dodělat během dnešního dne úkol na GC!!!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Online hodina 15.2.2021 - skupina S2

   1 Kontrola cvičení WB str. 10 – 11 / slovní zásoba, minulý čas prostý
   2 Úkol k odevzdání zadán na GC – past simple (minulý čas prostý) - PL naleznete i zde v příloze
   3 Středa 17.2. – zkoušení slovní zásoby lekce 2 + minulý čas prostý + nepravidelná slovesa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Online hodina skupina S2 - Preslová

   1 Minulý čas prostý, nepravidelná slovesa - WB str. 10 / cv. 3, 4 a 6.
   Úkoly zadané na GC.
   2 Stále si opakujte slovní zásobu z lekce 2, (strany 12-15) a nepravidelná slovesa. Po jarních prázdninách budu zkoušet :-)
   Učebnice str. 12 - 13 / přečíst si zbývající odstavce - Kurt Cobain + Muhammad Ali a doplnit chybějící věty ze cvičení 2.
   HW k odevzdání - PS str. 10 / cv. 1,2 a 3 + str. 11 / cv. 7 a,b.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Online hodina 1.2.2021 - skupina S2 Preslová

   1 My favourite food – speaking activity
   2 Lekce 2 – SB p. 12 / ex. 1 – práce s textem, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa
   3 Úkol – slovní zásoba lekce 2 + nepravidelná slovesa!!! Vše na GC.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - Skupina S2 - Preslová 27.1.2021

   1 test na GC - slovní zásoba lekce 1
   2 úkol zadán na GC - termín odevzdání do 29.1.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Online hodina 25.1.2021 - S2 + HW

   1 Přítomné časy – oprava cvičení
   2 Práce s textem – Kids and their favourite food – slovní zásoba jídlo – úkol bude zadán na GC. Sken naleznete i zde v příloze.
   Přečíst zbytek odstavců a vypracovat úkoly:
   1. Rozdělit slova z nabídky do jednotlivých skupin Fruit – Vegetables – Sweets
   2. Podle informací o dětech vybrat správnou odpověď z nabídky.
   3. Naspat odstavec o sobě podle připravených vět.
   3 Středa 27.1. bude na GC zadán test na slovní zásobu mezi 9 – 10 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Online hodina 20.1.2021 - + homework skupina S2 Preslová

   Online hodina 20.1.
   1 Slovní zásoba lekce 1 – family, school, activities, relationship
   2 Kontrola cvičení – přítomné časy
   3 Na GC zadány pracovní listy se slovní zásobou lekce 1 + cvičení na odevzdání (present tenses). Toto cvičení naleznete i zde v příloze. Vypracovat do neděle 24.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Online hodina 18.1.2021 + homework (Skupina S2)

   Online hodina 18.1.
   1 Kontrola cvičení – present tenses – zadání z minulého týdne
   2 Tázací zájmena – SB str. 7 / cv. 7
   3 Příprava na příští hodinu 20.1. od 9 hod. – SB str. 7 / cv. 10
   4 Úkol k odevzdání do úterý 19.1. zadán na GC!!! – present tenses.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-14 - Online hodina (skupina S2) Preslová

   Práce v hodině: FOOD - answering the questions
   - přítomné časy + PS str. 4-5
   Homework:
   1 Učit se slovíčka lekce 1
   2 Tázací zájmena (what, where, why, who, when, how, how many/much)
   3 Vypracovat cvičení z přílohy a zaslat na GC do neděle 17.1. nebo na mail preslova@souhorky.cz.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-14 - ANJ (skupina S1) Preslová

   Úkol zadán na GC! Přečíst jednotlivé články, na základě porozumění vybrat správnou odpověď na jednotlivé otázky. Většinou se jedná o celkový význam článku, ne konkrétní detail. Tento druh cvičení je součástí didaktického testu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - ANJ (skupina S1) Preslová

   Na učebně ANJ (GC) naleznete zadaný úkol - poslechové cvičení + odkazy s nahrávkami. Termín odevzdání neděle 10.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - ANJ, skupina S1, P. Preslová

   Úkol s termínem odevzdání zadán na google učebně. Hezký týden :-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - Skup. 2 (Krumpholcová): online od 30.11. dle rozvrhu!

   Milí žáci,
   těším se na viděnou online na kurzu:
   https://meet.google.com/lookup/cacskc4yjz

   Kód kurzu je:
   l4da6jt

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-23 - Skup. 2 (Krumpholcová): 23.-27.11.

   Milí žáci,
   pročtěte si učebnici str. 22 a 23. Vyplňte cv. 1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Kontrola pro běhne po návratu do školy. Naučte se nové výrazy i gramatiku a pamatujte, že po návratu do školy lze očekávat písemky ;)

   Těším se brzy na viděnou!

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - ANJ, skupina S1 / P.Preslová / 23.-27.11.2020

   VII. Období 23.-27.11.2020
   1 Úkol k odevzdávání naleznete na google učebně. Jedná se o dvě poslechová cvičení. Termín odevzdání bude do pátku 27.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - Skup. 2/ 23.- 27.11.: učebnice str. 8 - 9

   Milí žáci,
   pročtěte si učebnici str. 8-9, vyplňte cvičení a vypište si důležitá slovíčka k rodinným vztahům (neteř, nevlastní rodič, babička...). Vytvořte "rodinný strom" vašich vztahů a v 10 větách popište, což odpovídá cvičení 8-9 na str.9 :)

   Příští týden si vaše úkoly konečně budu moct zkontrolovat osobně, velmi se na vás těším! Ať nám všem poslední týden uteče! ;)

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - On-line hodina, skupina S1 / 18.11.2020

   Online hodina – informace: jak odevzdávat zadané úkoly na google učebně. Od pondělí 23.11.2020 se budou úkoly na anglická jazyk odevzdávat zde.
   - Konverzace – odpovídání na otázky (living in a town x in a village, my birthday, ect.)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - ANJ, skupina 1 / P.Preslová / 16.-20.11.2020

   1 Vypracujte následující cvičení + pracovní list v příloze a pošlete je na mail preslova@souhorky.cz do pátku 20.11.2020. Toto cvičení naleznete i v učebně na google classroom jako zadanou práci. Odkaz pošlu na skupinu.
   Doplň do vět sloveso ve správném tvaru – present simple x present continuous:
   1 Excuse me……………………………..you…………………………………English? (speak)
   2 Steve is a good tennis player, but he………………………………………………………………..very often. (not play)
   3 He is in the bathroom right now, he……………………………………………………………a bath. (have)
   3 My mum is a teacher, she…………………………………………………………………..Geography. (teach)
   4 Listen! Somebody………………………………………………………………………….. (sing)
   5 You can turn off the radio, I…………………………………………………………………………..to it. (not listen)
   6 Take an umbrella, it……………………………………………………………………….(rain)
   7 Robert and Jane …………………………………………………..(study) for their exams this week.
   8 We ………………………………………………..(do) our Maths homework now.
   9 I sometimes ……………………………………………(do) nothing at the weekend.
   10 I can help you with the cooking. I …………………………………….(not study) today.

   2. PL – Get ready A2 – reading T/F – The seagull school. Přečíst sičlánek a rozhodnout zda tvrzení jsou pravda či nepravda.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - ANJ skupina 2/16.-20.11.: WB 6-7 zaslat na jana_hruskova@email.cz

   Milí žáci,
   ve workbook si přečtěte text na str. 7 (Teens Talking to Teens) a do sešitu si vypište nová slovíčka. Pak teprve začněte vyplňovat cvičení 1-7 na stranách 6 a 7. Pokud budeš mít nějaký problém, napiš mi! ;)
   Pošli mi čitelné fotky s hotovou prací na email. Přeji vám hodně zdaru!

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - ANJ skupina 2/9.-13.11.:WB str. 4-5 zaslat na jana_hruskova@email.cz

   Milí žáci,
   vypracujte tento týden strany 4 a 5 ve vašem workbooku. Pokud si nebudete jistí, gramatiku najdete i v učebnici.
   Hotový úkol pošlete do pátku na můj email jana_hruskova@email.cz a případně doplňte informaci, s čím jste měli potíže a co potřebujete lépe procvičit či vysvětlit.

   Přeji vám hodně zdaru!

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - ANJ, skupina 1 / 9.-13.11.2020

   ANJ 1
   1. Procvičení slovní zásoby lekce 1, family and relationships –
   Pracovní sešit str. 6 / cv. 1 – 3.
   Zaslat na messenger nebo mail preslova@souhorky.cz do 13.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - ANJ, skupina 1 IV. / 2.-6.11.2020

   1 Vypracovat pracovní list z přílohy, Grammar in Use – A2 – Daisy´s email, Get Ready A2, stačí vždy napsat číslo a vybrat správnou možnost A – C.
   2 Vypracovat pracovní sešit str. 5 / cv. 6+7 (+prostudování Grammar reference vpravo) – oba úkoly zaslat do pátku 6.11.2020 na mail preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - ANJ, skupina 2/2.-6.11.2020: WB strana 2-3 zaslat na jana_hruskova@email.cz

   Milí žáci,
   prosím o zaslání fota vyplněných cvičení z workbooku na stranách 2 a 3 do pátku 6.11. na uvedený email.

   Věřím, že s tím nebudete mít vážné potíže :) Děkuji za spolupráci a těším se na vaše zprávy.

   Jana


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - 4. on-line hodina, skupina 1 / 22.10.2020

   – warm-up activity – When was the last time you…?
   - pravidla používání přítomných časů (present simple x present continuous)
   - PS str. 2 – 3 / všechna cvičení
   - zadaná práce pro samostudium: PS str. 4 / celá stránka (procvičení slovní zásoby,
   použití přítomných časů) nafotit do 25.10.2020 a poslat na adresu preslova@souhorky nebo na messenger.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - ANJ, skupina 2/ 19.-23.10

   Popište svůj den a týden s domácí výukou alespoň v 15 větách:

   - denní harmonogram (viz Daily routine), jak se liší od běžného týdne ve škole, jak máte rozdělenou práci do školy, co děláte ve volném case, co se daří/nedaří atd.
   - pozor na časy (přítomný, minulý), možno využít vazbu "used to" (př. "Obvykle jsem vstával v 6, ale teď....": "I used to wake up at 6 o´clock, but now I......").

   Pošlete úkol emailem na jana_hruskova@email.cz do 23.10.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - ANJ, skupina 1 III. / 19.-23.10.2020

   Pracovní sešit (dále PS) str. 2 – 3 / pročíst si záložku na pravé straně Present Simple a Present Continuous, poté vypracovat cv. 3 – 7. Kontrola a zodpovězení případných dotazů proběhne během online hodiny ve čtvrtek 22.10. Prosím tedy o připravení PS na tuto hodinu. Děkuji :-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-18 - 2. a 3. on-line hodina, skupina 1 / 15.-16.10.2020

   Konverzační otázky na téma FOOD (warm-up activity)
   - téma Great Britain – basic information, the symbols of GB, pracovní list v příloze

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - ANJ skupina 2/12.-16.10.

   Milí žáci,
   pošlete mi překlad textů z první lekce učebnice (viz obrázek v příloze - Time twins) do pátku 16.10 na jana_hruskova@email.cz.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - ANJ, skupina 1 II. / 12.-16.2020

   Vypracujte pracovní list z přílohy. Procvičení přítomných časů. Kdo bude mít problém se stažením přílohy, napište, mohu zaslat na email. Vypracovaný list zašlete do 16.10. na email preslova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - ANJ+SAJ, skupina 1 I. / 5.-16.10.2020

   1) Writing - Describing yourself
   - Appearance
   - Character
   - Hobbies
   - ?? (whatever) napsat 120 – 150 slov, poslat do 9.10. na rynie@seznam.cz
   2) Vocabulary U1
   - Vybrat jakýchkoli 15 slovíček a vytvořit s nimi věty, každá věta musí mít minimálně 5 slov.
   Poslat na email preslova@souhorky.cz do 16.10.
   Učebnice budu rozdávat v úterý na praxi.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - 1. On-line hodina, skupina 1 / 9.10.2020

   1.On-line hodina – konverzační otázky na téma FOOD
   - aktivita When was the last time you… pracovní list naleznete v příloze.

   Příloha - ke stažení
 • Dějepis DEJ

  • 2020-11-18 - Lucemburkové

   Dobrý den,
   udělejte si prosím zápis z prezentace, vyplňte text na konci prezentace, obojí mi prosím pošlete na email do konce týdne.
   Děkuji a těším se na vás.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Referát - historická osobnost

   Dobrý den všem,
   prosím udělejte referát rozsahu min. 1A4, max. 2A4 + obrázek (v případě osobní preference). Podmínky: zdroje (informace uvedené v referátu musíte ozdrojovat, na konec celé práce uveďte, kde jste k informacím přišli. Pokuste se pracovat s relevantním materiálem, ne všechny stránky jsou vhodné. Bude hodnocena faktická i formální stránka, tzn. jak správnost informací, tak jejich zpracování (pravopis, stylistika - mírněji).
   DŮLEŽITÉ: vyberte osobnost spjatou s dějinami středověku (tedy měla by žít v rozmezí 4.-15. století) a měla by být pro dějiny období či nějakého regionu významná. Soustřeďte se, prosím ,především na evropský kontinent. Např. Johanka z Arku, Karel IV., Attila, Svatý Václav, Jan Hus, Erik Rudý, Filip Sličný, Kryštof Kolumbus, Tomáš Akvinský, sv. Anežka, Harún Ar-Rašíd, Čingischán, Přemysl Otakar II., kníže Břetislav, Isabella Kastilská, Tomás de Torquemada, Karel Veliký atd...
   Výběr je samozřejmě na vás, pokud si nebude vědět rady, napište, někoho vymyslíme. ;)
   Přeji pěkný týden.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Dějiny středověku - český stát

   Dobrý den,
   prosím projděte si prezentaci, splňte v ní umístěné úkoly, opakování a udělejte si zápisky do sešitu. Pošlete vyfocené na email. Karlik005@email.cz
   Děkuji a všem přeji pevné zdraví.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 - Dějiny středověku

   Dobrý den,
   s mírným zpožděním přikládám prezentaci o středověku, projděte ji, prosím, udělejte stručné výpisky a pošlete mi screen na email: karlik005@email.cz
   Děkuji za spolupráci.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika a účetnictví EKU

  • 2020-11-09 - Google classroom

   Můžete se začít přihlašovat do mé třídy v Google classroom. V příloze je stručný návod. Google účet pro žáky pod kterým se budete přihlašovat (a to prosím vyžaduji - netolerujeme osobní účty) je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla. Jako příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   kód pro přihlášení do učebny 1.B - EKU: sbkili7

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Subjekty národního hospodářství

   Nakreslete si do sešitu obrázek v příloze, který definuje vztahy subjektů národního hospodářství.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Odvětví národního hospodářství

   Proveďte zápis do sešitů na téma Odvětví národního hospodářství z přiloženého dokumentu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Monopol, konkurence a hospodářská soutěž

   Proveďte zápis do sešitů na téma Monopol, konkurence a hospodářská soutěž z přiloženého dokumentu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Trh a tržní mechanismus

   Z prezentace v příloze udělejte zápis a pozorně pročítejte jednotlivé slidy, v prezentaci je ukrytá chyba v jednom slovu, odhalte v kterém.
   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2021-02-14 - I-reportér 15. 2. a 22. 2. 2021

   Natočte přes telefon krátké zajímavé aktuální video jako i-reportér. Téma nechám na každém z Vás, ale je nutné, aby bylo v souladu s dobrými mravy. Video musí být komentované Vámi buď hlasem nebo písmem. Časový rozsah výsledné reportáže je maximálně 1 minuta. Inspirujte se prací i-reportérů v televizi. Doporučuji natočit více materiálu a ve Vámi zvoleném programu upravit. Každé video označte datem natočení. Pošlete mi celou práci na googleclass nebo pokud to nepůjde, tak mailem do půlnoci 22. 2. 2021.
   Informatika 15. 2. a 22. 2. 2021 8:00-8:45

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Internet - zdroje odbornosti 25.1. a 1.2.2021

   Najdi 10 rozdílných odkazů na odbornou výuku, pokaždé z jiných webovek do předmětů STO, KTE nebo POV z internetu + Váš vlastní komentář, ke každému odkazu minimálně 3 rozvité věty. Vhodně uprav formát a zvol nadpis. Pošli mi celou práci mailem do půlnoci 5. 2. 2021.
   Informatika 25. 1. a 1. 2. 2021 8:00-8:45

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - moje vizitky 4., 11. a 18. 1. 2021

   Vypracujte úkoly podle zadání v příloze
   4. , 11. a 18. 1. 2021 Informatika 8:00-8:45

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - Gaming se Škoda AUTO

   Dobrovolné: gaming jako doplňková aktivita - Turnaje ve FIFA 21, Turnaje v NHL 21, Turnaje v Rocket League (všechny platformy) Bližší info najdete v příloze nebo na https://www.grunex.com/t/SKODATour. Registrace individuální, máte to ve svých rukách. ;-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Registrace na Google classroom

   V příloze posílám návod na přihlášení pro žáky pod názvem "classroom". Google účet pro žáky pod kterým se budou přihlašovat - to vyžadujeme, netolerujeme vaše osobní účty - je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá se z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla.
   Příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   Termín: HNED! Další informaci o účtu předají žákům třídní učitelé.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Bezpečný internet on line

   19. 10.2020 Informatika 8:00-8:45
   Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
   Termín dokončení: do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Doprava Horky - WORD

   5. 10.2020 Informatika 8:00-8:45
   Dokončete úkol č. 1, který úž máte rozpracovaný ze školy podle zadání v příloze do 9.10.2020. Zatím mi je neposílejte. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail, napíše si o něj. Zítra jdu do školy a pošlu vám je. Známku z prvního úkolu dostanete až po skončení 2. úkolu.

   12. 10.2020 Informatika 8:00-8:45
   Vypracujte úkol č. 2 podle zadání v příloze do 14.9.2020 a pošlete mi hotový úkol k opravě tentýž den do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2021-04-30 - online výuka 15. + 22. + 29.4.

   Emaptie
   Naslouchání
   3 hlavní části empatické reakce

   zápisy viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-08 - online výuka 29.3.-8.4.2021

   Empatická reakce

   tři složky empatické reakce - uč. Komunikace str.118

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-26 - online výuka 1.-26.3.2021

   Pokládání otázek - typy otázek,problematické proč
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-25 - online výuka 18.-25.2.2021

   Zpětná vazba - proč si někdy nerozumíme,jak poskytovat ZV
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - online výuka od 25.1. - 5.2.

   Téma : Zpětná vazba

   neverbální a verbální ZV + jak poskytovat ZV

   Téma: POkládání otázek

   - uzavřené a otevřené otázky

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - distanční výuka od 4.1.-22.1.

   téma : Kladení otázek
   téma : Zpětná vazba

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - KOmunikace-úkolč.2

   Na základě probraných pravidel komunikace si vyberte jedno z nich a zkuste ho týden realizovat ve své rodině.
   Napište mi pak do emailu nejméně 20vět o tom, jak se vám dařilo pravidlo uplatňovat.
   Studenti získávají většinou zajímavé poznatky a dokonce obohacují i své blízké, o sobě samých nemluvě.
   Tak ať se vám daří.

   Splněný úkol zašlete na můj email:olga.janicatova@email.cz a mějte se krásně komunikativně , což znamená pečujte o sebe a blízké a rozvíjejte své vztahy :-)....
   O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2021-02-14 - Kulinářské umění - Omáčky

   Zhlédněte videa a vypracujte kvízy na Kulinářském umění do 19.2.2021 do půlnoci: 7x v sekci Omáčky. Nikdy nedělejte kvízy bez předchozího shlédnutí videa!!!!
   Cílem je naučit vás něco a ne sázet vám špatné známky. Netipujte, učte se!
   Kvízy budou klasifikovány podle Vaší úspěšnosti: nad 90% - 1; nad 80% - 2; nad 70% - 3; nad 60% - 4. Známkou 5 budou klasifikováni všichni ti, kteří nesplní úkol v termínu, nicméně si stejně bude muset každý žák kvíz doplnit a celková známka z něj pak bude průměrem pětky a známky za dosaženou úspěšnost.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - on line zkoušení 5.2.2021 Polévky

   5.2.2021 10:00-12:30 individuálně přes messenger - kamera a mikrofon nutný!
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - on line výuka 25.1.2021: Přesnídávkové a krajové polévky

   sešity a učebnice Technologie 1 s sebou 8:00-9:00
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - on line výuka 8., 15. a 22. 1. 2021: Polévky

   2 hodiny 11:00-12:30; sešity s sebou nutné.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - vaření z vajec

   13.11.2020 10:55-12:35
   Po shlédnutí videí a vypracování kvízů na Kulinářském umění v sekci Jak pracovat s vejci, máte navazující praktický úkol. Připravte libovolný vaječný pokrm, který dokumentujete fotkami nebo videem. Volba pokrmu je na vás, ale uznejte, že vařené vejce nedosahuje úrovně gastronoma. Na dokumentaci musíte být VŽDY 1/ vy při přípravě 2/ suroviny 3/ "vystajlovaný" výsledný pokrm při servisu. Zpracování buď v power pointu, nebo samostatné fotky, event. koláž, nebo video apod. Termín klasický - 13.11.2020 půlnoc. Posílejte mi přílohou do messengera, nebo do mailu. Hodnotit budu i originalitu nápadu a zpracování. Je Vás 18, hodnocení bude soutěživě motivační: 5x 1, 5x 2, 5x 3 a ti poslední 3 to stejně neudělají, takže za 5! :-D

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Kulinářské umění 3

   6.11.2020 10:55-12:35
   Shlédněte videa a vypracujte kvízy na Kulinářském umění do 6.11.2020 do půlnoci: 3x v sekci Jak pracovat s vejci. Nikdy nedělejte kvízy bez předchozího shlédnutí videa. Cílem je naučit vás něco a ne sázet vám špatné známky. Netipujte, učte se!

   Kvízy budou klasifikovány podle Vaší úspěšnosti: nad 90% - 1; nad 80% - 2; nad 70% - 3; nad 60% - 4; ostatní - 4/5; Známkou 5 budou klasifikováni všichni ti, kteří nesplní úkol v termínu, nicméně si stejně bude muset každý žák kvíz doplnit a celková známka z něj pak bude průměrem pětky a známky za dosaženou úspěšnost.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Kulinářské umění 2

   23.10.2020 10:55-12:35
   Shlédněte videa a vypracujte kvízy na Kulinářském umění do 23.10.2020 do půlnoci: 4x v sekci Polévky. Nikdy nedělejte kvízy bez předchozího shlédnutí videa. Cílem je naučit vás něco a ne sázet vám špatné známky. Netipujte, učte se!

   Kvízy budou klasifikovány podle Vaší úspěšnosti: nad 90% - 1; nad 80% - 2; nad 70% - 3; nad 60% - 4; ostatní - 4/5; Známkou 5 budou klasifikováni všichni ti, kteří nesplní úkol v termínu, nicméně si stejně bude muset každý žák kvíz doplnit a celková známka z něj pak bude průměrem pětky a známky za dosaženou úspěšnost.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Kulinářské umění

   Je spuštěna Vaše registrace na Kulinářském umění. Heslo najdete ve svém e-mailu. Dokončete jí a už začněte se shlédnutím videí podle zadání a následným vypracováním kvízů.

   Shlédněte videa a vypracujte kvízy na Kulinářském umění do 9.10.2020 do půlnoci: 3x v sekci Základy práce s nožem. Nikdy nedělejte kvízy bez předchozího shlédnutí videa. Cílem je naučit vás něco a ne sázet vám špatné známky. Netipujte, učte se!

   Kvízy budou klasifikovány podle Vaší úspěšnosti: nad 90% - 1; nad 80% - 2; nad 70% - 3; nad 60% - 4; ostatní - 4/5; Známkou 5 budou klasifikováni všichni ti, kteří nesplní úkol v termínu, nicméně si stejně bude muset každý žák kvíz doplnit a celková známka z něj pak bude průměrem pětky a známky za dosaženou úspěšnost.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - Kulinářské umění 1

   Shlédněte videa a vypracujte kvízy na Kulinářském umění do 16.10.2020 do půlnoci: 4x v sekci Vývary. Nikdy nedělejte kvízy bez předchozího shlédnutí videa. Cílem je naučit vás něco a ne sázet vám špatné známky. Netipujte, učte se!

   Kvízy budou klasifikovány podle Vaší úspěšnosti: nad 90% - 1; nad 80% - 2; nad 70% - 3; nad 60% - 4; ostatní - 4/5; Známkou 5 budou klasifikováni všichni ti, kteří nesplní úkol v termínu, nicméně si stejně bude muset každý žák kvíz doplnit a celková známka z něj pak bude průměrem pětky a známky za dosaženou úspěšnost.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2021-03-02 - mocniny

   Dobrý den,
   posílám slíbené příklady.Vypočítejte a výsledky pošlete, prosím, do soboty 6.2. Na pondělí si pořádně zopakujte pravidla pro počítání s mocninami.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-26 - mocniny

   Dobrý den,
   připomínám, abyste vypočítali příklady na mocniny- dva úkoly -a poslali je do neděle 28.2.2021.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - mocniny s rac.exponentem

   Dobrý den,
   posílám vám další příklady na mocniny,dávejte pozor na znamínka při dělení mocnin( exponenty odčítáte)!!
   V pondělí 1.3.2021 zkontrolujeme, prosím výsledky pošlete do neděle 28.2.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - Mocniny s racionálním exponentem

   Dobrý den,
   opět několik z vás nevypočítalo a neposlalo příklady,které jste měli zadané.Je mi líto,že raději dostanete pětku!!
   Do středy 24.2.2021 ,prosím,vypočítejte cvičení 1256(je vidět jen 256) ,je to dělení mocnin s racionálním exponentem,tzn. že odčítáte exponenty!!Doufám,že tentokrát pošlete výsledky všichni!!!! Ve středu dostanete další příklady.Přeju úspěšné počítání!
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-21 - online hodina 15.2.2021

  • 2021-02-15 - mocniny

   Dobrý den,
   posílám příklady, počítáte 1254.Výsledky zašlete,prosím, do pátku 19.2. 2021.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - úprava zlomků,sčítání

   Dobrý den,
   posílám slíbené příklady.Vypočítejte a výsledky zašlete nejpozději do 7.2.2021.
   Hezké prázdniny .Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - online hodina 1.2.

  • 2021-01-26 - úprava zlomků

   Dobrý den, posílám slíbené příklady.Při zjednodušení použijte vzorce.
   Vypočítané příklady odešlete do neděle 31.1., abychom je mohli v pondělní hodině zkontrolovat!
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Mocniny 4.

   Dobrý den,
   zatím jsem nedostala od všech vypočítané příklady,které jste dostali ve škole a měly být odeslány do 18.12.2020.
   Žádám vás,abyste ti,co zatím nevypočítali,tak učinili do pátku 8.1.2021!! Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-26 - vzorce

   Dobrý den,doufám,že se zapojíte všichni a včas zašlete vypočítané příklady podle vzorců,které znáte i ze ZŠ.
   Hezké počítání!!! Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - mocniny-oprava

   Dobrý den,omlouvám se,že jsem vám poslala omylem příklady,které jste už počítali.Tak druhý pokus.Jansová
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - mocniny 3.

   https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
   Podívejte se na video pro zopakování vzorců i na vypočítané příklady.Úkol na vzorce bude příště.Dnes vypočítejte zadané příklady a vypočítané zašlete do 23.11.
   Pokud nepošlete příklady do zadaného termínu,je to nedostatečná.Dodatečně odeslaný úkol bude oznámkován a známka může být změněna.Neodevzdané úkoly mohou být jako N ve čtvrtletí.Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - mocniny

   Dobrý den,při sčítání a odčítáni mocnin můžeme sčítat pouze mocniny se stejný základem a exponentem.Někteří jste to spletli.Proto posílám další příklady.Vypočítané ,prosím,do 12.11.Jansová
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - mocniny

   Dobrý den,budeme pokračovat s další látkou a to s mocninami.Některé základy jste měli už na ZŠ.Pro zopakování se podívejte nejprve na video a potom vypočítejte příklady.Vypočítané příklady zašlete,prosím, na adresu jansova@souhorky.cz do pátku 6.11.2020. Jansová

   https://www.youtube.com/watch?v=T0h94zz8o3Q

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2021-04-06 - On-line Stolničení odborný výcvik 12

   Praktické zadání ukolu vysvětleno na on-line hod. Powerpointová prezentace "snídaně" vložena na classroom včetně zadaného úkolu. Z praktického úkolu a z prezentace proveď zápisy.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-16 - On-line Stolničení odborný výcvik 11

   1/ Upevňování dovedností k pravidlům servisu studených nápojů, inventář používaný v obsluze.
   2/ On-line konzultace k již zadaným praktickým úkolům servisu teplých nápojů.
   3/ Opakovaně si upevňuj techniky uchopení talířů, například servisem pokrmu, který jsi uvařil/a, nebo jen tak prázdnými talíři.
   4/Proveď zápis do sešitu Sto praxe.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-09 - Stolničení odborný výcvik 10

   Základní pravidla servisu teplých nápojů.
   1) Proveď zápis do sešitu Sto praxe. PL vložen na classroom.
   2) Praktický úkol servisu 2 nápojů v domácích podmínkách. Zadání vysvětleno v online hod. Sto zítra. Zápisy i praktické provedení úkolu s doložením několika fotek v profesním oblečení odevzdej nejpozději do 23. 3. 2021 do 14 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - On-line Stolničení odborný výcvik 9

   On-line upevňování praktických dovedností - skleněný inventář, malý stolní inventář, techniky nošení talířů, pulírování inventáře. Nesplněné prostření stolů dle menu z 1.pololetí doplnit a s dnešním zápisem poslat nejpozději do 26.2. do 14 hod.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - Stolničení odborný výcvik 8

   Základní pravidla servisu studených nápojů.
   1) Proveď zápis do sešitu Sto praxe. PL v přílloze.
   2) Praktický úkol servisu 2-3 nápojů v domácích podmínkách. Zadání vysvětleno v online hod. Sto zítra. Zápisy i praktické provedení úkolu s doložením několika fotek v profesním oblečení odevzdej nejpozději do 2. 3. 2021 do 14 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - OV - vaření 3.týden ÚNOR

   16.2.2021 ON LINE OD 9hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - On-line Stolničení odborný výcvik 7

   On-line upevňování praktických dovedností - prostření stolu dle menu 4.roční období, porcelánový, textilní a kovový inventář. Nesplněné úkoly z 1.pololetí doplnit a se zápisem poslat nejpozději do 7.2. 2021 na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - OV vaření 4.týden

  • 2021-01-19 - Stolničení odborný výcvik 6

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis a nákresy Skleněného inventáře do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole na e-mail somrovah@seznam.cz nejpozději do 22.1.2021 do 18 hod. Nezapomeň se inventář naučit.
   Dále prakticky upevňuj dovednosti úchopů a servisu masových a polévkových talířů. Servírovat můžeš třeba pokrm, který jsi uvařil/a v rámci praxe, nebo jakýkoli. Nezapomeň, že servis provádíš z pravé strany, nejlépe v profesním oblečení.
   Opět pošli 2-3 fota na stejný e-mail a do stejného data.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - OV -vaření LEDEN 2.týden

   Dobrý den,
   ON-LINE výuka 12.1.
   skupina č.21 od 10hod.
   skupina č.22 od 11hod.
   Budková

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - OV -vaření LEDEN 2021 1.týden

  • 2021-01-05 - Stolničení odborný výcvik 5

   Zadání praktického úkolu v příloze. Prostřený stůl následně vyfoť a pošli na e-mail somrovah@seznam.cz
   nejpozději do 10. 1. 2021 do 18 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Stolničení odborný výcvik 4

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis Kovového inventáře do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole i s následujícím úkolem na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 10.1.2021 do 18 hod. Nezapomeň se inventář naučit.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - OV - vaření 3.týden LISTOPAD

  • 2020-11-11 - VAŘENÍ Listopad - 2.týden

   OV – VAŘENÍ – LISTOPAD,

   V příloze posílám materiály na měsíc listopad.

   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden 9.11. – 13.11.2020 napište:

   Datum: 10.11.2020 Distanční výuka

   Téma: Polévky – vložky, zavářky.
   - Z přílohy si zapište zápis do sešitu pouze ze strany 35-37.
   - Na straně 37 vypracuj otázky k tématu. Vyfoťte a pošlete zápis v sešitě.

   - Napiš do sešitu, kdo byl Auguste Escoffier a jakou měl přezdívku.

   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete do 14.11.2020


   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - VAŘENÍ - LISTOPAD - 1.týden

   OV – VAŘENÍ – LISTOPAD,

   V příloze zasílám materiály na měsíc listopad.

   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden 2.11. – 6.11.2020 napište:

   Datum: 3.11.2020 Distanční výuka

   Téma: Polévky – suroviny na přípravu polévek.
   - Z přílohy si zapište zápis do sešitu pouze ze strany 32-34.
   - Na straně 34 vypracuj otázky k tématu. Vyfoťte a pošlete zápis v sešitě.

   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete do 7.11.2020


   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Stolničení odborný výcvik 3

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis Porcelánového inventáře do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 6.11.2020 do 14 hod. Nezapomeň se inventář naučit.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Stolničení odborný výcvik 2

   Nauč se a upevni si techniku uchopení talířů které jsme trénovali ve vinárně. Techniky jsem vám podrobně popsala do PL. Rovněž proveď zápis do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Obrázky nekreslíte! Při trénování se nechte vyfotit a pošlete mi fotky včetně zápisu na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 6.11.2020 do 14 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden tj. 20.10.2020 napište.

   Téma: Polévky – tmavé vývary. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   Další týdny budeme polévky procvičovat. Sešit ofoťte a pošlete.
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 31.10.2020


   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů
   Hezké prázdniny

   Budková
   učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Stolničení odborný výcvik 1

   Nauč se a upevni si dovednosti skládání ubrousků. Techniky skládání ubrousků máte jako nápovědu v odkazech v příloze. Je třeba se naučit alespoň 6 druhů, ve vinárně si vyzkouším. Svou práci mi vyfotíte a pošlete na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 22.10.2020 do 22 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden napište.

   Téma: Polévky – vývary. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   V druhé příloze jsou otázky k tématu. Otázky vypracujte a pošlete ke kontrole do 21.10. 2020
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 21.10.2020

   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),
   Messenger – dortykochanky

   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.


   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
 • Německý jazyk NEJ

  • 2020-12-03 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Milí žáci, v příloze posílám žákovské licenční kódy k elektronickým učebnicím Direkt neu 1 z webového portálu www.iklett.cz
   Posílám též krátký postup, jak se k učebnicím můžete dostat.
   Pečlivě si nastudujte zopakujte 1. a 2. lekci, příští týden ve středu si napíšeme velký rekapitulační test. V pondělí ještě využijeme hodinu na to, abyste se mě ptali, čemu nerozumíte. V digi učebnici si vše prolistujte, samozřejmě včetně pracovního sešitu na zadních stránkách a slovíček. Slovíčky budete mít všechna vypsaná ve slovníčcích, Ty budu též známkovat - vedení slovníčku i sešitu, takže i do svých sešitů si vytvořte z digitální učebnice vaše jednoduché poznámky. Víte, že máte ve skupinách různé úrovně a různé zkušenosti s výukou NJ, proto ti, kteří již například slovíčka a fráze znají a bezpečně ovládají, již nemusí vypisovat - pouze ta, co neznají. Prosím věnujte se přípravě velkého testu a každý si na pondělek připravte pár řádků o tom, čemu nerozumíte (avšak poté, co pečlivě nastudujete).
   Držím palce.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Německý jazyk

   Posílám číslovky a terminologii rodina:
   - odkaz na členy rodiny s výslovností: https://www.lingohut.com/cs/v509896/lekce-n%C4%9Bm%C4%8Diny-rodinn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci

   -další slovíčka v přiloženém souboru

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Výstupy z dnešní online hodiny:
   1)přikládám do příloh "nekomunikující" soubory z classroom kurzu.
   2) v příloze najdete mimo jiné skeny z 1. lekce z učebnice- str.16 - prosím vypracovat do příštího úterý (26.11.)
   3) skeny z 2. lekce učebnice Direkt - příprava na online hodinu příští středu, jen mrkněte
   4) dále vám odkaz na video Meine Familie (moje rodina) https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY

   a níže wordovský soubor "Meine Familie"(moje rodina) jen jako námět na vaše vyprávění o vaší rodině. Případně vám ještě mohu poslat slovní zásobu k Meine Familie, zřejmě někteří budou potřebovat a nebude jim stačit to, co uvidí ve videu. Též posílám při online hodině zmíněnou tabulku s číslovkami. Vyprávění o rodině si připravte všichni ústně na příští online hodinu - můžete natočit i video
   5) nezapomeňte mi do dnešního večera poslat 5 vyčasovaných sloves, která jsem vám zadala v chatu online hodiny.


   Meine Familie
   Například (zum Beispiel)
   Hallo, ich heiße Kateřina und mein Familienname ist Mičková. Ich und meine Familie wohnen in Kozojídky in einem Familienhaus. Kozojídky ist ein kleines Dorf in Mähren. Meine Mutter heisst auch Kateřina und sie ist Geigelehrerin. Sie schreibt gerne Musik. Mein Vater Aleš ist auch ein Lehrer. Er ist Tschechisdch und Geschichtelehrer. Ich habe eine jüngere Schwester. Sie heißt Anna und sie ist elf Jahre alt. Sie mag Bücher lesen oder singen. Meine Oma Anežka und Opa Jiří sind Weinbauern. Opa Antonín schreibt Bücher und Oma Božena backt tolle Kuchen. Wir haben einen Garten und ein Feld. Im Garten haben wir einen Hund, zehn Hennen und acht Kaninchen. Ich und meine Familie reisen gern. Ich war bereits in zehn Ländern. Also, das ist meine Familie.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Rekapitulace zadání plynoucí z online hodiny:
   1) Naučte se slovíčka a fráze (fráze spíše pro ty pokročilejší, uvidíte, jak zvládnete) z již včera zaslaného PDF souboru, přepište či vlepte si slovíčka, která jste neznali do slovníčku.
   2) Vytvořte jídelní lístek z vaší virtuální kavárny (s vaším originálním názvem - jeden vzorový a zdroj slovíček dávám do přílohy) – prosím i o pěknou grafickou úpravu – zaslat do pondělí 16.11.
   3) Přikládám též soubor s naskenovanými slovíčky z Vašich učebnic, které bohužel většinou nemáte. Prosím naučit zatím první lekci a neznámá zapsat do slovníčku. Pro část z vás zřejmě tento úkol ani nebude nutný, ale musíme myslet na ty, kteří s němčinou začínají.
   4) Pošlete mi zprávu o tom, kolik kódů potřebujete na práci s digitální učebnicí na webu vydavatelství www.Klett.cz (ti, kteří mají učebnice, najdou kód v učebnici)
   Srdečně zdraví
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Milí žáci, jelikož se nám termín distanční výuky protahuje, přejdeme na aplikaci google classroom. Samozřejmě učím více tříd a hodin a vyučovací hodiny dle standardních rozvrhů někde nelze zcela dodržet, jak sami máte jistě již zkušenost. S vaší třídou, jak mi můj připravený online rozvrh ukazuje, mohu mít hodinu v tento čas: ponděli 9:00 - 10:00 nebo 11:50 - 12:35; další možností je středa 8:55 - 9:40 nebo 11:50 - 12:35, samozřejmě by bylo ideální,aby se hodiny zúčastnily vždy obě skupiny. Prosím, dejte mi co nejrychleji vědět - nejlépe, kdyby třeba předseda či místopředseda třídy ten výběr přes skupinu zkoordinoval a dal mi vědět, v který čas se můžeme sejít, pak vám pošlu kód.
   Jako přípravu vám zadávám, abyste si vyplnili 1. lekci v pracovním sešitě - vždy napřed látku prostudujte vepředu v učebnici, slovíčka z 1. lekce již mají jistě všichni naučená.
   Děkuji za pochopení a těším se na výuku.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   zdravím vás všechny po prázdninách a doufám, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly. Jelikož se ukazuje, že distanční výuka se prodlouží, bude nutné aplikovat větší měrou online hodiny přes aplikaci Zoom. Je třeba se dohodnout na vhodných časech. Navrhuji časy, kdy bychom měli standardně hodinu němčiny. Doufám, že v onen čas nejste vázáni jinou školní online povinností? Prosím, potvrďte mi na email. Děkuji a přeji vše dobré.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   ještě jednou posílám odkaz na velice užitečný web k procvičování němčiny na bázi angličtiny. Podle reakcí některých na webu neuměli pracovat, což s prominutím ne zcela chápu. Vyberete si němčinu "German", pak postupujete od lekce jedna dále (kdo je pokročilejší, může začít u vyšší lekce); je tam slovní zásoba, bohatá frazeologie a výhodou je okamžité online procvičování a kontrola správnosti. Tak prosím využijte! Po prázdninách, pokud nenastane prezenční výuka, zašlu test na první lekci z tohoto webu, pro pokročilejší druhou.

   https://www.busuu.com/en/p/german?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=ROW_EN_Web_Exa_German&utm_group=ROW_EN_Web_Exa_German_Learn&utm_term=learn+german&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3H39JPA1SvB8y8rrdeOIvQz717BVYtvp5yfx-6sOaLpjQOO2d2GkXBoCkU4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

   Zdraví vás
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   chci vás důrazně upozornit, že distanční výuky je aktivitou povinnou! Nezasílání úkolů a neplnění termínů bude hodnoceno stupněm 5. Navíc látka, která je probírána a procvičována, bude považována za probranou a zvládnutou. Bude tedy předmětem zkoušení a testů po návratu do školy. Pokud něčemu nerozumíte, potřebujete něco vysvětlit, samozřejmě mi napište. Pokud máte vážné důvody k neplnění úkolů, je třeba omluvit a potvrdit ze strany zákonných zástupců. Ale to jistě již dobře víte od paní třídní učitelky.

   Těším se na včas zaslané úkoly. Do přílohy vám přikládám rekapitulaci německé výslovnosti, kterou jsem si již říkali, abyste v klidu pročetli a procvičili. Součástí přílohy jsou názvy dnů v týdnu a jednoduché věty k jejich procvičení. K úkolu na 25. 10. mi tedy připojte osm vět s názvy dnů v týdnu - všimněte si důležité předložky "am", která se vždy se dny v týdnu a víkendem používá.

   Mnoho radosti a němčinou.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   doufám, že jste si zapsali a naučili fráze ze zaslaného webového odkazu.
   V příloze posílám cvičení z Vašeho pracovního sešitu k učebnici Direkt, pro ty, kteří jsou začátečníky a ještě stále nemají učebnici. Ti, kteří učebnici mají, pracují s 1. lekcí - z pracovního sešitu si vypíší slovíčka a naučí se je. Zopakují si stranu 14 a vypracují cvičení na straně 15. Stranu 15 mi, prosím naskenujte či nafoťte, a zašlete do soboty 24.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.com
   Jelikož na pořízení učebnice již uběhla doba více než dostatečná, po nadcházejících říjnových prázdninách (nepůjde-li se stále ještě do školy), začneme pracovat s učebnicí a její internetovou podporou. Nejužitečnější by bylo, pokud by Ti, kteří stále učebnici nemají, si ji okamžitě koupili a zadaný úkol již z ní vypracovali.

   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   věřím, že jste pracovali se zaslaným odkazem, prosím, pošlete mi zápis o tom, co jste se naučili.
   Níže další odkaz k procvičování němčiny online.

   https://www.loecsen.com/cs/naucitse-n%C4%9Bm%C4%8Dina

   Hned na začátku máte 21 slovíček a frází - ty prosím zapsat do slovníčku a naučit. Pracujte i s poslechem - máte na webovém odkazu mnoho možností procvičování. Každý mimo zapsání nových slovíček a frází, napište svých deset výrazů, které jste se naučili. Děkuji. Zdislava Cséy


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Německý jazyk - Zdislava Csémy

   Vážení studenti,
   jelikož ještě nemáte všichni učebnice Direkt, budeme zatím distančně pracovat z jiných výukových zdrojů. Níže vám posílám odkaz na výukové stránky na bázi angličtiny - učit se němčinu na bázi angličtiny pro vás v této počáteční fázi bude jistě přínosem. Stránku rozklikněte, vyberete German - němčinu, úroveň (začátečníci A1, pokročilejší si zkusí vyšší úroveň). Musíte se též zaregistrovat, ale vybíráte bezplatnou verzi. Nastavíte si i dny a čas, jak chcete procvičovat. Do pátku 9.10. mi napíšete shrnutí, co jste se naučili. nové výrazy si vždy zapisujete do slovníčku. Hodně radosti s němčinou. Srdečně vás zdraví Zdislava Csémy

   https://www.busuu.com/en/p/german?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=ROW_EN_Web_Exa_German&utm_group=ROW_EN_Web_Exa_German_Learn&utm_term=learn+german&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3H39JPA1SvB8y8rrdeOIvQz717BVYtvp5yfx-6sOaLpjQOO2d2GkXBoCkU4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2020-11-18 - Druhy učení

   Dobrý den,
   prosím projděte si prezentaci a udělejte si výpisky.
   Děkuji.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Reflexy paměť a spánek

   Dobrý den,
   prosím, projděte si prezentaci, udělejte si výpisky (pošlete) a udělejte otázky na konci prezentace, odpovědi budou hodnoceny, taktéž, prosím, pošlete.
   Zdravím vás, K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Konflikt a jeho řešení

   Dobrý den,
   podobně jako v dějepise prosím o výpisky z prezentace.
   Děkuji.
   PS: Příště bude test z prostudovaných materiálů.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 - psychologie jako vědní disciplína

   Dobrý den všem,
   prosím udělejte si výpisky, odpovězte na otázky v prezentaci, pošlete screen na email: karlik005@email.cz
   Děkuji všem, K. Š.

   Příloha - ke stažení
 • Potraviny a výživa POV

  • 2020-10-23 - POV

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Stolničení STO

  • 2021-05-19 - Stolničení online výuka 19.5.2021

   Upevňování vědomostí systémů a způsobů obsluhy. Proveď zápis do sešitu a pošli ke kontrole. Příští hod. sto test.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-12 - Stolničení online výuka 12.5.2021

   Francouzský systém obsluhy a další systémy. Upevňování vědomostí obvodového systému a vrchního číšníka.
   Proveď zápis do sešitu sto.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-05 - Stolničení online výuka 5.5.2021

   Systémy obsluhy - obvodový, vrchního číšníka. Proveď zápis do sešitu sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-28 - Stolničení online výuka 28.4.2021

   Způsoby obsluhy - druhy. Proveď zápis do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-21 - Stolničení online výuka 21.4.2021

   Způsoby obsluhy - restaurační způsob - JO. Upevňování vědomostí jednoduché obsluhy. Proveď zápis do sešitu Sto teorie. Powerpointová prezentace vložena na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-14 - Stolničení online výuka 14.4.2021

   Upevňování vědomostí jednoduché obsluhy. Zásady při obsluze. PL vložen na classroom. Proveď zápis do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-07 - Stolničení online výuka 7.4.2021

   Upevňování vědomostí - inventář v obsluze. Jednoduchá obsluha. Proveď zápis do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-31 - Stolničení online výuka 31.3.2021

   Upevňování vědomostí - menu, gastronomická pravidla. Zadání úkolu vloženo na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - Stolničení online výuka 24.3.2021

   Způsoby prodeje a způsoby plateb. Upevňování vědomostí. Komplet zápisy poslat ke kontrole.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-17 - Stolničení online výuka 17.3.2021

   Způsoby prodeje. Upevňování vědomostí inventáře.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Stolničení online výuka 10.3.2021

   Základní pravidla servisu teplých nápojů - vysvětleno zadání praktického úkolu. Upevňování vědomostí inventáře v obsluze a TJO. Proveď zápis z hodiny do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-03 - Stolničení online výuka 3.3.2021

   Inventář v obsluze - Pomocné stoly a vozíky. PL vložen na classroom. Zápisy v sešitě Sto teorie pošli ke kontrole nejpozději do 5.3.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - Stolničení online výuka 24.2.2021

   Inventář v obsluze - Pomocný inventář. PL vložen na classroom. Zápisy v sešitě Sto teorie pošli ke kontrole nejpozději do 26.2.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - Stolničení online výuka 17.2.2021

   Základní pravidla servisu studených nápojů - vysvětleno zadání praktického úkolu. Upevňování vědomostí inventáře v obsluze. Proveď zápis z hodiny do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Stolničení online výuka + zadání úkolu 3.2.2021

   Nápojový lístek - význam, údaje uvedené na NL. Upevňování vědomostí JL a NL. Zkontroluj si veškeré zápisy z hodin a pošli ke kontrole do termínu 7.2. 2021. Zadání úkolu v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-27 - Stolničení online výuka 27.1.2021

   Nápojový lístek - náležitosti a pořadí nápojů. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Komplet zápisy pošli ke kontrole do 30.1. 2021 na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Stolničení online výuka 20.1.2021

   Popřadí hotových pokrmů v jídelním lístku.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - Stolničení online výuka 13.1.2021

   Jídelní lístek - alergeny- vypiš, nebo vlep do sešitu. Pořadí hotových pokrmů dle gastronomických pravidel. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Vše pošli ke kontrole do 15.1. 2021 na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - Stolničení online výuka 6.1.2021

   Pořadí a náležitosti jídelního lístku. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. PL z classroomu vytisknout a nalepit. Vše pošli ke kontrole do 8.1. 2021 na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-16 - Stolničení online výuka 16.12.2020

   Druhy jídelních lístků. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Velký opakovací test bude po vánocích. Rovněž si zkontroluji kompletně dopsaný sešit ze strany teorie i praxe a oznámkuji.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Stolničení online výuka 2.12.2020

   Varianty menu. Ukázky jednoduchých menu. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Kontrola sešitů příští týden, komplet nalepené PL.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-25 - Stolničení online výuka 25.11.2020

   Menu a gastronomická pravidla. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat a nalepit si PL, který byl zadán již minulou hod. Nezapomeň poslat zápis ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 27.11.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Stolničení online výuka 18.11.2020

   Gastronomická pravidla a menu Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápis z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 20.11.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - Stolničení - zadání testu 12.11. 2020

   Vypracuj zadání testu a odevzdej na email somrovah@seznam.cz Termín odevzdáni nejpozději do 15.11.2020. Neodevzdání v termínu je klasifikováno známkou 5, přeto budeš muset test vypracovat. Formulář v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - Stolničení online výuka 12.11.2020

   Gastronomická pravidla. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápis z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 13.11.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - Stolničení 4.11.2020 10:00-10:45

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Nezapomeň poslat zápis ke kontrole na email somrovah@seznam.cz. Kdo nedodal předešlé zápisy a úkol, je hodnocen nedostatečně. Přesto je třeba zápisy doplnit. Období dnešního zápisu nejpozději do 6.11.2020. Pracovní list přiložen v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Stolničení 21.10.2020 10:00-10:45

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Nezapomeň poslat zápis ke kontrole na email somrovah@seznam.cz. Kdo nedodal předešlé zápisy a úkol, je hodnocen nedostatečně. Přesto je třeba zápisy doplnit. Období dnešního zápisu nejpozději do 23.10.2020. Pracovní list přiložen v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - Stolničení 14.10.2020 10:00-10:45

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Obrázky nekresli. Nezapomeň poslat zápis ke kontrole na email somrovah@seznam.cz. Předešlý zápis a úkol mi poslalo jen velmi málo z vás! Období zápisu nejpozději do 16.10.2020. Pracovní list přiložen v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Stolničení 7.10.2020 10:00-10:45

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň vypracovat úkol a pravidla se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 12.10.2020

   Příloha - ke stažení
 • Seminář s anglického jazyka SAJ

  • 2021-03-18 - DV skupina 1 18.3.2021

   Opakování U2
   - slovní zásoba
   - minulé časy
   - reakce na otázky
   - test z U2

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-11 - On-line výuka /skupina 1/ 11.3.2021

   Warm up - otázky + odpovědi
   pracovní sešit strana 18 cvičení 1 - 5 - opakování + procvičení přítomných a minulých časů
   slovní zásoba U3 - nábytek + oblečení

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - SAJ XVIII. /skupina 1/ 8. - 12.3.2021

   Pracovní sešit strana 18
   - zkontrolujeme při hodině

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - On-line výuka /skupina 1/ 4.3.2021

   Ústní interakce - popis obrázku.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - SAJ XVII. /skupina 1/ 1. - 7.3.2021

   Příprava na online hodinu
   - prostudujte zaslaný materiál "pravidla pro popis obrázku"
   Individuální popis obrázku:
   10:00 Tomáš Galbavý
   10:07 Mariana Havelková
   10:14 Josef Jelínek
   10:21 Pavel Melichárek
   10:28 Josef Pluhař
   10:35 Havel Výstup
   10:42 Michaela Gerhátová
   Zároveň se vám na GC v 10h spustí test, který budete moc vyplnit do 10:45.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-25 - On-line výuka /Skupina 1/ 25.2.2021

   Warm up
   - popis obrázku - pravidla pro popis obrázku + popis obrázků
   - pracovní sešit strana 17 cvičení 8

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - SAJ XVI. / skupina 1 - 22. - 28.2.2021

   Promyslete následující cvičení:
   Pracovní sešit strana 17 cvičení 8 - popis obrázku
   pracovní sešit strana 18
   - zkontrolujeme při hodině

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - On-line výuka /skupina 1/ 18.2.2021

   Warm up
   - otázky a odpovědi
   - učebnice strana 18 cvičení 5 a 6
   - strana 19 cvičení 9 + další situace - reakce a fráze
   - pracovní sešit strana 17 cvičení 7 a 9
   HW: doposlat popis slavné české osobnosti do neděle 21.2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - SAJ XV. Skupina 1/ 15. - 19.2.2021

   Učebnice strana 18 cvičení 5 + 6
   Učebnice strana 19 cvičení 9 + vymyslet alespoň 1 další situaci
   Pracovní sešit strana 17 cvičení 7 + 9
   HW doposlat popis slavné české osobnosti do neděle 21.2.!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-04 - On-line výuka S1/ 4.2.2021

   Warm up - otázky a odpovědi
   učebnice strana 16 a 17 - článek Greatest Britons - každý 1 osobnost - otázky + extra informace
   + cvičení 5 a 6 - characteristics
   popis české osobnosti - Guess who I am
   HW: poslat popis české osobnosti písemně do nedělě 7.2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - SAJ XIV. SKUPINA 1 / 1. - 7.2.2021

   učebnice strana 16 a 17 - článek Greatest Britons - přečíst + připravit cvičení 2
   Tomáš Galbavý - Oliver Cromwell
   Mariana Havelková - William Shakespeare
   Pavel Melichárek - Horatio Nelson
   Pepa Jelínek - Charles Darwin
   Pepa Pluhař - John Lennon
   Míša Gerhátová - Diana
   Filip Hanzl - Elizabeth I.
   Havel Výstup - Isaac Newton
   Rosalie Velemanová - Isambard Kingdom Brunel
   - každý vytvoří 2 - 3 otázky na informace, které jsou v textu + dohledá alespoň 1 informaci, která v textu není

   učebnice strana 16 cvičení 5 + 6
   + připravit si krátké představení jedné české osobnosti - ostatní budou hádat :-)
   HW - zaslat popis české osobnosti také písemně buď vložit sem nebo mailem - do neděle 7.2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - On-line výuka Skupina 1/ 28.1.2021

   Warm up - otázky a odpovědi
   - opakování minulých časů - prostý a průběhový
   - pracovní sešit strana 13 cvičení 7 a 8 - opakování minulých časů
   - učebnice strana 18 - opakování U1 a U2 - cvičení 1, 2 a 4
   HW pracovní sešit strana 15 cvičení 5 a 6 - odevzdat do neděle 31.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - SAJ XIII. SKUPINA 1 / 25. - 31.1.2021

   Příprava na online hodinu 28.1.2021
   pracovní sešit strana 13 cvičení 7 a 8 - opakování minulých časů
   učebnice strana 18 - opakování U1 a U2 - cvičení 1, 2 a 4
   HW pracovní sešit strana 15 cvičení 5 a 6 - odevzdat do neděle 31.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - On-line výuka skupina 1 - 21.1.2021

   Warm up
   - past simple x past continuous
   - otázky a odpovědi
   WB strana 12 cvičení 2, 3, 4 a 5
   WB strana 13 cvičení 6

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - SAJ XII. SKUPINA 1 18. - 22.1.2021

   Příprava na online hodinu 21.1.
   procvičení obou minulých časů - past simple a past continuos
   WB strana 12 cvičení 2, 3 a 4 kontrola HW strana 12 cvičení 5
   WB strana 13 cvičení 6, 7 a 8

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-14 - On-line výuka skupina 1

   Speaking
   - plans for the afternoon and the weekend
   - winter sports
   - tip for a good film, book or serie
   - reakce na otázky

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - SAJ Skupina 2/ 11. - 15.1.2021

   Napište vyprávění o vánocích, buď o vánocích a vánočních zvycích vaší rodiny všeobecně nebo o minulých vánocích. Počet slov 120 - 150. Pošlete do pátku 15.1. na mail rynie@seznam.cz.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - SAJ XI. /skupina 1/ 11 - 15.1.2021

   Příprava na online výuku 14.1.2021
   - procvičení obou minulých časů - past simple a past continuos
   WB strana 12 cvičení 2, 3 a 4 kontrola HW strana 12 cvičení 5
   + konverzace - reakce na otázky

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - On-line výuka /skupina 1/7.1.2021

   Warm Up - speaking about Christmas
   - opakování Past simple
   - SB strana 14 cvičení 1 - porozumění plus opakování minulého času
   - SB strana 14 cvičení 2 - tvorba frází plus tvorba vět - minulý čas
   - SB strana 15 Past continous - vysvětlení času plus cvičení 9
   - HW WB strana 12 cvičení 5

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - SAJ X. /Skupina 1/ 4. - 8.1.

   Příprava na online výuku 7.1.
   SB strana 14/ cvičení 1 a 2
   Prostudujte SB strana 15/ Past continuous

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-17 - SAJ IX. /skupina 1/ 21. - 22.12.

   Promyslet odpovědi na otázky - budeme o tom diskutovat po Vánocích:
   1) Do you think people spend a lot of money at Christmas?
   2) Who can be Christmas depressive for?
   3) How do you usually spend Christmas? Is it going to be different this year?
   4) Can you imagine spending Christmas on a holiday for example at the seaside?
   5) Do you send Christmas cards?

   Merry Christmas :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-17 - SAJ VIII. /skupina 1/ 14. - 18.12.2020

   Příprava na online hodinu 17.12.2020
   - slovní zásoba - vánoce
   - rozdíly ve slavení Vánoc v ČR a Británii
   - promyslet odpovědi na otázky: Do you remember the day when you found out that Ježíšek was not real? Do you have any family traditions? What was the best present you have ever got?

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-17 - On-line výuka /skupina 1/ 17.12.2020

   Speaking about Christmas
   - differences between Czech and British Christmas
   - Christmas traditions
   - Christmas dinner
   - Christmas game
   - Christmas carol
   - vocabulary

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-03 - On-line výuka/skupina 1/3.12.2020

   Warm up - slovní zásoba U2 - tvorba vět + otázky a odpovědi
   - SB strana 12 cvičení 1 - do you know these people?
   - SB strana 12 cvičení 2 a 3 - práce s textem
   - SB strana 13 cvičení 4 - minulý čas + cvičení 6
   - WB strana 10 cvičení 3, 4, 5

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-26 - SAJ VII./Skupina 1/30.11. - 4.12.

   Příprava na online výuku - slovní zásoba U2 pro stránky 12 a 13
   SB strana 12 cvičení 1, 2 a 3 - práce s textem - promyslet, přečíst text a doplnit chybějící fráze
   SB strana 4 - přečíst pravidla pro tvoření minulého času
   HW - bude zadán na googleclassroom

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-26 - On-line výuka/skupina 1/26.11.2020

   - warm up - otázky a odpovědi
   - procvičování datumů
   - SB strana 10 cvičení 1, 2 a 3 - práce s textem
   - SB strana 11 cvičení 9 - getting to know people (phrases)
   - WB strana 9 cvičení 8
   - opakování a shrnutí U1 - časy + tázací zájmena
   HW slovní zásoba U2 pro strany 12 a 13

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - On-line výuka/skupina 1/19.11.2020

   Warm up activity - otázky a odpovědi
   WB strana 7 Teens talking to teens - speaking about text + cvičení 5, 6 a 7
   WB strana 8 - Filling in a form + cvičení 2, 3 a 7
   HW WB strana 9 cvičení 5 a 6 - Application form vyplnit se svými údaji

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - SAJ VI./skupina 1 23. - 27.11

   Příprava na online hodinu 26.11.
   SB strana 10 cvičení 1 – přečíst si odstavec o Zackovi a promyslet odpovědi na otázky, doplnit fráze ze cvičení 3 do červeného textu
   SB strana 11 cvičení 9 - promyslet
   HW WB strana 9 přečíst cvičení 5 – pravidla pro vyplňování formuláře a vyplnit Application Form sami za sebe – vyfotit a poslat na rynie@seznam.cz do 27.11.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - On-line výuka/skupina 1/12.11.2020

   Warm up activity - otázky s tázacími zájmeny + odpovědi
   SB strana 8 a 9 - Talking teenagers - rozebrání textu + cvičení 1, 2, 3, 4

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - SAJ V./skupina 1 16. - 20.11.

   Příprava na online hodinu 19.11.
   WB strana 7 - přečíst Teens talking to teens + vypracovat cvičení související s textem - WB strana 6 cvičení 5 a 6 a strana 7 cvičení 7 - kontrola proběhne při online hodině.

   WB strana 7 cvičení 9 - poslech (CD je součástí pracovního sešitu) - vypracovat a vyfocené zaslat na rynie@seznam.cz do 20.11.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - SAJ IV. / skupina 1 - 9.-13.11.2020

   SAJ 1
   Příprava na online hodinu 12.11.:
   1) připravit si alespoň 2 originální otázky s tázacími slovy viz online hodina 5.11.
   2) promyslet odpovědi na otázky ze SB str. 8 cv. 1 a 2, přečíst článek Talking teenagers + vypracovat cvičení 3.
   úkol:
   1) Přepsat do wordu nebo přímo do mailu cvičení z SB str. 7 / cv. 10a, doplnit správná pomocná slovesa z nabídky v zadání + odpověď celou větou - na známky.
   2) Vypracovat WB str. 6 cv. 1, vyfocené zaslat na mail.
   Oba úkoly zaslat na rynie@seznam.cz do 13.11.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-07 - On-line výuka / skupina 1 / 5.11.2020

   1 Tázací zájmena, tvoření otázek. SB pp. 6-7.
   2 Konverzace - Social life.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - SAJ III. / skupina 1 - 2.-6.11.2020

   Příprava na online hodinu dne 5.11.2020, proběhne kontrola zadaných úkolů:
   Učebnice str. 6 / cv. 1, 2 – přečíst a udělat si kvíz + (porovnat výsledek na str.124). Potřebnou slovní zásobu naleznete v PS na str. 116.
   cv.3 – doplnit slovesa z nabídky do frází, poté si vybrat tři a použít ve větách.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - SAJ II. / skupina 1 - 19.-23.10.2020

   Učebnice str. 4 – 5 / přečíst si článek Time Twins (slovní zásoba prostudována, respektive naleznete v pracovním sešitě na str. 116 – 117 / lekce 1) a zodpovědět cvičení 4. (označit věty, jménem, ke kterému patří na základě info z článku, S – Steven nebo J – Josh). Vypracované cvičení zaslat do 23.10. na adresu rynie@seznam.cz nebo nafotit a poslat na messenger.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - SAJ I. / skupina 1 - 12.-16.10.2020

   Vypracovat následující poslechové cvičení a text na porozumění. Máte vždy uveden odkaz+číslo stránky, kde najdete pracovní list a k poslechu máte uvedené odkazy na jednotlivé nahrávky.
   1. Časopis Gate, January – February 2020, str. 31-34, test poslech a čtení (u třetího úkolu čtení Reading, Part3 – se přiřazují odpovědi k zadání 1-7,některé možnosti se opakují)
   odkaz na časopis:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-01-nahled.pdf
   Odkazy na poslech:
   1. http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-CD-2020-01-track-12.mp3
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-CD-2020-01-track-13.mp3
   Úkoly zaslat do 16.10.2020 na email rynie@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
 • Technika administrativy TEA

  • 2021-04-06 - Technika administrativy


   Zdravím vás.
   Protože jste již zvyklí ve všech předmětech na úkoly do classroomu, vytvořila jsem ho, abyste mohli posílat úkoly tam. Napíši tam jako první úkol, který jste měli tady, protože někteří ho zde zřejmě již nehledali a tudíž nenašli.
   Pozvánka do učebny: https://classroom.google.com/c/MzEzMDk4NTA5MDA5?cjc=ymalutj

   Mějte se pěkně.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-03 - Technika administrativy


   Dobrý den, posílám nový úkol na procvičování psaní.
   Najděte si: https://www.psani-deseti.cz/ a tam cvičení. Je tam 17 jednoduchých lekcí. Procvičte si je a napište mi, jak vám to šlo.
   Nakonec si nahrajte vlastní text, který jste hezky napsali. Fotku mi pošlete.
   Do 16. 3.
   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-09 - technika administrativy technika administrativy


   Zdravím a posílám úkol.
   Opět Nedatluj. Měli byste mít již procvičenou střední, horní i spodní řadu. Kdo jste mi ještě neposlal, nafoťte výsledky všech tří řad. Kdo již máte hotovo, udělejte si diakritiku + závěrečnou lekci a zase pošlete fotku.
   Vláda se radí, kdy nás pustí do školy, tak ať jste připraveni!
   To vše do 17. 2.
   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-16 - technika administrativy


   Dobrý den, předpokládám, že všichni pilně píšete, nicméně jen od několika z vás mám doloženo, že jste něco dělali. V rámci Nedatluj si udělejte test, který by měl následovat po splnění základní části a výsledek mi pošlete do 21. 1.
   V pátek se uzavírají známky ze všech předmětů, takže by bylo docela fajn, abyste mohli mít nějakou i z TEA.

   adresa: rehakova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-17 - technika administrativy


   Dobrý den, milí žáci. Protože je těžké odhadnout, jak dlouho ještě nebudeme moci do školy, předpokládám, že si trochu píšete na klávesnici,
   Pokud ne, najděte si: Psaní všemi deseti online – Nedatluj.cz. Zaregistrujte se a pište.
   Zkoušejte různá cvičení a snažte se mít co nejméně chyb. Do 30. 11. mi pošlete alespoň 3 fotky výsledků cvičení na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Zdravím a přeji hodně zdraví. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2021-04-26 - Skok z místa

   Dobrý den,
   přikládám průpravné video, pro přípravu na trojskok a skok z místa. https://www.youtube.com/watch?v=rNAC7y_RwU0 Vyzkoušejte si některé cviky, výběr nechám na vás a vašich možnostech. Pak absolvujte tři pokusy skoku z místa a pošlete mi video a změřenou vzdálenost (odkrokováno, případně s použitím např. krejčovského metru).
   Děkuji všem.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Maraton

   Dobrý den,
   pokuste se do 21. 4. uběhnout maratón, je to výzva, ale věřím, že to zvládnete, rozdělení úseků je zcela na vás. Sčítejte si čas, ať víme, za jak dlouho jste ho zvládli.
   Screeny pošlete na email.
   Děkuji všem a držím palce.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-29 - hod krikeťákem

   Pokuste se doma najít malý míček, jakéhokoli typu, jen jde o to, abyste ho mohli hodit podobně jako krikeťák. Venku, kde je dost prostoru odházejte tři pokusy, s cílem hodit co nejdál. Nezapomeňte se rozcvičit a rozhýbat si především nohy, ramena a ruce, aby nedošlo ke zranění. Hozenou vzdálenost si změřte pomocí kroků, odhadněte a pošlete mi na email.
   Děkuji všem.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-18 - Turistika II

   Vyrazte na výlet do přírody, minimální vzdálenost 7 km, horní vzdálenost nebude stanovena. Pošlete screen z krokové aplikace. Termín do 28.3.
   Zdravím všechny.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Kotouly

   Dobrý den všem,
   vyzkoušejte si kotoul vpřed i kotoul vzad, ideálně v bezpečném prostoru, kde je dost místa a nehrozí kolize s nábytkem nebo nějakou jinou překážkou. Nechte se natočit a pošlete do emailu.
   Děkuji všem za aktivitu a dosavadní výkony.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - sklapovačky 5+

   Dobrý den všem, mrkněte na přiložené video https://www.youtube.com/watch?v=uD1UIlIzPgc a zkuste natrénovat sklapovačky, pošlete mi alespoň 5 opakování daného cviku. Nejlépe se natočte a pošlete na email.
   Zdravím, K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-14 - Turistika, pobyt v přírodě

   Dobrý den všem,
   prosím všechny o splnění následujícího úkolu, vyrazte do přírody. Vyberte si nějakou atraktivní destinaci a vykonejte výpravu s rozsahem min. 5 km, vrchní hranice není určena, nechám na vaší kondici a trénovanosti. Pořiďte screen, abyste mohli svoji aktivitu doložit.
   Děkuji všem a načerpejte novou energii.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - vzpor / plank / prkno

   Dobrý den,
   dnes si vyzkoušíme plank, velmi užitečný cvik pro hluboký stabilizační systém. Díky němu posílíte stabilizační svaly břicha, což vám může pomoct v mnoha věcech (bolesti zad, kolen, kyčlí, apod. Zkontrolujte provedení a natrénujte provedení podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=2hfBE9jRbK0
   Pošlete vaše pokusy, snažte se kvalitně vydržet co nejdéle. Dáme minimum 45s.
   Zdravím a vydržte.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - dřep

   Dobrý den,
   posílám návodné video "jak správně provádět dřep", zkoukněte, vyzkoušejte, natočte a pošlete, řekněme 10 co nejlepších dřepů.
   Přeji všem pěkný den
   s pozdravem K. Š.
   video: https://www.youtube.com/watch?v=EXP6ciGhLoA

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Klik

   Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
   Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
   Termín do konce příštího týdne.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Běh 1000 m / 1500 m

   Dobrý den všem,
   pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
   Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
   PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.

   Příloha - ke stažení
 • Základy přírodních věd ZPV

  • 2021-05-10 - 10.5.Doplnění látky

   Ahoj,
   vzhledem k tomu, že už brzy téměř jistě začne prezenční výuka, dopište si sešity,
   budu je kontrolovat a dopošlete mi úkoly.
   Těším se na viděnou s vámi ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-03 - 3.5.2021 Tuky, vlastnosti

   Ahoj, zdravím vás a doufám, že jste v pořádku.
   Dalším tématem budou tuky.
   Podklady naleznete na www.dumy po zadání názvu "biochemie"
   Materiál je zde uložen pod názvem "Tuky, vlastnosti", autorem je Petr Krejčí.
   Látku si prostudujte, udělejte zápis, pošlete do pátku 14.5.2021.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-18 - 19.4.2021 Sacharidy

   Ahoj, všechny vás zdravím a doufám, že se máte dobře.
   Dalším tématem budou sacharidy.
   Podklady naleznete na www.dumy po zadání názvu "biochemie"
   Materiál je zde uložen pod názvem "Vlastnosti sacharidů", autorem je Petr Krejčí.
   Látku si prostudujte, udělejte zápis, pošlete do pátku 30.4.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-27 - 29.3.2021 Opakování

   Ahoj,
   všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku.
   V tomto týdnu vám nebudu zadávat nový úkol, využijte čas k dopracování toho,
   co jste dosud neudělali a neposlali, k opakování.
   Po Velikonocích se uzavírá další čtvrtletí, tak udělejte vše proto aby pro vás dopadlo dobře.
   Přeju vám krásné Velikonoce, prožité s vašimi blízkými ve zdraví a radosti.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-21 - 22.3 2021 Bílkoviny

   Ahoj, po dvou týdnech vás opět zdravím a doufám, že se máte dobře.
   Dalším tématem budou bílkoviny.
   Podklady naleznete na www.dumy po zadání názvu "biochemie"
   Materiál je zde uložen pod názvem "Bílkoviny", autorem je Petr Krejčí.
   Látku si prostudujte, udělejte zápis, pošlete do pátku 2.4.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - 8.3. Chemické sloučeniny v oboru

   Ahoj, všechny vás zdravím.
   Bohužel spousta z vás mi neposlala úkoly,
   splňte si prosím svoje povinnosti, máte možnost do 19.3.2021, pak budu nucen dát nedostatečné:
   Do pátku 19.3. mi pošlete práci, kde popíšete10 chemických sloučenin používaných ve vašem
   gastro oboru.
   Mějte se hezky

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - 1.3. Alkyny

   Ahoj, zdravím vás,
   V tomto týdnu si vyhledejte na Yotube následující video:
   9.třída(Ch19) Alkyny
   Připomeňte si poznatky ze základní školy, udělejte krátký zápis
   a pošlete do pátku 12.3.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - 22.2.2021 Opakování

   Ahoj, všechny vás zdravím.
   v tomto týdnu vám nebudu dávat nový úkol, ve druhém pololetí došlo u některých ke zhoršení,
   vím, že už je to dlouhé a všem nám dochází motivace.
   Přesto vás chci požádat o zasílání úkolů.
   Tento týden, ti z vás kteří mají rezervy, využijte k zaslání chybějících úkolů a všichni k opakování
   učiva.
   V pondělí budu zadávat známky do bakalářů a hrozně nerad bych tam psal pětky.
   Mějte se moc fajn, přeju vám pevné zdraví, hodně sil, optimismu a těším se na úkoly do vás.
   Jiří Kozánek

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - 15.2.2021 Alkany, alkeny

   Ahoj, doufám, že jste si užili prázdniny.
   Doufám, že se vrátíte k práci jako v prvním pololetí.
   Někteří z vás začínají polevovat, pevně věřím, že jen přechodně.
   V tomto týdnu si vyhledejte na Yotube následující videa:
   -9.třída(Ch17) Alkany
   -9.třída(Ch18) Alkeny
   Připomeňte si poznatky ze základní školy, udělejte krátký zápis
   a pošlete do pátku19.2.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - 1.2.2021 Organické názvosloví

   Ahoj, k zopakování učiva ze základní školy si pusťte na Yotube prvních pět videí ze souboru Organické názvosloví,
   udělejte si kratičký zápis a pošlete do pátku 5.2.   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - 25.1. 2021 Úvod do organické chemie

   Ahoj, k zopakování učiva základní školy si na Youtube naleznete výukové video - 9.třída(CH,16) Organická chemie,
   úvod do kapitoly.
   Udělejte si zápis a pošlete do pátku 31.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - 11.1.2021 Kovy alkalických zemin

   Ahoj, posílán vám další práci jako možnost zlepšit svoje hodnocení za první pololetí, které se nezadržitelně blíží.
   Dalším tématem jsou"Kovy alkalických zemin" na www.dumy.
   autorem je opět Gymnazium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice.
   Pošlete do pátku 15.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - 5.1.2021 Kovy

   Ahoj,zdravím Vás v Novém roce a přeju všem, aby byl co nejlepší.
   Bohužel se opět nemůžeme setkat, proto vám musím poslat další úkol.
   Naučte se a písemně zpracujte téma:
   www.dumy/ Kovy- autor Ing. Karel Filas.
   Pozor, jsou dva materiály pod stejný názvem, použijte ten s datem 3.11.2013.
   Pro mnohé se jedná o poslední možnost odvrátit špatné hodnocení v pololetí, tak ji, prosím, nepromarněte.
   Zejména by mě potěšila práce od Petra Chalupy.
   Pošlete do 11.1.2021. Hezký den

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - 30.11.2020 Síra, fosfor

   1. www. dumy/ fosfor
   2. www. dumy/síra I, síra II
   Autorem obou prezentací je Gymnázium, střední odborná škola, střední učiliště a vyšší odborná škola Hořice.
   Zpracujte obě témata do sešitu a zašlete do 13.12.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - 16.11.2020 Alkalické kovy

   Ahoj všechny vás zdravím , děkuju za vaši práci.
   Nedaří se mi dostihnout Petra Chalupu, pokud máte možnost vyřiďte mu, ať se mi ozve, nebo mi pošle telefonní číslo,
   já mu zavolám.
   Zároveň prosím ty, co mají resty, aby je odstranili.
   Dalším úkolem jsou alkalické kovy, autor stále Gymnázium ,SOŠ,SOU aVOŠ Hořice.
   Zpracujte a pošlete do 27.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Další práce

   Dobrý den, všechny vás zdravím, děkuju všem, kteří mi poslali úkol. Ostatním dávám možnost do pátku 6.11.2020.
   Pak budu postupovat dle školního řádu.
   Dalším úkolem jsou vzácné plyny. Prezentaci najdete stejným způsobem jako minulé na wwwdumy. Prezentace je opět od gymnazia Hořice, případné dotazy vám rád zodpovím na e-mailu kozanek@souhorky.cz.
   Přeju vám samé hezké dny a nezapomeňte pracovat.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Práce na tento týden

   Hezký den, všechny vás zdravím.
   Pošlete mi do 23. 10 stručnou osnovu( výpis) z materiálů, které jsem vám zadal ve škole jako přílohu e mailu. Případně ofoťte a pošlete.
   Nově zpracujte do sešitu téma alkalické kovy podle materiálu dumy/ alkalické kovy/Gymnazium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice.

   Příloha - ke stažení