Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

3.B - Gastronomie

 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-04-30 - 19.-28.4.online

   SOuhrnné opakování literatury za 2.pololetí+ slohové postupy, otázky na Kole,sebehodnocení - viz Jamboard
   připravit se na závěrečné zkoušení:

   - četba(viz vypracované PL dle vzoru)
   - didaktické testy(vše v tabulce)
   - slohové styly a postupy
   - liter.celek 1.sv.válka v literatuře
   vše viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-15 - online výuka 12.4.- -14.4.2021

   Představení postav + sdílení s žáky, typy otázek do KOla

   Představení www.stránek - Učitelé naživo

   Hostování - zkouška Kola, upřesňování rolí, sebe-prezentace postav- doplnění

   Vytvoření Pozvánky, akreditace novinářů, komentáře k Pozvánkám

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-07 - online výuka 29.3. - 7.4.2021

   Experimentální próza

   Americká literatura - doplnění
   Anglická literatura - doplnění

   Zápisy a úkoly viz Jamboard

   HLasování - nabídka možností skupinové práce - příprava na opakování literárního celku

   Předsdtavení Kola
   Rozdělení úkolů ve skupinách
   Zápisy a úkoly viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - online výuka 15.-24.3.2021

   POkračování tématu Světová literatura v 1.polovině 20.století
   Založení Jamboardu,17.3. - všechny zápisy z hodin na Jamu
   vše k výuce v classroomu a na JAMu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - online výuka 1.-12.3.2021

   Téma : Světová literatura po 1.světové válce -realistický proud
   prezentace v classroomu
   úkoly zadány v classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-26 - online výuka 15. - 26.2.2021

   Fr.Kafka - život a dílo

   Německy píšící a v Čechách žijící další spisovatelé (Werfel, Kisch)

   Stereotyp, předsudek - samost.práce + rozbor v hodinách

   úvod - do .sv.válka v literatuře

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - online výuka 1. - 5.2.2021

   Podrobné individuální zkoušení 30.léta v české literatuře + rozbor PL K.Čapek ,R.U.R.
   Příprava fejetonu - termín odevzdání bude upřesněn po jarních prázdninách

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - online výuka 25.-28.1.

   Téma: 30.léta v literatuře

   J.Havlíček, V.Řezáč, K.Poláček,E.Bass,I.OLbracht - rozbor děl k ústní maturitní zkoušce

   úkoly:viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - online výuka 18.-22.1.

   Publicistický styl - fejeton
   D.Ú. - fejeton -téma doba covidová

   K.Poláček - rozbor díla

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - online výuka v týdnu od 8.-15.1.

   Demokratický proud v literatuře - K.Čapek a rozbor díla, viz zápisy z hodin
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - v týdnu od 4.-8.1.2021 online výuka

   Učivo : 30.léta v české literatuře - K.Čapek - život a dílo

   1.Skupinové úkoly a jejich prezentace - viz zadání
   2. Diskuse k vybraným pojmům
   3.Zápis z hodin v sešitě - pojmy totalita, demokracie, socialismus, komunismus, humanismus, pacifismus, pragmatismus, vizionářství,svoboda ....Nobelova cena, OSN,supervelmoci, společenské třídy....

   DAlší hodina příští týden dle rozvrhu + úkol : vliv a úloha peněz v životě společnosti . napsat pár vět

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - úkol na 4.1. - Karel Čapek

   úkol pro skupinky:

   - vysvětlete pojem demokracie, totalita, komunismus - uveďte použitý zdroj, pracujte svými slovy
   - najděte 3zajímavé informace o K.Čapkovi - zdůvodněte výběr
   - vyhledejte výrok K.Čapka na internetu a vysvětlete jeho význam

   5.1. prezentujete a společně sdílíme

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-01 - Výukový materiál Česká poezie mezi dvěma světovými válkami přidán do Classroomu

  • 2020-11-30 - 30.11. a 1.12.2020 _výuka dle rozvrhu na clasroomu včetně zadání úkolů

   v této době pracujeme s rozborem textu probíraných autorů v rámci přípravy k ÚMZ

   - nové učivo - Nezval,Seifert,Wolker

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-25 - 23.11.,24.11.,25.11.2020 - výuka online - clasroom dle rozvrhu

   Pracujeme na rozboru textu v rámci přípravy k ÚMZ dle stanovených kritérií - PL _J.Hašek_ Osudy dobrého vojáka Švejka
   Probrána legionářská a meziválečná literatura

   -
   SLoh - esej na téma Jsem optimista, i když se dějí v mém životě složité a náročné situace - zadání viz clasroom

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - další hodina 23.11.2020 v 9.00

  • 2020-11-18 - dne 16. + 18.11. proběhly on line hodiny na clasroomu

   pracujeme v kapitole meziválečná próza - probraní spisovatelé : Bass, Kožík,Glazarová,Drda

   plňte průběžné úkoly

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - zapište se d o Clasroomu

  • 2020-11-11 - 9.11.výukový blok on-line

   - zkoušení jednotlivců ve skupinách

   - v mezičase skupinové práce na zadané téma (umělecké směry přelomu 19. a 20.st.)


   - J.Hašek - výklad a rozbor díla - dokončeno

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - 2.11. výukový blok on-line -česká literatura po 1.sv.válce + info k výuce

   - žáci byli seznámeni s novými změnami v MZ
   - upřesnění termínů ke zkoušení - info u ved.skupin
   -stanoven termín k napsaní on-line slohové práce 23.11.

   - nový celek v literatuře - 1.sv.válka v české literatuře - SHP.Medek.KOpta,Hašek

   do 3011. mít zpracované PL do četby - 12listů
   do 27.11. - poslat výsledky jednoho dida testu ...počet bodů + rok, ze kterého je test zpracován

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Distanční výuka formou on line/zoom se uskutečnila v termínech 5.10.,12.10.,19.10.2020, vždy ve 3-4hodinách

   Podrobně jsme probrali SHP počátku 20.století, a přešli jsme do období České moderny a secese.
   Machar, Sova, Březina, Dyk - život a dílo + rozbory.

   Pracujeme s osnovou pro přípravu k ÚMZ, víme, co je kompozice, druhy a žánry, téma a motiv, časoprostor, hlavní myšlenka textu, tropy a figury, ich +er forma. Znáte stylistické druhy a postupy.

   Vyplňujte PL ze své četby k ÚMZ, máte mít přečteno 12 knih. Brzy bude provedena kontrola. Zároveň si procvičujte své znalosti na ddiaktických testech z českého jazyka zpřístupněných na stránkách Cermatu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-10 - Hodnocení literární písemné práce - opakování učiva a znalostí 2.roč.-online zoom

   Moji milí, podívejte se do Bakaláře na své výsledky .Někteří z vás si vedli lépe při práci s textem, jiní v teorii. Mezi těmi, kdo se celkově velmi dobře zhostili textu i teorie je zejména Micka, Škořepová , Princová...jednotlivé části pak velmi dobře zvládli zase Havelková nebo Fassmann....

   Největší problém byl práce s HSP v textu, přitom jsem po vás chtěla jen SHP, které jste mnozí napsali(alespoň částečně) na druhou stranu.
   Dále stále mnozí nevíte, co je kompozice - tedy členění textu.
   Mnozí nepoznali u Maryši drama, jiní viděli v prozaické ukázce poezii....
   Literární druh a žánr - určení stále pro mnohé problém! Přitom učivo 1.ročníku , kdy se máte jen mechanicky naučit učivo.

   V teorii jste málo rozepsali znaky obou lit.směrů a znaky hrdinů......a o spisovatelích je toho také málo.

   Celé opakování zůstává jako součást velkého zkoušení ústně, ti, co nepsali, budou zkoušeni z teorie ústně, lit.část napíšou v hodině z jiných textů.Jedna práce nepodepsaná, ale opravená, takže ten, komu patří, přibude za toto další 5.
   Učte se další učivo - v pondělí 12.10. bude slíbená práce s textem.Hezké dny......

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Česká moderna - online zoom

   D.Ú.

   splnit zadané úkoly v PS z literatury u b.Ruce(Machar) + Krysař( V.Dyk)

   Příloha - ke stažení
 • Anglický jazyk ANJ

  • 2021-02-17 - On-line hodiny 17.2.2021

   1 Modální slovesa - procvičení (should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, can / could)
   2 Kontrola cvičení (HW) z GC
   3 Zadání úkolu na další hodinu - práce ve dvojicích, pospat volitelný sport a jeho pravidla, použít modální slovesa (mast x mustn´t / should x shouldn´t), minimálně 6 vět.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - On-line hodina16.2.2021

   Online 16.2.
   1 zkoušení tématu Healthy lifestyle
   2 Test na GC - Healthy lifestyle

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Online hodina 15.2.2021

   1 Zkoušení - téma Healthy lifestyle
   2 Samostudium - modální slovesa na GC
   3 Zítra 16.2. - dokončení zkoušení + bude zadán test na GC.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Online hodiny 3.3.2021

   1 Téma - Healthy lifestyle - slovní zásoba
   2 Modální slovesa - must / have to / don´t have to, mustn´t , should / shoildn´t
   3 Úkoly zadány na GC - pracovní listy (procvičení slovní zásoby + modální slovesa)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Online hodina 2.2.2021

   Online hodina 2.2.
   1 Zopakování tématu Festivals
   2 Nové téma - Healthy lifestyle - what we should do / shouldn ´t feep fit and healthy...
   3 Modal verbs – have to / must / mustn´t / don´t have to / should / shouln´t – SB str.
   / cv. 1+2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - 27.1.2021 - zadání úkolu

   27.1. zadání práce na GC – práce s textem (učební materiál Get Ready B1), termín odevzdání do neděle 31.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-26 - Online hodina 26.1.2021

   1 Zkoušení – téma svátky / Festivals
   2 Zadání a vypracování testu na GC - Festivals

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Online hodina 25.1.2021

   1 Zkoušení – téma Svátky / Festivals, Public holidays
   2 Zadání testu na GC – gerund x infinitive

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Online hodiny 20.1.2021

   Online hodina 20.1.
   1 Bridge January - Fabruary 2020, pp. 8-9 – reading activity – práce s textem
   2 Grammar Bank – gerund x infinitive (Lekce 5) str. 135 / 5A + 5B
   3 V příloze na GC naleznete pracovní list. Vypracovat cv. d) Getting out of the rat-race. Na oživení sloves následujících gerundiem nebo infinitivem, koukněte do materiálu v učebně z 2.12.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Online hodina 18.1.2021

   1 Výběr učebního materiálu – Maturita z ANJ, Didaktis
   2 Příprava na ústní zkoušení následující týden – téma Festivals, zaslat prezentace na mail preslova@souhorky.cz, přidám na GC.
   3 Writing – a formal email – zadání naleznete na GC

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-14 - Online hodina 13.1.2021

   Prezentace svátky - Festivals
   1 Christmas in the CzR / Uk / USA (Kocurová, Vaňková, Bejr, Plíšková)
   2 Easter in the CzR / Uk / USA (Princová, Škořepová, Šestáková)
   Odkaz k videu: https://www.youtube.com/watch?v=vnYLWxdHCUI

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - Online hodina 12.1.2021

   Prezentace - Svátky (Festivals, Public Holidays)
   1 Independent Day (Richter)
   2 Public Holidays in the Czech R. (Havelková, Jadlovská, Kozúbková)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Online hodina 11.1.2021

   Týden 11.-15.2021
   Online hodina 11.1. – prezentace Festivals (1. Halloween+Pancake+Guy Fawkes Night – Fassmann, Micka, Špicarová / 2. Valentine´s day+Thanksgiving – Holotová, Přerovská)
   Práce zadaná na GC – v příloze naleznete dva pracovní listy – práce s textem. Přečíst jednotlivé články, na základě porozumění vybrat správnou odpověď na jednotlivé otázky. Většinou se jedná o celkový význam článku, ne konkrétní detail. Není proto důležité překládat všechny slova. Zkuste význam odhadnout  Tento druh cvičení je součástí didaktického testu.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - ANJ 7.1.2021

   1 Příprava prezentací na téma Festivals.
   2 Na učebně ANJ (GC) naleznete zadanou práci + poslechová cvičení + odkazy na nahrávky. Termín odevzdání do neděle 10.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Online hodina ANJ - 5.1.2021

   1 Informace o změnách v maturitní zkoušce z cizího jazyka.
   2 Zpracování tématu Festivals, Public Holidays, rozdělení do skupin a rozdělení jednotlivých okruhů.
   1) Czech Public Holidays - @Míša Kozúbková
   2) Christmas CZ/UK/USA - @Tereza Kocurová
   3) Thanksgiving, Independent Day, Valentine'd Day - @Natálie Přerovská
   4) Halloween, Guy Fawkes Night, Pancake day - @Kačí Špicarová
   5) Easter CZ/UK/USA - @Kateřina Princová
   Materiály k dispozici na GC. Zadání úkolů naleznete také na GC.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - On-line výuka 2.12.2020

   1 Konverzační téme - let´s talk about sports
   2 Slovesa s infinitivem a gerundiem - prezentace, procvičení
   Úkol na tento týden zadán na google učebně.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - ANJ VIII. / 30.11.-4.12.2020

   Přípravu na hodinu a úkol k odevzdání naleznete na google učebně!!! Hezký týden.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - Online hodina 25.11.2020

   1 Konverzační téma - dokončení vět
   2 Kontrola zadaných prací - čtení s porozuměním + grammar in use.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - ANJ VII. / 23.-27.11.2020 + Příloha 2

   Příloha 2 - příprava na hodinu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-22 - ANJ VII. / 23.-27.11.2020 + Příloha 1

   VII. Období 23.-27.11.2020
   1 Příprava na online hodinu ve středu 25.11.2020. Vypracovat dva pracovní listy v příloze (jeden PL tady, druhý PL v druhém odkazu). Čtení s porozuměním (READING / PART 3 a READING / PART 5).
   2 Úkoly k odevzdávání naleznete na google učebně. Jedná se o dvě poslechová cvičení a o vyplnění pracovního listu (procvičení užití minulého a předpřítomného času. Termín odevzdání bude do pátku 27.11.2020. Kdo bude mít nějaký technický problém, můžete se ozvat na messenger.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - On-line výuka VII. / 18.11.2020

   Online hodina 18.11. – informace: jak odevzdávat zadané úkoly na google učebně. Od pondělí 23.11.2020 se budou úkoly na anglická jazyk odevzdávat zde.
   - Kontrola SB pp. 50-51, konverzační otázky – in the past
   - Kdo nebyl na online hodině, pošle mi vyfocené stránky z učebnice 50-51.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - ANJ VI. / 11.-20.11.2020

   1 Napsat popis města, zadání naleznete v učebně ANJ na google classroom.
   2 SB p. 50 / vypracovat části Grammar, Vocabulary + p. 51 / reading + rozhodnout zda tvrzení jsou T/F. Kontrola proběhne během online výuky 18.11.2020.
   3 Vypracovat poslechové cvičení. Pracovní list naleznete v příloze. Kdo bude mít problém s přílohou, mohu zaslat do mailu. Výsledky poslechu zašlete na mail preslova@souhorky.cz do pátku 20.11.2020.
   Vypracovat 3.část (úlohy 13 – 20) – doplnit do mezer chybějící informace
   Poslechové cvičení naleznete na následujícím odkazu a dodržujte další kroky vypsané pod odkazem:
   https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186647779&sys=dsh%3A17592186438501
   Běžte na: Maturita 2019–2020 z anglického jazyka
   příprava na maturitu
   Dále otevřít: Online audio nahrávky – pak Didaktický Test 1 – nahrávka 3. ČÁST (úlohy 13–20).

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - On-line výuka VI. / 11.10.2020

   Online hodina 11.10.2020 – kontrola cvičení (reading + expressions with time
   - SB str. 49 / writing – describing where you live , PL naleznete v příloze
   - Hw – popsat místo, kde žiji nebo zajímavé město u nás. Zadání bude zadáno v google učebně ANJ.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - Anglický jazyk V. / 9.-13.11.2020

   1 Příprava na online hodinu. Vypracovat následující cvičení – čtení na porozumění:
   PS str. 27 / cv. 4 a,b, str. 30 / cv. 3 a, b
   PS str. 35 / cv. 3 Vocabulary – expressions with time
   Kontrola proběhne během online hodiny.
   2 Vypracovat poslechové cvičení. Pracovní list naleznete v příloze. Kdo bude mít problém s přílohou, mohu zaslat do mailu.
   Vypracovat 2.část (úlohy 5 – 12) – podle poslechu rozhodnout, zda jsou tvrzení pravda či nepravda.
   Poslechové cvičení naleznete na následujícím odkazu a dodržujte další kroky vypsané pod odkazem:
   https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186647779&sys=dsh%3A17592186438501
   Běžte na: Maturita 2019–2020 z anglického jazyka - příprava na maturitu
   Dále otevřít: Online audio nahrávky – pak Didaktický Test 1 – nahrávka 2. ČÁST (úlohy 5–12).
   Výsledky poslechu zašlete do pátku 13.11.2020 na můj mail preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-06 - On-line výuka - zkoušení / 6.11.2020

   Zkoušení - slovní zásoba (stupňování přídavných jmen), domácí práce, atd.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - On-line výuka IV. / 4.11.2020

   Online hodina
   1 Kontrola zadaných cvičení v pracovním sešitě + cv. 2 a,b / str. 38
   2 Zadaná práce: PS str. 33 / cv. 1 – vybrat si 5 spojení (např. tidy my room, spend time, etc.) a použít ve větách + str. 38 / cv 2a,b – vybrat si 5 přídavných jmen a použít ve větách (porovnávat, atd). 10 vět poslat na můj email preslova@souhorky.cz do pátku 6.11.2020.
   3 V pátek 6.11.2020 proběhne zkoušení – slovní zásoba (holidays, přídavná jména, stupňování). S1 od 9 hod., S2 od 10hod. Informace o přesných časech napíši do skupin na messenger.
   4 Nová slovní zásoba: rude, embarrass –ing/ -ed, confus –ing / -ed, disappoint –ing / -ed, exhaust –ing / -ed, excit –ing / -ed. Přeložit a zapsat do slovníčku.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - Anglický jazyk IV. / 2.-6.11.2020

   1 Procvičení slovní zásoby + stupňování přídavných jmen- vypracovat v učebnici následující cvičení do středy 4.11. Kontrola proběhne během online hodiny.
   str. 33 / cv.1
   str. 35 / cv.1 a,b + cv.3
   str. 37 / cv.1 a,b

   2 Poslechové cvičení , časopis Bridge, March 2020 / volume 23, strana 16, Part Three, doplnit chybějící informace 1 – 8 (maximálně tři slova) do poslechového cvičení na následujícím odkaze:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CZ-MAG-2020-03.pdf
   poslech naleznete zde:
   www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CZ-CD-2020-03-track-01.mp3
   Své odpovědi, prosím, zaslat do 6.11.2020 na můj email preslova@souhorky.cz.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - On-line výuka III. / 21.10.2020

   - Warm-up activity – When was the last time you …
   - Pravidla stupňování přídavných jmen
   - Učebnice - kontrola cv. 4C+4D / str. 132
   - PL – procvičení stupňování přídavných jmen, PL naleznete v příloze, byl vám zaslán i do mailu, skupina 1 zašle vyplněné věty 5 – 20, skupina 2 věty 11 – 27. Zaslat na adresu preslova@souhorky.cz do 25.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Anglický jazyk III. / 19.-23.10.2020

   III. Období 19.-23.10.2020
   1 Procvičení stupňování přídavných jmen – 2.a 3. stupeň ( fast / faster / the fastest nebo dlouhá př.jm. např. difficult / more difficult / the most difficult) + pročíst si pravidla v učebnici na str. 132 / 4C, 4D + vypsat si 3 nepravidelná přídavná jména.
   2 Vypracovat v učebnice cvičení 4C a 4D / str. 133, kontrola během online hodiny dne 21.10. Kdo nemá učebnici, napište, pošlu vám do mailu naskenované!!!
   3 Vypracovat pracovní list, který naleznete v příloze. Grammar in Use – Thomas Edison. Výsledky zaslat na adresu preslova@souhorky.cz do 23.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - On-line výuka II. / 14.10.2020

   2 On-line hodina dne 14.10.2020: When was the last time you… procvičení nepravidelných sloves + time expressions(a long time ago, two days ago, last week, etc.)
   : téma Travelling, pracovní list naleznete v příloze. Kdo nebyl na hodině (Richter, Jadlovská, Havelková, Princová), vypracuje všechna cvičení, ostatní cv. 2+3. Vypsat si novou slovní zásobu. Vypracovaná cvičení zaslat na email do 18.10.2020 na email preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - Anglický jazyk II. / 12.-16.10.2020

   Vypracovat následující poslechové cvičení a text na porozumění. Máte vždy uveden odkaz, kde najdete pracovní list a k poslechu máte uvedené odkazy na jednotlivé nahrávky.
   1 A) Bridge 09-10 / May-June 2019, poslech na str. 18, odkaz na časopis:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/2019/B-CZ-MAG-2019-May-June.pdf
   1. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-01.mp3
   2. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-02.mp3
   3. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-03.mp3
   4. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-04.mp3
   B) Bridge October 2019, čtení str.18, odkaz na časopis:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CZ-MAG-2019-10.pdf
   2 Vypracovat text z PŘÍLOHY – Who killed the dinosaurs? – (učebnice Get Ready B1), doplnit do článku chybějící slova z nabídky A-C. Kdo bude mít problém se stažením přílohy, mohu zaslat na mail.
   Přeji hezký týden, budu se těšit na vaše výsledky. Vše, prosím, zaslat do 16.10. na email preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - On-line výuka I. / 7.10.2020

   Téma hodiny– present perfect x past simple, předložky since x for. Pracovní list v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Seminář z anglického jazyka - Zdislava Csémy

   Milí studenti, zdravím vás v rámci distanční výuky a v příloze vám zasílám text v AJ o USA, který i pečlivě přečtěte, pod textem slovní zásoba - slovíčka, která neznáte si zapište a naučte se je. Odpovědi na otázky na konci textu písemně vypracujte a zašlete mi prosím na mail: csemyzdislava@gmail.com
   Termínem je tento pátek 9.10. 12:00
   Přeji hodně radosti z angličtinou.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-04 - Anglický jazyk I. / 5.-9.10.2020

   Období 5.-9.10.2020
   1 Vypracujte pracovní list v příloze. Procvičení rozdílu mezi časem minulým a předpřítomným časem. Kdo bude mít problémy se stažením přílohy, možnost zaslat na e-mail. Vypracovaný list, prosím, zaslat na e-mailovou adresu preslova@souhorky.cz do pátku 9.10.
   2 Přečíst si vzorový neformální dopis v učebnici na str. 37. Vypracovat cvičení a-c. Poté napsat svůj dopis (cca 100 slov) podle instrukcí v bílém rámečku a poslat na můj e-mail do pátku 9.10. Případné dotazy pište přes messenger. Děkuji :-)

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika a účetnictví EKU

  • 2021-02-09 - Ekonomika


   Zdravím a posílám nový úkol.
   Téma: management
   1. Co je management (najděte alespoň 5 různých definic)
   2. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy: marketing-management
   3. Kdo je manažer a jeho postavení v organizaci
   4. Úrovně řízení
   5. Profil manažera (jaký by měl být)

   Vypracované úkoly posílejte do 15. 2.
   Přeji krásné prázdniny. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - Ekonomika


   Dobrý den přeji a posílám nový úkol.
   Téma: účetnictví.
   Zpracujete si pojmy: předmět, význam, funkce, právní normy, účetní zásady.
   Zpracovaný úkol očekávám do 4. 12.
   Ve středu máme pedagogickou radu, kde se, jak předpokládám, dozvíme, jak se bude učit dále. Pokud by ještě i nadále trvala distanční výuka, potkali bychom se příští týden on-line na meetu. Takže uvidíme. Dám vám vědět přes třídní.

   Zdravím a přeji hezký den.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Ekonomika


   https://smilingway.cz/50-uzitecnych-tipu-jak-usetrit-tisice-a-nemuset-pocitat-kazdou-korunu/
   Už víte, co je finanční gramotnost, tak teď trochu praktických rad. Prostudujte a napište mi, co vás oslovilo, inspirovalo, co je podle vás zbytečné, nepoužitelné.
   Vaše zprávy očekávám do 23. 11.

   Zdravím. Ř

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Ekonomika


   Zdravím všechny, kteří se mnou spolupracují.
   Posílám další úkol. Na Youtube si najděte video: "Tři hromádky jako základ finanční gramotnosti"
   Shlédněte, zamyslete se a napište, co jste se dozvěděli.
   Pošlete text do 13. 11. na e-mail@souhorky.cz
   Mějte se pěkně.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 1. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní restauraci, kavárnu,
   cukrárnu, čajovnu...
   - alespoň na tři stránky A4, včetně skutečných cen, výpočtů, finančních zdrojů..

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2021-02-14 - Faktura 15.2.2021

   Vypracujte Fakturu na dodané zboží podle dodacího listu. Vzor si najděte na netu. Každá faktura bude originál, každý ji vypracuje za sebe SÁM! Najdu-li stejné, hodnotím oběma za 5 a hodnotím to jako pokus o podvod. Toto není skupinová práce. V případě opsání je nutné vypracovat úkol znovu, individuálně. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger, nabízím i možnost osobních konzultací po dohodě ve škole.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do půlnoci 19.2.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - Dodací list 1. 2. 2021

   Vypracujte Dodací list na pracovní věc související s pracovní pozicí, kterou jste objednali v předchozí Objednávce. Vzor si najděte na netu. Každý dodací list bude originál, každý ho vypracuje za sebe SÁM! Najdu-li stejné, hodnotím oběma za 5 a hodnotím to jako pokus o podvod. Toto není skupinová práce. V případě opsání je nutné vypracovat úkol znovu, individuálně. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger, nabízím i možnost osobních konzultací po dohodě ve škole.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 5.2.2021 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-17 - Objednávka 18. a 25. 1. 2021

   Komunikace 18. a 25. 1. 2021 13:10-13:55
   Vypracujte Objednávku na libovolnou pracovní věc související s pracovní pozicí, na kterou jste byli na naší školu přijati (např žíněnka pro učitele TEV). Bude mít formu dopisu tak, jak jsme se ji učili a jen na jedné stránce A4 Arial 12 do bloků. Objednávka bude na konkrétní zboží u konkrétní firmy a vaše jméno bude u adresy školy. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 25. 1. 2021 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - Pracovní smlouva 4. a 11. 1. 2021

   Komunikace 4. a 11. 1. 2021 13:10-13:55
   Vypracujte pracovní smlouvu mezi Vámi a naší školou na pracovní pozici, o které jste doposud jednali s ředitelem školy. Bude mít všechny zákonné náležitosti a jen na jedné stránce A4 Arial 12 do bloků. Nezapomeňte na podpisy, bez kterých je smlouva neplatná. Najděte si vhodný zdroj na netu. Do smlouvy nepište žádné údaje ohledně mzdy, ty budou v samostatném platovém výměru.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 11. 1. 2021 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - Gaming se Škoda AUTO

   Dobrovolné: gaming jako doplňková aktivita - Turnaje ve FIFA 21, Turnaje v NHL 21, Turnaje v Rocket League (všechny platformy) Bližší info najdete v příloze nebo na https://www.grunex.com/t/SKODATour. Registrace individuální, máte to ve svých rukách. ;-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Registrace na Google classroom

   V příloze posílám návod na přihlášení pro žáky pod názvem "classroom". Google účet pro žáky pod kterým se budou přihlašovat - to vyžadujeme, netolerujeme vaše osobní účty - je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá se z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla.
   Příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   Termín: HNED! Další informaci o účtu předají žákům třídní učitelé.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Bezpečný internet on line

   Komunikace 9. 11. 2020 13:10-13:55
   Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
   Termín dokončení: do 15. 11. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Životopis - CV

   Komunikace 2. 11. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte svůj profesní životopis, který bude mít některé povinné atributy: jedna stránka A4 Arial 12 do bloků, kontaktní údaje, vzdělání odpovídající požadovanému zaměstnání (roky studia, škola, obor, ukončení čím), praxe (roky, provozovna, pracovní pozice), další kurzy a dovednosti - specifikované, zájmy podstatné pro budoucí zaměstnání.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 8. 11. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Pozvánka na pohovor

   Komunikace 19. 10. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - Žádost o práci

   Komunikace 12. 10. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 16. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Obálka

   Komunikace 5. 10. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 7. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2021-02-14 - on line výuka 15. 2. 2021 téma Pokrmy z drůbeže

   13:00-14:30, sešity a učebnici TEC 4 s sebou.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - on line zkoušení 1.2.2021 Pokrmy ze skopového, jehněčího, kozího a kůzlečího masa

   11:45-14:15 individuálně přes messenger
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - on line výuka Pokrmy ze skopového, jehněčího, kozího 25.1.2021

   sešity a učebnice 3 s sebou 12:00-14:00
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - on line zkoušení 18.1.2021 Pokrmy z telecího masa

   11:45-14:00 individuálně přes messenger
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - on line výuka 11. 1. 2021 téma: Pokrmy z telecího masa

   2 hodiny 14:00-15:35; sešity a učebnici KTE 3 s sebou.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - on line zkoušení 4.1.2021: Pokrmy z vepřového masa a zabíjačka

   Individuální přes messenger 13:00-15:30
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - on line zkoušení

   9.11.2020 13:00-15:30 on line zkoušení Pokrmy z hovězího masa. Těším se na vás.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - Tabulka hovězí pokrmy

   1/ Nalep do sešitu SPRÁVNÉ odpovědi i s celým zadáním alternativního testu, které jste vyhledali tento týden (nebo přepiš, nemáš-li tiskárnu).
   2/ Vyplň přiloženou tabulku a nalep do sešitu.Cílem je konečně se naučit ty pokrmy z hovězího dřív, než vás budu zkoušet ústně. NETIPUJTE - VYHLEDEJTE, ať to konečně umíme! Pošli fotku sešitu s oběma úkoly v sz přes messenger Romikovi do 8.11. do půlnoci. Plánované ústní zkoušení: 9.11. od 13 hodin.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Test hovězí podruhé

   Vyhledej SPRÁVNÉ odpovědi na alternativní test, na který jste odpovídali minulý týden a dostali jste za úkol vyhledat, jak by to mělo být správně. Odpovědi pošli v sz přes messenger Romikovi do 3.11. do půlnoci. Např. 1a, 2b, 3c....
   Cílem je konečně se naučit ty pokrmy z hovězího dřív, než vás budu zkoušet ústně. NETIPUJTE - VYHLEDEJTE, ať to konečně umíme!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Test opakování pokrmy z hovězího

   Vypracuj alternativní test Pokrmy z hovězího masa a odpovědi pošli v sz přes messenger Romikovi obratem.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - on line zkoušení - pokrmy z hovězího masa

   19. 10.2020 14:00-15:35
   Zopakujte si a doučte se z učebnice Technologie 3 část Pokrmy z hovězího masa. Jedná se o opakování učiva z loňského roku v rámci pandemie jak z učebnice, tak prostřednictvím Kulinářského umění. Věřím, že budete připraveni a já mohu ve čtvrtek tj. 22.10. v čase 8:00-12:00 průběžně on line zkoušet přes messengera. Počítejte s tím.
   Možné konzultace podle potřeby a po dohodě. Držte se a opatrujte se.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - on line zkoušení - Přílohy a bezmasé pokrmy

   5.a 12. 10.2020 14:00-15:35
   Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám výuky jsem nucena změnit domluvený plán napsání testů z loňské látky po zopakování: Přílohy a bezmasé pokrmy. Je nutné si ověřit, že jste se je doučili, abychom mohli brát další věci. Věřím, že už jste připraveni a já mohu místo avízovaných testů zítra tj. 15.10. v čase 9:00-12:00 průběžně on line zkoušet přes messengera. Počítejte s tím.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2021-03-01 - pravoúhlý trojúhelník

   Dobrý den,
   posílám ještě jednou příklady, které máte vypočítat.Naučte se pracovat s kalkulačnou a příklady, prosím, pošlete do pátku 5.3.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-26 - trojúhelníky

   Dobrý den,
   připomínám těm, kteří zatím neposlali úkol z minulého týdne.Narýsujte 4 trojúhelníky : obecný, rovnoramenný.
   rovnostranný a pravoúhlý a pošlete mi je!!!
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - pravoúhlý trojúhelník

   Dobrý den,
   vypadá to,že se ještě nějaký čas neuvidíme,budeme si muset pustit kamery!
   Posílám slíbené příklady, jeden máte vypočítaný a ostatní vypočítejte podobně.Výsledky zašlete, prosím, do neděle 28.2.2021.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - online hodina 15.2.2021

  • 2021-02-24 - online hodina 1.2.

  • 2021-01-24 - geometrická posloupnost

   Dobrý den,posílám příklady z geometrické posloupnosti,které,prosím,vypočítejte a pošlete do středy 27.1.2021.Ve středu je při online hodině zkontrolujeme.Bohužel příklad,který jste měli dopočítat ve středu mi poslalo pouze 7 z vás!!!!
   Termín je do zítra,co nedojde,je to nesplnění úkolu.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - posloupnosti

   Dobrý den, nevím,kde se stala chyba,ale chci ji do pondělí 18.1. zjistit a opravit.Takže bych se s vámi ráda viděla v pondělí 4.vyučovací hodinu.Mějte při ruce vzorečky pro aritmetickou i geometrickou posloupnost,abychom mohli počítat. M.Jansová
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-17 - geometrická posloupnost

   Dobrý den, posílám vám další příklady.Začínáme geometrickou posloupnost,máte tu i vzorce,které se používají a vypočítaný příklad.Podle toho vypočítejte zadané.
   Pokud zadaný úkol nesplníte do daného termínu,je to nedostatečná.Dodatečně odeslaný úkol bude oznámkován a výsledná známka může být změněna.Neodevzdané úkoly mohou být hodnocené N ve čtvrtletí.Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Posloupnosti

   Dobrý den,
   zatím nemám ode všech vypočítané a zaslané příklady,které jste dostali ve škole a měly být odeslány do 18.12.2020.
   Prosím vypočítejte a zašlete do pátku 8.1.2021,nerada bych dávala nedostatečné.Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - aritmetická posloupnost 2

   Dobrý den,
   posílám další příklady na aritmetickou posloupnost.Nejprve se podívejte na video,potom vypočítejte.Vypočítané příklady zašlete,prosím,do pondělí 9.11.
   Jansová


   https://www.youtube.com/watch?v=6MWKQMQRv88

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - aritmetické posloupnosti 4.

   Dobrý den,posílám vypočítaný 2.příklad,některým dělal potíže.Podívejte se na řešení a zkuste vypočítat
   součet všech trojciferných lichých čísel.
   Pošlete ,prosím,do čtvrtka 12.11.
   Jansová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - aritmetická posloupnost

   příklady vypočítat a poslat do 4.11.
   Příloha - ke stažení
 • Německý jazyk NEJ

  • 2021-05-17 - NEJ

   e - learning:
   1) zopakovat si gramatiku na str. 72/ V., VI., VII.
   2) naučit se slovíčka 7 A/ str. 234

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-11 - NEJ

   oline výuka:
   1) předložky se 4. pádem (185/12)
   2) a) osobní zájmena ve 4. pádu (73/5)
   b) zájmeno "wer" ve 4. pádu (75/6)
   c) zu Hause x nach Hause (72/7)
   A3) domácí úkol - naučit se slovíčka 7 A (str. 234)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-10 - NEJ

   e - learning:
   na online výuku 11.5. si zopakujte veškerou gramatiku 6. lekce od I. po IV. (str. 72)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-04 - NEJ

   online výuka:
   setkání s představiteli a žáky naší partnerské školy ve Wiesau, studijního oboru Asistent pro hotelový a turistický management v úterý 4. 5. 2021 od 11:00 do 11:40 hod. Společná návštěva Muzea dějin v Bernau - Tachov. Jazyková animace.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-03 - NEJ

   e- learning:
   příprava otázek na setkání s partnerskou školou ve Wiesau

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-27 - NEJ

   online výuka:
   1) shrnutí předložek se 4. pádem
   2) kontrola domácího úkolu na str. 73/IV
   3) drilová cvičení na předložky se 4. pádem - SMS, doplňovačky

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - NEJ

   26.4. e-learning:
   zopakujte si za pomocí pořadu Němčina pro samouky mit Jitka na you tube:
   1) kapitolu Skloňování podstatných jmen
   2) kapitolu Předložky se 4. pádem
   a naučte se zpaměti předložky se 4. pádem

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-20 - NEJ

   online výuka:
   1) kontrola domácího úkolu 183/7
   2) části dne, časové údaje
   3) předložky um a am
   4) předložky se 4. pádem

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-19 - NEJ

   e- learning:
   1) příprava odpovědí 183/7
   2) shlédněte na youtube: Němčina pro samouky mit Jitka 9 (skloňování podstatných jmen) a 12 (předložky se 4. pádem), na tuto látku budeme navazovat při online výuce 20.4.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-13 - NEJ

   online výuka:
   1) Stefans Tag - odluč, a neodluč, předpony
   2) Peters Tagesablauf - vyprávění podle návodu
   3) Mein Tag -příprava domácího úkolu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-12 - NEJ

   e-learning:
   183/5 - tvořte věty podle návodu (odevzdat do 24.00 hod. dne 12.4.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - NEJ

   Online výuka.
   1) slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami - hledání v textu, časování
   2) otázky a odpovědi
   3) Ein Tag von Stefan

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-30 - NEJ

   online výuka:
   1) ústní prověřování vědomostí
   2) podtrhávání odlučitelných a neodlučitelných předpon v textu na str. 66
   3) používání sloves s odlučitelnými předponami ve vyprávění, str. 67/ cv. 2A a 2B

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-29 - NEJ

   e-learning:
   Příprava na čtení a překlad "Aus dem Leben von Denisa"

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-23 - NEJ

   Online výuka:
   1) vyhodnocení plnění domácích úkolů
   2) Tagesprogramm - používání určování času a sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami - učebnice str. 66, 67/2A, 2B

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-22 - NEJ

   e-learning
   1) opakování určování času
   2) opakování předpon
   3) připravit si překlad překlad na str. 66

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-16 - NEJ

   Online setkání na MS Teams s představiteli partnerské školy BS Wiesau, studijního oboru Hotel- und Tourismusmanagement - Dr. Evou Schicker, Mgr. André Putzlocherem a Markusem Schultesem v 10.55 - 11.35 hod.
   Diskuse.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-15 - NEJ

   Příprava otázek na setkání s představiteli partnerské školy BS Wiesau, studijního oboru Hotel- und Tourismusmanagement - Dr. Evou Schicker, Mgr. André Putzlocherem a Markusem Schultesem dne 16.3. v 10.55 - 11.35 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-09 - NEJ

   Online výuka:
   1) shrnutí tématu "Určování času, hodiny", opakování číslovek, práce s ciferníkem
   2) drilová cvičení 73/III, 68/6, 182/3
   3) domácí úkol 182/4 - zaslat na classroom do 15.3.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - NEJ

   e- learning:
   shlédnout na youtube "Němčina pro samouky mit Jitka" kapitolu 8 (hodiny) a připravit si slovní zásobu na 9.3.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - NEJ

   Milí žáci, omlouvám se za selhání techniky při dnešní online výuce a zasílám úkoly k domácí přípravě:
   1) přečtěte si na str. 72/III "Určování času"
   2) shlédněte na youtube video "Němčina pro samouky mit Jitka 8 - Hodiny - určování času"
   3) stáhněte si text k tomuto videu, na který Jitka odkazuje (pod obrazem) a udělejte si stručné výpisky do sešitu
   Příští úterý 9.3. budeme na tuto gramatiku dělat cvičení
   Mějte se hezky. Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - NEJ

   e- learning:
   Příprava seminární práce "Speisekarte" (do 8.3.) - zadání je uvedeno 22.1.2021


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - NEJ

   Online výuka:
   1. Slovní trénink - 6. lekce
   2. Slovesa s odlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73
   3. Slovesa s neodlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73
   4. Zadání seminární práce "Speisekarte" na 8.3.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - NEJ

   Online výuka:
   1. Slovní trénink - 6. lekce
   2. Slovesa s odlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73
   3. Slovesa s neodlučitelnými předponami + doplňková cvičení, str. 72 a 73
   4. Zadání seminární práce "Speisekarte" na 8.3.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - NEJ

   22.2.2021: e-learning: naučit se druhou polovinu slovní zásoby 6. lekce + úkol na str. 176/cv. 19

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - NEJ

   Milí žáci,
   16.2.2021 bude opět probíhat online výuka na classroom. Připravte se na prověřování znalostí první poloviny slovíček lekce 6 po "nie". Zároveň jste měli zaslat řešení cvičení 9 na str. 172.

   Mnoho zdraví přeje Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - NEJ

   Milí žáci,
   zítra 26.1.2021 bude opět probíhat online výuka na classroom. Připravte si vyprávění na téma Stravovací návyky (Essgewohnheiten), jak jste měli napsat v posledním domácím úkolu.

   Mnoho zdraví
   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - NEJ

   Milí žáci,
   zítra 26.1.2021 bude opět probíhat online výuka na classroom. Připravte si vyprávění na téma Stravovací návyky (Essgewohnheiten), jak jste měli napsat v posledním domácím úkolu.

   Mnoho zdraví
   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - NEJ

   Milí žáci,
   došlo ke změně přístupového kódu na classroom, takže aktualizace:
   výuka NEJ bude v úterý 19. 1. v 10.55 na školním účtu pod přístupovým kódem lxpfzx3.
   Těším se na vás

   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - NEJ

   10. úkol - 12.1.2021 + 11. úkol - 18.1.2021

   Dobrý den, milí žáci,
   Posílám vám 10. úkol:
   1. V pracovním sešitě 5. lekce na str. 171/ cv. 4
   2. Dále na str. 171/cv. 5, jde o opakování gramatiky ze str. 34/III. a 54/V.
   4. Dále na str. 171/cv. 6, jde o opakování gramatiky ze str.54/V.
   5. Dále na str. 171/cv. 7, jde o opakování gramatiky ze str. 54/I. a II.
   11. úkol - připravit se na online výuku (slovní zásoba a komunikace 5. lekce) dne 19.1.2021
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Příští týden v úterý 19.1. začnu vyučovat online v programu classroom. Přihlaste se prosím pomocí kódu p2pacbp v 10.55 hod. do své učebny. Doufám, že v tu dobu nemáte výuku s jiným vyučujícím (je to doba, kdy máte v rozvrhu NEJ). Pokud ano, dejte mi vědět na eva.moravova@seznam.cz.

   Přeji vám hodně zdraví a vůli dále studovat na dálku.
   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - NEJ

   9. úkol - 5.1.2021

   Dobrý den, milí žáci, zdravím vás s příchodem nového roku a přeji vám, aby byl lepší, než ten uplynulý, abyste byli zdraví a šťastní vy i vaši blízcí.
   Posílám vám 9. úkol:
   1. Zopakujte si slovní zásobu 4. a 5. lekce - vaše minulé testy nedopadly moc dobře
   2. Na str. 54 si zopakujte body I. až VI. + příslušná cvičení na str. 55
   4. Na str. 170 doplňte cvičení 1 a 3. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-21 - NEJ

   8.a 9. 12. 2020

   Prezenční výuka ve škole: shrnutí a procvičení učební látky ze 4. a 5. lekce z období distanční výuky (viz TK), prověřování vědomostí, zadání dalších úkolů na 14. a 15. 12. (shlédnutí filmu nebo pohádky v německém jazyce s českými titulky).
   21. 12. 2020 - 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-01 - NEJ

   8. úkol - 1.12.2020

   Dobrý den,
   posílám vám práci na 8. týden:
   1. Zopakujte si slovní zásobu 4. a 5. lekce - po spuštění prezenční výuky vám dám test
   2. Na str. 49 si vyplňte cv. 4 a poslechněte na CD1 cv. 5A a 5B ke kontrole a k zopakování
   3. Na str. 54 nastudujte body V. a VI., tj. Zápor a Složená slova
   4. Na str. 55 doplňte příslušná cvičení V. a VI. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Hodně zdraví vám a vašim blízkým přeje Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - NEJ

   7. úkol- - 24.11.2020

   Ahoj žáci,
   posílám vám práci na 7. týden:
   1. Pokračujeme ve slovní zásobě 5. lekce - naučte se slovíčka na str. 232/5 C + Komunikace
   2. Na str. 54 nastudujte body III. a IV., tj. Rozkazovací způsob a jeho tvoření
   3. Na str. 55 doplňte příslušná cvičení III. a IV. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Hodně zdraví vám a vašim blízkým přeje Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - NEJ

   6. úkol- - 18.11.2020

   Ahoj žáci,
   posílám vám práci na 6. týden:
   1. Začínáme slovní zásobu 5. lekce - naučte se slovíčka na str. 232/5 A a 5 B
   2. Na str. 54 nastudujte body I. a II., tj. Přítomný čas nepravidelných sloves a Způsobové sloveso mögen
   3. Na str, 55 doplňte příslušná cvičení I. a II. Neposílejte mi je, zkontroluji si je ve škole.

   Hodně zdraví vám a vašim blízkým přeje Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - NEJ

   5. úkol - 10.11.2020
   Ahoj žáci,
   posílám vám práci na 5. týden:
   1. zopakujte si slovní zásobu 4. lekce (nejlépe každý den projít všechna slovíčka, vypište si ta, která vám dělají problémy a ty si opakujte často)
   2. Z CD1 (na zadní straně přebalu učebnice) si poslechněte a splňte úkoly cvičení na str. 42/9 a na str. 43/11, na str. 168/22, 23. 24
   3. V pracovním sešitě doplňte cvičení na str. 166/ 15 a 167/17 - pracovní sešity budu kontrolovat po návratu do školy, takže je neposílejte.

   Hodně zdraví. Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - NEJ

   4. úkol- - 03.11.2020
   Milí žáci,
   doufám, že jste si užili podzimní prázdniny a budeme moci opět s chutí pokračovat ve studiu. Děkuji za zaslané úkoly a posílám vám práci na 4. týden:
   1. zopakujte si slovní zásobu 4. lekce
   2. Z CD1 (na zadní straně přebalu učebnice) si poslechněte a splňte úkoly cvičení na str. 38/1, 3 a na str. 43/12A a 12B
   3. V pracovním sešitě doplňte cvičení na str. 165/ 12 a 13 - pracovní sešity budu kontrolovat po návratu do školy.

   Mějte se dobře, přeju vám hodně zdraví. Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - NEJ

   3. úkol- - 20.10.2020
   Milí žáci, posílám vám práci na třetí týden:
   1) naučte se na str. 231 ve 4. lekci, část Komunikace
   2) doufám, že jste se dobře naučili časování způsobových sloves - vypracujte nyní v pracovním sešitě cvičení na tuto látku: str. 162/1, 163/4 a 6, 164/8 a na str. 165/10. Toto poslední cvičení mi opět zašlete na email.
   UPOZORNĚNÍ!!! Úkol ze 13.10. ještě nezaslali: Fassmann, Holotová, Kozúbková, Micka, Plíšková, Richter, Šestáková, Špicarová a Vaňková - znamenalo by to, že máte nedostatečnou. Dávám vám napoprvé ještě možnost k nápravě - úkol můžete zaslat do pátku 23.10. Těm, kteří úkol zaslali děkuji. Se známkou vás průběžně seznámím.

   Hodně zdraví Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - NEJ

   2. úkol- - 13.10.2020
   Ahoj všichni, posílám vám práci na druhý týden:
   1) naučte se slovíčka 4. lekce, část 4 B a 4. C po slovíčko schlecht
   2) nastudujte na str. 44 část III. a IV.
   3) vypracujte všechna cvičení na str. 45, ofocené pošlete na email eva.moravova@seznam.cz
   Pokud by někdo nemohl pochopit látku, spojte se se mnou mailem nebo telefonicky
   Hodně zdraví Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - NEJ

   1. úkol
   Milí žáci, opět nám začíná distanční výuka. Doufám, že budete poctivě pracovat, abychom mohli po návratu do školy bez problémů navázat.
   Práce na tento týden:
   1) naučte se slovíčka 4. lekce, část 4A (po slovíčko die Zeit) na str. 231
   2) nastudujte na str. 44 část I. a II.
   Přeju vám hodně chuti do práce, mějte se hezky a buďte zdrávi. Eva Moravová   Příloha - ke stažení
 • Potraviny a výživa POV

  • 2020-10-23 - POV

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno, probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Právo PRA

  • 2021-04-22 - Další zadání budou uvedena na classroom třídy.

  • 2021-03-23 - Zadání z 23.3.

   Zadání v classroomu.Hodně zdaru.V.M.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Zadání č.13

   Pro doplnění vašich praktických dovedností s vyhledáváním v Katastru nemovitostí ,o kterém jsme hovořili minulou hodinu v souvislosti s věcným břemenem neboli služebností mi zašlete odpověď k následujícímu zadání.

   Na internetu si vyhledejte Nahlížení do KN - do Katastru nemovitostí ,zadejte obec a katastrální území Horky nad Jizerou,
   najděte ,co se skrývá pod st.p.8/1 a jaký je způsob ochrany u této nemovitosti.Dále si vyhledejte ,co je za pozemek s parcelním číslem 102, v Zobrazení mapy ho najděte.
   Odpověď k popisu o vyhledaných nemovitostech mi zašlete též do 16.3.Zároveň se můžete podívat i na ostatní pro vás zajímavé nemovitosti ve vašem okolí. V životě se vám bude zkušenost s vyhledáváním v KN hodit.
   V.M.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Zadání č.11 z 2.3. Zadání č.12 z 10.3.

   Dobrý den,
   připomínám vám zadání práce z 2.3.,kdy jsme se společně sešli při výuce prostřednictvím classroomu.Učili jsme se Věcná práva k věcem cizím a vaším úkolem v rámci samostudia bylo vypsat si hlavní myšlenky ze strany 44 učebnice Práva,ofotit a poslat mně ke kontrole.Děkuji těm ,kteří vzorně splnili.Ostatní zašlete do 12.3.

   Zadání č.12
   Přečtětě si z učebnice Právo ze strany 45 kapitolu Dědické právo a zpracujte si stručné výpisky .Zašlete do 16.3. Vše si vysvětlíme při výuce 17.3. od 11.50. Odkaz zašlu.
   Vydržte ještě tento způsob výuky.Věřím,že už se začne situace zlepšovat a škola se opět otevře pro žáky.
   Přeji vám pevné zdraví a optimismus.
   V.Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - Zadání č.10 z 17.2.2021

   Dobrý den,žákyně a žáci,
   zdravím vás po jarních prázdninách.Někteří z vás vzorně zpracovali prezentace ke smlouvám ,včetně návrhu zpracovaných konkretních smluv.Věřím, že i ostatní dokážou najít konkrétní smlouvy podle zadání na internetu a přiložit je k prezentaci.Někteří dosud nezaslali.Pokuď nerozumíte zadání,přijeďte za mnou do školy k individuální konzultaci.

   Dnešní zadání navazuje na tuto vaši práci.Naučili jste se pracovat s konkretní smlouvou v praxi.Dnes si přečtěte obecné pojednání z učebnice Právo pro SŠ Majetková práva ze strany 40 až 43 a zpracujte si výpisky .Zašlete na můj email do 23.2.2021.
   Přeji vám pevné zdraví Ing.Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-27 - Seminární práce

   Milí žáci.
   zasílám vám zadání č. 10 - seminární práce:
   na internetu si vyhledejte v Občanském zákoníku část o smlouvách. Seznamte se se smlouvami a každý z vás podle zadané smlouvy zpracujte prezentaci v písemné i elektronické formě (stručně). Najděte si na internetu či jinde také konkrétní právní případ pro příslušnou smlouvu a přidejte ve formě přílohy k seminární práci.
   Po zahájení prezenční výuky budete svou seminární práci prezentovat ostatním spolužákům (včetně využití dataprojektoru). Seminární práce si vzájemně předáte a budete tak mít komplexní přehled o všech smlouvách.
   M. Bejr: Cestovní smlouva
   A. Fassmann: Smlouva o sdružení
   T. Havelková: Pojistná smlouva pro pojištění domácnosti
   L. Holotová: Darovací smlouva
   V. Jadlovská: Smlouva o přepravě
   M. Kozúbková: Nájemní smlouva
   T. Kocurová: Smlouva o dílo
   K. Plíšková: Smlouva o přechodném nájmu
   K. Princová: Smlouva o zápůjčce
   N. Přerovská: Smlouva pro pojistné pro osobní automobil
   T. Micka: Mandátní smlouva
   K. Richter: Nepojmenovaná smlouva
   J. Šestáková: Smlouva o půjčce
   K. Špicarová: Nájemní smlouva na byt ze strany podnájemníka
   G. Škořepová: Nájemní smlouva ze strany majitele
   K. Vaňková: Smlouva o zájezdu
   Zašlete do 5.2.2021 .Věřím, že se už brzy setkáme ve škole. V případě nejasností mě kontaktujte.
   Pevné zdraví a hodně optimismu. V. Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Zadání č.9

   Dobrý den,
   připomínám splnění úkolů do 21.1.2021.
   Zadání č.9
   Přečtěte si,zpracujte výpisky ze strany 38 a 39 Náhradní rodinná péče a ochrana dětí. Vyživovací povinnosti.Téma se naučte. Výpisky zašlete ke kontrole do 27.1. Další info sledujte na webu školy. V.Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - Zadání č.8

   Dobrý den,
   vzhledem k tomu,že prezenční výuka nebude pravděpodobně v lednu zahájena, zašlete naskenované ,příp. ofotografova-
   né zpracování úkolu č.7 a/ a c/ do 15.1.2021 na mé domluvené kontakty.
   V učebnici Právo si prostudujte kapitolu Rodinné právo ze str.34 - 37 a zpracujte si vlastní výpisky do sešitů a opět zašlete na můj email do 21.1.2021. Jedná se o, pro vás jistě zajímavou , tematiku manželství,rodiny atd.
   Žádám o včasné zaslání, neboť připravuji klasifikaci pro vysvědčení za 1.pololetí.
   Přejí vám pevné zdraví a hodně optimismu.V.Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - PRA

   Zadání č. 7 :
   Dobrý den, milí žáci, zdravím vás a přeji vám a vašim blízkým vše dobré v novém roce, zejména pevné zdraví.
   a) Přepište si do sešitů zpracovanou tabulku, kterou přikládám níže a naučte se ji
   b) K tomu si znovu přečtěte typy společností ze strany 32 - 33
   c) Zpracujte si výpis ze strany 33 Podnikání a naučte se základní informace.
   d) Úkol včetně předešlých zadání bude zkontrolován při výuce ve škole.
   Ing. Vratislav Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-01 - PRA

   Zadání č. 6:
   Prostudujte si téma Právnické osoby v učebnici Právo, str. 27 - 33. Zpracujte písemně typy společností podle Zákona o obchodních korporacích ze strany 32 - 33 a naučte se stručné charakteristiky těchto společností. Úkol včetně předešlých zadání bude zkontrolován při výuce 8.12.2020.
   Pevné zdraví. Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - PRA

   Zadání č. 2 : S kterými právy a svobodami podle Listiny základních práv a svobod se ve svém životě setkáváte?
   Zadání č. 3 : Které aktuální ekonomické problémy v současné době řeší výkonná moc, tj. Vláda ČR
   a co nyní zejména řeší zákonodárná moc, tj. Parlament ČR ?
   Zadání č. 4 : Jaké probíhají změny ve vedení Středočeského kraje ?
   Zadání č. 5 : Z učebnice Právo si přečtěte kapitolu Občanské právo, str. 25 - 33, zapište si do sešitů výpisky, zejména z částí Fyzické a právnické osoby.

   Zašlete emailem do 20.11.2020. Děkuji. V. Morava

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - PRA

   Vzhledem k tomu, že distanční výuka pokračuje, pošlete mně ke kontrole a hodnocení vaše zpracování tématu Ústavní právo naskenované či ofotografované emailem na v.morava@centrum.cz. Děkuji V. Morava
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - PRA

   1. zadání
   Z učebnice PRÁVO nastudujte kapitolu "Ústavní právo" a do sešitů si z textu zpracujte výpisky.
   Kontrola proběhne 1. vyučovací hodinu po zahájení pravidelné prezenční výuky ve škole.
   Hodně zdraví. Vratislav Morava

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2021-04-30 - 20.4.+ 27.4.online

   Vlastnictví a právo + praktický příklad řešení dědictví a pravidel při vydědění ze zákona

   SMlouvy a závazkové právo - viz Jamboard

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-15 - online 30.3.+6.4.+ 13.4.2021

   Občanské právo -

   Soukromé a občanské právo

   Vlastnictví a právo

   Cvičení z Pracovního sešitu Společ.vědy pro 3.roč.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - online výuka 9.+16.+23.3.2021

   Trestní právo . druhy tresů, mladiství a nezletilí z pohledu TP, probační a mediační služba, prospěšné tresty v obci
   Občanské právo - úvod do tématu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - online 2.3.2021

   Dělení trestných činů, druhy trestů- viz zápis classroom
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-26 - online 1.-5.2.,15.-26.2.

   vývojová stadia trestného činu - viz zápis v classroomu
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - online 25.1.-28.1.

   Trestní právo - druhy trestní činnosti, durhy trestů

   úkoly : viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - online výuka 4.1.-22.1.

   Trestní právo - viz zápisy z hodin
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - Heslo do classroomu - egcdnrh

   DOkončete odevzdávání zadaných úkolů
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - online výuka_ ZOOM_ 19.10 _Stát a právo

   Zaslaný text slouží jako studijní materiál k hodinám dist.výuky na ZOOMu.
   Dále si připravujte a zasílejte D.Ú.- zpracování aktualit dle daných kritérií.

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2021-04-16 - On-line Stolničení ODV 16.4.2021

   Konzultace k již zadaným menu na téma "Svátky jara". Upevňování dovedností a vědomostí stavby menu, gastronomických pravidel. Snoubení pokrmů a nápojů. Proveď zápis do sešitu Sto ODV.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-08 - Stolničení ODV 8.4.2021

   Upevňování vědomostí a dovedností. Zadání úkolu vloženo na classroom. Proveď zápis do sešitu stolničení ODV.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-26 - Stolničení ODV 25.3.2021

   Upevňování dovedností. Zadání úkolu vloženo na classroom. Proveď zápis do sešitu stolničení ODV
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-18 - On-line Stolničení ODV 18.3.2021

   Upevňování vědomostí inventáře v obsluze. Praktický úkol zadán na classroom. Úkol včetně zápisů nafoť a pošli nejpozději do 23.3.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-04 - Stolničení ODV 4.3.2021

   Za „domácích“ podmínek upevňuj dovednosti flambování teplého moučníku. PL s videem vložen na classroom. Pokud potřebuješ konzultaci k zadanému úkolu, kontaktuj mne. Zápis do sešitu OV a fota pošli nejpozději do 15.3.2021 do 20:00 hod.na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-25 - Stolničení ODV 25.2.2021

   II. termín. Písemně vypracuj objednávku a žádanku na inventář Banketu. Zadání vloženo na classroom. Nezapomeň vypracovat rovněž úkoly z minulého týdne, pokud jsi zapomněl/a. Termín odevzdání 28.2. 2021 do 14 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-18 - Stolničení ODV 18.2.2021

   Zadání úkolu v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe a odevzdej ke kontrole nejpozději do 23.2.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-04 - Stolničení ODV 4.2.2021

   Písemně vypracuj objednávku a žádanku na inventář Banketu. Zadání v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - OV VAŘENÍ ÚNOR-2021 1.TÝDEN

   4.2. VÝUKA PROBĚHNE ON-LINE, DLE SKUPIN.
   BUDKOVÁ

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Odborný výcvik - vedení provozu

   Dobrý den v novém pololetí!

   Zadání úlohy naleznete v příloze. Opět připomínám možnost konzultací 1 žák - 1 učitel. Někteří v vás stále ještě nepochopili podstatu těchto úloh.

   Termín odevzdání: úterý 16. 2. 2021 do 16.00 hodin
   Neodevzdání úlohy v termínu bude hodnoceno obvyklým způsobem.
   Při jakýchkoliv nejasnostech mne neváhejte kontaktovat!

   Ludmila Soukupová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - Stolničení 2 ODV 28.1.2021

   Upevňování vědomostí, nebo také pomůcka ke stavbě např. menu. Proveď zápis do sešitu stolničení OV a odevzdej ke kontrole nejpozději 3. 2 .2021. PL v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - Stolničení ODV 28.1.2021

   Upevňuj dovednosti: složité obsluhy. Zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu v číšnickém oblečení nafoť a pošli na e-mail nejpozději do 3.2.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - OV vaření 4.týden

  • 2021-01-21 - Stolničení ODV 21.1.2021

   Zadání úkolu v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení OV a odevzdej ke kontrole nejpozději do 26.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-14 - Stolničení ODV 14.1.2021

   Upevňuj dovednosti: domácí servis sektu. Zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu v číšnickém oblečení nafoť a pošli na e-mail nejpozději do 18.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - Stolničení ODV 7.1.2021

   Upevňuj dovednosti: domácí servis lahvového vína. Zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu nafoť a pošli na email nejpozději do 10.1.2021. Někteří z vás stále ještě nesplnili domácí přípravu tatarského bifteku včetně servisu. Klasifikováni jsou známkou 5.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - Vedení provozu

   Zdravím vás v novém roce milí žáci,
   zadání úlohy naleznete v příloze. Zasílejte na mail soukupova@souhorky.cz
   Termín vypracování: středa 13. 1. 2020 do 10.00 hodin
   Nesplnění úlohy v daném termínu bude hodnoceno jako obvykle!
   Při jakýchkoliv nejasnostech mne kontaktujte na mailu či telefonu.
   Přeji hezké dny!
   Ludmila Soukupová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - OV vaření LEDEN 2021 1.týden

  • 2020-11-19 - OV - Vedení provozu

   Využijte nabídku, kterou jste sestavovali v předchozí úloze.
   Vytvořte kalkulace ke všem pokrmům nabídky. Podrobné zadání naleznete v příloze.

   Termín odevzdání: 24. 11. 2020 do 10.00 hodin

   Nevypracování úlohy bude hodnoceno nedostatečnou a absencí na OV.

   Vypracovanou úlohu zasílejte na můj e mail, jako obvykle.

   K případným dotazům jsem vám k dispozici na telefonu a e mailu.


   Přeji pevné zdraví!!!


   Ludmila Soukupová
   vedoucí učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Stolničení ODV 19.11.2020

   Tatarský biftek. Praktické zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu nafoť a pošli na email nejpozději do 25.11.2020. Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti a je klasifikováno známkou 5.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - OV vaření 3. týden LISTOPAD

  • 2020-11-12 - Stolničení ODV 12.11.2020

   Porcování čerstvého ovoce - banán, ananas. Praktické zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu nafoť a pošli na email nejpozději do 18.11.2020. Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti a je klasifikováno známkou 5.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - OV - Vedení provozu

   Sestavte cateringovou nabídku - občerstvení formou rautu - viz příloha
   Úlohu zasílejte na e mail: soukupova@souhorky.cz

   Termín odevzdání: 16. 11. 2020 do 10.00 hodin

   Nesplnění zadané úlohy v termínu bude hodnoceno nedostatečnou a absencí na OV!

   V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

   Pracujeme již na přípravě k PMZ tak úlohu nepodceňte a pečlivě vypracujte.


   S přáním pevného zdraví!   Ludmila Soukupová
   vedoucí učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - VAŘENÍ LISTOPAD - 2.týden

   OV – VAŘENÍ – LISTOPAD,

   V příloze posílám materiály na měsíc listopad.

   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden 9.11. –13.11.2020 napište:

   Datum: 12.11.2020 Distanční výuka

   Téma: Hovězí maso, vaření.

   - Z přílohy si zapište zápis do sešitu ze strany 10 ¬-11(2.3)
   - Napiš do sešitu, kdo byl Marie- Antoine Careme.
   - Vyfoťte a pošlete zápis v sešitě, čitelně.

   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete do 1411.2020


   email. budkovah@seznam.cz
   do předmětu napište: jméno, třída
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-07 - Stolničení ODV 5.11.2020

   Upevňování dovedností. Zadání úkolu v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení OV a odevzdej ke kontrole nejpozději do 11.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Odborný výcvik - Vedení provozu

   Dobrý den,

   v příloze posílám 2 úlohy pro tento týden. Obě vychází z předchozího zadání (Adventní menu).

   Vypracované úlohy zasílejte na e mail: soukupova@souhorky.cz

   Termín: 9. 11. 2020 do 12.00 hodin

   Pro případné dotazy jsem vám k dispozici na mailu i telefonu.

   Ludmila Soukupová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - VAŘENÍ LISTOPAD 1.týden

   OV – VAŘENÍ – LISTOPAD,

   V příloze posílám materiály na měsíc listopad.

   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden 2.11. – 6.11.2020 napište:

   Datum: 5.11.2020 Distanční výuka

   Téma: Hovězí maso, tepelné úpravy, rozdělení a použití jednotlivých části hovězího masa.

   - Z přílohy si zapište zápis do sešitu ze strany 9–10 (2.1,2.2) - Rozdělení hovězího masa,
   Použití jednotlivých částí….
   - Napiš do sešitu, kdo byl Auguste Escoffier a jakou měl přezdívku.
   - Vyfoťte a pošlete zápis v sešitě, čitelně.

   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete do 7.11.2020


   email. budkovah@seznam.cz
   do předmětu napište: jméno, třída
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Stolničení OV 22.10.2020

   Dranžírování pečeného kuřete. Praktické zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu nafoť a pošli na email nejpozději do 29.10.2020. Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti a je klasifikováno známkou 5.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden tj. 23.10.2020 napište.

   Téma: Hovězí maso pečení. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   Sešit ofoťte a pošlete.
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 31.10.2020


   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů
   Hezké prázdniny

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Vedení provozu

   Sestavte menu viz příloha.
   Datum odevzdání do: úterý 20. 10. 2020 do 12.00 hodin
   Zasílejte na e mail: soukupova@souhorky.cz
   Nesplnění zadané úlohy v termínu znamená nedostatečnou a dále též neomluvenou absenci na OV!!!!!
   Pro případné dotazy jsem vám k dispozici na telefonu: 603 261 841 Po - Pa v čase 7.00 - 14.00 hodin.

   Dále připomínám, že nesplněné zadání ze dne 2. 10. 2020, které jste měli odevzdat do 12. 10. 2020
   hodnotím nedostatečnou!

   Ludmila Soukupová, vedoucí učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden napište.

   Téma: Hovězí maso – příprava zakladů. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   V druhé příloze jsou otázky k tématu. Otázky vypracujte a pošlete ke kontrole do 21.10. 2020
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 21.10.2020

   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Stolničení OV 15.10.2020

   Upevňování praktických dovedností. Zadání úkolu v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení OV nejpozději do 18.10.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - STOLNIČENÍ 2 teorie 14.10.2020 11:50-12:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 16.10.2020 Upozorňuji, že minulý zápis a úkol mi poslalo jen velmi málo z vás!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - STOLNIČENÍ 1 teorie 7.10.2020 11:50-12:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň vypracovat úkol a lihoviny se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 12.10.2020

   Příloha - ke stažení
 • Stolničení STO

  • 2021-05-19 - Stolničení online výuka 19.5. 2021

   Obsluha v dopravních prostředcích. Proveď zápis do sešitu sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-12 - Stolničení online výuka 12.5. 2021

   Obsluha v dopravních prostředcích. Proveď zápis do sešitu sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-05 - Stolničení online výuka 5.5. 2021

   Hotelová hala - zařízení, nabídka, hotelový lístek. Proveď zápis do sešitu sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-28 - Stolničení online výuka 28.4. 2021

   Etážový servis. Technika obsluhy v hotelovém pokoji. Proveď zápis do sešitu sto a pošli ke kontrole.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-21 - Stolničení online výuka 21.4. 2021

   Ostatní druhy slavnostních hostin - Společenské akce. Upevňování vědomostí banketu a ostatních slavnostních hostin.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-14 - Stolničení online výuka 14.4. 2021

   Ostatní druhy slavnostních hostin - Společenské akce. Proveď zápis do sešitu stolničení teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-07 - Stolničení online výuka 7.4. 2021

   Rauty zaměřené na určité téma - vhodná dekorace, sortiment. Proveď zápis do sešitu stolničení teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-31 - Stolničení online výuka 31.3. 2021

   Raut - upevňování vědomostí. Sortiment a přípravné práce na rautu. Proveď zápis do sešitu stolničení teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-25 - Stolničení online výuka + zadání menu 24.3. 2021

   Raut - sortiment, obsluha. Proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Zadáním slavnostního menu v hodině. Rovněž vloženo na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-17 - Stolničení online výuka + úkol 17.3. 2021

   Raut - příprava, druhy. Proveď zápis do sešitu stolničení teorie. PL se zadáním úkolu vložen na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Stolničení online výuka 10.3. 2021

   Raut - druhy, charakteristika, příprava. Proveď zápis do sešitu stolničení teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-03 - Stolničení online výuka 3.3. 2021

   Slavnostní hostiny s nabídkovým stolem - Recepce, Gala Recepce.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - Stolničení online výuka 24.2. 2021

   Upevňování vědomostí slavnostního couvertu dle chybného obrázku. Ukázka banketní obsluhy. Proveď zápis z hodiny do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - Stolničení online výuka 17.2. 2021

   Banket - příruční stoly, konečné fáze přípravy hostiny, zúčtování hostiny. Upevňování vědomostí slavnostního couvertu.
   Proveď zápis do sešitu Sto teorie a pošli ke kontrole do 21.2.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Stolničení online výuka 3.2. 2021

   Banket - inventář, zakládání inventáře. Upevňování vědomostí.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-27 - Stolničení online výuka 27.1.2021

   Banket - upevňování vědomostí stavby slavnostního menu. Zařazování pokrmů a nápojů do menu. Etikety vín.
   Sám/a proveď zápis do sešitu, dle svých poznámek. Zápis v sešitě Sto teorie pošli ke kontrole nejpozději do 29.1. 2021 na email.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Stolničení online výuka 20.1.2021

   Banket - upevňování vědomostí stavby slavnostního menu. Sám/a proveď zápis do sešitu, dle svých poznámek. Zápis v sešitě Sto teorie pošli ke kontrole nejpozději do 24.1. 2021 na email.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - Stolničení online výuka 13.1.2021

   Banket - objednávka slavnostní hostiny, soupis inventáře. Způsoby obsluhy při banketu - upevňování vědomostí.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - Stolničení online výuka 6.1.2021

   Banket - pracovní příkaz. Připomínám termín odevzdání slavnostního menu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-16 - Stolničení - zadání menu - výuka 16.12.2020

   Zadání slavnostního menu v příloze. Každý si veberte 1 téma, ke kterému se zapíšete. PL k zápisu poslán přes Natálii.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Stolničení online výuka 2.12.2020

   Práce barmana. Uspořádání barmanského stolu. Kontrola sešitů komplet, zítra na OV ve vinárně.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-25 - Stolničení online výuka 25.11.2020

   Míchané nápoje - powerpointové prezentace žáků jednotlivých MN. Řádně se nauč min.4 druhy MN včetně jejich charakteristik z prezentací.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Stolničení online výuka 18.11.2020

   Míchané nápoje - powerpointové prezentace žáků jednotlivých MN.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - Stolničení online výuka 4.11.2020

   Míchané nápoje - powerpointové prezentace žáků jednotlivých MN.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - Stolničení online výuka 4.11.2020

   Dělení míchaných nápojů dle technologického způsobu přípravy. Zadaný úkol powerpointovou prezentaci MN stále neodevzdali všichni! Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 8.11.2020.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Stolničení online výuka 21.10.2020

   Míchané nápoje - barový inventář, vybavení baru, opakování rozdělení MN. Zadán úkol - powerpointová prezentace MN.
   PL k jednotlivým MN poslán dle domluvy přes studentku Natálii Přerovskou. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání prezentace i zápisů nejpozději do 27.10.2020.

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2021-04-26 - Skok z místa

   Dobrý den,
   přikládám průpravné video, pro přípravu na trojskok a skok z místa. https://www.youtube.com/watch?v=rNAC7y_RwU0 Vyzkoušejte si některé cviky, výběr nechám na vás a vašich možnostech. Pak absolvujte tři pokusy skoku z místa a pošlete mi video a změřenou vzdálenost (odkrokováno, případně s použitím např. krejčovského metru).
   Děkuji všem.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Maratón

   Dobrý den,
   pokuste se do 27. 4. uběhnout maraton. Rozložení úseků je zcela na vás. Měřte si čas a pak sečtěte výkony, ať víme, jak dlouho vám to trvalo. Držím palce. Screeny pošlete na email. Upozorňuji, že jde o 42 km celkem.
   Držte se, K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-29 - Hod krikeťákem, míčkem

   Pokuste se doma najít malý míček, jakéhokoli typu, jen jde o to, abyste ho mohli hodit podobně jako krikeťák. Venku, kde je dost prostoru odházejte tři pokusy, s cílem hodit co nejdál. Nezapomeňte se rozcvičit a rozhýbat si především nohy, ramena a ruce, aby nedošlo ke zranění. Hozenou vzdálenost si změřte pomocí kroků, odhadněte a pošlete mi na email.
   Děkuji všem.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-18 - Turistika II

   Vyrazte na výlet do přírody, minimální vzdálenost 7 km, horní vzdálenost nebude stanovena. Pošlete screen z krokové aplikace. Termín do 28.3.
   Zdravím všechny.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Kotouly

   Dobrý den všem,
   vyzkoušejte si kotoul vpřed i kotoul vzad, ideálně v bezpečném prostoru, kde je dost místa a nehrozí kolize s nábytkem nebo nějakou jinou překážkou. Nechte se natočit a pošlete do emailu.
   Děkuji všem za aktivitu a dosavadní výkony.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - Sklapovačky 5+

   Dobrý den vám všem,
   pokuste se podle přiloženého videa natrénovat sklapovačky https://www.youtube.com/watch?v=uD1UIlIzPgc , vaše pokusy, alespoň 5 opakování mi pošlete opět natočené na email, případně na messenger.
   Děkuji a přeji hodně síly do pokračující online výuky.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-14 - Turistika

   Dobrý den všem,
   prosím všechny o splnění následujícího úkolu, vyrazte do přírody. Vyberte si nějakou atraktivní destinaci a vykonejte výpravu s rozsahem min. 5 km, vrchní hranice není určena, nechám na vaší kondici a trénovanosti. Pořiďte screen, abyste mohli svoji aktivitu doložit.
   Děkuji všem a načerpejte novou energii.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - vzpor / plank / prkno

   Dobrý den,
   dnes si vyzkoušíme plank, velmi užitečný cvik pro hluboký stabilizační systém. Díky němu posílíte stabilizační svaly břicha, což vám může pomoct v mnoha věcech (bolesti zad, kolen, kyčlí, apod. Zkontrolujte provedení a natrénujte provedení podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=2hfBE9jRbK0
   Pošlete vaše pokusy, snažte se kvalitně vydržet co nejdéle. Dáme minimum 45s.
   Zdravím a vydržte.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - dřep

   Dobrý den,
   posílám návodné video "jak správně provádět dřep", zkoukněte, vyzkoušejte, natočte a pošlete, řekněme 10 co nejlepších dřepů.
   Přeji všem pěkný den
   s pozdravem K. Š.
   video: https://www.youtube.com/watch?v=EXP6ciGhLoA

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Klik

   Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
   Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
   Termín do konce příštího týdne.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Běh 1000 m / 1500 m

   Dobrý den všem,
   pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
   Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
   PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.

   Příloha - ke stažení
 • Seminář z anglického jazyka SAJ

  • 2021-02-23 - SAJ Zdislava Csémy

   V příloze jakož i v Classroom v prostředí Stream najdete materiály (3 soubory - jeden z nich úkol - otázky) k vypracování úkolu a rozšíření slovní zásoby a frazeologie k tématu health, illnesses. Tyto výukové zdroje vám mimo jiné pomohou lépe vypracovat váš úkol. Úkol - soubor s otázkami otázky k vypracování a zaslání do pondělí 1.3.
   Srdečně vás zdraví Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - SAJ - dodatek k předchozímu

   Ještě malá nabídka - pokud vám zbude čas, na webové stránce, kde si budete pouštět videa, můžete se pak šipečkou "next" vpravo dole dostat na procvičování výrazů a frazeologie z oněch videí - určitě pro mnohé velmi užitečné.
   Zd.Cs.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Seminář z anglického jazyka

   Milé studentky, milí studenti,
   níže posílám odkaz, po jehož překopírování a rozkliknutí si přehrajte 3 uvedená videa (bude to po vás zřejmě chtít email - ale ok), je to výukově zpracováno pro zlepšení schopnosti porozumění rodilým mluvčím. Souběžně s přehráváním videí si můžete vpravo v rámečcích nechat probíhat text, případně i český překlad. Doporučuji však nejprve pustit bez této podpory, pak s touto podporou. Prosím poté napsat z každého ze tří videí pár větami, o co šlo. Samozřejmě v minulém čase. Zasílejte mi na email do konce tohoto týdne. Prosím též o vypsání slovíček, která pro vás budou nová, do vašich slovníčků.
   Děkuji, Zdislava Csémy

   http://www.cinemalingua.net/choose-a-lesson.html

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Seminář anglického jazyka, Zdislava Csémy

   Milí žáci, co se týče online výuky, malá změna: přejdeme na aplikaci google classroom. Samozřejmě učím více tříd a hodin a vyučovací hodiny dle standardních rozvrhů někde nelze zcela dodržet, jak sami máte jistě již zkušenost. S vaší třídou, jak mi můj připravený online rozvrh ukazuje, mohu mít hodinu v tento čas: úterý 8:55 - 9:40, další možnosti bohužel nevidím, jedině někdy pozdě odpoledne. Prosím, dejte mi co nejrychleji vědět - nejlépe, kdyby třeba předseda či místopředseda třídy ten výběr přes skupinu zkoordinoval a dal mi vědět, v který čas se můžeme sejít, pak vám pošlu kód.
   Jako přípravu vám zadávám, aby si každý připraví tří- až pětiminutové souvislé ústní představení města Washington. Je třeba si připravit a naučte se zpaměti, prostě anglicky volně hovořit, nelze číst (určitě zmiňte i žhavé téma volby, než se online sejdeme, snad se také bude již vědět, kdo bude příštím US prezidentem). Také prosím,aby mi Kačka s Michalem zaslali do pondělí 9.11. svoji prezentaci, kterou již mají dávno připravenu (že ano?).

   Děkuji za pochopení a těším se na výuku.
   Zdislava Csémy
   P.S. Žáci, kteří mi doposud neposlali žádný úkol, budou za nesplnění hodnoceni známkou nedostatečně.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Seminář z anglického jazyka, Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   zdravím vás všechny po prázdninách a doufám, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly. Jelikož se ukazuje, že distanční výuka se prodlouží, bude nutné aplikovat větší měrou online hodiny přes aplikaci Zoom. Je třeba se dohodnout na vhodných časech. Navrhuji časy, kdy bychom měli standardně hodinu SAJ. Doufám, že v onen čas nejste vázáni jinou školní online povinností? Prosím, potvrďte mi na email. Děkuji a přeji vše dobré.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Seminář anglického jazyka Zdislava Csémy

   Milí studenti, níže vám posílám odkaz - je to video natočené World Health Organization (Světovou zdravotnickou organizací) o coronaviru. Prosím, abyste si video vícekrát přehráli (každý dle své potřeby), vypsali si užitečná slovíčka - tedy slovíčka, která naznáte, a pak mi napište obecně o coronaviru 15 vět v angličtině - kde byl zachycen, co ostatní coronavirové viry, apod. Prostě takovou rekapitulaci toho, co jste se ve videu dověděli.
   Prosím o zaslání na můj mail: csemyzdislava@gmail.com do 24.10.(sobota).

   https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&feature=youtu.be

   Děkuji.
   Věřím, že jste všichni v pořádku a zdrávi.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení