Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

3.B - Gastronomie

 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-15 - Distanční výuka se uskutečnila v termínech 5.10.,12.10.,19.10.2020, vždy ve 3-4hodinách

   Podrobně jsme probrali SHP počátku 20.století, a přešli jsme do období České moderny a secese.
   Machar, Sova, Březina, Dyk - život a dílo + rozbory.

   Pracujeme s osnovou pro přípravu k ÚMZ, víme, co je kompozice, druhy a žánry, téma a motiv, časoprostor, hlavní myšlenka textu, tropy a figury, ich +er forma. Znáte stylistické druhy a postupy.

   Vyplňujte PL ze své četby k ÚMZ, máte mít přečteno 12 knih. Brzy bude provedena kontrola. Zároveň si procvičujte své znalosti na ddiaktických testech z českého jazyka zpřístupněných na stránkách Cermatu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-10 - Hodnocení literární písemné práce - opakování učiva a znalostí 2.roč.

   Moji milí, podívejte se do Bakaláře na své výsledky .Někteří z vás si vedli lépe při práci s textem, jiní v teorii. Mezi těmi, kdo se celkově velmi dobře zhostili textu i teorie je zejména Micka, Škořepová , Princová...jednotlivé části pak velmi dobře zvládli zase Havelková nebo Fassmann....

   Největší problém byl práce s HSP v textu, přitom jsem po vás chtěla jen SHP, které jste mnozí napsali(alespoň částečně) na druhou stranu.
   Dále stále mnozí nevíte, co je kompozice - tedy členění textu.
   Mnozí nepoznali u Maryši drama, jiní viděli v prozaické ukázce poezii....
   Literární druh a žánr - určení stále pro mnohé problém! Přitom učivo 1.ročníku , kdy se máte jen mechanicky naučit učivo.

   V teorii jste málo rozepsali znaky obou lit.směrů a znaky hrdinů......a o spisovatelích je toho také málo.

   Celé opakování zůstává jako součást velkého zkoušení ústně, ti, co nepsali, budou zkoušeni z teorie ústně, lit.část napíšou v hodině z jiných textů.Jedna práce nepodepsaná, ale opravená, takže ten, komu patří, přibude za toto další 5.
   Učte se další učivo - v pondělí 12.10. bude slíbená práce s textem.Hezké dny......

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Česká moderna

   D.Ú.

   splnit zadané úkoly v PS z literatury u b.Ruce(Machar) + Krysař( V.Dyk)

   Příloha - ke stažení
 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-23 - On-line výuka III. / 21.10.2020

   - Warm-up activity – When was the last time you …
   - Pravidla stupňování přídavných jmen
   - Učebnice - kontrola cv. 4C+4D / str. 132
   - PL – procvičení stupňování přídavných jmen, PL naleznete v příloze, byl vám zaslán i do mailu, skupina 1 zašle vyplněné věty 5 – 20, skupina 2 věty 11 – 27. Zaslat na adresu preslova@souhorky.cz do 25.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Anglický jazyk III. / 19.-23.10.2020

   III. Období 19.-23.10.2020
   1 Procvičení stupňování přídavných jmen – 2.a 3. stupeň ( fast / faster / the fastest nebo dlouhá př.jm. např. difficult / more difficult / the most difficult) + pročíst si pravidla v učebnici na str. 132 / 4C, 4D + vypsat si 3 nepravidelná přídavná jména.
   2 Vypracovat v učebnice cvičení 4C a 4D / str. 133, kontrola během online hodiny dne 21.10. Kdo nemá učebnici, napište, pošlu vám do mailu naskenované!!!
   3 Vypracovat pracovní list, který naleznete v příloze. Grammar in Use – Thomas Edison. Výsledky zaslat na adresu preslova@souhorky.cz do 23.10.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - On-line výuka II. / 14.10.2020

   2 On-line hodina dne 14.10.2020: When was the last time you… procvičení nepravidelných sloves + time expressions(a long time ago, two days ago, last week, etc.)
   : téma Travelling, pracovní list naleznete v příloze. Kdo nebyl na hodině (Richter, Jadlovská, Havelková, Princová), vypracuje všechna cvičení, ostatní cv. 2+3. Vypsat si novou slovní zásobu. Vypracovaná cvičení zaslat na email do 18.10.2020 na email preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - Anglický jazyk II. / 12.-16.10.2020

   Vypracovat následující poslechové cvičení a text na porozumění. Máte vždy uveden odkaz, kde najdete pracovní list a k poslechu máte uvedené odkazy na jednotlivé nahrávky.
   1 A) Bridge 09-10 / May-June 2019, poslech na str. 18, odkaz na časopis:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/2019/B-CZ-MAG-2019-May-June.pdf
   1. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-01.mp3
   2. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-02.mp3
   3. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-03.mp3
   4. Otázka http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CD-2019-09-10-Track-04.mp3
   B) Bridge October 2019, čtení str.18, odkaz na časopis:
   http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CZ-MAG-2019-10.pdf
   2 Vypracovat text z PŘÍLOHY – Who killed the dinosaurs? – (učebnice Get Ready B1), doplnit do článku chybějící slova z nabídky A-C. Kdo bude mít problém se stažením přílohy, mohu zaslat na mail.
   Přeji hezký týden, budu se těšit na vaše výsledky. Vše, prosím, zaslat do 16.10. na email preslova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - On-line výuka I. / 7.10.2020

   Téma hodiny– present perfect x past simple, předložky since x for. Pracovní list v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Seminář z anglického jazyka - Zdislava Csémy

   Milí studenti, zdravím vás v rámci distanční výuky a v příloze vám zasílám text v AJ o USA, který i pečlivě přečtěte, pod textem slovní zásoba - slovíčka, která neznáte si zapište a naučte se je. Odpovědi na otázky na konci textu písemně vypracujte a zašlete mi prosím na mail: csemyzdislava@gmail.com
   Termínem je tento pátek 9.10. 12:00
   Přeji hodně radosti z angličtinou.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-04 - Anglický jazyk I. / 5.-9.10.2020

   Období 5.-9.10.2020
   1 Vypracujte pracovní list v příloze. Procvičení rozdílu mezi časem minulým a předpřítomným časem. Kdo bude mít problémy se stažením přílohy, možnost zaslat na e-mail. Vypracovaný list, prosím, zaslat na e-mailovou adresu preslova@souhorky.cz do pátku 9.10.
   2 Přečíst si vzorový neformální dopis v učebnici na str. 37. Vypracovat cvičení a-c. Poté napsat svůj dopis (cca 100 slov) podle instrukcí v bílém rámečku a poslat na můj e-mail do pátku 9.10. Případné dotazy pište přes messenger. Děkuji :-)

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika a účetnictví EKU

  • 2020-10-22 - Ekonomika


   Dobrý den, tak už máte (někteří) hotový podnikatelský záměr a teď, abyste se mohli stát podnikateli, potřebujete živnostenský list. Najděte si: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/nastroje/jak-si-zalozit-zivnost/
   Zde je to popsáno krok za krokem a všechny potřebné úkony k tomu. Stáhněte a vyplňte si všechny potřebné dokumenty, udělejte si alespoň jednoduché stránky. Ty mi pošlete do 1. 11., ostatní vyplněné formuláře si založte a ukážete mi je, až se zase sejdeme.
   Přeji příjemné chvíle při studiu a hlavně buďte zdraví! J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte téma: Podnikatelský záměr - co to je, proč se tvoří, jaké údaje je třeba znát...
   - utvořte konkrétní podnikatelský záměr pro vlastní restauraci, kavárnu,
   cukrárnu, čajovnu...
   - alespoň na tři stránky A4, včetně skutečných cen, výpočtů, finančních zdrojů..

   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2020-10-19 - Pozvánka na pohovor

   Komunikace 19. 10. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 23. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - Žádost o práci

   Komunikace 12. 10. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 16. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Obálka

   Komunikace 5. 10. 2020 13:10-13:55
   Vypracujte úkol podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat něco ze své složky ze školy na e-mail nebo messenger, napíše si o něj.
   Pošlete mi hotový úkol k opravě do 7. 10. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2020-10-22 - Test opakování pokrmy z hovězího

   Vypracuj alternativní test Pokrmy z hovězího masa a odpovědi pošli v sz přes messenger Romikovi obratem.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - on line zkoušení - pokrmy z hovězího masa

   19. 10.2020 14:00-15:35
   Zopakujte si a doučte se z učebnice Technologie 3 část Pokrmy z hovězího masa. Jedná se o opakování učiva z loňského roku v rámci pandemie jak z učebnice, tak prostřednictvím Kulinářského umění. Věřím, že budete připraveni a já mohu ve čtvrtek tj. 22.10. v čase 8:00-12:00 průběžně on line zkoušet přes messengera. Počítejte s tím.
   Možné konzultace podle potřeby a po dohodě. Držte se a opatrujte se.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - on line zkoušení - Přílohy a bezmasé pokrmy

   5.a 12. 10.2020 14:00-15:35
   Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám výuky jsem nucena změnit domluvený plán napsání testů z loňské látky po zopakování: Přílohy a bezmasé pokrmy. Je nutné si ověřit, že jste se je doučili, abychom mohli brát další věci. Věřím, že už jste připraveni a já mohu místo avízovaných testů zítra tj. 15.10. v čase 9:00-12:00 průběžně on line zkoušet přes messengera. Počítejte s tím.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

 • Německý jazyk NEJ

  • 2020-10-20 - NEJ

   3. úkol- - 20.10.2020
   Milí žáci, posílám vám práci na třetí týden:
   1) naučte se na str. 231 ve 4. lekci, část Komunikace
   2) doufám, že jste se dobře naučili časování způsobových sloves - vypracujte nyní v pracovním sešitě cvičení na tuto látku: str. 162/1, 163/4 a 6, 164/8 a na str. 165/10. Toto poslední cvičení mi opět zašlete na email.
   UPOZORNĚNÍ!!! Úkol ze 13.10. ještě nezaslali: Fassmann, Holotová, Kozúbková, Micka, Plíšková, Richter, Šestáková, Špicarová a Vaňková - znamenalo by to, že máte nedostatečnou. Dávám vám napoprvé ještě možnost k nápravě - úkol můžete zaslat do pátku 23.10. Těm, kteří úkol zaslali děkuji. Se známkou vás průběžně seznámím.

   Hodně zdraví Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - NEJ

   2. úkol- - 13.10.2020
   Ahoj všichni, posílám vám práci na druhý týden:
   1) naučte se slovíčka 4. lekce, část 4 B a 4. C po slovíčko schlecht
   2) nastudujte na str. 44 část III. a IV.
   3) vypracujte všechna cvičení na str. 45, ofocené pošlete na email eva.moravova@seznam.cz
   Pokud by někdo nemohl pochopit látku, spojte se se mnou mailem nebo telefonicky
   Hodně zdraví Eva Moravová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - NEJ

   1. úkol
   Milí žáci, opět nám začíná distanční výuka. Doufám, že budete poctivě pracovat, abychom mohli po návratu do školy bez problémů navázat.
   Práce na tento týden:
   1) naučte se slovíčka 4. lekce, část 4A (po slovíčko die Zeit) na str. 231
   2) nastudujte na str. 44 část I. a II.
   Přeju vám hodně chuti do práce, mějte se hezky a buďte zdrávi. Eva Moravová   Příloha - ke stažení
 • Potraviny a výživa POV

  • 2020-10-23 - POV

   Tak jak vám bylo 2.10. ve škole nahlášeno, probíhá výuka ON-LINE. Žáci jsou ve virtuálních učebnách přihlášeni už ze školy, kde jsme měli zkušební provoz. Na on-line hodinách probíhá výklad, zápisy, opakování, zkoušení, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky, zadávání DU..... Účast na hodinách je povinná. Není-li možné se ze závažných důvodů zúčastnit, žák si doplňuje učivo od spolužáků a studuje samostatně s pomocí učebnice a odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Zde můžete také sledovat stav vašich napsaných a nenapsaných písemek. Chybějící testy budete absolvovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně formou komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Právo PRA

  • 2020-10-06 - PRA

   Z učebnice PRÁVO nastudujte kapitolu "Ústavní právo" a do sešitů si z textu zpracujte výpisky.
   Kontrola proběhne 1. vyučovací hodinu po zahájení pravidelné prezenční výuky ve škole.
   Hodně zdraví. Vratislav Morava

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2020-10-19 - Distanční výuka_ ZOOM_ 19.10 _Stát a právo

   Zaslaný text slouží jako studijní materiál k hodinám dist.výuky na ZOOMu.
   Dále si připravujte a zasílejte D.Ú.- zpracování aktualit dle daných kritérií.

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2020-10-22 - Stolničení OV 22.10.2020

   Dranžírování pečeného kuřete. Praktické zadání v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení praxe. Vypracování úkolu nafoť a pošli na email nejpozději do 29.10.2020. Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti a je klasifikováno známkou 5.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Vaření

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden tj. 23.10.2020 napište.

   Téma: Hovězí maso pečení. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   Sešit ofoťte a pošlete.
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 31.10.2020


   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů
   Hezké prázdniny

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Vedení provozu

   Sestavte menu viz příloha.
   Datum odevzdání do: úterý 20. 10. 2020 do 12.00 hodin
   Zasílejte na e mail: soukupova@souhorky.cz
   Nesplnění zadané úlohy v termínu znamená nedostatečnou a dále též neomluvenou absenci na OV!!!!!
   Pro případné dotazy jsem vám k dispozici na telefonu: 603 261 841 Po - Pa v čase 7.00 - 14.00 hodin.

   Dále připomínám, že nesplněné zadání ze dne 2. 10. 2020, které jste měli odevzdat do 12. 10. 2020
   hodnotím nedostatečnou!

   Ludmila Soukupová, vedoucí učitelka odborného výcviku

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Otázky k tématu - Hovězí maso příprava základů

  • 2020-10-15 - Hovězí maso, příprava základů

   Milé žákyně a žáci,

   v příloze posílám materiály k vypracování.
   Do vašich sešitu na odborný výcvik si na tento týden napište.

   Téma: Hovězí maso – příprava zakladů. Z přílohy si zapište zápis do sešitu.
   V druhé příloze jsou otázky k tématu. Otázky vypracujte a pošlete ke kontrole do 21.10. 2020
   Menu: Uvařte libovolný pokrm k tématu, vyfoťte, jak daný pokrm vaříte a konečný pokrm na talíři.
   Foto, popis práce a normování pošlete ke kontrole do 21.10.2020

   Prosím o zaslání omluvenek – vyfotit poslat na
   email. budkovah@seznam.cz, nebo
   mobilní telefon 604906072 (WhatsApp),


   Neodevzdání úkolu se počítá jako absence na pracovišti.
   Přeji mnoho úspěchů

   Budková
   učitelka odborného výcviku


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Stolničení OV 15.10.2020

   Upevňování praktických dovedností. Zadání úkolu v příloze. Proveď zápis do sešitu stolničení OV nejpozději do 18.10.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - STOLNIČENÍ 2 teorie 14.10.2020 11:50-12:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 16.10.2020 Upozorňuji, že minulý zápis a úkol mi poslalo jen velmi málo z vás!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - STOLNIČENÍ 1 teorie 7.10.2020 11:50-12:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení teorie. Nezapomeň vypracovat úkol a lihoviny se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Období zápisu nejpozději do 12.10.2020

   Příloha - ke stažení
 • Stolničení STO

  • 2020-10-22 - Stolničení online výuka 21.10.2020

   Míchané nápoje - barový inventář, vybavení baru, opakování rozdělení MN. Zadán úkol - powerpointová prezentace MN.
   PL k jednotlivým MN poslán dle domluvy přes studentku Natálii Přerovskou. Nezapomeň poslat zápisy z hodiny ke kontrole. Termín odevzdání prezentace i zápisů nejpozději do 27.10.2020.

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2020-10-16 - Klik

   Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
   Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
   Termín do konce příštího týdne.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Běh 1000 m / 1500 m

   Dobrý den všem,
   pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
   Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
   PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.

   Příloha - ke stažení
 • Seminář z anglického jazyka SAJ

  • 2020-10-20 - Seminář anglického jazyka Zdislava Csémy

   Milí studenti, níže vám posílám odkaz - je to video natočené World Health Organization (Světovou zdravotnickou organizací) o coronaviru. Prosím, abyste si video vícekrát přehráli (každý dle své potřeby), vypsali si užitečná slovíčka - tedy slovíčka, která naznáte, a pak mi napište obecně o coronaviru 15 vět v angličtině - kde byl zachycen, co ostatní coronavirové viry, apod. Prostě takovou rekapitulaci toho, co jste se ve videu dověděli.
   Prosím o zaslání na můj mail: csemyzdislava@gmail.com do 24.10.(sobota).

   https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&feature=youtu.be

   Děkuji.
   Věřím, že jste všichni v pořádku a zdrávi.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení