Dokumenty školy

Na této stránce zveřejňujeme informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Žádost o informace můžete zaslat i elektronicky, na e-mailovou adresu souhorky@souhorky.cz.