Obory a přijímací řízení

Na naší škole můžete studovat

4-leté studijní obory (ukončené maturitní zkouškou)

3-leté učební obory s výučním listem