Vzdělávání dospělých

 • Rekvalifikace - komplexní zajištění rekvalifikačních vzdělávacích kurzů v oborech
  - kuchař
  - číšník
  - cukrář
  - hostinská činnost
 • Odborné gastronomické kurzy pro žáky i širokou veřejnost v oboru (od roku 2002)
  - kuchař, číšník, cukrář, hotelnictví např.: sommeliérský, barmanský, baristický, studené kuchyně, restauračních
    moučníků, speciální cukrářská výroba, dekorování, foodcarving...
 • Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (od r. 2001)
  rekvalifikační vzdělávací program pro soukromě hospodařící zemědělce, akreditace MZe ČR
 • Regionální škola rozvoje venkova (od r. 2002)
  - v rámci dotačního titulu poradenství MMR ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje
  - Určeno pro starosty, zastupitele obecních úřadů a podnikatele z venkova
  Hlavní zaměření:
  trvale udržitelný rozvoj venkova (rozvoj informačních technologií, činnost samosprávy obcí, agroturistika atd.)
 • Zimní škola pro zemědělce (od r. 1991)
  Zaměření: všeobecné zemědělství
 • Semináře pro firmy (od r. 2001)
  aktuální problematika potravinářství a gastronomie
 • Kurzy ve vazačství a aranžování květin (od r. 1998)
  Zaměření: zahradnictví, vazačství
 • Vzdělávání studentů a dospělých pracovníků ze zahraničí
  Zaměření: cukrářská výroba, zemědělství.
 • Stáže pro zahraniční studenty z partnerských škol
  Zaměření: gastronomie, cestovní ruch