Vedení školy

Mgr. Markéta Klímová Ulmanová
ředitelka školy
zámek, ředitelna
tel.326 312 234
e-mail:klimova@souhorky.cz
Ing. Miloš Repáň
statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro praktický výcvik
zámek, kancelář zástupců ředitele
tel.326 211 121
e-mail:repan@souhorky.cz
Ing. Milan Havlas
zástupce ředitele
pro teoretické vyučování
zámek, kancelář zástupců ředitele
tel.326 211 121
e-mail:havlas@souhorky.cz
Lucie Chaloupková
zástupkyně ředitele
pro technicko-ekonomický úsek
zámek, kancelář TEÚ
tel.326 211 111
e-mail:chaloupkova@souhorky.cz
PaedDr. Jana Huzilová
vedoucí vychovatelka
domova mládeže
zámek, vychovatelna
tel.326 211 122
e-mail:huzilova@souhorky.cz