Úsek praktického vyučování

Soukupová Ludmila
vedoucí učitelka OV
zámek
tel.326 211 110
e-mail:soukupova@souhorky.cz
Ing. Zuzana Bukvičková
učitelka OV
areal OV
tel.326 211 128
e-mail:bukvickova@souhorky.cz
Vlastimil Fiedler
učitel OV, zahradnictví
areál OV
tel.326 211 127
e-mail:fiedler@souhorky.cz
Josef Janda
učitel OV, mechanizace
areál OV
tel.326 211 127
e-mail:janda@souhorky.cz
Bc. Ivana Kadeřábková
učitelka OV, chov zvířat
areál OV
tel.326 211 127
e-mail:kaderabkova@souhorky.cz
Alena Pechlátová
učitelka OV, cukrářka
gastrocentrum
tel.326 211 126
e-mail:pechlatova@souhorky.cz
Libuše Rambousková
učitelka OV, přípava pokrmů
gastrocentrum
tel.326 211 125
e-mail: rambouskova@souhorky.cz
Čestmír Sedláček
učitel OV, autoškola
zámek
tel.326 312 234
e-mail:sedlacek@souhorky.cz
Mgr. Hana Somrová
učitelka OV, stolničení
zámek
tel.326 211 112
e-mail:somrova@souhorky.cz
Jan Tůma
učitel OV, catering, smluvní pracoviště
zámek
tel.326 211 112
e-mail:tuma@souhorky.cz
Vladimír Uhlíř
učitel OV, příprava pokrmů
gastrocentrum
tel.326 211 126
e-mail:uhlir@souhorky.cz
Klaudie Nádvorníková
učitelka OV, cukrářka, smluvní pracoviště
gastrocentrum
tel.326 211 126
e-mail:nadvornikova@souhorky.cz