Úsek teoretického vyučování

Ing. Ivana Capouchová
učitelka BIO, FYZ, EKL, CHE, MAT, ZPV
zámek
tel.326 211 110
e-mail:capouchova@souhorky.cz
Ing. Milan Havlas
učitel EKO, INF, ZAP, MMC, FYZ
zámek, kancelář zástupců ředitele
tel. 326 211 121
e-mail:havlas@souhorky.cz
Mgr. Olga Janičatová
učitelka ČJL, OBN, KOM
zámek
tel.326 211 113
e-mail:janicatova@souhorky.cz
Bc. Ivana Kadeřábková
učitelka CHZ, ZPV
areál OV
tel.326 211 127
e-mail:kaderabkova@souhorky.cz
Mgr. Ivana Kobzeová
učitelka CTE, ODK, PEV, CUS
škola
tel.326 211 118
e-mail:kobzevova@souhorky.cz
Ing. Vratislav Morava
učitel MMC, ZAP
zámek, ředitelna
tel.326 312 119
e-mail: morava@souhorky.cz
Ing. Eva Moravová
učitelka NEJ, SNJ
zámek
tel.326 211 113
e-mail:moravova@souhorky.cz
Ing. Romana Niklová
učitelka KTE, KOM, TEA, STC, TSC, INF
zámek
tel.326 211 110
e-mail:niklova@souhorky.cz
Ing. Lenka Prokůpková
učitelka KAV, TEP, PER
škola
tel.326 211 128
e-mail: prokupkova@souhorky.cz
Ing. Jan Ptáček
učitel MOV
škola
tel.326 211 128
e-mail: ptacek@souhorky.cz
Ing. Miloš Repáň
učitel STZ, STR
zámek, kancelář zástupců ředitele
tel.326 211 121
e-mail:repan@souhorky.cz
Mgr. Pavlína Preslová
učitelka ANJ, TEV
zámek
tel.326 211 113
e-mail:preslova@souhorky.cz
Ing. Alena Říhová, DiS
učitelka POV, HOV, PAP
škola
tel.326 211 118
e-mail:rihova@souhorky.cz
Mgr. Hana Somrová
učitelka STO
zámek
tel.326 211 112
e-mail:somrova@souhorky.cz
Ing. Jana Krumpholcová
učitelka ANJ, SAJ, INF, ZAV
zámek
tel.326 211 113
e-mail:krumpholcova@souhorky.cz
Ing. Jiří Kozánek
učitel CHZ, FYZ, ZPV, CHE OBN, BIO
zámek
tel.326 211 110
e-mail:kozanek@souhorky.cz
Ing. Jitka Řeháková
učitelka TEV, EKU, EKO, výchovná poradkyně
zámek
tel.326 211 110
e-mail:rehakova@souhorky.cz
Ing. Zuzana Bukvičková
učitelka BIO, EKL, CHZ, ZPV
škola
tel.326 211 128
e-mail:bukvickova@souhorky.cz
Mgr. Jana Šicová
učitelka ZPR, OBN
zámek
tel.326 211 110
e-mail:sicová@souhorky.cz
Mgr. Karel Šulc
učitel CJL, DEJ, OBN, NEJ
škola
tel.326 211 118
e-mail:sulc@souhorky.cz
Mgr. Marie Jansová
učitelka MAT
zámek
tel.326 211 110
e-mail:jansova@souhorky.cz
Mgr. Zdislava Csémy
učitelka ANJ, NEJ
zámek
tel.326 211 113
e-mail:csemy@souhorky.cz