Úsek teoretického vyučování

Mgr. Markéta Klímová Ulmanová
ředitelka, učitelka ANJ
zámek, ředitelna
tel.326 312 119
e-mail:klimova@souhorky.cz
Ing. Miloš Repáň
učitel STZ, STR
zámek, kancelář zástupců ředitele
tel.326 211 121
e-mail:repan@souhorky.cz
Ing. Milan Havlas
zástupce ředitele pro teoretické vyučování, učitel EKU, ZAP
zámek, kancelář zástupců ředitele
tel. 326 211 121
e-mail:havlas@souhorky.cz
Mgr. Olga Janičatová
učitelka ČJL, OBN, KOM
zámek
tel.326 211 113
e-mail:janicatova@souhorky.cz
Mgr. Ivana Kobzeová
učitelka CTE, ODK, PEV, CUS
škola
tel.326 211 118
e-mail:kobzevova@souhorky.cz
Ing. Vratislav Morava
učitel PRA, PAP
zámek
tel.326 211 113
e-mail: morava@souhorky.cz
Ing. Romana Niklová
učitelka KTE, KOM, TEA, STC, TSC, INF
zámek
tel.326 211 110
e-mail:niklova@souhorky.cz
Mgr. Pavlína Preslová
učitelka ANJ, TEV
zámek
tel.326 211 113
e-mail:preslova@souhorky.cz
Ing. Alena Říhová, DiS
učitelka POV, KTE, ZPR, SUR, CHE
škola
tel.326 211 118
e-mail:rihova@souhorky.cz
Mgr. Hana Somrová
učitelka STO
zámek
tel.326 211 112
e-mail:somrova@souhorky.cz
Mgr. Monika Smolková
učitelka ANJ, NEJ
zámek
tel.326 211 113
e-mail:smolkova@souhorky.cz
Mgr. Karel Šulc
učitel CJL, DEJ, OBN, NEJ
škola
tel.326 211 118
e-mail:sulc@souhorky.cz
Ing. Jitka Řeháková
učitelka TEV, EKU, EKO, výchovná poradkyně
zámek
tel.326 211 110
e-mail:rehakova@souhorky.cz
Ing. Zuzana Bukvičková
učitelka BIO, EKL, CHZ, ZPV
škola
tel.326 211 128
e-mail:bukvickova@souhorky.cz
Ing. Jiří Kozánek
učitel CHZ, FYZ, ZPV, CHE OBN, BIO
zámek
tel.326 211 110
e-mail:kozanek@souhorky.cz
Mgr. Zdislava Csémy
učitelka ANJ, NEJ
zámek
tel.326 211 113
e-mail:csemy@souhorky.cz
Ing. Jan Ptáček
učitel MOV
škola
tel.326 211 128
e-mail: ptacek@souhorky.cz
Ing. Lenka Vraštilová
učitelka MAT
zámek
tel.326 211 110
e-mail:vrastilova@souhorky.cz
Mgr. Marie Jansová
učitelka MAT
zámek
tel.326 211 110
e-mail:jansova@souhorky.cz