Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

IROP - Modernizece zemědělských mechanizačních prostředků

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002500

Cílem projektu podpořeného evropskou unií je pořízení moderní zemědělské techniky - nového traktoru a vířivých bran. Zároveň dojde i ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky i výukových prostor s využitím moderních názorně demonstračních a praktických metod. Pro zvýšení komfortu žáků dojde i k drobným úpravám venkovního prostranství.

Zpět