Informace o studijních oborech

4-leté studijní obory (ukončené maturitní zkouškou)

3-leté učební obory s výučním listem

Budoucí učební plány pro studijní obory pro školní rok 2019/20