Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Rakousko

Od roku 2001 absolvovalo stáž v rámci programu Leonardo da Vinci (v roce 2014 Erasmus+) v Rakousku každoročně 8 až 12 žáků všech učebních i studijních oborů naší školy. Cílovou destinací je turisticky atraktivní město Krems, ležící na Dunaji a obehnané ze všech stran vinicemi. Stáž je pro žáky bezplatná, plně financovaná z projektového grantu.

Délka trvání stáží je 3 týdny a koná se na přelomu září a října, neboť jejich hlavní náplní pro učební obory Zemědělec – farmář a Zahradník je sklizeň a zpracování vinné révy a výroba vína. Žáci oborů Kuchař – číšník, Gastronomie a Cestovní ruch získávají nové zkušenosti v restauracích a kavárnách města Krems a Cukráři pracují v renomované cukrárně Hagmann na zdejší pěší zóně.

Stážisté jsou ubytováni na internátu Vinařské a ovocnářské školy na kraji města. K volnočasovým aktivitám patří návštěva Vídně s prohlídkou historického centra, zámku Schönbrunn a zábavního parku Pratr, jednodenní cyklistický zájezd podél Dunaje do oblasti Wachau – dědictví UNESCO, exkurze ve vinařských sklípcích, sportovní aktivity, prohlídka města Krems a okolí.

Žáci si během stáží zlepšují své jazykové znalosti a odborné dovednosti, poznávají reálie této naší sousední země a na 3 týdny splynou se svým zahraničním pracovním týmem včetně navázání osobních kontaktů. Na závěr stáže obdrží certifikát o jejím absolvování spolu s vysvědčením od zaměstnavatele a na konci studia pak získávají tzv. europass se záznamy o všech stážích, kterých se za dobu studia zúčastnili. Tyto dokumenty žáci předkládají při navazování pracovního poměru a mají, podle dlouholetých zkušeností velmi pozitivní vliv na budoucí zaměstnavatele.

Ing. Eva Moravová, koordinátorka pro stáž v Rakousku