Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

20. výročí zapojení SOŠ a SOU Horky nad Jizerou do programů Evropské unie zahraničních stáží v rámci odborného vzdělávání žáků

Zahraniční stáže žáků jsou neodmyslitelnou součástí filozofie SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Touto činností se škola zabývá systematicky již od roku 1995 a umožnila tak poznat zahraniční pracovní prostředí více než 2000 žákům. Způsobů realizace studijních pobytů v zahraničí byla za tuto dobu celá řada. Od reciproční výměny z rodiny do rodiny, přes projekt česko - německého Fondu budoucnosti "Tandem", až k nejosvědčenějším projektům EU "Leonardo da Vinci". Tento projekt mobilit v rámci počátečního odborného vzdělávání přešel pod program ERASMUS+. Díky podpoře EU žáci vyjíždějí zcela zdarma. V průběhu let byly navázány kontakty a uskutečněny stáže ve Španělsku, Anglii, Německu, Rakousku, na Slovensku ve Vysokých Tatrách, v Itálii a ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Čakovice na Kypru. Za tuto činnost obdržela naše škola v rámci projektu Leonardo da Vinci 6x Pečeť kvality. Nejvýznamnějším ohodnocením je Evropská ceny kvality z roku 2005. Škola v Horkách tehdy se svým projektem vyhrála i nad renomovanými evropskými univerzitami. Fotografie horecké školy se tak objevily na velké mezinárodní konferenci v Oslo, kde byla cena za účasti 130 odborníků z 25 evropských zemí předána norským princem řediteli školy Ing. Vratislavu Moravovi.

Zhodnocením naší spolupráce s partnery ze SRN je i společně napsaná Německo – česká kuchařka s recepty významných osobností, do které přispěl svým osobním receptem i český prezident Václav Havel.

Stáže přispívají k vyšší samostatnosti žáků a získávání vlastní sebedůvěry. Rozvíjejí jejich adaptabilitu, odborné dovednosti a zkušenosti, schopnost pracovat v týmu, řešit problémy, ochotu nést zodpovědnost a komunikovat v cizím jazyce. V neposlední řadě probouzejí u účastníků i zájem o další sebevzdělávání. Praktické dovednosti mohou získávat žáci všech učebních i studijních oborů, tzn. v oblasti gastronomie, cukrářské výrobě, v cestovním ruchu, v zemědělství a v rámci agroturistiky.

Odbornost, pracovní nasazení, skromnost i slušné vystupování našich žáků jsou v zahraničí velmi kladně hodnoceny na pracovištích přijímajících organizací i v mimopracovní době. Mnozí z nich obdrželi po absolvování stáží pozvání od "svých" zaměstnavatelů k příštím návštěvám či prázdninovým brigádám. Žáci se vracejí ze stáží spokojení, bohatší o mnohé odborné zkušenosti, profesionálně sebevědomější a jazykově motivovaní. Po ukončení školy nejednomu z nich otevírají dveře budoucích zaměstnavatelů Certifikáty o absolvování zahraniční stáže, záznamy v Europassu, pracovní vyhodnocení od zahraničních zaměstnavatelů a obzvláště tolik žádané jazykové znalosti.

Díky tomu dnes pracují naši absolventi např. ve Švýcarsku, Rakousku, v Dánsku a ve Velké Británii, na Novém Zélandu, v pozicích F a B manažera na luxusní lodi na Bahamách a u irské letecké společnosti. Řada absolventů zahraničních praxí i podniká ve své živnosti či je úspěšná v zaměstnání.

V roce2009 se u příležitosti 10. výročí projektů Leonardo da Vinci konal na SOŠ a SOU v Horkách nad Jizerou tzv. Evropský den za účasti dvaceti koordinátorů z přijímajících organizací pěti evropských zemí. Desáté výročí projektů EU připomíná rozcestník, na kterém směrovky označují cílové destinace zahraničních stáží.

Při dvacátém výročí úspěšných projektů byla pokřtěna "Lavička partnerství", která zůstane trvalým symbolem programu ERASMUS+ na nádvoří hlavní budovy školy, na zámku v Horkách nad Jizerou.

 

 

                                                                                                             Ing. Vratislav Morava

                                                                                                                           ředitel

                                                                                                        SOŠ a SOU Horky nad Jizerou