Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Výuka od pondělí 7. prosince 2020

Milé žákyně a žáci, vážení rodiče a další zákonní zástupci, zdravím vás a informuji vás o další příznivé zprávě. Díky uvolnění epidemiologických opatření může začít výuka teoretických předmětů od 7. 12. 2020 i v následujících třídách naší školy:

1.A, 1.B, 1.E, 2.E, 3.A, 3.B, 3. D.

Žáci tříd 1.B a 1.A se budou vyučovat ve svých učebnách v budově zámku, 1.A, 2.E, 3.A, 3.D v budově školy. Bude nutné dodržovat zavedená opatření, která sdělí při první vyučovací hodině vyučující (včetně organizace zajištění svačin). Pro ostatní třídy pokračuje praktické vyučování na pracovištích školy (ve čtvrtek 3. 12. 2020 budou  žáci 3.E informováni pedagogem OV, která smluvní pracoviště přijmou své žáky na praxi). Pro žáky 2.B platí v týdnu 7. – 11. 12. 2020 stále distanční výuka teoretických předmětů a výuka praxe na pracovištích školy.

V týdnu od 14. do 18. 12. 2020 bude zajištěna teoretická výuka pro žáky tříd 1.C, 1.D, 2.A, 2.D (ve škole) a pro žáky tříd 2.B, 3.E (na zámku). V tomto týdnu se budou žáci 3.B a 1.B vzdělávat v rámci teoretických vyučovacích předmětů on-line, kromě praktické výuky na pracovištích školy.

Praktická výuky pro žáky dalších tříd je organizována podle platného rozvrhu vyučovacích hodin na pracovištích školy, do středy 9. 12. 2020 budou  žáci 2.E informováni pedagogem OV, kteří žáci budou vykonávat praxi na smluvních pracovištích. Tělesná výchova bude nahrazena výukou odborného předmětu.

Důležité upozornění: v případě, že si neodebíráte oběd při distanční výuce, je nutné si obědy odhlásit. Pokud si je neodhlásíte, je vám strava účtována.

Přeji vám pevné zdraví a pohodový návrat k prezenční výuce ve škole. Těšíme se na vás.

Ing. Vratislav Morava

ředitel

SOŠ a SOU Horky n. Jizerou 35

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět