Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekt "Světová škola"

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit učitele a žáky při výuce aktuálních globálních témat za využití metod aktivního učení.

Obsah projektu

Je součástí širšího mezinárodního projektu, do kterého jsou zapojeny organizace a školy z celé Evropy. Obecným smyslem projektu je snaha dlouhodobě přispívat k šíření povědomí o stavu současného světa a pomoc při snižování chudoby ve světě.

Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola

 • tým 2-3 učitelů a týmy studentů
 • zařazení témat globální rozvojové výchovy do výuky
 • veřejná prezentace činnosti školy
 • provedení výzkumu na škole, mezi veřejností
 • odborná stáž žáků
 • uspořádání akce, která zviditelní vybraný problém

Téma projektu na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Téma "Český kapr" je hlavní záměr našeho projektu Světová škola
Podporování a znovu navrácení českých výrobků, produktů na český trh.

Cíle projektu

 • zvýšení povědomí o tématu český kapr (ochranná známka, kvalita české rybářství atd.)
 • ukázat, co znamená, když nakupujeme jiné dovážené ryby tzv. spotřebitelské chování bez domýšlení důsledků - tento cíl bude také měřitelný v naší anketě
 • uspořádání besedy s odborníkem + (v jednání) výstava o českém rybářství - tato beseda se uskuteční na naší škole, a bude určena pro žáky naší školy a obyvatele obce

Plán aktivit

 • průzkum školy zaměřený na globální problém
 • zaměření na konkrétní problém a realizace projektu směřujícímu k řešení vybraného problému
 • zpracování informací o průběhu a výsledku projektu
 • spolupráce na aktuálním projektu se Střední školou rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboňi
 • zařazení globálních témat do výuky

Žáci oboru Zemědělec – Farmář: absolvování odborné stáže na Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni, zpracování prezentace o českém rybářství + (poznatky a zkušenosti z odborné stáže).

Žáci oboru Gastronomie: zpracují prezentaci na téma český kapr v gastronomii, jídla z kapra.

Žáci oboru Cestovní ruch: zpracování zeměpisného tématu české rybníky, formou map a pracovních plakátů, které budou poté umístěné na chodbu školy a do některých tříd.

Personální zabezpečení projektu

 • Koordinátorka: Mgr. Monika Měrotská
 • Zapojení učitelé: Bc. Ivana Kadeřábková, Josef Janda, Vlastimil Fidler
 • Zapojení studenti: vybraní studenti 1. – 3.ročníku, obor Zemědělec - Farmář

Internetové stránky projektu naleznete zde.

Zpět