Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekt "Poznejte řemesla, poznejte praxi"

Naše škola je zapojena společně s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy do projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, v rámci programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaným evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v oblasti praktické výuky a uplatnitelnosti žáků. Projekt přispěje k podpoře volby povolání z oblasti řemesel, poskytne informace o daném řemesle, seznámení s výukovým prostředím na vyšším stupni, s příklady dobré praxe, zajistí praktickou výuku, apod.

Konkrétními aktivitami bude vytvoření internetového portálu, obsahujícího on-line nabídku možných exkurzí a praxí u zaměstnavatelů v kraji i v zahraničí využitelné všemi ZŠ a příslušnými SŠ v kraji, přehledné informace o vybraných řemeslech, vzdělávacích zařízeních v kraji. Navazujícími aktivitami bude pilotní ověření nabídek praxí a exkurzí v kraji i zahraničí včetně ukázek praktické výuky s odborníkem.

Internetové stránky projektu www.poznejte-remesla.cz.

Zpět