Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekt OP VK "CESTA"

Projekt je zaměřen na zavedení a implementace, ověření a inovace ŠVP pro obory Kuchař - číšník, Cukrář, Zemědělec – farmář, Cestovní ruch a Gastronomie. V rámci projektu budou vytvořeny nové studijní materiály v tištěné i elektronické podobě: pracovní sešity, e-learning. Projek bude sledovat, měřit a vyhodnocovat:: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Nástrojem pro dosažení vytyčených cílů bude i projektové vyučování a konference.

Projekt je rozdělen do 6 klíčových aktivit

  • KA 01  Autoevaluace a vytváření nástrojů hodnocení školy za účelem dalšího šíření informací
  • KA 02  Školení a přenos zkušeností k jednotlivým vzdělávacím oborům s průřezovým tématem
  • KA 03  Pilotáž vytvořených kurikulárních dokumentů v rámci reálného vyučován
  • KA 04  Podpora procesu rozvoje vybraných klíčových kompetencí v rámci ŠVP
  • KA 05  Inovace pilotních ŠVP
  • KA 06  Organizace, metodické řízení, monitorování, publicita a diseminace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.06/01.0011

Dokumenty k projektu


WWW stránky vztahující se k projektu


Výběr z fotogalerií

Zpět