Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekt Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Projekt je zaměřen na zavedení inovativních metod do výuky s důrazem na propojení teoretických a praktických dovedností žáků v oborech Cukrář, Kuchař-Číšník, Zemědělec-Farmář, Zahradník, Gastronomie a Cestovní ruch. Cílem projektu je také zatraktivnění těchto oborů pro nové uchazeče o studium a zajištění lepší pozice pro uplatnění absolventů na pracovním trhu. Zapojeni do vybraných aktivit projektu budou i žáci SOU a SOŠ Vlašim a SOU Čáslav.

Realizace projektu je rozdělena do šesti klíčových aktivit (dále KA).

KA 01 - Vytvoření vzdělávacích modulů
V rámci KA01 jsou vytvořeny vzdělávací moduly pro všechny obory na škole žadatele. Jedná se o obory Cukrář, Kuchař-Číšník, Zemědělec-Farmář, Zahradník, Gastronomie a Cestovní ruch. Moduly jsou zaměřeny na podporu rozvoje klíčových kompetencí žáků, na podporu pochopení a aplikace mezipředmětových vazeb a všechny aktivity jsou směřovány k uplatňování získaných vědomostí v praxi. Dále je připraven jeden společný modul pro všechny obory žadatele zaměřený na podnikatelské dovednosti (KA04).

Pro jednotlivé moduly jsou připraveny výukové materiály v podobě pracovních sešitů pro žáky.

Témata výukových modulů jsou:

  • Tradiční cukrářské postupy, Moderní úpravy moučníků a jejich servis, netradiční zmrzlinové výrobky
  • Vliv nekvalitně zpracované suroviny na kvalitu výrobků
  • Front Cooking
  • Zážitková gastronomie, Míchání nápojů
  • Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně, Příprava vlastních výpěstků rostlinného materiálu pro krajinotvornou výsadbu
  • Pěstování rostlin (v regionu) – dva díly
  • Fiktivní firma.

KA 02 Pilotní ověření vzdělávacích modulů
Úzce navazuje na předchozí aktivitu a spočívá v pilotáži, tedy samotné výuce jednotlivých připravených modulů na odborném výcviku a v teoretických předmětech. Součástí aktivity je také připravení vhodných podmínek pro praktický nácvik všech aktivit zahrnutých do výukových modulů, konkrétně zřízení gastrostudia, zemědělské učebny a pořízení foliovníku.

KA 03 Odborné vzdělávání a stáže pedagogů
V této klíčové aktivitě bude vzdělávána cílová skupina pedagogů formou účasti na vzdělávacích kurzech a stážích.

KA 04 Rozvoj podnikatelských dovedností
V rámci KA04 jsou rozvíjeny podnikatelské dovednosti žáků všech oborů ve vazbě na KA01. Součástí modulu je založení fiktivní firmy a nácvik podnikání formou OSVČ. Žáci společně realizují vlastní podnikatelský projekt ve formě fiktivní firmy.

KA 05 Projektové dny
V rámci KA05 budou realizovány projektové dny zaměřené na ověřování a procvičování praktických dovedností získaných z výuky vzdělávacích modulů. Půjde o rozšíření probrané látky a její aplikaci podle témat jednotlivých projektových dní. součástí je také příprava na oborové soutěže.

KA 06 Pracovní trhy a Oborové soutěže
Součástí KA06 bude uspořádání "Trhu pracovních příležitostí" při kterém žáci budou prezentovat výsledky absolvovaného vzdělávacího modulu. Přizváni budou potenciální zaměstnavatelé a obchodní partneři školy.

Stěžejní částí aktivity bude také pořádání školních kol odborných soutěž i soutěže meziškolní, s účastí zapojených škol.

Zpět