Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekt Inovace výuky cestou využití ICT

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze středním školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaným evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu Inovace výuky cestou využití ICT je zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Projektový záměr vychází z obsahu Školních vzdělávacích programů učebních a studijních oborů školy

Projekt si klade za cíl zlepšení v oblasti dílčích vyhodnocených slabých stránek školy vyplývajících ze závěrů autoevaluace školy. Jedná se zejména ve zlepšení schopností žáků reagovat na vyvíjející se požadavky na trhu práce, rozvíjení vědomostí a dovedností z oblasti ekonomiky a podnikání v oboru, ve zlepšení vybavení školy výpočetní technikou a v oblasti motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Výstupy projektu zajistí inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí všech žáků školy. V rámci projektu vznikne 480 digitálních učebních materiálů – šablon, které při vyučování podpoří inovativní prvky a zaměřují se na průřezová témata školních vzdělávacích programů napříč obory školy.

Škola bude dovybavena moderní výpočetní technikou s příslušenstvím hardware i software pro přímou výuku žáků i podporu výuky. Budou vytvořeny podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

Pedagogové se zúčastní specializovaných kurzů v oblasti rozvoje finanční gramotnosti žáků a kvality výuky cizích jazyků na střední škole. Tyto kurzy umožní zkvalitnění výuky, zavádění nových postupů do výuky a využití moderních technologií.

Více informací na stránkách projektu

Zpět