Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Primární prevence

Hned na začátku tohoto týdne se konaly na naší škole dny primární prevence. Zaměřeny byly tentokrát nejen na návykové látky, ale též na sociální klima a vztahy ve třídě. Odborně a zajímavě vedenými semináři žáky i letos provázeli manželé Zdena a Karel Kašparovi z Pedagogické, psychologické a právní poradny z Prahy 5. Jejich přednášky založené především na příbězích z praxe zaujaly nejen žáky samotné, ale i učitele, kteří se seminářů v rámci dohledu zúčastnili.

Zpět