Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Stará jizera

Jedná se o přírodní památku, maloplošné chráněné území (od r.1987 - chráněný  přírodní výtvor).

Území leží v úseku nivy Jizery mezi obcemi Dražice a Horky nad Jizerou. Je to jeden z posledních nivních ekosystémů na Jizeře. Vžil se název V Luhu.

Charakteristika

V nivě Jizery jsou zachována dvě slepá ramena Jizery (tůně). Větší tůně - Stará Jizera - má tvar podkovy. Hladina v tůni dosahuje 0,5-1m. Na dně tůně je bahenní sediment. Probíhá zde proces zarůstání. Druhá tůně - Měsíc - leží na vnější straně pod silnicí. Vodní hladina v této tůni je 0,5m, na dně jemný bahenní sediment. V některých obdobích je tůň zarostlá lakušníkem, orůžkatcem, vodním morem a hvězdošem. Na hladinu vyčnívá například chaluha, šťovík, bahnička, pryskyřník, svízel …. Typický je porost rákosu a vysokých ostřic, orobince a kosatce. Obě ramena jsou přírodní, zavodňována vysokou spodní vodou a záplavami, které se každoročně opakují.

Dá se niva nějak využít? Převážnou část nivy tvoří hospodářsky využívané vlhké, až podmáčené louky, místy sušší části luk a orná půda.

Mezi břehové porosty patří: keřové vrby, olše.

Na okolním svahu vystupují pískovce a slínovce se zkamenělinami. Součástí jsou také stráně nad Jizerou s listnatým lesem, s borovicemi, akáty a křovinami. Kvetou zde zvonek, šalvěje, kakost….

Pestrost louky tvoří: blatouch, kostival lékařský a český, v sušší části luk najdete hrachor, ocún, zvonek rozkladitý….  Vrby tvoří společenství (vrba jíva, vrba košařská, vrba křehká, vrba popelavá).

Z rostlin jsou chráněné:  leknín bělostný, stulík žlutý, voďanka žabí.

Z nich nejrozšířenější je stulík žlutý. Poznávací znaky: 

  • má zelený vejčitý kožovitý list s dlouhým řapíkem
  • žlutý květ s početnými kališními a korunními lístky,
  • asi 5cm velký, se silnou příjemnou vůní
  • plod: tobolka, zraje nad hladinou, zralý klesá ke dnu
  • kvete: květen až srpen, odolný vůči znečištění vody
  • využívá se ve farmacii (výroba sedativ).

Významné druhy živočichů: slavík obecný, rákosník zpěvný, žluva hajní, sedmihlásek hajní, ropucha krátkonohá, skokan skřehotavý.

Současná ochrana a hospodářské využití

Slepá ramena slouží jako revír rybářům, na části nivy je orná půda a část se seče.

Funkční využití

Ochranné pásmo elektrického vedení, ochranné pásmo silnice II. třídy, chráněné ložiskové území-černé uhlí, ložisko nerostných surovin (prognóza).

Čím může být oblast ohrožena?  

Kontaminací ze zemědělské výroby, zorněním nivy, odumíráním dubů v důsledku grafiózy (choroba způsobená parazitickou houbou), na svazích nepůvodní dřeviny (akát).

Na toto území se vztahuje zákonná ochrana - podle zákona 114/92 Sb. Přírodní památka Stará Jizera-údolní niva.