Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Plevelné rostliny

Plevelné rostliny vyskytující se v zahradách, sklenících, v parcích a na polích:

Plevele -  rostliny, které nejsou předmětem produkce, ale svým výskytem škodí v porostech kulturních plodin.

Dělení podle délky výskytu:

  • jednoleté (peťour maloúborný, kopřiva žahavka, ptačinec žabinec, laskavec ohnutý, lipnice roční, merlíky, heřmánky svízel přítula apod.) = vyrůstají a škodí v jednom vegetačním roce, množí se většinou generativně – semenem.
  • vytrvalé (pýr plazivý, svlačec smetanka lékařská, kopřiva dvoudomá apod.), množí se většinou vegetativně (ale i generativně) např. podzemními výběžky, kořeny. Na pozemku zůstávají a škodí více let, špatně se  likvidují.

Dělení z hlediska používání herbicidů:

  • jednoděložné: pýr plazivý, ježatka kuří noha, lipnice roční.
  • dvouděložné: svízel přítula, laskavec ohnutý, kopřiva dvoudomá, peťour maloúborný, merlík bílý, lebeda lesklá, svlačec rolní, smetanka lékařská.

Na likvidaci plevelů se používají herbicidy. Podle působení rozeznáváme herbicidy:

  • selektivní - ničí plevele v kulturních plodinách, přičemž kulturní plodinu nepoškodí (největší použití v zelinářství)
  • totální  - ničí všechny rostliny   
  • kontaktní - poškozují jen ty rostliny, které byly přípravkem zasaženy
  • systemické – jsou vstřebávány listy, zeleným stonkem, kořeny. Rozvádí se do celé rostliny, ničí nejen zasaženou část, ale i celou rostlinu.

Dvouděložné:

Ptačinec žabinec (Stellaria media)    

Peťour maloúborný (Galinsoga parviflora)        

Svízel přítula (Galium aparine L.)            

Merlík bílý (Chenopodium album)           

Lebeda lesklá (Atriplex sagittata)           

Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus)   

Smetanka lékařská (Taxaracum officinalis)                        

Kopřiva dvoudomá ( Urtica dioica)

Jednoděložné:

Pýr plazivý (Agropyron repens) 

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)