Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Chov koní v Horkách

Staré arabské přísloví praví, že ,,nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu“.

Kůň má výhradní postavení mezi hospodářskými zvířaty.

Malý výlet do historie

Kůň byl původně malé stepní zvíře, zoologický řád: lichokopytník.

Rozšířen ve všech světadílech, kromě Austrálie.

Vývojová řada koní začátkem třetihor ve spodním eocénu formou nazvanou Eohippus (hiracotherium). Velikost lišky se znaky, které připomínaly předchůdce kopytníků-šelmy: krátkou hlavu, pružný klenutý hřbet. Na předních i zadních končetinách měl 5 prstů.

Další vývojové formy: Orohippus, Mesohippus, Meryhippus, Pliohippus, Hipparion. Vyvinutí až k jednoprsté formě rodu EGUUS – KŮŇ

Původ rodu koní: severní Amerika. Divocí koně v Americe žijící volně v přírodě se nazývají mustangové.

 

Tarpan - předek celé východní skupiny domácích koní

Kertak – předek skupiny koní mongolských, dodnes žijící kůň Převalský   

Skupina koní orientálních - východních, koně teplokrevní

Skupina koní okcidentálních - západních, koně chladnokrevní

Skupina koní severských – nordických, shetlandský pony, huculský kůň a fjordský kůň.

 

Chovatelské pojmy

Plemeno - skupina zvířat téhož druhu

Skupina plemen: rozdělení do dvou skupin

 • teplokrevníci – koně s všestrannou užitkovostí, lehčí, ušlechtilejší. Patří sem například: anglický plnokrevník, kůň kladrubský,
 • chladnokrevníci - těžcí koně, tažní, mají klidný temperament

 

Anglický plnokrevník - prošlechtěné plemeno koní chované čistokrevnou plemenitbou, dosahuje nejvyšší možné rychlosti, dostihový sport

Polokrevník - teplokrevný kůň, jeden z rodičů je plnokrevník, nebo má plnokrevné předky

 

Čistokrevnost – označení zvířat, jejíž předkové z předcházejících generací se nepářily s příslušníky jiných plemen

Rodina – skupina zvířat potomků pocházejících od společného samičího předka

Plemenitba – cílevědomé rozmnožování koní, čistokrevná a křížení

 

Hřebec - samec koně od 4let, do 4 let hřebeček

Valach – vykastrovaný hřebec

Kobyla – kůň ženského pohlaví, která už měla hříbě

Klisna – samice koně starší 4 let

Hříbě – mládě kobyly

 

Některá současná plemena koní

 • Anglický plnokrevník - dostihový kůň (hřebčíny Napajedla, Mimoň)
 • Kladrubský kůň – naše původní plemeno koní, bělouš a vraník, národní kulturní památkou České republiky, chová se v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem (chov běloušů)
 • Chov Starokladrubského vraníka - hřebčín Slatiňany
 • Český teplokrevník
 • Oldenburský kůň
 • Hafling
 • Frízký kůň
 • Shetlandský pony
 • Huculský kůň
 • Slezský norik
 • Českomoravský belgický kůň

 

Plemeno - evidováno v plemenné knize

Evidenci všech koní (i neplemenných) zajišťuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem pro Českomoravskou společnost chovatelů, která byla Mze ČR pověřena vedením ústřední evidence všech hospodářských zvířat.

Hipologie - věda zabývající se koňmi

Kůň patří k původním největším obratlovcům, býložravcům, žijících v našich podmínkách.

Dokonale vyvinutá pohybová soustava umožňující útěk před nepřítelem. Rychlý běh umožňuje svalstvo zádě. Obrana zadními kopyty – kopání, hrábnutí předním kopytem a kousnutí. Pokud jde člověk do boxu, je nutné vždy na koně promluvit a nikdy nestoupat za zadní nohy koně.

 

Současné využití koní

Vyžití lidí ve sportu a volném čase.

Parkur, drezura, dostihy, voltiž, vozatajství, přehlídky a výstavy, western, práce v lese při stahování dřeva, hipoterapie (léčebná metoda) 

Jezdecký sport – jezdectví

ČJF - Česká jezdecká federace zastřešuje jezdecký sport v české republice

Zařazení koně:

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)

Třída: savci (Mammalia)

Řád: lichokopytníci (Perisodactyla)

Čeleď: koňovití (Equidae)

Rod: kůň (Eguus)

Reprodukce (rozmnožování)

Říje: ochota k páření, zapouštění klisen, délka trvání 5-8 dnů, většinou se opakuje se za 19-21 dnů

Březost: 333 dnů (11 měsíců)

Porod – ohřebení

Anatomie


 

Exteriér - označuje vnější vzhled zvířete, určuje je stavba těla, výška barva srsti, vrozené a získané odznaky, nasazení krku. Podle plemena koně jsou kladeny různé požadavky.

Zbarvení srsti - množství základního barviva (pigmentu) a obsah černého barviva (melaninu)

Základní barvy srsti

Ryzák, žluťák (isabela)

Plavák - žlutá srst různých odstínů (barva původních koní)

Hnědák – srst hnědá až červenohnědá, hříva a ohon černé

Vraník – srst černá na celém těle, černá i kopyta

Bělouš – srst po celém těle bílá, nebo převážně bílá, bílá hříva i ocas, rodí se jako černí a postupně vybělují

Strakoš – ryzák, hnědák, vraník po celém těle velké bílé skvrny

Fyziologie

Kůň má smysly bystřejší než člověk, nutné respektovat životní projevy koně, nervová soustava vyhovuje pro jeho život v přírodě,

Kůň má také vynikající zrak - barevné vidění

Ostrý sluch

Pohyblivé ucho – příjem zvukových vln ze všech stran, aniž by kůň otočil hlavu. Slyší několikrát víc než člověk, slyší zvuky, které lidské ucho nevnímá. Kůň varuje člověka tím, že dává uši dozadu (nebezpečí kousnutí).

Hmat - pomocí hmatných chlupů na horním pysku, kolem očí, kůže je sídlem smyslů pro hmat. V končetinách umožňuje rozeznat povrch,  po kterém se kůň pohybuje.

Čich - nejdůležitějším smyslem, vyvinutý pro život ve stádě, orientace ve tmě pomocí čichu klisna najde hříbě, kůň pomocí čichu najde své místo ve stáji a při projevech pohlavního pudu.

Etologie – životní projevy koně

Znalost základních etologických vlastností je důležitá pro správný odchov koní, ustájení, výcviku a při pracovním využití koní. Problematika etiologie rozdělena do speciálních úseků, význam smyslových vlastností koní, inteligence, společné projevy koní, dorozumívání, pohlavní projevy,

Sociální prostředí a chování

Kůň je zvíře žijící ve stádech, různá velikost stáda, vůdcem skupiny bývá většinou nejvyspělejší klisna. U koně je známa bystrost všech smyslů, ostražitost. Různé postoje a výrazy mají komunikační úlohu, koně vydávají různé zvuky – ržání, frkání, odřehtávání.

Pohyb koně

Základní chody: krok, klus a cval

Nejpomalejší krok, rychlost koně v kroku je 6-8 km, klus při překonávání velkých vzdáleností, kůň vydrží klusat v terénu nepřetržitě 15 km, po krátkém oddechu může pokračovat

Cval je řada skoků pravidelně se opakujících, používá se při jízdě pod sedlem, při dostizích rychlost 60 km za hodinu

Co ovlivňuje výkonnost koně: genetické vlastnosti a podmínky prostředí

Tělesná stavba - exteriér, konstituce - odolnost, temperament - živý a klidný, určuje energii a vytrvalost, charakter (povaha) - stupeň ochoty podvolit se vůli člověka, vadný charakter se projevuje kopáním, kousáním je vrozený nebo získaný

Kondice - současný výživný stav koně

Výživa a krmení koní

Ovlivňuje správnou kondici koní.

Kůň má poměrně malý žaludek, proto se musí krmit třikrát denně.

Krmná dávka se sestavuje pro každého jedince

Rozdílné krmení hříbat, dospělých koní, březích klisen, sportovním koní, dostihových koní a tažných koní

Krmiva pro koně

Objemná krmiva

Luční seno - objemné statkové krmivo, tvoří základní část krmné dávky v letním a zimním období, obsahuje důležité minerální látky a vitamíny. Kvalita sena závisí na botanickém složení (skladba trav) , době sklizně a sušení. Vhodné také seno vojtěškové a jetelové.

Zelená píce - zelené krmení, závisí na botanickém složení

Travní porosty - vhodné podle složení travin

Pastva - biologicky hodnotné krmivo, nejpřirozenější pohyb pro koně

Krmné okopaniny- nejvhodnější krmná mrkev, obsahuje hodně karotenu, je chutná a má protiinfekční účinky.

Jadrná krmiva

Jadrná krmiva – zrniny z obilovin, luštěnin a olejnin

Nejvhodnější je oves, lehce stravitelný, důležitý pro dostihové koně, celý nebo mačkaný.

Cukrovarské řízky (vedlejší produkt při zpracování cukrové řepy)

Melasa

Pšeničné a žitné otruby (vedlejší produkt ze mlýnů)

Minerální krmné přísady

Krmná sůl - liz, důležitá v zimním období (Chlorid sodný)

Vitamínové a minerální doplňky

Napájení koní pitnou nezávadnou vodou

   

Ustájení - suché vzdušné stáje, dobře větratelné

 • ustájení v boxech       
 • volné ustájení
 • pastevní ustájení

Ošetřování koní – každodenní péče o koně

 • Místování (výměna mokré podestýlky, podestýlání)
 • Krmení koní
 • Čištění koní – čištění srsti, včetně kopyt
 • Péče o kopyta
 • Zajistit dostatečný pohyb koně

 

Význam čištění koní:

Při denním čištění se srst koně zbavuje špíny, různých nečistot a prachu. Hřívu a ocas je třeba důkladně pročesat. Čištění je zároveň i důležitou masáží, která uvolňuje svaly koně a podporuje prokrvení celého těla. Pozor na poranění, kožní choroby nebo na nezvykle teplá a nateklá místa.

Zdraví a ochrana koní

Zákon na ochranu hospodářských zvířat proti týrání č. 246/92 Sb.

Zákon č. 166/ 1999 Sb. tzv. Zákon o veterinární péči

Vyhláška č. 208/2004 Sb. – Minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 192/2002 Sb. – Technické požadavky na stavby v zemědělství

Důležitým právním předpisem je vyhláška ministerstva zemědělství

Welfare: (pohoda zvířat) je zajištění základních podmínek života a zdraví zvířat a ochranu před fyzickým a psychickým strádáním.

Kůň žijící v pohodě je pěkný na pohled, vyrovnaný, příjemně temperamentní, ladně se pohybující, přátelský, ochotný člověku vyhovět.

 

Záchranné stanice pro koně

www.soszivotprokone.wz.cz

www.konevnouzi.cz

 

Organizace chovu koní v ČR

Chov a šlechtění v ČR zajišťují: 

 • státní hřebčince a hřebčíny
 • soukromí chovatelé

ÚEK ČR = Ústřední evidence koní ČR Součást národního hřebčína Kladruby nad Labem

ASCHK ČR = asociace svazu chovatelů v ČR (www.aschk.cz)

Jockey Club ČR = registrace a označování anglických plnokrevníků (www.dostihy.cz)

Česká klusácká asociace- označování a registrace klusáků (www.czetra.cz)

 

V ČR tři státní podniky se soustředěným chovem koní:

 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 • Zemský hřebčinec Písek
 • Zemský hřebčinec Tlumačov