Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Informace k distanční výuce od 4. 1. 2021

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

zdravím Vás na začátku roku 2021 a přeji vám vše dobré, zejména pevné zdraví. Bohužel vzhledem k nepříznivé epidemické situaci začínáme opět komunikaci na dálku. Domnívám se, že situace ve vzdělávání začíná být vážná. Sděluji vám proto pro zkvalitnění distanční výuky následující:

 

1.       Distanční výuka bude i nadále probíhat dle rozvrhu vyučovacích hodin, zejména odborné předměty a hlavní všeobecně vzdělávací předměty. Od 4. do 8. 1. 2021 začíná výuka lichým týdnem.

2.       Učitelé budou vyučovat prostřednictvím aplikace classroom a zadáváním úkolů přes web naší školy. I nadále budou využívat domluvených kontaktů.

3.       Nabízíme žákům možnost individuálních konzultací ve škole. Zájemci se domluví s příslušným učitelem a informují třídního učitele.

4.       Upozorňuji na povinnost zpracovávat seminární a další práce samostatně. Opsané práce od spolužáků nebudou klasifikovány.

5.       V případě problémů v jednotlivých předmětech kontaktujte nejprve příslušného učitele, dále dle potřeby třídního učitele a případně Ing. Havlase či Ing. Repáně.

6.       Technické problémy při distanční výuce řešte s třídním učitelem a Ing. Havlasem.

7.       Důkladně se připravujte při domácí výuce, neboť po návratu do školy k prezenční výuce vás budou učitelé zkoušet jak z vědomostí v teoretické výuce, tak z dovedností v odborném výcviku, protože musí zajistit klasifikaci za první pololetí školního roku.

8.       Zodpovědně se učte, neboť se připravujete pro svůj úspěšný profesní i osobní život.

 

Ing. Vratislav Morava

ředitel

Zpět