Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Informace k Doučování žáků školy

Dovolte nám Vás informovat, že SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35 se zapojila do programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Poučili jsme žáky školy a jejich rodiče o tom, že doučování není za trest, naopak je třeba ho vnímat jako bonus. Pravidelně organizujeme doučování pro žáky ohrožených školním neúspěchem a to v rámci individuálních a skupinových konzultací respektive doučováním celých tříd a to jak v teoretickém vyučování, tak i v rámci odborného výcviku. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Pro více informací se obraťte na své třídní učitele nebo Ing. Milana Havlase, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování.

 

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět