Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Hodnocení žáků v 2. pololetí 2019/2020 a harmonogram konzultací závěrečných ročníků

Dne 27.4. 2020 vydalo MŠMT ČR Vyhlášku č. 211/2020 Sb o hodnocení žáků v 2. pololetí 2019/2020. Postup hodnocení je uveden na webu MŠMT.

Shrnuji důležité :

 1.  Na vysvědčení se uvede „nehodnoceno“ pouze tehdy, není-li žádný podklad pro hodnocení a žák nebyl hodnocen též na konci 1. pololetí
 2.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení 2019/2020 zohlední:
  a) podklady pro hodnocení od 1. 2. do 10. 3. 2020
  b) podpůrné podklady pro hodnocení získané v době výuky na dálku
  c) podpůrné z případných vzdělávacích aktivit od 11. 5. 2020 do konce června
  d) podpůrné hodnocení výsledků žáků za 1. pol. 2019/2020

V bodě b), tj. za období o vzdělávání na dálku během uzavření škol se zohlední

 1.  snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 2. samostatná práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
 3. četba související se zadanými úkoly
 4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 5. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

V příloze naleznete harmonogram konzultací závěrečných ročníků od 11. 5. 2020

 

Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět