Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Aktuální informace pro žáky

Žákyně a žáci, rodiče a další zákonní zástupci,

srdečně vás zdravím na závěr jarních prázdnin. Věřím, že jste je využili k relaxaci a ke sportu a posílili tak svoji odolnost. Blíží se již otevření škol pro prezenční výuku žáků, pravděpodobně závěrečné ročníky zahájí výuku od 1. 3. 2021. Pro ně je důležitá následující informace:

k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí 2020/2021. Žáci, kteří byli nehodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně,  mohou vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. května.

Od 15. 2. 2021 bude výuka probíhat opět distančním způsobem. Využijte též možnosti nabídky individuálních konzultací. Doufám, že chápete, že je důležité nejen se učit, ale hlavně se NAUČIT. I nadále platí povinnost omlouvat žáka, který se nezúčastnil povinného distančního vyučování, svému třídnímu učiteli. Připomínám, že 17. 2. 2021 se budou konat on-line třídní schůzky pro žáky prvních ročníků od 16.00 hodin a pro žáky vyšších ročníků od 16.45 hodin. Informace o připojení jste obdrželi od svých třídních učitelů. Případné problémy včas řešte s třídními učiteli či Ing. Havlasem.

Přeji vám hodně optimismu a pevné zdraví. Těším se i s ostatními spolupracovníky na zahájení pravidelné výuky ve škole, neboť bez vás, žáků, je tady ve škole smutno.

 

Ing. Vratislav Morava

ředitel
SOŠ a SOU Horky n. Jizerou 35

Zpět