Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Programy Leonardo da Vinci a Erasmus+

Zahraniční stáže v rámci programů EU Leonardo da Vinci (od r. 2014 Erasmus+) probíhají na naší škole každoročně od roku 1998. Do roku 2014 vycestovalo do zahraničí díky programu Leonardo da Vinci více než 750 žáků. Přijímajícími organizacemi jsou firmy v oblasti gastronomie, hotelnictví, potravinářství, agroturistiky, vinařství, zahradnictví a zemědělství.

Spolupracujeme s odbornými školami v Senigallii v Itálii, s německými školami ve Wiesau a Weidenu, a se dvěma školami v Kremsu v Rakousku. Hostitelské země stáží žáků jsou:

 • Německo, Rakousko, Slovensko (Vysoké Tatry), Itálie Kypr

Díky zahraničním stážím nacházejí naši absolventi dobré pracovní uplatnění v České republice i v zahraničí a upevňují si získané jazykové dovednosti v praxi.

 • Při organizaci zahraničních stáží spolupracujeme se SOŠ a SOU Praha Čakovice.
 • Jako přijímající organizace zajišťujeme odborné stáže pro žáky i dospělé pracovníky z Itálie, Německa a Turecka.
 • Pro nastávající plánovací období připravujeme další projekty mobilit žáků v rámci programu Erasmus+.

Ocenění za organizaci zahraničních stáží

 • Evropská cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci
  získala naše škola v roce 2005 za organizaci a realizaci zahraničních stáží v rámci programu EU Leonardo da Vinci v kategorii počátečního odborného vzdělávání. Byly nominovány nejlepší projekty z uplynulých let z každé země EU a přidružených zemí. Šestnáctičlenná komise vybrala do závěrečného kola projekty z Rakouska, Islandu, Norska, Maďarska a České republiky. Naši zemi reprezentovala právě naše škola. Byla vyhodnocena jako nejlepší a ocenění bylo předáno škole na mezinárodní konferenci ke kvalitě v mobilitách v Oslo v Norsku. Konference byla připravena na vysoké odborné úrovni a zúčastnilo se jí 130 odborníků z 29 zemí.
 • Evropská cena za rozvoj vzájemných vztahů
  byla udělena za dlouholetý podíl na výměnách česko-německých žáků v německém Darmstadtu koordinátorce/učitelce naší školy. V uplynulých letech získala naše škola v České republice šestkrát Národní pečeť kvality.
 • Národní pečeť kvality
  získala naše škola v uplynulých letech v České republice již šestkrát a to je v konkurenci ostatních škol velkým úspěchem.