Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Zahraniční stáže Erasmus +

Zahraniční stáže žáků jsou neodmyslitelnou součástí filozofie SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Škola se jimi zabývá systematicky již od roku 1995 a umožnila tak poznat zahraniční pracovní prostředí více než 1 500 žáků. Způsobů realizace studijních pobytů v zahraničí byla za tuto dobu celá řada. Od reciproční výměny z rodiny do rodiny, přes projekt českoněmeckého Fondu budoucnosti "Tandem", až k nejosvědčenějším projektům EU "Leonardo da Vinci". Tento projekt mobilit přešel pod program ERASMUS+. Díky finanční podpoře EU žáci vyjíždějí do zahraničí zcela zdarma.

V průběhu let byly uskutečněny stáže ve Španělsku, Anglii, Německu, Rakousku, na Slovensku ve Vysokých Tatrách, v Itálii a na Kypru. Za tuto činnost obdržela naše škola 6x Pečeť kvality. Nejvýznamnějším ohodnocením je Evropská ceny kvality z roku 2005. Škola v Horkách tehdy se svým projektem vyhrála i nad renomovanými evropskými univerzitami. Na velké mezinárodní konferenci v Oslo byla cena za účasti 130 odborníků z 25 evropských zemí předána norským princem řediteli školy Ing. Vratislavu Moravovi.

Zhodnocením naší spolupráce s partnery ze SRN je i společně napsaná Německo – česká kuchařka s recepty významných osobností, do které přispěl svým osobním receptem i český prezident Václav Havel.

Stáže přispívají k vyšší samostatnosti žáků a získávání vlastní sebedůvěry. Rozvíjejí jejich adaptabilitu, odborné dovednosti a zkušenosti, schopnost pracovat v týmu, řešit problémy, ochotu nést zodpovědnost a komunikovat v cizím jazyce. V neposlední řadě probouzejí u účastníků i zájem o další sebevzdělávání. Odbornost, pracovní nasazení, skromnost i slušné vystupování našich žáků jsou v zahraničí velmi kladně hodnoceny. Po ukončení školy nejednomu z nich otevírají dveře budoucích zaměstnavatelů Certifikáty o absolvování zahraniční stáže, záznamy v Europassu, pracovní vyhodnocení od zahraničních zaměstnavatelů a obzvláště tolik žádané jazykové znalosti.