školní blog

Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Zahraniční stáže a projekty

Zahraniční stáže

Stáž na Kypru

Ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Praha – Čakovice žáci jezdí na 4 – 5 týdenní praxe. Vykonávají stáž ve čtyř a pěti hvězdičkových hotelích na jihu ostrova. Bývají rozděleni na pozice pomocných kuchařů a cukrářů v hotelových kuchyních a číšníků při obsluze hostů.

Žáci s vynikající angličtinou pracují na recepci nebo na pozicích barmanů na plážových barech při nabídce nápojů.

Spolková republika Německo

Stáže v SRN mají dlouholetou tradici. Již v roce 1994 žáci jezdili na výměnné pobyty v rámci projektu Tandem na gastropraxe do Regensburgu a poté do rodin žáků školy nedaleko Frankfurtu n/Mohanem. Brzy nato jejich praxe zaštiťovaly projekty Leonardo da Vinci a posledních 6 let byly místem stáží hotely ve Weidenu, které jsou pracovišti praxí žáků naší partnerské Odborné hotelové školy ve Wiesau. Žáci z této školy navštěvují naši školu v rámci projektu Tandem.

Slovensko

Mezi žáky jsou velmi oblíbené třítýdenní zimní praxe na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Místem praxe jsou hotel FIS a stylová restaurace Koliba na Janovej Polianke přímo na Štrbském Plese. Pracují zde žáci oborů Kuchař – číšník, Cukrář, Gastronomie a Cestovní ruch. Ubytováni a stravováni jsou žáci přímo v hotelu FIS.

Rakousko

Od roku 2001 absolvovalo stáž v rámci programu Leonardo da Vinci (v roce 2014 Erasmus+) v Rakousku každoročně 8 až 12 žáků všech učebních i studijních oborů naší školy. Cílovou destinací je turisticky atraktivní město Krems, ležící na Dunaji a obehnané ze všech stran vinicemi. Stáž je pro žáky bezplatná, plně financovaná z projektového grantu.

Itálie

Na stáže do Itálie jezdíme od roku 2006. Cílovou destinací je město Senigallia v regionu Marche, ležícím na břehu Jaderského moře ve střední části Itálie. Po celou dobu je naším partnerem gastronomická a hotelová škola Instituto Istruzione Superiore “Panzini“ Senigallia. Na stáže jsme vyjížděli pod záštitou projektu Leonardo da Vinci, od roku 2015 v rámci projektu Erasmus+.  Stáž je pro žáky bezplatná, plně financovaná z projektového grantu. 

Programy Leonardo da Vinci a Erasmus+

Zahraniční stáže probíhají na naší škole každoročně od roku 1998 v rámci programů EU - Leonardo da Vinci a od r. 2014 Erasmus+. Do roku 2014 vycestovalo do zahraničí díky programu Leonardo da Vinci více než 750 žáků. Přijímajícími organizacemi jsou firmy v oblasti gastronomie, hotelnictví, potravinářství, agroturistiky, vinařství, zahradnictví a zemědělství.

Hostitelské země stáží žáků jsou: Německo, Rakousko, Slovensko (Vysoké Tatry), Itálie a Kypr (konkrétně odborné školy v Senigallii v Itálii, německé školy ve Wiesau a Weidenu a dvě školy v Kremsu v Rakousku).

Díky zahraničním stážím nacházejí naši absolventi dobré pracovní uplatnění v České republice i v zahraničí a upevňují si získané jazykové dovednosti v praxi.

Projekty

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – „Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“.Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Náš projekt si zejména klade za cíl přiblížit žákům základních škol našeho regionu naše obory Zemědělec – farmář, Zahradník a ukázat jim odbornou vazbu i na obory ostatní. Nejužší a nejčetnější bude naše spolupráce se ZŠ Brodce, Dolní Slivno a s oběma ZŠ v Benátkách n.J.Propagace turistických destinací - Road trip II

S projektem Road trip řada žáků naší školy navštívila zajímavá místa ve Středočeském kraji. V dobré náladě a atraktivními dopravními prostředky jsme prožili hezké dny a dozvěděli se mnoho informací o regionech kraje a jejich pamětihodnostech.Projekt Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Projekt je zaměřen na zavedení inovativních metod do výuky s důrazem na propojení teoretických a praktických dovedností žáků v oborech Cukrář, Kuchař-číšník, Zemědělec-farmář, Zahradník, Gastronomie a Cestovní ruch.

Cílem projektu je také zatraktivnění těchto oborů pro nové uchazeče o studium a zajištění lepší pozice pro uplatnění absolventů na pracovním trhu.

Zapojeni do vybraných aktivit projektu budou i žáci SOU a SOŠ Vlašim a SOU Čáslav.

Realizace projektu je rozdělena do šesti klíčových aktivit: Vytvoření  a ověření vzdělávacích modulů,  Odborné vzdělávání a stáže pedagogů, Rozvoj podnikatelských dovedností, Projektové dny, Pracovní trhy a Oborové soutěže.Projekt Food Right Now – Postavme se hladu!

Společnost Člověk v tísni realizuje nový mezinárodní projekt pro střední školy Food Right Now – Postavme se hladu! Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice hladu a přístupu k potravinám mezi učiteli a studenty v pěti zemích Evropské unie. Téma projektu na naší škole je „Český česnek“ aneb návrat na česká pole.Projekt Inovace výuky cestou využití ICT

Projekt si klade za cíl zlepšení v oblasti dílčích vyhodnocených slabých stránek školy vyplývajících ze závěrů autoevaluace školy. Jedná se zejména ve zlepšení schopností žáků reagovat na vyvíjející se požadavky na trhu práce, rozvíjení vědomostí a dovedností z oblasti ekonomiky a podnikání v oboru, ve zlepšení vybavení školy výpočetní technikou a v oblasti motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Výstupy projektu zajistí inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí všech žáků školy. V rámci projektu vznikne 480 digitálních učebních materiálů – šablon, které při vyučování podpoří inovativní prvky a zaměřují se na průřezová témata školních vzdělávacích programů napříč obory školy.Projekt "Gender je všude kolem nás"

Naše škola se v dubnu 2013 přihlásila do projektu "Gender je všude kolem nás" pořádaného Českou asociací vzdělávacích institucí, o.s. a financovaného v rámci programu OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt bude probíhat do 31.5.2014 a je do něj zapojeno celkem 12 státních (základních nebo středních) škol ze Středočeského kraje (8 z okresu Kladno, 3 z okresu Mladá Boleslav a 1 z okresu Kolín).Projekt "Poznejte řemesla, poznejte praxi"

Projekt přispěje k podpoře volby povolání z oblasti řemesel, poskytne informace o daném řemesle, seznámení s výukovým prostředím na vyšším stupni, s příklady dobré praxe, zajistí praktickou výuku, apod. Konkrétními aktivitami bude vytvoření internetového portálu, obsahujícího on-line nabídku možných exkurzí a praxí u zaměstnavatelů v kraji i v zahraničí využitelné všemi ZŠ a příslušnými SŠ v kraji, přehledné informace o vybraných řemeslech, vzdělávacích zařízeních v kraji.Projekt "Světová škola"

Cílem projektu je podpořit učitele a žáky při výuce aktuálních globálních témat za využití metod aktivního učení. Vybraným tématem naší školy je "Český kapr - Podporování a znovu navrácení českých výrobků, produktů na český trh."Projekt OP VK "CESTA"

Projekt je zaměřen na zavedení a implementace, ověření a inovace ŠVP pro obory Kuchař - číšník, Cukrář, Zemědělec – farmář, Cestovní ruch a Gastronomie. V rámci projektu budou vytvořeny nové studijní materiály v tištěné i elektronické podobě: pracovní sešity, e-learning. Projek bude sledovat, měřit a vyhodnocovat:: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Nástrojem pro dosažení vytyčených cílů bude i projektové vyučování a konference.