školní blog

Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Seminář svatební floristiky

Seminář svatební floristiky proběhl ve dvou dnech a to 27.5. a 29.5. Byl určen pro žáky tříd 1.C a 2.D oboru Zahradník a žákyně 1.A oboru Zemědělec-farmář. První den lektorka kurzu Jana Chlupáčová seznámila žáky teoreticky se základy tvorby svatební floristiky, používanými pomůckami a nářadím, svatebními květinami a s technikou vazby svatebních kytic. Druhý den byl věnován už pouze praktickému nacvičování. Po absolvování kurzu obdrželi na závěr žáci certifikát.

Zpět