Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.A  (Bukvičková Zuzana, 4)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

CJL
Su
(4)

STZ
Re
(4)

ANJ
Km
(4)

CHZ
Kz
(4)

PER
Bk
(4)

BIO
Kz
(4)

CHE
Kz
(4)

 

 
Ú
t

 

PER
Bk
(4)

CJL
Su
(4)

CHZ
Kz
(4)

ANJ
Km
(4)

EKO
Řh
(4)

FYZ
Kz
(4)

OBN
Kz
(4)

 

 
S
t

 

PER
Bk
(4)

ANJ
Km
(4)

CHZ
Kz
(4)

BIO
Kz
(4)

MAT
Ca
(4)

CHE
Kz
(4)

OBN
Kz
(4)

 

 
Č
t

 

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

EKO
Řh
(4)

FYZ
Kz
(4)

MAT
Ca
(4)

STZ
Re
(4)

STR
Re
(4)

 

 
P
á

 

CHZ
Kz
(4)

ANJ
Km
(4)

INF
Bk
(5)

INF
Bk
(5)

STR
Re
(4)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.A  (Bukvičková Zuzana, 4)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.B  (Janičatová Olga, 11)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

INF
Ni
(10)

NEJ
Cm
(11)

MAT
Js
(11)

CJL
Ja
(11)

ANJ
Pv
(11)

EKU
Ha
(11)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

MAT
Js
(11)

ANJ
Pv
(11)

STO
Sm
(11)

EKU
Ha
(11)

NEJ
Cm
(11)

POV
Ří
(11)

MAT
Js
(11)

 

 
Č
t

 

TEA
Řh
(10)

SAJ
Kl
(11)

CJL
Ja
(11)

SAJ
Kl
(11)

DEJ
Su
(11)

ZPV
Kz
(11)

KOM
Ja
(11)

 

 
P
á

 

OBN
Su
(11)

ZPV
Kz
(11)

CJL
Ja
(11)

KTE
Ni
(11)

KTE
Ni
(11)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.B  (Janičatová Olga, 11)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

INF
Ni
(10)

NEJ
Cm
(11)

MAT
Js
(11)

CJL
Ja
(11)

ANJ
Pv
(11)

EKU
Ha
(11)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

MAT
Js
(11)

ANJ
Pv
(11)

STO
Sm
(11)

EKU
Ha
(11)

NEJ
Cm
(11)

POV
Ří
(11)

MAT
Js
(11)

 

 
Č
t

 

TEA
Řh
(10)

SAJ
Kl
(11)

CJL
Ja
(11)

SAJ
Kl
(11)

DEJ
Su
(11)

ZPV
Kz
(11)

KOM
Ja
(11)

 

 
P
á

 

OBN
Su
(11)

ZPV
Kz
(11)

CJL
Ja
(11)

KTE
Ni
(11)

KTE
Ni
(11)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.C  (Krumpholcová Jana, 3)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.C  (Krumpholcová Jana, 3)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

STZ
Re
(3)

ANJ
Pv
(3)

ZAV
Km
(3)

ZAV
Km
(3)

FYZ
Kz
(3)

KAV
Pr
(3)

KAV
Pr
(3)

 

 
Ú
t

 

ANJ
Pv
(3)

INF
Ni
(10)

INF
Ni
(10)

TEV
Řh
(TEV)

TEV
Řh
(TEV)

EKO
Řh
(3)

CHE
Kz
(3)

MAT
Ca
(3)

 
S
t

 

CJL
Ja
(3)

MAT
Ca
(3)

ANJ
Pv
(3)

BIO
Kz
(3)

TEP
Pr
(3)

KAV
Pr
(3)

TEP
Pr
(3)

 

 
Č
t

 

OBN
Ši
(3)

ANJ
Pv
(3)

ZAV
Km
(3)

KAV
Pr
(3)

OBN
Ši
(3)

ZAV
Km
(3)

BIO
Kz
(3)

 

 
P
á

 

CJL
Ja
(3)

STZ
Re
(3)

FYZ
Kz
(3)

CHE
Kz
(3)

EKO
Řh
(3)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.D  (Csémy Zdislava, 1)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.D  (Csémy Zdislava, 1)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
Cm
(1)

CTE
Ko
(1)

CTE
Ko
(1)

EKL
Kz
(1)

SUR
Ří
(1)

CTE
Ko
(1)

ANJ
Cm
(1)

EKL
Kz
(1)

 
Ú
t

 

KOM
Ja
(1)

SUR
Ří
(1)

ANJ
Cm
(1)

TEV
Řh
(TEV)

TEV
Řh
(TEV)

EKO
Řh
(3)

CHE
Kz
(3)

MAT
Ca
(3)

 
S
t

 

CJL
Ja
(3)

MAT
Ca
(3)

ANJ
Cm
(1)

KOM
Ja
(1)

SUR
Ří
(1)

     

 
Č
t

 

OBN
Ši
(3)

INF
Ha
(10)

INF
Ha
(10)

CTE
Ko
(1)

OBN
Ši
(3)

ODK
Ko
(1)

ODK
Ko
(1)

 

 
P
á

 

CJL
Ja
(3)

CTE
Ko
(1)

SUR
Ří
(1)

CHE
Kz
(3)

EKO
Řh
(3)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.E  (Somrová Hana, 7)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

CJL
Ja
(7)

POV
Ří
(7)

ANJ (S1)
Pv
(7)

KTE
Ří
(7)

KTE
Ří
(7)

ANJ (S1)
Pv
(9)

   

ANJ (S2)
Cm
(9)

ANJ (S2)
Cm
(7)

 
Ú
t

 

NEJ (S1)
Cm
(7)

EKO
Řh
(7)

NEJ (S1)
Cm
(7)

ANJ (S1)
Pv
(9)

KTE
Ří
(7)

ANJ (S1)
Pv
(9)

OBN
Ja
(7)

STO
Sm
(7)

NEJ (S2)
Řh
(9)

NEJ (S2)
Řh
(9)

ANJ (S2)
Cm
(7)

ANJ (S2)
Cm
(7)

 
S
t

 

KOM
Sm
(7)

MAT
Ca
(7)

ANJ (S1)
Pv
(7)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

STO
Sm
(7)

ANJ (S1)
Pv
(9)

KOM
Sm
(7)

ANJ (S2)
Cm
(9)

ANJ (S2)
Cm
(7)

 
Č
t

 

ZPR
Ši
(7)

MAT
Ca
(7)

ZPR
Ši
(7)

CJL
Ja
(7)

INF (S1)
Ni
(10)

INF (S1)
Ni
(10)

   

INF (S2)
Km
(5)

INF (S2)
Km
(5)

 
P
á

 

EKO
Řh
(7)

KTE
Ří
(7)

POV
Ří
(7)

OBN
Ja
(7)

       

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  1.E  (Somrová Hana, 7)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.A  (Kozánek Jiří, 4)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.A  (Kozánek Jiří, 4)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

MOV
Pt
(4)

MOV
Pt
(4)

MOV
Pt
(4)

MOV
Pt
(4)

CJL
Ja
(4)

ANJ
Bk
(4)

OBN
Kz
(4)

 

 
Ú
t

 

ANJ
Bk
(4)

CJL
Ja
(4)

CHZ
Kz
(4)

MAT
Ca
(4)

INF
Km
(5)

INF
Km
(5)

CJL
Ja
(4)

CHZ
Kz
(4)

 
S
t

 

MAT
Ca
(4)

ANJ
Bk
(4)

PER
Pr
(4)

MAT
Ca
(4)

EKO
Řh
(4)

     

 
Č
t

 

PER
Pr
(4)

PER
Pr
(4)

PER
Pr
(4)

ANJ
Bk
(4)

CHZ
Kz
(4)

STZ
Re
(4)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

 
P
á

 

CHZ
Kz
(4)

CJL
Ja
(4)

EKO
Řh
(4)

STZ
Re
(4)

OBN
Kz
(4)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.B  (Preslová Pavlína, 8)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

MAT
Js
(8)

KTE
Ni
(13)

KTE
Ni
(13)

NEJ (S1)
Cm
(8)

MAT
Js
(8)

CJL
Ja
(8)

   

NEJ (S2)

 
Ú
t

 

INF
Ni
(10)

ANJ (S1)
Pv
(8)

SAJ (S1)
Pv
(11)

CJL
Ja
(8)

NEJ (S1)
Cm
(11)

POV
Ří
(8)

   

ANJ (S2)
Kl
(11)

SAJ (S2)
Kl
(8)

NEJ (S2)
(8)

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

SAJ (S1)
Pv
(8)

CJL
Ja
(8)

ANJ (S1)
Pv
(9)

EKU
Řh
(8)

ZPV
Ha
(8)

ZPV
Ha
(8)

KOM
Řh
(8)

STO
Sm
(8)

SAJ (S2)
Kl
(9)

ANJ (S2)
Kl
(8)

 
P
á

 

TEV
Pv
(TEV)

TEV
Pv
(TEV)

INF
Ni
(10)

EKU
Řh
(8)

OBN
Su
(8)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.B  (Preslová Pavlína, 8)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

MAT
Js
(8)

KTE
Ni
(13)

KTE
Ni
(13)

NEJ (S1)
Cm
(8)

MAT
Js
(8)

CJL
Ja
(8)

   

NEJ (S2)

 
Ú
t

 

INF
Ni
(10)

ANJ (S1)
Pv
(8)

SAJ (S1)
Pv
(11)

CJL
Ja
(8)

NEJ (S1)
Cm
(11)

POV
Ří
(8)

   

ANJ (S2)
Kl
(11)

SAJ (S2)
Kl
(8)

NEJ (S2)
(8)

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

SAJ (S1)
Pv
(8)

CJL
Ja
(8)

ANJ (S1)
Pv
(9)

EKU
Řh
(8)

ZPV
Ha
(8)

ZPV
Ha
(8)

KOM
Řh
(8)

STO
Sm
(8)

SAJ (S2)
Kl
(9)

ANJ (S2)
Kl
(8)

 
P
á

 

TEV
Pv
(TEV)

TEV
Pv
(TEV)

INF
Ni
(10)

EKU
Řh
(8)

OBN
Su
(8)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.D  (Capouchová Ivana, 2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.D  (Capouchová Ivana, 2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEV
Řh
(TEV)

TEV
Řh
(TEV)

CJL
Ja
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

ANJ (Za)
Cm
(2)

SAD (Za)
Bk
(2)

SAD (Za)
Bk
(2)

CTE (C)
Ko
(5)

CTE (C)
Ko
(5)

ANJ (C)
Pv
(5)

ODK (C)
Ko
(5)

ODK (C)
Ko
(5)

 
Ú
t

 

EKO
Řh
(2)

ZAV (Za)
Bk
(2)

MAT
Ca
(2)

ANJ (Za)
Cm
(1)

ZAV (Za)
Bk
(2)

ANJ (Za)
Cm
(2)

KAV (Za)
Bk
(2)

INF (C)
Ni
(10)

CHE (C)
Kz
(3)

ANJ (C)
Pv
(2)

KOM (C)
Ni
(10)

ANJ (C)
Pv
(1)

INF (C)
Ni
(10)

 
S
t

 

KAV (Za)
Bk
(2)

CJL
Ja
(2)

MAT
Ca
(2)

KAV (Za)
Bk
(2)

KAV (Za)
Bk
(2)

MAT
Ca
(2)

ANJ (Za)
Cm
(2)

 

CHE (C)
Kz
(1)

SUR (C)
Ří
(5)

KOM (C)
Ni
(10)

SUR (C)
Ří
(5)

 
Č
t

 

CJL
Ja
(2)

SAD (Za)
Bk
(2)

SAD (Za)
Bk
(2)

OBN
Ši
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

OBN
Ši
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

 

CTE (C)
Ko
(1)

CTE (C)
Ko
(1)

CUS (C)
Ko
(1)

ANJ (C)
Pv
(5)

 
P
á

 

INF (Za)
Ha
(5)

EKO
Řh
(2)

INF (Za)
Ha
(5)

CJL
Ja
(2)

CUS (C)
Ko
(2)

     

CTE (C)
Ko
(2)

CTE (C)
Ko
(2)

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.E  (Řeháková Jitka, 3)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEV
Řh
(TEV)

TEV
Řh
(TEV)

CJL
Su
(3)

ANJ (S1)
Km
(3)

ZPV
Kz
(3)

POV
Ří
(3)

NEJ (S1)
Cm
(5)

STO
Sm
(3)

ANJ (S2)
Pv
(5)

NEJ (S2)
Řh
(3)

 
Ú
t

 

ANJ (S1)
Km
(3)

KOM
Ni
(10)

POV
Ří
(3)

EKO
Řh
(3)

KTE
Ni
(3)

KTE
Ni
(3)

INF (S1)
Ni
(10)

INF (S1)
Ni
(10)

ANJ (S2)
Pv
(5)

ANJ (S2)
Pv
(3)

 
S
t

 

CJL
Su
(3)

STO
Sm
(3)

MAT
Ca
(3)

NEJ (S1)
Cm
(3)

ZPV
Kz
(3)

OBN
Řh
(3)

MAT
Ca
(3)

 

NEJ (S2)
Řh
(5)

 
Č
t

 

MAT
Ca
(3)

EKO
Řh
(3)

KTE
Ni
(3)

KTE
Ni
(3)

ZPV
Kz
(3)

CJL
Su
(3)

ANJ (S1)
Km
(3)

INF (S2)
Ni
(10)

INF (S2)
Ni
(10)

 
P
á

 

KOM
Ni
(10)

CJL
Su
(3)

ANJ (S1)
Km
(3)

ZPV
Kz
(3)

OBN
Řh
(3)

     

ANJ (S2)
Pv
(4)

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  2.E  (Řeháková Jitka, 3)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.A  (Kadeřábková Ivana, 2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

KAV (Za)
Bk
(3)

KAV (Za)
Bk
(3)

KAV (Za)
Bk
(5)

SAD (Za)
Bk
(5A)

ANJ
Km
(2)

CJL
Su
(2)

PAP
Mo
(2)

KAV (Za)
Bk
(2)

MOV (ZaF)
Pt
(2)

MOV (ZaF)
Pt
(2)

MOV (ZaF)
Pt
(2)

MOV (ZaF)
Pt
(2)

CHZ (ZaF)
Kz
(1)

 
Ú
t

 

CJL
Su
(2)

ANJ
Km
(2)

INF
Ni
(10)

INF
Ni
(10)

KAV (Za)
Bk
(5)

SAD (Za)
Bk
(5)

PER (ZaF)
Bk
(5)

 

CHZ (ZaF)
Kz
(2)

STZ (ZaF)
Re
(2)

 
S
t

 

MAT
Ca
(2)

ZAV (Za)
Pr
(1)

CJL
Su
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

MAT
Ca
(2)

PER (ZaF)
Bk
(2)

PER (ZaF)
Bk
(8)

STZ (ZaF)
Re
(8)

 
Č
t

 

ZAV (Za)
Pr
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

MAT
Ca
(2)

OBN
Ši
(2)

TEP (Za)
Pr
(2)

OBN
Ši
(2)

SAD (Za)
Bk
(1)

 

PER (ZaF)
Bk
(5)

PER (ZaF)
Bk
(5)

PER (ZaF)
Bk
(6)

CHZ (ZaF)
Kz
(2)

 
P
á

 

ANJ
Km
(2)

PAP
Mo
(2)

CJL
Su
(2)

ANJ
Km
(2)

SAD (Za)
Bk
(2)

     

CHZ (ZaF)
Kz
(5)

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.A  (Kadeřábková Ivana, 2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.B  (Niklová Romana, 6)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
Pv
(6)

CJL
Ja
(6)

EKU
Řh
(6)

MAT
Js
(6)

NEJ
(6)

KOM
Ni
(10)

KTE
Ni
(13)

KTE
Ni
(13)

 
Ú
t

 

POV
Ří
(6)

SAJ
Cm
(6)

OBN
Ja
(6)

NEJ
(6)

ANJ
Pv
(6)

CJL
Ja
(6)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

 
S
t

 

ANJ
Pv
(6)

EKU
Řh
(6)

CJL
Ja
(6)

MAT
Js
(6)

STO
Sm
(6)

ANJ
Pv
(6)

PRA
Mo
(6)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.B  (Niklová Romana, 6)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
Pv
(6)

CJL
Ja
(6)

EKU
Řh
(6)

MAT
Js
(6)

NEJ
(6)

KOM
Ni
(10)

KTE
Ni
(13)

KTE
Ni
(13)

 
Ú
t

 

POV
Ří
(6)

SAJ
Cm
(6)

OBN
Ja
(6)

NEJ
(6)

ANJ
Pv
(6)

CJL
Ja
(6)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

 
S
t

 

ANJ
Pv
(6)

EKU
Řh
(6)

CJL
Ja
(6)

MAT
Js
(6)

STO
Sm
(6)

ANJ
Pv
(6)

PRA
Mo
(6)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.D  (Kobzevová Ivana, 1)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
Km
(1)

CUS
Ko
(1)

CTE
Ko
(1)

PEV
Ko
(1)

CTE
Ko
(1)

CTE
Ko
(1)

CTE
Ko
(1)

 

 
Ú
t

 

CJL
Ja
(1)

SUR
Ří
(1)

ANJ
Km
(1)

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

PAP
Mo
(1)

SUR
Ří
(1)

 

 
S
t

 

ANJ
Km
(1)

INF
Ha
(10)

INF
Ha
(10)

MAT
Ca
(1)

SUR
Ří
(1)

MAT
Ca
(1)

CJL
Ja
(1)

 

 
Č
t

 

CJL
Ja
(1)

OBN
Ši
(1)

ANJ
Km
(1)

MAT
Ca
(1)

OBN
Ši
(1)

PAP
Mo
(1)

   

 
P
á

 

CTE
Ko
(1)

CTE
Ko
(1)

CUS
Ko
(1)

SUR
Ří
(1)

CJL
Ja
(1)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.D  (Kobzevová Ivana, 1)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.E  (Šulc Karel, 7)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  3.E  (Šulc Karel, 7)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ (S1)
Bk
(7)

CJL
Su
(7)

NEJ
Cm
(7)

POV
Ří
(7)

ANJ (S1)
Bk
(10)

OBN
Su
(7)

PAP
Řh
(7)

PAP
Řh
(7)

ANJ (S2)
Km
(9)

ANJ (S2)
Km
(7)

 
Ú
t

 

MAT
Ca
(7)

MAT
Ca
(7)

ANJ (S1)
Bk
(7)

KTE
Ří
(7)

CJL
Su
(7)

ZPV
Kz
(7)

NEJ
Cm
(7)

 

ANJ (S2)
Km
(9)

 
S
t

 

INF
Ni
(10)

INF
Ni
(10)

KTE
Ří
(7)

STO
Sm
(7)

MAT
Ca
(7)

HOV
Sm
(7)

STO
Sm
(7)

 

 
Č
t

 

TEV
Su
(TEV)

TEV
Su
(TEV)

CJL
Su
(7)

ZPV
Kz
(7)

ANJ (S1)
Bk
(9)

OBN
Su
(7)

   

ANJ (S2)
Km
(7)

 
P
á

 

KTE
Ří
(7)

POV
Ří
(7)

CJL
Su
(7)

KTE
Ří
(7)

       

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Bukvičková Zuzana  (1.A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.A (Za)
KAV
(3)

3.A (Za)
KAV
(3)

3.A (Za)
KAV
(5)

3.A (Za)
SAD
(5A)

1.A
PER
(4)

   

3.A (Za)
KAV
(2)

 
Ú
t

 

1.A
PER
(4)

     

3.A (Za)
KAV
(5)

3.A (Za)
SAD
(5)

3.A (ZaF)
PER
(5)

 

 
S
t

 

1.A
PER
(4)

3.A (ZaF)
PER
(2)

 

3.A (ZaF)
PER
(8)

       

 
Č
t

 

3.A (ZaF)
PER
(5)

3.A (ZaF)
PER
(5)

   

3.A (ZaF)
PER
(6)

 

3.A (Za)
SAD
(1)

 

 
P
á

 

   

1.A
INF
(5)

1.A
INF
(5)

3.A (Za)
SAD
(2)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Bukvičková Zuzana  (1.A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.E (S1)
ANJ
(7)

     

3.E (S1)
ANJ
(10)

2.A
ANJ
(4)

2.D (Za)
SAD
(2)

2.D (Za)
SAD
(2)

 
Ú
t

 

2.A
ANJ
(4)

2.D (Za)
ZAV
(2)

3.E (S1)
ANJ
(7)

 

2.D (Za)
ZAV
(2)

 

2.D (Za)
KAV
(2)

 

 
S
t

 

2.D (Za)
KAV
(2)

2.A
ANJ
(4)

 

2.D (Za)
KAV
(2)

2.D (Za)
KAV
(2)

     

 
Č
t

 

 
 
-- POH --

2.D (Za)
SAD
(2)

2.D (Za)
SAD
(2)

2.A
ANJ
(4)

3.E (S1)
ANJ
(9)

     

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Capouchová Ivana  (2.D)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

3.A
MAT
(2)

1.E
MAT
(7)

2.E
MAT
(3)

3.D
MAT
(1)

1.A
MAT
(4)

3.D
MAT
(1)

2.E
MAT
(3)

3.A
MAT
(2)

 
Č
t

 

2.E
MAT
(3)

1.E
MAT
(7)

3.A
MAT
(2)

3.D
MAT
(1)

1.A
MAT
(4)

     

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Capouchová Ivana  (2.D)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

3.E
MAT
(7)

3.E
MAT
(7)

2.D
MAT
(2)

2.A
MAT
(4)

     

1.C  1.D
MAT
(3)

 
S
t

 

2.A
MAT
(4)

1.C  1.D
MAT
(3)

2.D
MAT
(2)

2.A
MAT
(4)

3.E
MAT
(7)

2.D
MAT
(2)

   

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Csémy Zdislava  (1.D)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

1.B
NEJ
(11)

1.E (S2)
ANJ
(9)

2.B (S1)
NEJ
(8)

 

1.E (S2)
ANJ
(7)

2.E (S1)
NEJ
(5)

 

 
Ú
t

 

1.E (S1)
NEJ
(7)

3.B
SAJ
(6)

1.E (S1)
NEJ
(7)

1.E (S2)
ANJ
(7)

2.B (S1)
NEJ
(11)

1.E (S2)
ANJ
(7)

   

 
S
t

 

 
 
-- POH --

 

1.E (S2)
ANJ
(9)

2.E (S1)
NEJ
(3)

1.B
NEJ
(11)

 

1.E (S2)
ANJ
(7)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Csémy Zdislava  (1.D)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.D
ANJ
(1)

1.B
NEJ
(11)

3.E
NEJ
(7)

2.B (S1)
NEJ
(8)

 

2.D (Za)
ANJ
(2)

1.D
ANJ
(1)

 

 
Ú
t

 

 

3.B
SAJ
(6)

1.D
ANJ
(1)

2.D (Za)
ANJ
(1)

2.B (S1)
NEJ
(11)

2.D (Za)
ANJ
(2)

3.E
NEJ
(7)

 

 
S
t

 

   

1.D
ANJ
(1)

 

1.B
NEJ
(11)

 

2.D (Za)
ANJ
(2)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Havlas Milan  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

         

1.B
EKU
(11)

   

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

 

3.D
INF
(10)

3.D
INF
(10)

1.B
EKU
(11)

       

 
Č
t

 

       

2.B
ZPV
(8)

2.B
ZPV
(8)

   

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Havlas Milan  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

         

1.B
EKU
(11)

   

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

     

1.B
EKU
(11)

       

 
Č
t

 

 

1.D
INF
(10)

1.D
INF
(10)

 

2.B
ZPV
(8)

2.B
ZPV
(8)

   

 
P
á

 

2.D (Za)
INF
(5)

 

2.D (Za)
INF
(5)

         

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Jansová Marie  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.B
MAT
(8)

 

1.B
MAT
(11)

3.B
MAT
(6)

2.B
MAT
(8)

     

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

1.B
MAT
(11)

   

3.B
MAT
(6)

   

1.B
MAT
(11)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Jansová Marie  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.B
MAT
(8)

 

1.B
MAT
(11)

3.B
MAT
(6)

2.B
MAT
(8)

     

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

1.B
MAT
(11)

   

3.B
MAT
(6)

   

1.B
MAT
(11)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Janičatová Olga  (1.B)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.E
CJL
(7)

3.B
CJL
(6)

 

1.B
CJL
(11)

 

2.B
CJL
(8)

   

 
Ú
t

 

3.D
CJL
(1)

 

3.B
OBN
(6)

2.B
CJL
(8)

 

3.B
CJL
(6)

1.E
OBN
(7)

 

 
S
t

 

   

3.B
CJL
(6)

     

3.D
CJL
(1)

 

 
Č
t

 

3.D
CJL
(1)

2.B
CJL
(8)

1.B
CJL
(11)

1.E
CJL
(7)

   

1.B
KOM
(11)

 

 
P
á

 

 
 
-- POH --

 

1.B
CJL
(11)

1.E
OBN
(7)

3.D
CJL
(1)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Janičatová Olga  (1.B)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

3.B
CJL
(6)

2.D
CJL
(2)

1.B
CJL
(11)

2.A
CJL
(4)

2.B
CJL
(8)

   

 
Ú
t

 

1.D
KOM
(1)

2.A
CJL
(4)

3.B
OBN
(6)

2.B
CJL
(8)

 

3.B
CJL
(6)

2.A
CJL
(4)

 

 
S
t

 

1.C  1.D
CJL
(3)

2.D
CJL
(2)

3.B
CJL
(6)

1.D
KOM
(1)

       

 
Č
t

 

2.D
CJL
(2)

2.B
CJL
(8)

1.B
CJL
(11)

     

1.B
KOM
(11)

 

 
P
á

 

1.C  1.D
CJL
(3)

2.A
CJL
(4)

1.B
CJL
(11)

2.D
CJL
(2)

       

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Kadeřábková Ivana  (3.A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Kadeřábková Ivana  (3.A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Klímová Markéta  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

 
 
-- POH --

2.B (S2)
ANJ
(11)

2.B (S2)
SAJ
(8)

         

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

2.B (S2)
SAJ
(9)

1.B
SAJ
(11)

2.B (S2)
ANJ
(8)

1.B
SAJ
(11)

       

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Klímová Markéta  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

 

2.B (S2)
ANJ
(11)

2.B (S2)
SAJ
(8)

         

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

2.B (S2)
SAJ
(9)

1.B
SAJ
(11)

2.B (S2)
ANJ
(8)

1.B
SAJ
(11)

       

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Kobzevová Ivana  (3.D)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

3.D
CUS
(1)

3.D
CTE
(1)

3.D
PEV
(1)

3.D
CTE
(1)

3.D
CTE
(1)

3.D
CTE
(1)

 

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

3.D
CTE
(1)

3.D
CTE
(1)

3.D
CUS
(1)

         

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Kobzevová Ivana  (3.D)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

1.D
CTE
(1)

1.D
CTE
(1)

2.D (C)
CTE
(5)

2.D (C)
CTE
(5)

1.D
CTE
(1)

2.D (C)
ODK
(5)

2.D (C)
ODK
(5)

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

 

2.D (C)
CTE
(1)

2.D (C)
CTE
(1)

1.D
CTE
(1)

2.D (C)
CUS
(1)

1.D
ODK
(1)

1.D
ODK
(1)

 

 
P
á

 

2.D (C)
CTE
(2)

1.D
CTE
(1)

2.D (C)
CTE
(2)

 

2.D (C)
CUS
(2)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Kozánek Jiří  (2.A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

1.A
CHZ
(4)

2.E
ZPV
(3)

1.A
BIO
(4)

1.A
CHE
(4)

3.A (ZaF)
CHZ
(1)

 
Ú
t

 

   

1.A
CHZ
(4)

 

3.A (ZaF)
CHZ
(2)

1.A
FYZ
(4)

1.A
OBN
(4)

 

 
S
t

 

   

1.A
CHZ
(4)

1.A
BIO
(4)

2.E
ZPV
(3)

1.A
CHE
(4)

1.A
OBN
(4)

 

 
Č
t

 

     

1.A
FYZ
(4)

2.E
ZPV
(3)

1.B
ZPV
(11)

3.A (ZaF)
CHZ
(2)

 

 
P
á

 

1.A
CHZ
(4)

1.B
ZPV
(11)

 

2.E
ZPV
(3)

3.A (ZaF)
CHZ
(5)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Kozánek Jiří  (2.A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

1.D
EKL
(1)

1.C
FYZ
(3)

 

2.A
OBN
(4)

1.D
EKL
(1)

 
Ú
t

 

 

2.D (C)
CHE
(3)

2.A
CHZ
(4)

   

3.E
ZPV
(7)

1.C  1.D
CHE
(3)

2.A
CHZ
(4)

 
S
t

 

2.D (C)
CHE
(1)

   

1.C
BIO
(3)

       

 
Č
t

 

     

3.E
ZPV
(7)

2.A
CHZ
(4)

1.B
ZPV
(11)

1.C
BIO
(3)

 

 
P
á

 

2.A
CHZ
(4)

1.B
ZPV
(11)

1.C
FYZ
(3)

1.C  1.D
CHE
(3)

2.A
OBN
(4)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Krumpholcová Jana  (1.C)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.D
ANJ
(1)

 

1.A
ANJ
(4)

2.E (S1)
ANJ
(3)

3.A
ANJ
(2)

     

 
Ú
t

 

2.E (S1)
ANJ
(3)

3.A
ANJ
(2)

3.D
ANJ
(1)

1.A
ANJ
(4)

       

 
S
t

 

3.D
ANJ
(1)

1.A
ANJ
(4)

           

 
Č
t

 

 
 
-- POH --

 

3.D
ANJ
(1)

 

1.E (S2)
INF
(5)

1.E (S2)
INF
(5)

2.E (S1)
ANJ
(3)

 

 
P
á

 

3.A
ANJ
(2)

1.A
ANJ
(4)

2.E (S1)
ANJ
(3)

3.A
ANJ
(2)

       

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Krumpholcová Jana  (1.C)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.E (S2)
ANJ
(9)

 

1.C
ZAV
(3)

1.C
ZAV
(3)

3.E (S2)
ANJ
(7)

     

 
Ú
t

 

 
 
-- POH --

 

3.E (S2)
ANJ
(9)

 

2.A
INF
(5)

2.A
INF
(5)

   

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

   

1.C
ZAV
(3)

 

3.E (S2)
ANJ
(7)

1.C
ZAV
(3)

   

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Morava Vratislav  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

           

3.A
PAP
(2)

 

 
Ú
t

 

         

3.D
PAP
(1)

   

 
S
t

 

           

3.B
PRA
(6)

 

 
Č
t

 

         

3.D
PAP
(1)

   

 
P
á

 

 

3.A
PAP
(2)

           

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Morava Vratislav  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

           

3.B
PRA
(6)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Moravová Eva  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

2.B (S2)
NEJ

3.B
NEJ
(6)

     

 
Ú
t

 

     

3.B
NEJ
(6)

2.B (S2)
NEJ
(8)

     

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Moravová Eva  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

2.B (S2)
NEJ

3.B
NEJ
(6)

     

 
Ú
t

 

     

3.B
NEJ
(6)

2.B (S2)
NEJ
(8)

     

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Niklová Romana  (3.B)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.B
INF
(10)

2.B
KTE
(13)

2.B
KTE
(13)

   

3.B
KOM
(10)

3.B
KTE
(13)

3.B
KTE
(13)

 
Ú
t

 

2.B
INF
(10)

2.E
KOM
(10)

3.A
INF
(10)

3.A
INF
(10)

2.E
KTE
(3)

2.E
KTE
(3)

2.E (S1)
INF
(10)

2.E (S1)
INF
(10)

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

   

2.E
KTE
(3)

2.E
KTE
(3)

1.E (S1)
INF
(10)

1.E (S1)
INF
(10)

2.E (S2)
INF
(10)

2.E (S2)
INF
(10)

 
P
á

 

2.E
KOM
(10)

 

2.B
INF
(10)

1.B
KTE
(11)

1.B
KTE
(11)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Niklová Romana  (3.B)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.B
INF
(10)

2.B
KTE
(13)

2.B
KTE
(13)

   

3.B
KOM
(10)

3.B
KTE
(13)

3.B
KTE
(13)

 
Ú
t

 

2.B
INF
(10)

1.C
INF
(10)

1.C
INF
(10)

 

2.D (C)
KOM
(10)

 

2.D (C)
INF
(10)

2.D (C)
INF
(10)

 
S
t

 

3.E
INF
(10)

3.E
INF
(10)

   

2.D (C)
KOM
(10)

     

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

   

2.B
INF
(10)

1.B
KTE
(11)

1.B
KTE
(11)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Prokůpková Lenka  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

 

3.A (Za)
ZAV
(1)

 

3.A (Za)
TEP
(2)

3.A (Za)
TEP
(2)

     

 
Č
t

 

3.A (Za)
ZAV
(2)

3.A (Za)
TEP
(2)

   

3.A (Za)
TEP
(2)

     

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Prokůpková Lenka  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

2.D (Za)
TEP
(2)

2.D (Za)
TEP
(2)

1.C
KAV
(3)

1.C
KAV
(3)

 

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

   

2.A
PER
(4)

 

1.C
TEP
(3)

1.C
KAV
(3)

1.C
TEP
(3)

 

 
Č
t

 

2.A
PER
(4)

2.A
PER
(4)

2.A
PER
(4)

1.C
KAV
(3)

2.D (Za)
TEP
(2)

 

2.D (Za)
TEP
(2)

 

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Ptáček Jan  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.A (ZaF)
MOV
(2)

3.A (ZaF)
MOV
(2)

3.A (ZaF)
MOV
(2)

3.A (ZaF)
MOV
(2)

       

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Ptáček Jan  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.A
MOV
(4)

2.A
MOV
(4)

2.A
MOV
(4)

2.A
MOV
(4)

       

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Preslová Pavlína  (2.B)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.B
ANJ
(6)

 

1.E (S1)
ANJ
(7)

2.E (S2)
ANJ
(5)

1.B
ANJ
(11)

1.E (S1)
ANJ
(9)

   

 
Ú
t

 

2.E (S2)
ANJ
(5)

2.B (S1)
ANJ
(8)

2.B (S1)
SAJ
(11)

1.E (S1)
ANJ
(9)

3.B
ANJ
(6)

1.E (S1)
ANJ
(9)

2.E (S2)
ANJ
(3)

 

 
S
t

 

3.B
ANJ
(6)

1.B
ANJ
(11)

1.E (S1)
ANJ
(7)

   

3.B
ANJ
(6)

1.E (S1)
ANJ
(9)

 

 
Č
t

 

2.B (S1)
SAJ
(8)

 

2.B (S1)
ANJ
(9)

         

 
P
á

 

2.B
TEV
(TEV)

2.B
TEV
(TEV)

2.E (S2)
ANJ
(4)

         

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Preslová Pavlína  (2.B)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.B
ANJ
(6)

1.C
ANJ
(3)

   

1.B
ANJ
(11)

2.D (C)
ANJ
(5)

   

 
Ú
t

 

1.C
ANJ
(3)

2.B (S1)
ANJ
(8)

2.B (S1)
SAJ
(11)

2.D (C)
ANJ
(2)

3.B
ANJ
(6)

2.D (C)
ANJ
(1)

   

 
S
t

 

3.B
ANJ
(6)

1.B
ANJ
(11)

1.C
ANJ
(3)

   

3.B
ANJ
(6)

   

 
Č
t

 

2.B (S1)
SAJ
(8)

1.C
ANJ
(3)

2.B (S1)
ANJ
(9)

     

2.D (C)
ANJ
(5)

 

 
P
á

 

2.B
TEV
(TEV)

2.B
TEV
(TEV)

           

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Repáň Miloš  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

1.A
STZ
(4)

           

 
Ú
t

 

         

3.A (ZaF)
STZ
(2)

   

 
S
t

 

       

3.A (ZaF)
STZ
(8)

     

 
Č
t

 

         

1.A
STZ
(4)

1.A
STR
(4)

 

 
P
á

 

       

1.A
STR
(4)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Repáň Miloš  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.C
STZ
(3)

             

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

         

2.A
STZ
(4)

   

 
P
á

 

 
 
-- POH --

1.C
STZ
(3)

 

2.A
STZ
(4)

       

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Řeháková Jitka  (2.E)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.E
TEV
(TEV)

2.E
TEV
(TEV)

3.B
EKU
(6)

     

2.E (S2)
NEJ
(3)

 

 
Ú
t

 

1.E (S2)
NEJ
(9)

1.E
EKO
(7)

1.E (S2)
NEJ
(9)

2.E
EKO
(3)

1.A
EKO
(4)

     

 
S
t

 

 

3.B
EKU
(6)

 

2.E (S2)
NEJ
(5)

 

2.E
OBN
(3)

   

 
Č
t

 

1.B
TEA
(10)

2.E
EKO
(3)

1.A
EKO
(4)

2.B
EKU
(8)

   

2.B
KOM
(8)

 

 
P
á

 

1.E
EKO
(7)

   

2.B
EKU
(8)

2.E
OBN
(3)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Řeháková Jitka  (2.E)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.D
TEV
(TEV)

2.D
TEV
(TEV)

3.B
EKU
(6)

     

3.E
PAP
(7)

3.E
PAP
(7)

 
Ú
t

 

2.D
EKO
(2)

   

1.C  1.D
TEV
(TEV)

1.C  1.D
TEV
(TEV)

1.C  1.D
EKO
(3)

   

 
S
t

 

 
 
-- POH --

3.B
EKU
(6)

   

2.A
EKO
(4)

     

 
Č
t

 

1.B
TEA
(10)

   

2.B
EKU
(8)

   

2.B
KOM
(8)

 

 
P
á

 

 

2.D
EKO
(2)

2.A
EKO
(4)

2.B
EKU
(8)

1.C  1.D
EKO
(3)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Říhová Alena  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 
 
-- POH --

1.E
POV
(7)

 

1.E
KTE
(7)

1.E
KTE
(7)

2.E
POV
(3)

   

 
Ú
t

 

3.B
POV
(6)

3.D
SUR
(1)

2.E
POV
(3)

 

1.E
KTE
(7)

2.B
POV
(8)

3.D
SUR
(1)

 

 
S
t

 

       

3.D
SUR
(1)

1.B
POV
(11)

   

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

 

1.E
KTE
(7)

1.E
POV
(7)

3.D
SUR
(1)

       

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Říhová Alena  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

3.E
POV
(7)

1.D
SUR
(1)

     

 
Ú
t

 

3.B
POV
(6)

1.D
SUR
(1)

 

3.E
KTE
(7)

 

2.B
POV
(8)

   

 
S
t

 

   

3.E
KTE
(7)

2.D (C)
SUR
(5)

1.D
SUR
(1)

1.B
POV
(11)

2.D (C)
SUR
(5)

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

3.E
KTE
(7)

3.E
POV
(7)

1.D
SUR
(1)

3.E
KTE
(7)

       

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Somrová Hana  (1.E)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

             

2.E
STO
(3)

 
Ú
t

 

             

1.E
STO
(7)

 
S
t

 

1.E
KOM
(7)

2.E
STO
(3)

1.B
STO
(11)

 

3.B
STO
(6)

1.E
STO
(7)

 

1.E
KOM
(7)

 
Č
t

 

             

2.B
STO
(8)

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Somrová Hana  (1.E)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

   

1.B
STO
(11)

3.E
STO
(7)

3.B
STO
(6)

3.E
HOV
(7)

3.E
STO
(7)

 

 
Č
t

 

             

2.B
STO
(8)

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Soukupová Ludmila  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Soukupová Ludmila  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Šicová Jana  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

1.E
ZPR
(7)

3.D
OBN
(1)

1.E
ZPR
(7)

3.A
OBN
(2)

3.D
OBN
(1)

3.A
OBN
(2)

   

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Šicová Jana  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

1.C  1.D
OBN
(3)

   

2.D
OBN
(2)

1.C  1.D
OBN
(3)

2.D
OBN
(2)

   

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Šulc Karel  (3.E)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.A
CJL
(4)

 

2.E
CJL
(3)

   

3.A
CJL
(2)

1.B
TEV
(TEV)

1.B
TEV
(TEV)

 
Ú
t

 

3.A
CJL
(2)

1.A
CJL
(4)

 

3.D
TEV
(TEV)

3.D
TEV
(TEV)

 

3.B
TEV
(TEV)

3.B
TEV
(TEV)

 
S
t

 

2.E
CJL
(3)

 

3.A
CJL
(2)

1.E
TEV
(TEV)

1.E
TEV
(TEV)

3.A
TEV
(TEV)

3.A
TEV
(TEV)

 

 
Č
t

 

1.A
TEV
(TEV)

1.A
TEV
(TEV)

   

1.B
DEJ
(11)

2.E
CJL
(3)

   

 
P
á

 

1.B
OBN
(11)

2.E
CJL
(3)

3.A
CJL
(2)

 

2.B
OBN
(8)

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Šulc Karel  (3.E)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 
 
-- POH --

3.E
CJL
(7)

     

3.E
OBN
(7)

1.B
TEV
(TEV)

1.B
TEV
(TEV)

 
Ú
t

 

       

3.E
CJL
(7)

 

3.B
TEV
(TEV)

3.B
TEV
(TEV)

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

3.E
TEV
(TEV)

3.E
TEV
(TEV)

3.E
CJL
(7)

 

1.B
DEJ
(11)

3.E
OBN
(7)

2.A
TEV
(TEV)

2.A
TEV
(TEV)

 
P
á

 

1.B
OBN
(11)

 

3.E
CJL
(7)

 

2.B
OBN
(8)

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 1  (Csémy Zdislava)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.D
ANJ
Km

3.D
CUS
Ko

3.D
CTE
Ko

3.D
PEV
Ko

3.D
CTE
Ko

3.D
CTE
Ko

3.D
CTE
Ko

3.A (ZaF)
CHZ
Kz

 
Ú
t

 

3.D
CJL
Ja

3.D
SUR
Ří

3.D
ANJ
Km

   

3.D
PAP
Mo

3.D
SUR
Ří

 

 
S
t

 

3.D
ANJ
Km

3.A (Za)
ZAV
Pr

 

3.D
MAT
Ca

3.D
SUR
Ří

3.D
MAT
Ca

3.D
CJL
Ja

 

 
Č
t

 

3.D
CJL
Ja

3.D
OBN
Ši

3.D
ANJ
Km

3.D
MAT
Ca

3.D
OBN
Ši

3.D
PAP
Mo

3.A (Za)
SAD
Bk

 

 
P
á

 

3.D
CTE
Ko

3.D
CTE
Ko

3.D
CUS
Ko

3.D
SUR
Ří

3.D
CJL
Ja

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 1  (Csémy Zdislava)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.D
ANJ
Cm

1.D
CTE
Ko

1.D
CTE
Ko

1.D
EKL
Kz

1.D
SUR
Ří

1.D
CTE
Ko

1.D
ANJ
Cm

1.D
EKL
Kz

 
Ú
t

 

1.D
KOM
Ja

1.D
SUR
Ří

1.D
ANJ
Cm

2.D (Za)
ANJ
Cm

 

2.D (C)
ANJ
Pv

   

 
S
t

 

2.D (C)
CHE
Kz

 

1.D
ANJ
Cm

1.D
KOM
Ja

1.D
SUR
Ří

     

 
Č
t

 

 

2.D (C)
CTE
Ko

2.D (C)
CTE
Ko

1.D
CTE
Ko

2.D (C)
CUS
Ko

1.D
ODK
Ko

1.D
ODK
Ko

 

 
P
á

 

 

1.D
CTE
Ko

1.D
SUR
Ří

         

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 2  (Capouchová Ivana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.A (ZaF)
MOV
Pt

3.A (ZaF)
MOV
Pt

3.A (ZaF)
MOV
Pt

3.A (ZaF)
MOV
Pt

3.A
ANJ
Km

3.A
CJL
Su

3.A
PAP
Mo

3.A (Za)
KAV
Bk

 
Ú
t

 

3.A
CJL
Su

3.A
ANJ
Km

   

3.A (ZaF)
CHZ
Kz

3.A (ZaF)
STZ
Re

   

 
S
t

 

3.A
MAT
Ca

3.A (ZaF)
PER
Bk

3.A
CJL
Su

3.A (Za)
TEP
Pr

3.A (Za)
TEP
Pr

   

3.A
MAT
Ca

 
Č
t

 

3.A (Za)
ZAV
Pr

3.A (Za)
TEP
Pr

3.A
MAT
Ca

3.A
OBN
Ši

3.A (Za)
TEP
Pr

3.A
OBN
Ši

3.A (ZaF)
CHZ
Kz

 

 
P
á

 

3.A
ANJ
Km

3.A
PAP
Mo

3.A
CJL
Su

3.A
ANJ
Km

3.A (Za)
SAD
Bk

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 2  (Capouchová Ivana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

   

2.D
CJL
Ja

2.D (Za)
TEP
Pr

2.D (Za)
TEP
Pr

2.D (Za)
ANJ
Cm

2.D (Za)
SAD
Bk

2.D (Za)
SAD
Bk

 
Ú
t

 

2.D
EKO
Řh

2.D (Za)
ZAV
Bk

2.D
MAT
Ca

2.D (C)
ANJ
Pv

2.D (Za)
ZAV
Bk

2.D (Za)
ANJ
Cm

2.D (Za)
KAV
Bk

 

 
S
t

 

2.D (Za)
KAV
Bk

2.D
CJL
Ja

2.D
MAT
Ca

2.D (Za)
KAV
Bk

2.D (Za)
KAV
Bk

2.D
MAT
Ca

2.D (Za)
ANJ
Cm

 

 
Č
t

 

2.D
CJL
Ja

2.D (Za)
SAD
Bk

2.D (Za)
SAD
Bk

2.D
OBN
Ši

2.D (Za)
TEP
Pr

2.D
OBN
Ši

2.D (Za)
TEP
Pr

 

 
P
á

 

2.D (C)
CTE
Ko

2.D
EKO
Řh

2.D (C)
CTE
Ko

2.D
CJL
Ja

2.D (C)
CUS
Ko

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 3  (Krumpholcová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.A (Za)
KAV
Bk

3.A (Za)
KAV
Bk

2.E
CJL
Su

2.E (S1)
ANJ
Km

2.E
ZPV
Kz

2.E
POV
Ří

2.E (S2)
NEJ
Řh

2.E
STO
Sm

 
Ú
t

 

2.E (S1)
ANJ
Km

 

2.E
POV
Ří

2.E
EKO
Řh

2.E
KTE
Ni

2.E
KTE
Ni

2.E (S2)
ANJ
Pv

 

 
S
t

 

2.E
CJL
Su

2.E
STO
Sm

2.E
MAT
Ca

2.E (S1)
NEJ
Cm

2.E
ZPV
Kz

2.E
OBN
Řh

2.E
MAT
Ca

 

 
Č
t

 

2.E
MAT
Ca

2.E
EKO
Řh

2.E
KTE
Ni

2.E
KTE
Ni

2.E
ZPV
Kz

2.E
CJL
Su

2.E (S1)
ANJ
Km

 

 
P
á

 

 

2.E
CJL
Su

2.E (S1)
ANJ
Km

2.E
ZPV
Kz

2.E
OBN
Řh

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 3  (Krumpholcová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.C
STZ
Re

1.C
ANJ
Pv

1.C
ZAV
Km

1.C
ZAV
Km

1.C
FYZ
Kz

1.C
KAV
Pr

1.C
KAV
Pr

 

 
Ú
t

 

1.C
ANJ
Pv

2.D (C)
CHE
Kz

     

1.C  1.D
EKO
Řh

1.C  1.D
CHE
Kz

1.C  1.D
MAT
Ca

 
S
t

 

1.C  1.D
CJL
Ja

1.C  1.D
MAT
Ca

1.C
ANJ
Pv

1.C
BIO
Kz

1.C
TEP
Pr

1.C
KAV
Pr

1.C
TEP
Pr

 

 
Č
t

 

1.C  1.D
OBN
Ši

1.C
ANJ
Pv

1.C
ZAV
Km

1.C
KAV
Pr

1.C  1.D
OBN
Ši

1.C
ZAV
Km

1.C
BIO
Kz

 

 
P
á

 

1.C  1.D
CJL
Ja

1.C
STZ
Re

1.C
FYZ
Kz

1.C  1.D
CHE
Kz

1.C  1.D
EKO
Řh

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 4  (Bukvičková Zuzana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.A
CJL
Su

1.A
STZ
Re

1.A
ANJ
Km

1.A
CHZ
Kz

1.A
PER
Bk

1.A
BIO
Kz

1.A
CHE
Kz

 

 
Ú
t

 

1.A
PER
Bk

1.A
CJL
Su

1.A
CHZ
Kz

1.A
ANJ
Km

1.A
EKO
Řh

1.A
FYZ
Kz

1.A
OBN
Kz

 

 
S
t

 

1.A
PER
Bk

1.A
ANJ
Km

1.A
CHZ
Kz

1.A
BIO
Kz

1.A
MAT
Ca

1.A
CHE
Kz

1.A
OBN
Kz

 

 
Č
t

 

   

1.A
EKO
Řh

1.A
FYZ
Kz

1.A
MAT
Ca

1.A
STZ
Re

1.A
STR
Re

 

 
P
á

 

1.A
CHZ
Kz

1.A
ANJ
Km

2.E (S2)
ANJ
Pv

 

1.A
STR
Re

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 4  (Bukvičková Zuzana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.A
MOV
Pt

2.A
MOV
Pt

2.A
MOV
Pt

2.A
MOV
Pt

2.A
CJL
Ja

2.A
ANJ
Bk

2.A
OBN
Kz

 

 
Ú
t

 

2.A
ANJ
Bk

2.A
CJL
Ja

2.A
CHZ
Kz

2.A
MAT
Ca

   

2.A
CJL
Ja

2.A
CHZ
Kz

 
S
t

 

2.A
MAT
Ca

2.A
ANJ
Bk

2.A
PER
Pr

2.A
MAT
Ca

2.A
EKO
Řh

     

 
Č
t

 

2.A
PER
Pr

2.A
PER
Pr

2.A
PER
Pr

2.A
ANJ
Bk

2.A
CHZ
Kz

2.A
STZ
Re

   

 
P
á

 

2.A
CHZ
Kz

2.A
CJL
Ja

2.A
EKO
Řh

2.A
STZ
Re

2.A
OBN
Kz

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 5  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

   

3.A (Za)
KAV
Bk

2.E (S2)
ANJ
Pv

   

2.E (S1)
NEJ
Cm

 

 
Ú
t

 

2.E (S2)
ANJ
Pv

     

3.A (Za)
KAV
Bk

3.A (Za)
SAD
Bk

3.A (ZaF)
PER
Bk

 

 
S
t

 

     

2.E (S2)
NEJ
Řh

       

 
Č
t

 

3.A (ZaF)
PER
Bk

3.A (ZaF)
PER
Bk

   

1.E (S2)
INF
Km

1.E (S2)
INF
Km

   

 
P
á

 

   

1.A
INF
Bk

1.A
INF
Bk

3.A (ZaF)
CHZ
Kz

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 5  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

2.D (C)
CTE
Ko

2.D (C)
CTE
Ko

2.D (C)
ANJ
Pv

2.D (C)
ODK
Ko

2.D (C)
ODK
Ko

 
Ú
t

 

       

2.A
INF
Km

2.A
INF
Km

   

 
S
t

 

     

2.D (C)
SUR
Ří

   

2.D (C)
SUR
Ří

 

 
Č
t

 

           

2.D (C)
ANJ
Pv

 

 
P
á

 

2.D (Za)
INF
Ha

 

2.D (Za)
INF
Ha

         

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 6  (Niklová Romana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.B
ANJ
Pv

3.B
CJL
Ja

3.B
EKU
Řh

3.B
MAT
Js

3.B
NEJ

     

 
Ú
t

 

3.B
POV
Ří

3.B
SAJ
Cm

3.B
OBN
Ja

3.B
NEJ

3.B
ANJ
Pv

3.B
CJL
Ja

   

 
S
t

 

3.B
ANJ
Pv

3.B
EKU
Řh

3.B
CJL
Ja

3.B
MAT
Js

3.B
STO
Sm

3.B
ANJ
Pv

3.B
PRA
Mo

 

 
Č
t

 

       

3.A (ZaF)
PER
Bk

     

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 6  (Niklová Romana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.B
ANJ
Pv

3.B
CJL
Ja

3.B
EKU
Řh

3.B
MAT
Js

3.B
NEJ

     

 
Ú
t

 

3.B
POV
Ří

3.B
SAJ
Cm

3.B
OBN
Ja

3.B
NEJ

3.B
ANJ
Pv

3.B
CJL
Ja

   

 
S
t

 

3.B
ANJ
Pv

3.B
EKU
Řh

3.B
CJL
Ja

3.B
MAT
Js

3.B
STO
Sm

3.B
ANJ
Pv

3.B
PRA
Mo

 

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 7  (Somrová Hana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.E
CJL
Ja

1.E
POV
Ří

1.E (S1)
ANJ
Pv

1.E
KTE
Ří

1.E
KTE
Ří

1.E (S2)
ANJ
Cm

   

 
Ú
t

 

1.E (S1)
NEJ
Cm

1.E
EKO
Řh

1.E (S1)
NEJ
Cm

1.E (S2)
ANJ
Cm

1.E
KTE
Ří

1.E (S2)
ANJ
Cm

1.E
OBN
Ja

1.E
STO
Sm

 
S
t

 

1.E
KOM
Sm

1.E
MAT
Ca

1.E (S1)
ANJ
Pv

   

1.E
STO
Sm

1.E (S2)
ANJ
Cm

1.E
KOM
Sm

 
Č
t

 

1.E
ZPR
Ši

1.E
MAT
Ca

1.E
ZPR
Ši

1.E
CJL
Ja

       

 
P
á

 

1.E
EKO
Řh

1.E
KTE
Ří

1.E
POV
Ří

1.E
OBN
Ja

       

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 7  (Somrová Hana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.E (S1)
ANJ
Bk

3.E
CJL
Su

3.E
NEJ
Cm

3.E
POV
Ří

3.E (S2)
ANJ
Km

3.E
OBN
Su

3.E
PAP
Řh

3.E
PAP
Řh

 
Ú
t

 

3.E
MAT
Ca

3.E
MAT
Ca

3.E (S1)
ANJ
Bk

3.E
KTE
Ří

3.E
CJL
Su

3.E
ZPV
Kz

3.E
NEJ
Cm

 

 
S
t

 

   

3.E
KTE
Ří

3.E
STO
Sm

3.E
MAT
Ca

3.E
HOV
Sm

3.E
STO
Sm

 

 
Č
t

 

   

3.E
CJL
Su

3.E
ZPV
Kz

3.E (S2)
ANJ
Km

3.E
OBN
Su

   

 
P
á

 

3.E
KTE
Ří

3.E
POV
Ří

3.E
CJL
Su

3.E
KTE
Ří

       

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 8  (Preslová Pavlína)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.B
MAT
Js

   

2.B (S1)
NEJ
Cm

2.B
MAT
Js

2.B
CJL
Ja

   

 
Ú
t

 

 

2.B (S1)
ANJ
Pv

2.B (S2)
SAJ
Kl

2.B
CJL
Ja

2.B (S2)
NEJ

2.B
POV
Ří

   

 
S
t

 

     

3.A (ZaF)
PER
Bk

3.A (ZaF)
STZ
Re

     

 
Č
t

 

2.B (S1)
SAJ
Pv

2.B
CJL
Ja

2.B (S2)
ANJ
Kl

2.B
EKU
Řh

2.B
ZPV
Ha

2.B
ZPV
Ha

2.B
KOM
Řh

2.B
STO
Sm

 
P
á

 

     

2.B
EKU
Řh

2.B
OBN
Su

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 8  (Preslová Pavlína)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.B
MAT
Js

   

2.B (S1)
NEJ
Cm

2.B
MAT
Js

2.B
CJL
Ja

   

 
Ú
t

 

 

2.B (S1)
ANJ
Pv

2.B (S2)
SAJ
Kl

2.B
CJL
Ja

2.B (S2)
NEJ

2.B
POV
Ří

   

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

2.B (S1)
SAJ
Pv

2.B
CJL
Ja

2.B (S2)
ANJ
Kl

2.B
EKU
Řh

2.B
ZPV
Ha

2.B
ZPV
Ha

2.B
KOM
Řh

2.B
STO
Sm

 
P
á

 

     

2.B
EKU
Řh

2.B
OBN
Su

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 9  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

   

1.E (S2)
ANJ
Cm

   

1.E (S1)
ANJ
Pv

   

 
Ú
t

 

1.E (S2)
NEJ
Řh

 

1.E (S2)
NEJ
Řh

1.E (S1)
ANJ
Pv

 

1.E (S1)
ANJ
Pv

   

 
S
t

 

   

1.E (S2)
ANJ
Cm

     

1.E (S1)
ANJ
Pv

 

 
Č
t

 

2.B (S2)
SAJ
Kl

 

2.B (S1)
ANJ
Pv

         

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 9  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

3.E (S2)
ANJ
Km

             

 
Ú
t

 

   

3.E (S2)
ANJ
Km

         

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

2.B (S2)
SAJ
Kl

 

2.B (S1)
ANJ
Pv

 

3.E (S1)
ANJ
Bk

     

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 10  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.B
INF
Ni

       

3.B
KOM
Ni

   

 
Ú
t

 

2.B
INF
Ni

2.E
KOM
Ni

3.A
INF
Ni

3.A
INF
Ni

   

2.E (S1)
INF
Ni

2.E (S1)
INF
Ni

 
S
t

 

 

3.D
INF
Ha

3.D
INF
Ha

         

 
Č
t

 

1.B
TEA
Řh

     

1.E (S1)
INF
Ni

1.E (S1)
INF
Ni

2.E (S2)
INF
Ni

2.E (S2)
INF
Ni

 
P
á

 

2.E
KOM
Ni

 

2.B
INF
Ni

         

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 10  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

1.B
INF
Ni

     

3.E (S1)
ANJ
Bk

3.B
KOM
Ni

   

 
Ú
t

 

2.B
INF
Ni

1.C
INF
Ni

1.C
INF
Ni

 

2.D (C)
KOM
Ni

 

2.D (C)
INF
Ni

2.D (C)
INF
Ni

 
S
t

 

3.E
INF
Ni

3.E
INF
Ni

   

2.D (C)
KOM
Ni

     

 
Č
t

 

1.B
TEA
Řh

1.D
INF
Ha

1.D
INF
Ha

         

 
P
á

 

   

2.B
INF
Ni

         

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 11  (Janičatová Olga)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

1.B
NEJ
Cm

1.B
MAT
Js

1.B
CJL
Ja

1.B
ANJ
Pv

1.B
EKU
Ha

   

 
Ú
t

 

 

2.B (S2)
ANJ
Kl

2.B (S1)
SAJ
Pv

 

2.B (S1)
NEJ
Cm

     

 
S
t

 

1.B
MAT
Js

1.B
ANJ
Pv

1.B
STO
Sm

1.B
EKU
Ha

1.B
NEJ
Cm

1.B
POV
Ří

1.B
MAT
Js

 

 
Č
t

 

 

1.B
SAJ
Kl

1.B
CJL
Ja

1.B
SAJ
Kl

1.B
DEJ
Su

1.B
ZPV
Kz

1.B
KOM
Ja

 

 
P
á

 

1.B
OBN
Su

1.B
ZPV
Kz

1.B
CJL
Ja

1.B
KTE
Ni

1.B
KTE
Ni

     

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 11  (Janičatová Olga)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

1.B
NEJ
Cm

1.B
MAT
Js

1.B
CJL
Ja

1.B
ANJ
Pv

1.B
EKU
Ha

   

 
Ú
t

 

 

2.B (S2)
ANJ
Kl

2.B (S1)
SAJ
Pv

 

2.B (S1)
NEJ
Cm

     

 
S
t

 

1.B
MAT
Js

1.B
ANJ
Pv

1.B
STO
Sm

1.B
EKU
Ha

1.B
NEJ
Cm

1.B
POV
Ří

1.B
MAT
Js

 

 
Č
t

 

 

1.B
SAJ
Kl

1.B
CJL
Ja

1.B
SAJ
Kl

1.B
DEJ
Su

1.B
ZPV
Kz

1.B
KOM
Ja

 

 
P
á

 

1.B
OBN
Su

1.B
ZPV
Kz

1.B
CJL
Ja

1.B
KTE
Ni

1.B
KTE
Ni

     

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 5A  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

     

3.A (Za)
SAD
Bk

       

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 5A  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

               

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 13  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

2.B
KTE
Ni

2.B
KTE
Ni

     

3.B
KTE
Ni

3.B
KTE
Ni

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: 13  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

 

2.B
KTE
Ni

2.B
KTE
Ni

     

3.B
KTE
Ni

3.B
KTE
Ni

 
Ú
t

 

               

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

               

 
P
á

 

               

 

Sudy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: TEV  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.E
TEV
Řh

2.E
TEV
Řh

       

1.B
TEV
Su

1.B
TEV
Su

 
Ú
t

 

     

3.D
TEV
Su

3.D
TEV
Su

 

3.B
TEV
Su

3.B
TEV
Su

 
S
t

 

     

1.E
TEV
Su

1.E
TEV
Su

3.A
TEV
Su

3.A
TEV
Su

 

 
Č
t

 

1.A
TEV
Su

1.A
TEV
Su

           

 
P
á

 

2.B
TEV
Pv

2.B
TEV
Pv

           

Lichy tyden

(rozvrh platný od 15.1.2021)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35  Učebna: TEV  

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

2.D
TEV
Řh

2.D
TEV
Řh

       

1.B
TEV
Su

1.B
TEV
Su

 
Ú
t

 

     

1.C  1.D
TEV
Řh

1.C  1.D
TEV
Řh

 

3.B
TEV
Su

3.B
TEV
Su

 
S
t

 

               

 
Č
t

 

3.E
TEV
Su

3.E
TEV
Su

       

2.A
TEV
Su

2.A
TEV
Su

 
P
á

 

2.B
TEV
Pv

2.B
TEV
Pv

           

Zpracováno v systému Bakaláři