Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.C - Zahradník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2021-05-10 - Online hodina ANJ 10.5.2021 + HW

   1 Otázka v přítomném čase - DO / DOES (např. Do you work on Fridays? Yes, I do. / No, I don´t. Does Peter play tennis? Yes, he does. / No, he doesn´t.
   Pracovní sešit - hotovo - str. 18 / cv. 4 + str. 19 / cv. 6 - tázací zájmena Where - kde, kam, WHo - kdo, What - jaký, co, When - kdy, What time - v kolik, How often - jak často, Why - proč, How - jak? + přečíst si grammar reference vpravo na str. 19.
   Homework - pracovní sešit str. 18 / cv. 1 + 2.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-29 - Online hodina 28.4.2021 + homework

   1 Práce v hodině: WB str. str. 17 / cv. 5, 6 - přítomný čas prostý zápor, Object pronouns - zájmena za slovesem, např. Listen to me! Listen to her! Listen to him!, atd. Přečist si Grammar reference na str. 17 vpravo.
   2 Homework - vypracovat pracovní list z přílohy. Zase stačí psát jen odpovědi, čitelně očíslovat. Odevzdat na můj mail preslova@souhorky.cz do 5.5.2021.
   Úkol je i zde:
   1 Doplňte věty vhodným slovesem z nabídky.
   Example: I go to the gym in the evenings.
   have go take
   1 He __________ breakfast every morning.
   does goes has
   2 We __________ the dog for a walk twice a day.
   take go make
   3 She __________ school at half past three.
   goes does finishes
   4 I __________ a shower every morning.
   do get have
   5 I often __________ up late on Sundays.
   start wake go
   6 We __________ shopping at the weekend.
   do have go

   2 Doplňte slovní spojení správným slovesem z nabídky.
   give wait draw find hear sing use play
   Example: hear a noise
   1 __________ for a bus
   2 __________ someone a present
   3 __________ a computer
   4 __________ a game
   5 __________ a picture
   6 __________ some money
   7 __________ a song


   2 Doplňte do vět don´t nebo doesn´t.
   1 I usually ………………… have breakfast in the morning.
   2 My friend …………………. like watching horror films.
   3 My parents ……………….. work in Mladá Bleslav. They work in Prague.
   4 Peter ………………… play the guitar. He plays the drums.
   5 Our teacher ……………..live in Horky. She lives in Benátky.
   6 Jane and Ann ……………….go to school by train. They go there by bus.
   7 We ………………..have online lessons on Fridays.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - Online hodina 26.4.2021 + HW

   1 Poslech - Mr. Fork popisoval jednotlivé členy rodiny a jejich zájmy ( draw - kreslit, repair, fix - opravit, gardening - zahradničení, grow - pěstovat, plant - pěstovat, zasadit)
   2 Příprava na další hodinu 28.4. - pracovní sešit str. 16 / cv. 4 + str. 17 / cv. 5.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-14 - Online hodina 14.4.2021 + HW

   1 V hodině jsme procvičovali zápor v přítomném čase: I don´t play football. x He doesn´t cook. Dále se naučit časové výrazy: sometimes - někdy, often - často, usually - obvykle, always - vždy, never - nikdy. Např. I sometimes tidy my room. He never eats tomatoes.
   2 Domácí úkol k odevzdání: pracovní list máte v příloze. Kdo nemá možnost tisku, stačí jasně očíslovat jednotlivá cvičení + věty a napsat jen správné odpovědi. Odevzdat na google classroom nebo do mailu preslova@souhorky.cz do 22.4.2021.
   Úkol je i zde:
   1 Doplňte do vět sloveso být (is, isn´t, are, aren´t, am) ve správném tvaru.
   Příklad: We are from Italy.
   1 __________ he a student?
   2 We __________ English. We’re Scottish.
   3 ‘Is he in Class 4?’ ‘No, he __________.’
   4 ‘Is Marta Spanish?’ ‘Yes, __________ is.’
   5 This __________ Chinese food. It’s Japanese.
   6 ‘Where __________ you from?’ ‘I’m from Poland.’
   7 ‘Are they teachers?’ ‘No, they __________.’
   8 ‘I __________ Russian. I’m from Moscow.’

   2 Doplňte do vět správné slovo z nabídky.
   Příklad: I’m American. My family is from New York.
   My Your Their
   1 They’re students. __________ names are James and Marta.
   His Her Their
   2 Carlo’s Italian, but __________ mother is British.
   his her she
   3 It’s a school. __________ name is The English School.
   His Her Its
   4 We’re students. __________ teacher is American.
   Their Our Your
   5 This is our director. __________ name is Mark.
   His Her He
   6 Sally, please open __________ book.
   you your you’re

   3 Doplňte do frází slovesa z nabídky podle významu.
   exercise listen lunch play eat go glasses flat smoke
   Příklad: play the guitar
   1 __________ a cigarette
   2 __________ fast food
   3 do __________
   4 have a sandwich for __________
   5 __________ to the cinema
   6 __________ to the radio
   7 live in a __________
   8 wear __________

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-12 - Online hodina 12.4.2021

   1Warm-up activity – an egg – It can be…
   2 Zápor v přítomném čase tvoříme pomocí pomocného slova DO - např. I do not (don´t ) watch series a lot. Pozor u třetí osoby čísla jednotného HE, SHE a IT použijeme does not (doesn´t) např. My friend doesn´t like music.
   2 HW - pracovní sešit str. 16 / cv. 3, příprava na středeční hodinu od 10 hod.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-29 - Online hodina 29.3.2021

   1 My daily routine - popis mého dne
   2 Pracovní sešit str. 16 / cv. 1 + 2
   3 Další hodina středa 31.3. od 10 hod. - Easter :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-18 - Online hodina 17.3.2021 + HW

   1 St. Patrick´s Day - koukali jsme na video o tomto irském svátku + vyplnili kvíz
   2 Domácí úkol - vyplnit pracovní list z přílohy do středy 24.3.2021 a zaslat na můj mail preslova@souhorky.cz nebo odevzdat na google classroom.
   Pracovní list je i zde:

   1 Doplňte do vět slovesa z nabídky. Některá tam jsou vícekrát, uvedeno v závorce.
   have (3x) go (2x) brush get get up start work
   do listen watch

   1 I …………………………. at 7:30 am every at weekdays.
   2 I ………………………….dressed and ………………….. my teeth.
   3 Then I ……………….. breakfast. I usually eat cereals with milk or bread and ham.
   4 My online lessons ……………………. at 8 or 9 o´clock.
   5 I …………….. lunch in the kitchen at 12:30.
   6 In the afternoon I often ………………. out for a walk or …………………. in the garden.
   7 After that I ………………my homework.
   8 I …………………dinner with my family at 8 pm.
   9 In the evening I ………………. TV or …………………….to music.
   10 I …………… to bed at 10 pm.

   2 Podle cvičení 1 si na příští týden připravte povídání o svém typickém dni. Můžete využít i jiná slovesa, např. cook, tidy, play, study, atd. Najdete na i na google clasroom.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-15 - Online hodina 15.3.2021 + příprava na další hodinu

   1 My daily routine - můj typický den (pracovní list v příloze) - slovní zásoba potřebná pro toto téma:
   get up, get dressed, brush my teeth, have breakfast, have online lessons, have a snack, make/cook lunch, have lunch, tidy/clean a room, go out, take a dog for a walk, have a cup of coffee/tea, play computer games, chat with friends, do my homework, study, watch TV, read a book, have dinner, take a shower/a bath, go to bed, etc.
   in the morning - ráno, in the afternoon - odpoledne, in the evening - večer, at night - v noci.
   Na středu 17.3. si připravit pár vět o svém typickém dni, možnost využít spojení výše: např. I get up at 7.30. I have breakfast. I usually go out in the afternoon.
   2 A daily routine of the Queen - youtube - procvičení - přítomný čas prostý

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-03 - Online hodina 3.3. + domácí úkol

   Online 3.3.2021
   1 Kontrola cvičení PS str. 14 / cv. 1 – 3.
   2 Přítomný čas prostý – oznamovací věty – vysvětlení + procvičení
   I work, you work, we work, they work, ALE POZOR she / he / it works – ve 3.osobě čísla jednotného přídáváme ke slovesu „s“.
   3 Domácí úkol – stále se učíme slovíčka – PS str. 113 / lekce 2 ( Pages 12-13 + pages 18-19 )
   Vypracovat pracovní list z přílohy nebo cvičení najdete tady dole a poslat na můj mail preslova@souhorky.cz do neděle 7.3.2021.
   Domácí úkol:
   1 Využij slovesa z nabídky a doplň je podle významu do vět. Nezapomeň dát do správného tvaru!!! (např. he/she/it eats)

   work drink eat play love watch

   1 My brother …………………………. bananas every day.
   2 I usually …………………. tea in the morning.
   3 They …………………. tennis at the weekends.
   4 Jane ……………………chocolate! It is so delicious.
   5 My uncle …………………..in the bank.
   6 My parents often ……………….. TV in the evening.

   2 Vyber správné slovo.
   1 I like doing sports. My favourite subject is Art / PE.
   2 Every day we have six lessons / hours at school.
   3 Mrs Capouchová is our Maths student / teacher.
   4 There are 11 students in my room / class.
   5 I usually have / come breakfast in the morning.
   6 My dad gets up at / on 6 o´clock every day.
   7 I listen to music on / in the evening.
   8 Every Monday we have Geography / History. We learn about countries, continents, rivers, etc.
   9 My friend often plays football on / at Fridays.
   10 Our lessons usually start / finish at 8 a.m.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - Online hodina 1.3. + příprava na další hodinu

   Online 1.3.
   1 Prezentace a procvičení slovní zásoby z lekce 2 – školní předměty – School subjects – vypracování PL
   2 Příprava na další hodinu 3.3. v 10 hod: pracovní sešit, str. 113 - prostudovat slovíčka, první část Pages 16-17. Dále vypracovat v pracovním sešitě na str. 14 / cv. 1, 2 a 3. Poslat na můj mail preslova@souhorky.cz nebo na messenger do úterý 2.3. do večera.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - On-line hodina 17.2.2021

   Online 18.2.
   1 Práce s textem – My winter holidays – kontrola cvičení, porozumění článku
   2 Odpovídání otázek – téma Zima
   3 Úkol k odevzdání zde!!! Nebo si ho můžete stáhnout tady z PŘÍLOHY. Odevzdat do neděle 21.2.2021 na můj email preslova@souhorky.cz nebo na messenger :-)

   A Podtrhni správné slovo z nabídky (slova u lomítek).

   1 They have got three child / children.
   2 There are a lot of people / person in the street.
   3 Where is your / yours book?
   4 Jane is Tom´s / Tom girlfriend.
   5 There isn´t / There aren´t any students in the classroom.
   6 It´s not Mark´s computer, it´s my / mine!
   7 There are two bus / buses at the bus stop.
   8 She has got / have got a new mobile phone.
   9 My sister is very young / tall. She is only 6 years old.
   10 Are there / Is there a wallet on the table?

   B Napiš alespoň 10 slovíček týkající se zimy (např. zimní měsíce, sporty, počasí, oblečení, atd.)
   + vyber si tři a použij ve větách.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Online hodina 15.2.2021

   1 My spring holiday – slovní zásoba týkající se zimy
   2 Pracovní list – My winter holidays – práce s textem – čtení + překlad důležitých informací
   3 HW – vypracovat (dodělat) pracovní list, který naleznete zde v příloze. Vložím i na messenger do skupiny. Příprava na další online hodinu (termín upřesním – 17. nebo 18.2.)
   Úkol č. 2 – rozhodnout zda tvrzení jsou pravda či nepravda podle textu, který jsme četli
   Úkol č. 3 – odpovědět na otázky podle textu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Online hodina 3.2.2021

   1 Winter words - slovní zásoba týkající se zimy
   2 Zkoušení - slovní zásoba lekce 1
   3 Domácí úkol - vyplnit pracovní list z přílohy. Doplňujete vazbu there is / there are podle obrázku. Vypracované cvičení zašlete na můj mail preslova@souhorky.cz do 7.2.2021. Kdo má problém s přílohou zde, mohu poslat na e-mail.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Online hodina 1.2.2021

   1 Téma jídlo - povídání o sobě
   2 Vazba there is / there are + předložky místa, popis obrázku
   3 Množné číslo podstatných jmen - HW - PS - vypracovat str. 11 / cv. 5,6 a 7.
   4 Další hodina 3.2. v 10 hod - zkoušení slovní zásoby lekce 1

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Online hodina 20.1.2021 + homework

   Online hodina 20.1.
   1 Opakování slovní zásoby – family, appearence – vzhled. Popis osoby.
   2 Práce s textem – téma oblíbené jídlo – slovní zásoba – jídlo.
   3 Úkol - Pracovní list naleznete zde v příloze. Přečíst zbytek odstavců a vypracovat následující úkoly:
   1. Rozdělit slova z nabídky do jednotlivých skupin Fruit – Vegetables – Sweets
   2. Podle informací o dětech vybrat správnou odpověď z nabídky.
   3. Naspat odstavec o sobě podle připravených vět.
   Vše zaslat na mail preslova@souhorky.cz nebo na messenger do 27.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Online hodina 18.1.2021 + zadání úkolu

   Online hodina 18.1.
   1 Slovní zásoba rodina – popis obrázku, slovní zásoba – popis osoby, vzhled (long, short, pretty, handsome, tall, atd.)
   2 Possessive „s“ – přivlastňovací „s“ – např. My father´s name is Peter. My parents´car is in front of the house.
   PS str. 8+9 / cv. 4,5 a7.
   3 HOMEWORK – popsat dva členy rodiny či kamarády. Dohromady 6 vět. Můžete využít jako vzor věty a slovíčka ze cvičení 5 / str. 10 v učebnici. Stránku najdete zde v příloze!!! Poslat do úterý nebo přečtete na online hodině ve středu 20.1. v 10 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - ANJ 7.1.2020

   1 Pracovní sešit str. 8 - procvičení slovní zásoby RODINA + popis osoby - foto vyplněné stránky zaslat na messenger nebo na mail preslova@souhorky.cz do pátku 8.1.2021.
   2 Pracovní sešit str. 9 - příprava na další online hodinu - pročíst si Grammar reference vpravo- jak v ANJ můžeme přivlastňovat + vypracovat cvičení 6-8.
   Kdo by potřeboval ofotit stránky, ozve se. Dám na skupinu.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - ANJ úkoly v týdnu 4.-8.1.2021

   1 Pracovní sešit str. 7 (text naleznete zde v příloze) / cv. 7 - doplnit slova z nabídky do textu.
   2 Napsat dopis o sobě, možnost využít vzorový dopis na str. 7 v PS.
   Dopis bude obsahovat: 1 Oslovení (např. Hi, Hello,...)
   2 informace o tobě a rodině (věk, bydliště, město, atd.)
   3 informace o tvém volném čase - tvé zájmy
   4 informace, co máš zajímavého či nemáš (zvíře, kolo, motorka, PC, atd.)
   5 Ukončení (např. Bye, With love, Take care, atd.)
   3 Procvičení slovní zásoby z lekce 1, str. 10-11 - my family, vzhled.
   Úkoly, prosím, zaslat na messenger nebo můj mail preslova@souhorky.cz do pátku 8.1.2021.
   Další online hodina bude ve čtvrtek 7.1. od 9 hod. na učebně ANJ.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Online výuka 4.1.2021

   1 Christmas holidays
   2 Práce s textem (text naleznete zde v příloze) - sloveso mít (have got, has got) + slovní zásoba

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-03 - Online výuka 3.12.2020

   1 Konverzační otázky - talk about you
   2 Procvičení sloves být (I am, you are, he is, we are, atd.) a mít (I have hot, she has got, we haven´t got, atd.)
   Pracovní list z hodiny naleznete v příloze.
   3 Nezapomenout dodat domácí úkoly na můj mail preslova@souhorky.cz nejlépe do 6.12.2020. Díky :-)

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - Příprava na online hodinu dne 3.12.2020

   1 Příprava na hodinu ve čtvrtek 3.12.2020 – sloveso mít – have got. V příloze naleznete pracovní list, který si vypracujete jako přípravu na hodinu.
   Časování slovesa mít:
   Kladná věta: I / you / we / they have got (´ve got), ale she / he / it has got (´s got) a house.
   Zápor: I / you / we / they have not got (haven´t got), ale she / he / it has got (hasn´t got) a house.
   Otázka: Have you / I / they / we got a house?, ale Has she / he / it got a house?
   Sejdeme se na učebně na 9 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - ANJ V. / 30.11.-4.12.2020 - úkol k odevzdání

   Úkol k odevzdání na známky naleznete zde v příloze – opakování předložek místa + sloveso být. Prosím, vypracovat a zaslat na můj mail preslova@souhorky.cz do pátku 4.12.2020. Kdo bude mít nějaký problém, může mne kontaktovat přes messenger.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Online výuka - pracovní list v příloze / 19.11.2020

   2 Online hodina – předložky místa, slovní zásoba – předměty ve třídě, v pokoji
   - Telling the time – vysvětlení pravidel
   - Kdo nebyl na online hodině vypracuje první dva úkoly z pracovního listu v příloze (1 Choose the right preopsition – vyber správnou předložku podle obrázku a 2 True or False – rozhodni, zda tvrzení pod obrázkem jsou pravda či nepravda). Odpovědi mi pošlete do neděle 22.11.2020 na mail preslova@souhorky.cz nebo na messenger.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - ANJ IV. / 16.-20.11.2020

   1 Vypracovat pracovní list z přílohy (slovní zásoba týkající se domu, místnosti, atd.)
   A Doplnit tabulku.
   B Spojit slova s opačným významem.
   C Odpovědět na otázky podle článku.
   Vypracované úkoly zaslat na můj mail preslova@souhorky.cz do pátku 20.11.2020.
   2 Online hodina dne 19.11.2020 – předložky místa, slovní zásoba – předměty ve třídě, v pokoji
   - Telling the time – vysvětlení pravidel

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Online výuka + pracovní list v příloze / 5.11.2020

   1. Online hodina – kontrola PS str. 2-3.
   - Konverzační otázky na téma FOOD
   - HW – str. 4 / cv. 1-5, pracovní list naleznete zde v příloze. Vypracovat a zaslat na messenger nebo email preslova@souhorky do neděle 8.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - Anglický jazyk III.+příloha 2 / 2.-6.11.2020

   Zde naleznete druhou přílohu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - Anglický jazyk III.+příloha 1 / 2.-6.11.2020

   1 Příprava na online výuku dne 5.11.2020. Vždy mít u sebe připravený pracovní sešit.
   A Pracovní sešit (dále PS) str. 2-3 / cv. 1-8. Procvičení názvů zemí a národností, sloveso být a zájmena. Na pravé straně vždy naleznete vysvětlenou gramatiku. Vypracovat zadaná cvičení, kontrola proběhne během online hodiny. Kdo nemá pracovní sešit, napíše mi na email preslova@souhorky.cz a já vám zašlu naskenované stránky. Tyto stránky naleznete i zde v přílohách. Kdo se z vážných důvodů nezúčastní online výuky, předem se omluví a vypracovaná cvičení zašle na můj email.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Anglický jazyk II. / 19.-23.10.2020

   1 Naučit se slovní zásobu z lekce 1, slovíčka najdete v pracovním sešitě na str. 112 / naučit se
   Pages 8-9 + Pages 10-11 (poslední slovo je young / mladý). Poté si vyberte 8 slov a použijte je větách. Věty mi pošlete s vyplněným cvičením 2 a 3 na email preslova@souhorky.cz do 25.10.2020. Kdo nemá pracovní sešit, slovíčka naleznete v příloze nebo vám je mohu zaslat na mail.
   2 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)
   Hello! I ………… Maria and I ………… from Madrid in Spain. I ……… 11 years old and I love music. I’ve got two sisters and one brother. My brother ………… Alberto, he ………… tall and thin and he loves computer games. My two sisters ………… younger than me and my brother. I ………… the oldest of my sisters. My sisters ………… 3 and 4 years old. They like playing with dolls. I ……… very funny, I usually go out with my friends Marta and Noelia on Saturdays. They ………… 11 and 12 years old. My mum loves cinema and my dad loves sport and nature. I ……… very happy!
   3 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)
   0. My teacher ……………………… American.
   1. We ………………… at school.
   2. Where …………… my dictionary?
   3. What ………… it?
   4. I ………… eleven years old.
   5. ………… you OK?
   6. We ………… students.
   7. Murray ………… my brother.
   8. Susan and Sarah ………… my friends.
   9. I …………… from Spain.
   10. John ………… English.
   11. They .......... friends.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Anglický jazyk I. / 5. - 13.10.2020

   Vypracujte následující cvičení a pošlete mi je na e-mailovou adresu preslova@souhorky.cz do 13.10.2020. Případné dotazy vám ráda zodpovím prostřednictvím emailu nebo přes messenger. Co se týče učebnic, už dorazily, jen cena je 240 kč. Donesu vám je na praxi. Při předání, prosím, dodat 40 kč, kdo jíž platil, 240 kč, kdo ještě neplatil. Děkuji.

   1 Rozděl slova z rámečku do skupin podle významu.
   Maths potato mouse PE seaside pineapple onion
   plum barbecue goat garlic ruler swimming horse
   bean peach rabbit classroom sunbathe pear

   1. School: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
   2. Vegetables: ………………………………………………………………………………………………………………………………
   3. Fruit: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   4. Holidays: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
   5. Animals: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   2 Doplň do vět tázací zájmena z nabídky: what, where, who, how, when.
   1 ……………………………do you live? I live in Mladá Boleslav.
   2 ……………………………is that girl talking to your brother? She is my friend.
   3 …………………………..does your mother do? She is a teacher.
   5 …………………………..do you usually go shopping? On Fridays.
   6 ………………………….. do you get to school? By bus.
   7 …………………………..is my book? It´s in your room.
   8 ………………………….is your name? My name is Peter.


   Příloha - ke stažení
 • Biologie BIO

  • 2021-05-10 - 10.5.2021 Doplnění látky

   Ahoj,
   vzhledem k tomu, že už brzy téměř jistě začne prezenční výuka, dopište si sešity,
   budu je kontrolovat a dopošlete mi úkoly.
   Těším se na viděnou s vámi ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - 26.4.2021 Populace, společenstva

   Ahoj, další úkol naleznete na stránkách školy Sssp Zábřeh/ Pro rodiče a studenty/ vzdělávací materiály/ Ekologie
   1. Populace
   2. Společenstva
   Zpracujte do sešitu a zašlete do 7.5.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - 12.4.2020 Abiotické podmínky prostředí -vzduch

   Ahoj, děkuju vám za předchozí úkoly.
   Nyní si nalezněte na stejných stránkách jako minule(ssspzabreh/pro rodiče a studenty/vzdělávací materiály)
   předmět ekologie témata:
   1.Vzduch
   Udělejte si zápis do sešitu, látku se naučte.
   Pošlete mi zápis do pátku 23.4.2021
   Děkuju, mějte se krásně.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-27 - 29.3 Opakování

   Ahoj,
   všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku.
   V tomto týdnu vám nebudu zadávat nový úkol, využijte čas k dopracování toho,
   co jste dosud neudělali a neposlali, k opakování.
   Po Velikonocích se uzavírá další čtvrtletí, tak udělejte vše proto aby pro vás dopadlo dobře.
   Přeju vám krásné Velikonoce, prožité s vašimi blízkými ve zdraví a radosti.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - 15.3.Abiotické podmínky prostředí

   Ahoj, děkuju vám za předchozí úkoly.
   Nyní si nalezněte na stejných stránkách jako minule(ssspzabreh/pro rodiče a studenty/vzdělávací materiály)
   předmět ekologie témata:
   1.Teplo a světlo
   2.Půda
   Udělejte si zápis do sešitu, látku se naučte.
   Pošlete mi zápis do pátku 26.3.2021
   Děkuju, mějte se krásně.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - 1.3. 2021 Ekologie

   Ahoj, dále se budeme zabývat ekologií a životním prostředím.
   Podklady naleznete na www.dumy/Charakteristika a historie ekologie,
   autorem materiálu je SŠ COPT Uherský Brod.
   Prostudujte si stránky 1-15, udělejte si zápis.
   Na stránkách 16 - 20 si pouze zopakujte vaše znalosti o buňce.
   Pošlete do pátku 12.3.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - 15.2:2021 Biologie člověka - smyslová soustava

   Ahoj, dalším tématem je smyslová soustava člověka.
   Podklady naleznete na www.dumy/Boilogie člověka - smyslová soustava/ autor Josef Prokop
   Udělejte si zápis, na konci najdete otázky pro shrnutí, zkuste si na ně odpovědět(správné odpovědi naleznete po rozkliknutí).
   Pošlete do pátku 26.2.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - 1.2.2021 Biologie člověka- Trávící soustava, oběhová soustava

   Ahoj, budeme pokračovat v probírání biologie člověka:
   Další práce podle podkladů na www. dumy:
   1.Biologie člověka - trávící soustava
   2.Biologie člověka - oběhová soustava
   Autorem je Josef Prokop.
   Zpracujte do sešitu, naučte se a pošlete do 12.2.2021


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - Biologie člověka -dýchací, pohybová soustava

   Ahoj, další úkol je opět biologie člověka.
   Podklady naleznete na www.dumy:
   1.Biologie člověka - dýchací soustava, autor Josef Prokop
   2.Biologie člověka - pohybová soustava, autor Josef Prokop
   Zpracovaná témata pošlete do 31.1.2021, hodnocení už bude pro druhé pololetí

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Biologie člověka 5.1.2021

   Ahoj posílám vám další úkoly - termín odevzdání do 15.1.2021
   Naučte a zpracujte zápis následujících témat:
   www. dumy:
   1.Úvod do studia biologie člověka - autor Tomáš Starove
   2. Biologie člověka - opěrná soustava - autor Josef Prokop
   Máte poslední možnost odvrátit špatné hodnocení v pololetí.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-28 - Ptáci, Savci

   Podle stránek Dumy zpracujte témata:
   Ptáci - autorka Marie Hanzlíková
   Savci - autor Ondřej Vraj
   Pošlete do 13.12.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - 16.11.2020 Obojživelníci, Ryby

   Na stránkách www.dumy témata:
   1. Obojživelníci/Pavla Vlčková
   2. Ryby/Marie Hanzlíková
   Zpracujte včetně odpovědí na otázky
   Pošlete do 27.11.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - 2.11.2020 další práce

   Další temata naleznete na adrese Dumy na webových stránkách:
   1.Prvoci - autor Lukáš Dubrovský
   2.Hmyz - autorka Pavlína Sedláková
   Z těchto prezentací udělejte výpis a pošlete ofocený na adresu kozanek@souhorky.cz do 13. 11. 2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Úkoly pro další týden

   1. Do 23.10. 2020 mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu témat zadaných ve škole pro distanční výuku prostřednictvím učitelů OV.
   2. Na webových stránkách www.dumy najděte témata - 1. Viry, autorka Alena Stachová
   2. Bakterie, autorka Hana Kindlová.
   Temata zpracujte do sešitu a naučte se.

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-05-14 - 14.5.online

   SOuhrnné opakování pravidel pravopisu - Úniková hra - Nekonečný příběh

   Ohebná a neohebná slova, shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova.....
   ostatní viz classroom - zejména úkoly!!!!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-30 - 30.4.online

   SLovotvorba - práce s textem,strana 39, rozbor článku +cv.1

   rozbor slova: předpona - kořen slova(základové slovo)- přípona- koncovka


   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-16 - 26.3.+9.4.+16.4.2021online

   Tvoření slov
   Stavba slova
   Předpona. kořen,přípona,koncovka

   Příklad slova rozcestníky : roz -předpona- cest- kořen-ník-přípona+y koncovka

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-19 - 19.3.online

   Vytvoření Jamboard tabule - vizitka
   Všechny úoly zadány na classroomu
   Úkoly zasílat JEN do classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-05 - 5.3.onlíne

   čtení a rozbor přípravy nanečisto - charakteristika a popis osoby
   termín k odevzdání slohové práce - viz classroom
   vrstvy SZ - viz zápis hodině,později classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-19 - 19.2. online

   vysvětlení zadání dlouhodobého úkolu:
   SLohová práce :

   Člověk, kterého si vážím - popis + charakteristika
   podrobnosti v classroomu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-05 - 5.2. online

   kontrola úkolu cv.32/33,dlále cv. 33 + 35/35
   dom.úkol nový - 36/s.33

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-24 - online výuka 15.-22.1.

   učivo : Homonyma,synonyma,antonyma + čl.na straně 32 a cv. 20,21 a na straně 33., cv. 32 - 37
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-08 - 8.1. on line hodina,D.Ú.+ zápis

   Slova souznačná
   - Jejich vztahy založeny na podobnosti významu
   Některá slova a slovní spojení znamenají téměř totéž

   Nyní – teď,
   Má pro strach uděláno – nebojácný, statečný, odvážný

   Synonyma – jsou slova a víceslovná spojení, která mají stejný,či podobný význam, ale liší se formou(podobou)…..viz výše

   D.Ú. – vytvořte synonymickou řadu: oblek, realita, …..vlastní slovo

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - týden od 4.1.-8.1.2021.online hodina 8.1.2021 dle rozvrhu

   Pracujeme v kapitole slovo a jeho význam
   Učebnice strana - článek a jeho rozbor na straně 32

   Slova nadřazená,podřazená,souřadná - D.Ú. - nav slovní spojení : dětský pokoj utvoř řadu slov souřadných, podřadných a nadřazených + zvolsi libovolné slovo a utvoř podobné schéma


   Nové učivo: homonyma,synonyma,antonyma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - příští hodina pro 1.C - 2.12.2020 v 8.00

  • 2020-11-18 - dnes,18.11. proběhla hodina českého jazyka pro skupinu 1.C



   hodina se uskutečnila na clasroomu
   od 8.00 - 9.10

   pracovali jsme s učebnicí na straně 30
   probrali jsme učivo : Slovo a pojmenování, významy slov

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - heslo na clasroom - tzxbbpe

   naše další hodina na clasroom 18.11. v 8.00
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-06 - další on-line hodina v listopadu pro zahradníky

  • 2020-11-05 - 5.11. on-line hodina, meet zoom-úkoly,zadání,termíny,info

   1.Kdo nesplnil první úkoly, je v Bakalářích hodnocen - nedostatečně a je povinen úkoly splnit
   2.Začněte pracovat na dalších úkolech, dodržujte termíny.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - Vyhodnocení domácích úkolů pro ty, co odevzdali

   Chválím za splněné úkoly :

   Jeřábková
   Machačová
   Peterková


   Další:
   Pánková
   Pudilová
   SAlač
   Vrba
   Klasifikaci najdete v Bakaláři.
   Ostatní MUSÍ úkoly splnit a poslat! Nyní máte ze všeho nedoststečnou.




   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - UPOZORNĚNÍ!!!

   Někteří z vás již zaslali práci s článkem, čekám na to,že ostatní zašlou splněný úkol do druhého termínu, viz info v předešlém zadání.
   Čtěte dál svou knihu a pošlete včas další zadaný a splněný úkol.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 -

  • 2020-10-09 - práce s textem

   Pro ty, kteří neobdrželi formulář pro zapsání četby, přikládám v příloze k vytištění.
   Na jednotlivé body odpovídejte pak postupně, v podstatě byste měli popsat celý list.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Práce s textem-kniha + odb.čaospis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Fyzika FYZ

  • 2021-05-10 - 10.5.2021 Doplnění látky

   Ahoj,
   vzhledem k tomu, že už brzy téměř jistě začne prezenční výuka, dopište si sešity,
   budu je kontrolovat a dopošlete mi úkoly.
   Těším se na viděnou s vámi ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - 26.4.2021 Světlo

   Ahoj.
   Pusťte si si na Youtube výkladové video " NEZkreslená věda- Co je světlo?
   Udělejte si krátký zápis a pošlete do pátku 7.5.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - 12.4.2021 Optika

   Ahoj.
   Pusťte si si na Youtube výkladové video " F7 Optika, světelné zdroje, optické prostředí, šíření světla.
   Udělejte si krátký zápis a pošlete do pátku 23.4.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-27 - 29.3.2021 Opakování

   Ahoj,
   všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku.
   V tomto týdnu vám nebudu zadávat nový úkol, využijte čas k dopracování toho,
   co jste dosud neudělali a neposlali, k opakování.
   Po Velikonocích se uzavírá další čtvrtletí, tak udělejte vše proto aby pro vás dopadlo dobře.
   Přeju vám krásné Velikonoce, prožité s vašimi blízkými ve zdraví a radosti.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - 15.3.2021 Polovodiče

   hoj, další téma jsou polovodiče
   Podklady naleznete na www.dumy.
   Polovodiče - autorka Eva Horňáková
   Nastudujte si, udělejte zápis a zašlete do 26.3.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - 1.3.2021 Elektrický proud v kapalinách a plynech

   Ahoj, další téma je v elektrický proud v kapalinách a plynech.
   Podklady naleznete na www.dumy.
   1. Elektrický proud v kapalinách - autorka Miroslava Mahdalová
   2. Elektrický proud v plynech - autorka rovněž Miroslava Mahdalová
   Nastudujte si, udělejte zápis a zašlete do 12.3.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - 15.2.2021 Elektrický náboj a elektrické pole

   Ahoj, od termiky se posuneme k dalšímu tematickému celku k elektřině a magnetismu.
   Dnešním úkolem bude elektrický náboj a elektrické pole( určitě si pamatujete ze ZŠ).
   Podklady naleznete na www.dumy/Elektrický náboj a elektrické pole/ autor Miroslav Sámel.
   Pošlete do pátku 26.2.2021.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - 1.2.2021 Tepelné motory

   Ahoj, další prací je přehled tepelných motorů.
   Podklady naleznete na www.dumy/tepelné motory/autor Klára Valouchová.
   Zpracujte do sešitu, naučte se a zašlete do 12.2.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - 15.1.2021 Termika

   Ahoj, po mechanice si zopakujeme termiku.
   Podklady naleznete na www.dumy/Základy termiky, teplo, teplota, vnitřní energie( SŠ-COOPT Uherský Brod).
   Zpracujte a pošlete do 31.1.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Tlak v tekutinách, proudění kapalin a plynů

   Ahoj, posílám vám další úkol: Pusťte si díly " Rande s fyzikou"
   1.Tlak v tekutinách
   2. Proudění kapalin a plynů
   Zpracujte zápis, naučte se a zašlete do 15.1.2021.
   Pro mnohé z vás je to poslední šance odvrátit hodnocení " nedostatečně" na pololetním vysvědčení, nepromarněte ji.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-28 - Tření a valivý odpor, Mechanický tlak

   Další díly "Rande s fyzikou" - Tření a valivý odpor, Mechanický tlak
   Udělejte zápis a pošlete do 13.12 2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - 16.11.2020 Jednoduché stroje

   Pusťte si další díl Rande s fyzikou Jednoduché stroje, udělejte zápis.
   Vyjmenujte jednotlivé jednoduché stroje a popište jejich využití ve vašem oboru.
   Pošlete do 27.11.2020. Bude klasifikováno

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - 2.11.2020 další práce

   Pusťte si další díl pořadu ČT Rande s fyzikou - Práce, výkon, energie. ( najdete na yuotube)Po shlédnutí si udělejte
   výpis do sešitu. Pošlete mi v příloze e-mailu na adresu kozanek@seznam.cz do 13.121.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Úkoly na další týden

   1. Do 23.10. mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu zpracovaných temat zadaných ve škole pro distanční výuku.
   2. Pusťte si "Rande s fyzikou" díly Newtonovy zákony a Skládání sil, udělejte zápis do sešitu a látku se
   naučte.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2021-03-15 - Ekonomika


   Pozvánka do učebny, kde jsou úkoly: https://classroom.google.com/c/MjY4MjM1MzEwMzAz?cjc=m3uy4yl

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Ekonomika


   Pozvánka do učebny: https://classroom.google.com/c/MjY4MjM1MzEwMzAz?cjc=m3uy4yl
   Budu vám tam psát úkoly.
   Posílám slíbené úkoly z dnešní on-line hodiny.
   1. Popište způsoby ukončení pracovního poměru
   2. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
   3. Úkoly personálního oddělení
   4. Kategorie zaměstnanců
   5. Kde se získávají noví zaměstnanci
   Přeji hezký den. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-17 - Ekonomika


   Zdravím a posílám úkol ohlášený na meetu.
   1. Co jsou pracovně-právní vztahy
   2. Jak vzniká pracovní poměr
   3. Co musí obsahovat pracovní smlouva
   4. Jaké další druhy smluv znáte (popište)
   5. Co víte o pracovní době a o dovolené
   Vypracovaný úkol očekávám do 26. 2.
   Přeji hezké únorové dny.
   Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - Ekonomika


   Pro zajímavost, podívejte se na Youtube: The Richest Countries in the World by Total National Net Worth.
   Uvidíte, jak se vyvíjel HDP ve 20 nejbohatších zemích světa od r. 2000-2019.
   Napište mi, jak jste to pochopili, jestli vás to zaujalo a možná jste se podívali i na další podobná videa.
   Zdravím a přeji hezké prázdniny. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - Ekonomika


   Zdravím a posílám další úkol:
   Budeme se stále věnovat tématu Národní hospodářství. Podíváte se na ukazatele NH: inflace, HDP, nezaměstnanost a obchodní bilance. To proto, abyste byli v obraze, až se vás na to zeptám v úterý, 4. 2. v 11 hodin, kdy budeme spolu mít on-line hodinu.
   Odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/geaedujw6n
   Připravte si i minulý úkol, můžeme si vysvětlit, čemu jste třeba neporozuměli.
   Hezký víkend.
   Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - Ekonomika


   Milí žáci,
   vítám vás v novém roce a posílám první letošní úkol:
   téma: národní hospodářství.
   Zjistíte, co to je, z čeho se skládá, najdete si, co jsou hospodářské sektory a co do nich patří. Zjistíte, co jsou základní ekonomické subjekty.
   Na vaše práce se těším do 12. 1. na e-mailu: rehakova@souhorky. cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Ekonomika


   https://www.radirna.cz/navody/10-tipu-jak-setrit-penize.html
   Teď už víte, co je finanční gramotnost, ta trochu praktických rad, jak ušetřit.
   Pročtěte a napište mi, co vás oslovilo, inspirovalo, co naopak je zbytečné.
   Vaše zprávy očekávám do 25. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz

   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Ekonomika


   Zdravím. Posílám vám další úkol.
   Najděte si na Youtube video: "NEZkreslená věda: 10. Finanční gramotnost"
   Podívejte se a napište, co jste se dozvěděli.
   pošlete do 13. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pobavte se a poučte.
   Ř

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-26 - Ekonomika


   Zdravím, milí žáci. Posílám další úkol: na Youtube si najděte jakýkoli film o penězích a jejich historii. Po shlédnutí napište o tom, co jste se dozvěděli textík na půl stránky A4.
   Těším se. Posílejte do 3. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Užívejte podzim a buďte zdraví.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika



   Milí žáci, abyste měli přehled, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte následující témata: Životní úroveň
   Trh - co to je, druhy trhů (včetně příkladů)
   Poptávka, nabídka
   Každé téma alespoň na půl stránky A4.
   Je na vás, jestli do sešitu a pak mi pošlete fotku nebo na PC a pošlete mi dokument.
   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Chemie CHE

  • 2021-05-10 - 10.5.2021 Doplnění látky

   Ahoj,
   vzhledem k tomu, že už brzy téměř jistě začne prezenční výuka, dopište si sešity,
   budu je kontrolovat a dopošlete mi úkoly.
   Těším se na viděnou s vámi ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-26 - 26.4.Bezkyslíkaté kyyseliny

   Ahoj.
   pusťte si na Youtube výkladové video " Kyseliny bezkyslíkaté CH,42",
   Udělejte si krátký zápis a pošlete do pátku 7.5.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - Kyseliny - úvod, bezpečnost práce

   Ahoj.
   pusťte si na Youtube výkladové video "Ch41 Kyseliny, úvod, bezpečnost práce",
   Udělejte si krátký zápis a pošlete do pátku 23.4.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-27 - 29.3. Opakování

   Ahoj,
   všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku.
   V tomto týdnu vám nebudu zadávat nový úkol, využijte čas k dopracování toho,
   co jste dosud neudělali a neposlali, k opakování.
   Po Velikonocích se uzavírá další čtvrtletí, tak udělejte vše proto aby pro vás dopadlo dobře.
   Přeju vám krásné Velikonoce, prožité s vašimi blízkými ve zdraví a radosti.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - 15.3.2021 Křemík

   Ahoj, zpracujte téma "Křemík".
   Podklady najdete na www.dumy/ Křemík
   Autorem materiálu je Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice
   Zpracujte a zašlete do pátku 26.3.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - 1.3.2021 Halogeny

   Ahoj, dalším tématem jsou halogenové prvky.
   Podklady naleznete na www.dumy/halogeny.
   Autorem materiálů je opět Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice.
   Prostudujte, udělejte si zápisy, pošlete do 12.3.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - 15.2.2021 Kovy

   Ahoj, naším dalším úkolem jsou Kovy.
   Podklady naleznete na www.dumy/Kovy/autor Ing.Karel Filas
   Zpracujte, odpovězte na kontrolní otázky a pošlete do pátku 26.2.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - 1.2.2021 Kovy alkalických zemin

   Ahoj, zpracujte téma kovy alkalických zemin.
   Podklady najdete na www.dumy/ Kovy alkalických zemin.
   Autorem materiálu je Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice
   Zpracujte a zašlete do 12.2.2021

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - 15.1.2021 Síra, fosfor

   Ahoj, dalším úkolem jsou síra a fosfor.
   Podklady naleznete na www.dumy:
   1.Síra
   2.Fosfor
   Autorem obou materiálů je Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice.
   Zpracované pošlete do 31.1.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-05 - Vzácné plyny a alkalické kovy 5.1.2021

   Ahoj, posílám vám další úkol, termín odevzdání do 15.1.2021.
   Naučte se a písemně zpracujte témata:
   www. dumy
   1. Vzácné plyny
   2. Alkalické kovy
   Autorem obou materiálů je Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné a vyšší odborná škola Hořice.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-28 - Uhlík, dusík

   Podle stránek www. dumy zpracujte témata:
   Uhlík - autor Gymnázim, střední odborná škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola Hořice
   Dusík - autor Gymnázim, střední odborná škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola Hořice
   Zašlete do 13.12. 2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - Chemické prvky - kyslík, vodík

   www, dumy/ kyslík
   www/dumy vodík
   V obou případech autor Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice.
   Zpracujte a pošlete do 27.11 2020.
   Upozorňuji vás, že spousta z vás posílá jen malou část z některých předmětů, za každou nedodanou práci v termínu dostáváte nedostatečnou a absenci za příslušné hodiny, která pokud nebude omluvena bude důvodem ke kárnému řízení
   včetně ukončení studia

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - 2.11.2020 další úkoly

   Pusťte si na Youtube pořad "Chemické reakce 8. třída(CH32).
   Po shlédnutí si najděte prezentaci Dumy/ Chemické reakce, autorka Věra Čechová, podle ní si udělejte zápis
   do sešitu, ofoťte a pošlete do 13.11.2020 na adresu kozanek@souhorky.cz.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Úkoly pro další týden

   1.Do 23.10. mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu zpracovaných temat zadaných ve škole pro distanční výuku.
   2. Pusťte si pořad "Nezkreslená věda" díl "Periodické společenství prvků", následně tema zpracujte dle prezentace na stránkách www.dumy - Periodická soustava prvků, autorka Gabriela Huserová do sešitu a naučte se.

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2021-02-14 - Prezentace Moje místa 16.2.2021

   Vypracujte prezentaci (například Powerpoint) o 4 stránkách na téma Moje místa. První stránka je úvodní: Vaše fotka a identifikační údaje (jméno, třída, obor, školní rok). Stránka 2-4: Každá stránka jiné místo. Vždy název místa, 2 různé fotky místa a samozřejmě napsáno, proč je toto místo pro vás důležité.
   Hotovou prezentaci pošlete na můj e-mail niklova@souhorky.cz nejdéle do půlnoci 19.2.2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Dopracování chybějících úkolů za 1. pololetí 2.2.2021

   Doplň si všechny úkoly, ze kterých máš v Bakalářích za 5 a pošli mi je na e-mail do 5.2.2021 do půlnoci. Nezapomeňte na pravidla správného posílání e-mailů, budu je též známkovat. Jeřábková a Machačová mají vše v pořádku odesláno jako jediné, tak ty mi pošlou jen vzorový e-mail k oznámkování jako Jarní pozdrav.
   V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger nebo e-mail. Nabízím i možnost osobní individuální konzultace po dohodě přímo ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - Moje vizitky 5. a 19. 1. 2021

   Vypracujte úkoly podle zadání v příloze.
   5. 1. 2021 a 19. 1. 2021 Informatika 8:55-10:45.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - Gaming se Škoda AUTO

   Dobrovolné: gaming jako doplňková aktivita - Turnaje ve FIFA 21, Turnaje v NHL 21, Turnaje v Rocket League (všechny platformy) Bližší info najdete v příloze nebo na https://www.grunex.com/t/SKODATour. Registrace individuální, máte to ve svých rukách. ;-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Registrace na Google classroom

   V příloze posílám návod na přihlášení pro žáky pod názvem "classroom". Google účet pro žáky pod kterým se budou přihlašovat - to vyžadujeme, netolerujeme vaše osobní účty - je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá se z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla.
   Příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   Termín: HNED! Další informaci o účtu předají žákům třídní učitelé.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Bezpečný internet on line

   3.11. 8:55-10:45
   Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
   Termín dokončení: do 6. 11. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Doprava Horky

   6. 10.2020 Informatika 8:55-10:45
   Dokončete úkol č. 1, který úž máte rozpracovaný ze školy podle zadání v příloze do 9.10.2020. Zatím mi je neposílejte. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail, napíše si o něj. Zítra jdu do školy a pošlu vám je. Známku z prvního úkolu dostanete až po skončení 2. úkolu.

   20. 10.2020 Informatika 8:55-10:45
   Vypracujte úkol č. 2 podle zadání v příloze. Pošlete mi svůj úkol e-mailem do 23.10.2020 do půlnoci. Pozor na pravidla posílání e-mailů, které jsme se učili. Držte se a opatrujte se.

   Příloha - ke stažení
 • Květinářství a vazačství KAV

  • 2021-02-28 - online výuka - 1.3 a 3.3 2021

   Online výuka - pondělí 1.3. od 13.10 - 14.30 hod - pravidla přihnojování, výživa a zásobní hnojení hrnkových květin SRF a CRF, kontrola hnojení
   DÚ - 1. věnec vytvořený technikou omotávání a proplétání 2. vytvoření segmentů ( z větve o min.průměru 2 cm, množství + foto obou výrobků )-info. viz claasroom google , termín do 3.3.2021 do 12.00

   středa 3.3. od 13.10 - 14.30 hod. - hydroponie

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - online výuka - 15.2, 17.2

   Online výuka - pondělí 15.2.od 13.10 - 14.30 - výživa, hnojení - základní hnojení květin
   středa 17.2. od 13.10 - 14.30 - výživa, hnojení - přihnojování květin

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - online výuka 1.2, 3.2.

   Online výuka - pondělí1.2 od 13.10 - 14.30, středa 3.2 od 13.10 - 14.30 hod
   pondělí - zeminy, hygiena půd
   středa - výživa, hnojení květin ( příjem listy, kořeny )

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - online výuka 21.1.

   online výuka 21.1. od 10.55 - 11.40 hod. zahradnické substráty
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - online 20.1.

   online výuka 20.1. od 14.00 - 14.45- zahradnické zeminy
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-21 - online 18.1.

   online výuka 181.od 13.10 - 14.35 -zahradnické stavby v květinářství - skleníky, pařeniště
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - online

   online výuka - KAV čtvrtek 7.1. - 13.10 - 14.00 hod
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - online výuka

   online výuka KAV - 6.1. od 13.00 -14.30
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - online výuka

   online výuka - 13.00 -14.45
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - Adventní, vánoční práce, výrobky

   Téma zapište do sešitů floristiky ( pro středu 2.12 )
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - Vánoce -používané materiály

   téma pro středu 2.12 - zápis do sešitů floristiky - Advent - používané materiály
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-30 - vánoce, advent - historie

   Zadání + zápis do sešitů floristiky, podpora výuky 30.11 - online
   zadání pokyny k úkolu - informace na classrrum, termín odevzdání do 2.12. do 18.00
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - online classrrom

   Online výuka classrrom 30.11. v 13.00 hod
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - přípravné práce 4 str.

   přípravné práce - bod 8,9
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - přípravné práce 3 str.

   pokračování- bod 6,7
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - přípravné práce 2 str.

   pokračování přípravných praci - bod 4,5
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - přípravné práce 1 str.

   Přípravné práce před vazbou i aranžováním jsou nejdůležitější prací pro tvorbu výrobků vazače - floristy. Proto se seznamte se základními postupy, tak abyste mohli zvládat vytvořit kvalitně výrobky příležitostné floristiky ( dušičková, vánoční, velikonoční vazba ........)
   Provedďe záznam do sešitů floristiky, konzultace k tématu při online na classrrom, KAV 18.11. ve 13.00 hod.
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - přihlašovací kód k KAV - classrrom

   Přihlašovací kód KAV - 47arsmb
   přihlašte se
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - prezentace

   Prezentace k výrobě mašlí, zapište - zakreslete do sešitů KAV , v závěru prezentace máte 2 termínované úkoly.
   Platí pro pondělní 2 hod. KAV 16.11 a 2 hod 18. a 19.11.
   Online výuka z TEP - středa ve 13.00 hod, formou classrroom, zaregistrujte se do kurzu TEP 1.C
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - Stuhy - text

   Proveďte zápis do sešitů KAV - Stuhy - mašle , základní info., následně prostudujte informaci k výrobě mašlí!
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - online výuka 2.11.13.00 hod

   Online výuka + podpůrný text: Ostatní pomocný materiál ( sešit Floris.)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - Online výuka 2.11.2020 a 4.11.2020

   Upozornění žákům na online vyýku:
   1) 2.11. z předmětu KAV ( sesit floristika) od 13.00 - 14.30 hod
   2) 4.11 z předmětu TEP od 11.30 - 13.00 hod
   připomínám
   Sběr přírod.materiálu končiíl 30.10.2020 , takže vyfoťte si svůj sběr v požadovaném množstvi - krabici( přepravce) , a do 2.11. 12. 00 hod zašlete na mail prokupkova@souhorky.cz!
   Sběr materiálu je povinný, patří do kategorie: Praktické seminární práce pro 1.ročník - SEP 1
   - připojení na online : PC - Jitsi.org
   mobil - JitsiMeet
   určená skupina: zahzf
   Očekávám vaši účast a plnění zadaných úkolů včas!
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - fixační a výplňkový materiál

   pokračování zápisu fixační a výplňkový materiál - floristika
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - vázací materiál

   Pokračujte v zápisu textu
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Floristické materiály - nářadí

   Zápis platí pro 2 vyučovací hodiny KAV, den 21 a 22.10, provedte zápis do sešitů floristiky. Pokuste se zajištovat si průběžně své nářadí a pomůcky pro svoji práci doma i ve škole. Zde si zapište přehled např.nářadí, pomocný materiál ap.
   22.10 platí online výuka - zkusíme obě skupiny ve 13.10 hod , pokud budete všichni výuka se rozdělí nejprve 1. skupina a pak druhá
   Opakuji 1. skupina - Dudek, Herák, Jeřábková, Jančíková, Káša, Machačová Pánková
   2.skupina - Peterková, Rácová, Pudilová, Rácová, Salač, Vrba, Ňorbová
   Zdravím
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Dušičky 1

   Provedte zápis do sešitů Floristiky, slouží jako podklad pro online výuku 19.10, ve 13.10 hod
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Dušičky 2

   Postup výrovy produktu - zápis do sešitu Floristiky
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-17 - upozornění na online výuku dne 19.10.2020 v 13.10 hod

 • Matematika MAT

  • 2021-05-09 - Online hodina

   Online hodina ve středu 12.5. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-25 - Online hodina

   Online hodina ve středu 28.4. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-14 - Druhá mocnina dvojčlenu a vytýkání před závorku

   Žáci a žákyně, vypočítané příklady, které máte v příloze, pošlete do 25.4. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-11 - Online hodina

   Online hodina ve středu 14.4. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-28 - Online hodina

   Online hodina ve středu 31.3. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-17 - Mocniny s celým exponentem

   Žáci a žákyně, na dnešní online hodině jsme se seznámili s pravidly pro počítání s mocninami. V příloze vám posílám příklady, které pošlete do 26.3. S pozdravem Ca

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-14 - Online výuka

   Milé žákyně a žáci, protože se stále neví, kdy bude probíhat prezenční výuka a učivo, které máme probírat je stále složitější, chtěla bych mimo zadávání úkolů udělat jednu hodinu matematiky v týdnu, kdy máte být ve škole, online. Látku si vysvětlíme a vy pak vypracujete úkol.
   Sejdeme se ve středu 17.3. v 9 hodin, kdy máme mít hodinu matematiky. S pozdravem Ca

   Odkaz na Meet https://meet.google.com/lookup/gr7kx4b6oa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - převody jednotek

   Žáci a žákyně, posílám dalších deset převodů, které zašlete na email capouchova@souhorky.cz do 12.3. Nabízím i možnost konzultace přes messenger. S pozdravem Ivana Ca

   15 000 km /m/
   165 dm3 /m3/
   0,12 m2 /cm2/
   13 000 g /kg/
   250 cl /l/
   330 m3 /hl/ nejdříve na dm3 /l/, pak na hl
   2,5 hod /min/
   450 t /kg/
   115 dm /m/
   130 000 ml /l/

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-16 - převody jednotek

   Žáci a žákyně, další látku, kterou máme probírat jste určitě měli na základní škole nebo máte kartičky pro převody jednotek délky, plochy /čtvereční/, objemu /krychlové/, dutých měr a jednotky hmotnosti.

   převeďte a pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 26.2., možnost i konzultace přes messenger
   např. 12 kg /g/ = 12 000 g

   1/ 23 km /m/
   2/ 130 m2 /cm2/
   3/ 270 dm3 /m3/
   4/ 150 kg /g/
   5/ 3200 l /hl/
   6/ 26 m3 /l/ 1l = 1 dm3
   7/ 12 t /kg/
   8/ 150 a /m2/
   9/ 36 dm /m/
   10/ 150 cm3 / dm3/

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - přímá a nepřímá úměrnost

   Žáci a žákyně,
   další látka, kterou máme probírat je přímá a nepřímá úměrnost, kterou jste probírali na základní škole.


   PŘÍMÁ ÚMĚRNOST - o dvou veličinách prohlásíme, že jsou přímo úměrné, jestliže bude platit, že když jednu veličinu zvětšíme /zmenšíme/ x krát, tak druhou zvětšíme /zmenšíme/ také x krát

   vzorový příklad: Ze 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá ze 3 kg švestek?
   2 kg.........600 g
   3 kg......... x
   x = 3 . 600 : 2 = 900 g /čím víc švestek, tím víc povidel/

   NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - o dvou veličinách prohlásíme, že jsou nepřímo úměrné, jestliže bude platit, že když jednu veličinu zvětšíme /zmenšíme/ x krát, tak druhou zmenšíme /zvětšíme/ také x krát

   vzorový příklad: Dvěma otvory se naplní bazén za 125 minut. Za jak dlouho se naplní pěti otvory?
   2 otvory.........125 min
   5 otvory.........x
   x = 2 . 125 : 5 = 50 min /čím víc otvorů, tím kratší čas/

   V příloze máte čtyři příklady, které pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 12.2. Mějte se hezky, Ca


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Procenta

   Žáci a žákyně, další čtyři příklady na procvičování procent máte v příloze. Vypočítejte a s postupem řešení posílejte na email capouchova@souhorky.cz do 29.1.2021. Známky budou už na 2. pololetí.
   S pozdravem Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Procenta

   Žáci a žákyně,

   další látkou, kterou máme probrat jsou procenta. Vzhledem k tomu, že jste tuto látku probírali na základní škole, tak doufám, že jednoduché příklady, které máte v příloze snadno vypočítáte a pošlete i s postupem řešení na email capouchova@souhorky.cz do 15. 1. 2021.
   Jinak je spousta příkladů na výpočet základu, počtu procent a procentové části vysvětlena na youtube.

   S pozdravem Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Absolutní hodnota

   Žáci a žákyně, další látka, kterou máme probrat je absolutní hodnota /měli jste na ZŠ/. Najdete na youtube isibalo.

   ABSOLUTNÍ HODNOTA
   Značení absolutní hodnoty /6/ "absolutní hodnota čísla šest"
   Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla na číselné ose od nuly.
   /6/ = 6
   /-6/ = 6
   Absolutní hodnota každého čísla je číslo KLADNÉ nebo nula.

   např. /5/ + /-4/ = 5 + 4 = 9
   /3 - 2/ + /4 - 5/ = /1/ + /-1/ = 1 + 1 = 2
   /-8/ - /5 - 9/ = 8 - /-4/ = 8 - 4 = 4 (neplést si se závorkou)

   Vypočítejte a pošlete do 22.11.:
   1/ /3/ + /-3/ =
   2/ /-9/ + /2+7/ =
   3/ /7-3/ - /3+10/ =
   4/ /-2+2/ + /6-1/ - /-5+8/ =
   5/ 3 + /4+7/ - /6/ =
   6/ /-2/ + /5+9/ =
   7/ /-1-3/ - /-5/ =
   8/ 12 - 3 + /6-3/ =

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Zaokrouhlování

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat je zaokrouhlování desetinných čísel.
   Vzhledem k tomu, že jste příklady na zaokrouhlování měli na ZŠ, tak si pouze připomeneme, jaká pravidla pro
   zaokrouhlování platí /dobře vysvětleno na youtube isibalo/.

   Čísla končící číslicí 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů a čísla končící číslicí 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru.

   například 24,7 zaokrouhlíme na jednotky na 25 a na desítky na 20.

   příklady na procvičení posílejte na můj email do 1.11.

   zaokrouhlete na stovky: 120, 2350, 570, 26790
   desítky: 45, 1799, 127, 2514
   jednotky: 12,7; 2,1; 40,9; 87,5
   desetiny: 1,69; 0,22; 13,08; 5,99

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Celá čísla

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

 • Odborný výcvik ODV

  • 2021-03-23 - Pěstování květáku

   Opište do sešitu OV dle DUM školy č. 10 Pěstování květáku. Opakujte košťálovou zeleninu.
   Vypracované pošlete do pátku 26.3. 2021
   e-mail dlouky@souhorky.cz


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-12 - Košťálová zelenina

   Pěstování zelí. Do sešitu OV opište dle DUM č.2 - Pěstování zelí
   VBypracujte a pošlete do neděle 14.3. 2021
   Stále platíé zasílání foto výsevů a předpěstované sadby.
   e-mail dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Pěstování celeru

   Dle digitálních učebních materiálů školy opište do sešitu OV.
   (DUM č. 1 Pěstování celeru, č. 17 Výsevy a předpěstování, č. 16 předpěstování sadby)
   Podle těchto prezentcí udělejte výsev.
   Do výsevního truhlíku nasejte salát hlávkový, nebo kedluben.
   Nafoťte postup práce a později i růst rostlin.
   Vypracované úkoply pošlete do pátku 26.2.2021
   e-mail dlouhy@souhorky.cz


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Pěstování celeru

   Dle digitálních učebních materiálů školy opište do sešitu OV.
   (DUM č. 1 Pěstování celeru, č. 17 Výsevy a předpěstování, č. 16 předpěstování sadby)
   Podle těchto prezentcí udělejte výsev.
   Do výsevního truhlíku nasejte salát hlávkový, nebo kedluben.
   Nafoťte postup práce a později i růst rostlin.
   Vypracované úkoply pošlete do pátku 25.2.2021
   e-mail dlouhy@souhorky.cz


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - Konzultace

   Možnost osobní konzultace 20.1. 2021 od 8.00 hod. do 13.00 hod v areálu OV.
   Předem si domluvte čas.
   e-mail dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Souborná práce - Plodová zelenina, pěstování

   Podle zápisu v sešitech OV a diugitálních učebních materiálů školy - DUM č. 5,7,11 vypracujte na papíry, ofoťte a zašlete do 14.1.2021
   e-mail: dlouhy@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - Nástup na OV 25.11.

   OV- nezapomenout přinést vypracované úkoly v sešitech OV, teplé pracovní oblečení, svačiny (možnost baget ze školní kuchyně)

   Těšíme se na Vás, kolektiv UOV.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - Nástup na OV 25.11.

   OV- nezapomenout přinést vypracované úkoly v sešitech OV, teplé pracovní oblečení, svačiny (možnost baget ze školní kuchyně)

   Těšíme se na Vás, kolektiv UOV.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Zahradnické práce podzimní

   Pošlete foto z různých pracovních činností na zahradě, pokud máte zahrádku, stále sbírejte podzimní materiál (různé plody, šišky, atd.)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Venkovní podzimní výzdoba.


   Zhlédněte Venkovní podzimní výzdoba.
   https://www.youtube.com/watch?v=aD8QyqV6Ycg

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Výroba dušičkového věnce


   Změna e - mail. Zasílejte na marek.cahoun@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Příprava půdy pro výsev a výsadbu zeleniny

   Zapište do sešitu OV dle Digitálních učebních materiálů školy - č.20 Příprava půdy úpro výsev a výsadbu zeleniny.
   Kontrola zadaného úkolu 2.11. Přinést sešit ke kontrole na OV o polední přestávce.

   Případné informace ( dlouhy@souhorky.cz )

   Též zasílejte foto ( zadaný úkol z minulého týdne ) výrobu dušičkového věnce.

   Příloha - ke stažení
 • Technologie pěstování TEP

  • 2021-01-16 - online výuka 6.1. zahradnické stavby - pařeniště

   online výuka od 11.50 - 13.10 hod
   DÚ - zaslat ofocené zápisy zahrad.stavby skleníky a pařeniště + zakreslené obrázky skleníky ( lodě ), jedno a oboustranné pařeniště ( průřez - dle foto z internetu )
   Termín : do 15.1. 18.00 hod ( zadáno v claasroom google )
   Další výuka TEP : 20.1.od 11.50- 13.10 , KAV 18.1. od 13.10 - 14.35 hod
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - online

   online výuka 6.1. od 10.00 - 14.40 - zahradnické stavby, připravte si sešit TEP na poznámky
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - soustava základ.zpracování půdy

   zápis do sešitů PER, podpůrný text pro online 3.12.2020, v 11.00 hod.
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Předseťové zprac.půdy

   Podklad pro online 3.12. v 11.00 hod. Soustava předsetového zpracování půdy.
   Nezapomeňte si opakovat výživu a hnojení plodin.....
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - test

   Online výuka , téma: Zpracování půdy + zadání testu DIS 3 Výživa a hnojení, termín odeslání : do 19.11. do 17.00 hod
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Online výuka

   Online výuka - 19.11 ve 13.00 hod - classrrom
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - přihlašovací kód TEP

   Přihlašovací kód pro TEP classrrom - 6f7vlpx
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - informace k online výuce

   Nezapomeňte TEP - online výuka 19.11. ve 13.00 hod., 2 vyučovací hod. - classrrom, registrace TEP 1.C
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - zákony

   Probrané zákony týkající se výživy a hnojení -Mitscherlich, Liebig
   Zaznamenejte do sešitu, naučte se je pochopit a vysvětlit!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - výživa a hnojení ovoce

   probraný text při online výuce 4.11.2020
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - 4.11. online výuka

   Online výuka + opakování klimatic. činitelů, test
   konzultace :1. Výživa a hnojení zeleniny a ovoce
   2. Zákony výživy a hnojení
   příští online: 16.11.ve 13.00 hod

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - str.3

   doplňte do sešitů TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - str.2

   doplnit do sešitů TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - vzduch str.1

   Po dohodě z online výuky posílám znovu materiál meteorol.prvků, kdo nemá zápis , doplňte
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - test TEP

   Proběhla povinná online výuka od 13.00 hod, zadán k vypracování test meteorolgických prvků
   termín odeslání do 16.00 hod, 22.10.2020
   Absence některých žáků bude řešena s TÚ.
   Hezký den všem
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Výžina a hnojení

   Hezký čtvrteční onlinový den,
   toto slouží jako podklad pro dnešní online výuku
   - provedte zápis do sešitů TEP - Výživa a hnojení zeleniny a ovoce - Základní faktory
   Doba 13.10 hod dnes
   Zdravím všechny a podotýkám povinnost distanční výuky
   LP

   Příloha - ke stažení
 • Stroje a zařízení STZ

  • 2021-05-10 - Automatizace, ruční a malá mechanizace

   Milí zahradníci, tento týden budeme mít výuku na classroom v pátek 14. května v 9.00 hodin. Probereme další kapitolu. Nezapomeňte poslat úkol do pátku 14. května 10.30 hodin. A k on-line hodině si vzít pracovní sešity.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-23 - Závlahy, stavby

   Milí přátelé, tento týden budeme mít výuku na classroom v pátek 30. dubna v 9.00 hodin. Probereme další kapitolu - závlahy a zahradnické stavby. Nezapomeňte poslat úkol do pátku 10.30 hodin. A k on-line hodině si vzít pracovní sešity.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-12 - Plečkování, proorávání, postřikovače

   Milí přátelé, tento týden budeme mít výuku na classroom v pátek 16. dubna v 9.00 hodin. Probereme další kapitolu - plečkování, proorávání a postřikovače. Zaměříme se na využití této mechanizace v zahradnictví. Nezapomeňte si k on-line hodině vzít pracovní sešity.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - Týden od 29. do 31. března

   Milí přátelé, připomínám, že tento týden budeme mít výuku na classroom ve středu 31.3. od 11.00 hodin. Probereme novou kapitolu - hnojení. Nezapomeňte si k on-line hodině vzít pracovní sešity. Pokud by se něco změnilo, napíšu to sem. Ve čtvrtek máte prázdniny.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - Hnojení

   Pokračujeme mechanizací na hnojení. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text. Fialový text a obrázky jsou pro lepší názornost. Obsah nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 16.00 hodin ve středu 31.3. 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nabízím stále možnost konzultace - teď jen po telefonu. POZOR - na classroom se sejdeme ve středu 31.3. v 11. 00 hodin. Kód k přihlášení už máte. Pokud by nastala změna, napíšu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-15 - Sázení

   Pokračujeme stroji na sázení. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text. Obsah nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 10.00 hodin v pátek dne 19. března 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nabízím stále možnost konzultace - teď jen po telefonu. POZOR - budeme se dál scházet i na classroom, poprvé v pátek 19.3. 2021 v 9.00 hodin. Kód k přihlášení vám zaslala paní třídní učitelka. Pokud by nastala změna, napíšu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-02 - Setí

   Pokračujeme stroji na setí. Kapitola je spíše zemědělská- zahradnická mechanizace je často ruční a velmi jednoduchá. Principy některých secích zahradnických strojů jsou však shodné, proto se je učíme i my. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text. Obsah nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 10.00 hodin v pátek dne 5. března 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nabízím stále možnost konzultace - teď jen po telefonu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Kypřiče, předseťová příprava půdy

   Pokračujeme předseťovou přípravou půdy. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text. Obsah nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 10.00 hodin v pátek dne 19. února 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nabízím stále možnost konzultace - osobní nebo po telefonu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Orba

   Před prázdninami si doplníme ještě celek orby. Je velmi důležitý. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text. Obsah nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 10.00 hodin v pátek dne 5. února 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nabízím stále možnost konzultace - osobní nebo po telefonu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Elektrická zařízení

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a nákresy. V celé kapitole se zaměřte na "Ochranu před škodlivými vlivy elektrického proudu", předchozí text si jen přečtěte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 10.00 hodin v pátek dne 5. února 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nabízím stále možnost konzultace - osobní nebo po telefonu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Upozornění ke klasifikaci

   Chci vás upozornit, že termín k hodnocení za pololetí v tomto vyučovacím předmětu je pátek 22. ledna 2021 v 9.00 hodin. Do této doby mi můžete poslat nebo doručit vypracované domácí úkoly jak aktuální, tak dodatečně za celé pololetí. Po tomto termínu už případně zaslané práce nebudu do I. pololetí hodnotit. Ing. M. Repáň.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Doprava, manipulace, plošiny

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a nákresy a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 9.00 hodin v pátek dne 22.1. 2021. Pak budu psát známky na vysvědčení. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný". Vím, že tento způsob studia je pro vás náročný, ale všechno zvládneme. Až se vrátíte do školy, všechno společně zopakujeme. Vaše současné samostudium je však nezbytné. Nabízím i možnost konzultace - osobní nebo po telefonu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Pneumatické dopravníky, čerpadla

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a nákresy a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na domácí úkol, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz, nejdéle do 12.00 hodin dne 11.1. 2021. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence). Vím, že tento způsob studia je pro vás náročný, ale všechno zvládneme. Až se vrátíte do školy, všechno společně zopakujeme. Vaše současné samostudium je však nezbytné. Nabízím i možnost konzultace - osobní nebo po telefonu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-27 - Technické výkresy, mechanické dopravníky

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. K prostudování tam je i pasáž technického zobrazování, která v sešitě není. Snad to pro vás bude srozumitelné. Ve škole se k tomu ještě vrátíme. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi odevzdejte nejdéle do 15.00 hodin dne 4. 12. 2020, ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence). Vím, že tento způsob studia je pro vás náročný, ale všechno zvládneme. Až se vrátíte do školy, všechno společně zopakujeme. Vaše současné samostudium je však nezbytné.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-18 - Mechanizmy, rozvod tekutin

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. K prostudování tam máme navíc činnost čtyřdobého motoru, v sešitě není. Věřím, že podle nákresů a popisu pochopíte jeho fungování. Ve škole se k němu ještě vrátíme. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky, které jsou na závěr textu fialovou barvou. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi odevzdejte nejdéle do 12.00 hodin dne 23. 11. 2020, ofotťe je nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence). Vím, že tento způsob studia je pro vás náročný, ale všechno zvládneme. Až se vrátíte do školy, všechno společně zopakujeme. Vaše současné samostudium je však nezbytné.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Spojky, převody

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volný list papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované odpovědi odevzdejte nejdéle do 12.00 hodin dne 9.11. 2020. Zápis u spojek a odpovědi na kontrolní otázky ofotťe nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz. Ověřte si, že zasílané odpovědi jsou čitelné! Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence).
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Spojovací součásti, ložiska

   S přihlédnutím k vaší malé aktivitě zpřísňuji pravidla pro odevzdání úkolu. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volné listy papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky za jednotlivými tématy. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované úkoly odevzdejte nejdéle do 23.10. 2020. Odpovědi ofotťe nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz. Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Minulý úkol splnilo jen několik žáků a je zřejmé, že autor odpovědí byl jeden! Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence).
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Paliva, maziva, koroze

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volné listy papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky za jednotlivými tématy. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované úkoly odevzdáte následující týden na odborném výcviku. Za úroveň vypracování budete hodnoceni.
   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2021-03-14 - Tělesná výchova


   Dobrý večer, za týden začíná jaro a tak by bylo dobré se začít hýbat.
   Úkol: půjdete se 2x projít nebo proběhnout. Buď pěšky 8 km nebo běh 2 km nebo třeba kombinace.
   Fotku z mobilu mi pošlete do 25. 3.

   Pro ty. kteří mají N (Ňorbová): udělat 100 dřepů, 30 kliků, 1 minutu plank, 5 minut švihadlo, 100 sedů-lehů. To vše natočit a poslat video.
   Do 27. 3.

   Zdravím a přeji příjemný pobyt na čerstvém vzduchu. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Tělesná výchova


   Zdravím a posílám zimní úkol.
   Zima je letos opravdová, takže můžete venku řádit. Úkol je následující: pošlete fotku jakékoliv sportovní aktivity na sněhu.
   Termín dodání: 14. 2. Moc se těším!
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Tělesná výchova


   Milí žáci, hlásím, že jen čtvrtina z vás běhala, ale celé 3 čtvrtiny se šly projít nebo projet, za to pochvala. Zbytek má N.
   Nicméně vám, kteří máte pohyb rádi, posílám další úkol. Odkaz: Tělesná výchova online #1 TABATA - cvičení na doma pro žáky i rodiče.
   Zacvičte si a pošlete zprávu, jak to šlo, jestli jste vydrželi celé cvičení a jestli vás to motivovalo zacvičit si podle dalších videí.

   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-03 - Tělesná výchova


   Zdravím, milí žáci. K dotazu o N v Bakaláři. Původně jste měli za úkol po absolvování běhů mi ukázat výsledek, až se sejdeme. To mělo být za 2 týdny. Jenže se hned tak nepotkáme, takže mi vaše výkony vyfoťte a pošlete na e-mail.
   Další úkol: můžete si vybrat nebo udělat všechno, jak chcete, ale pohyb asi už potřebujete. Tedy: 1) pěší výlet 10 km,
   2) na bruslích 20 km, 3) na kole 30 km. Zase vyfoťte mobil a pošlete.
   Těším se na vaše výkony do 15. 11. na e-mailu: rehakova@souhorky.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Tělesná výchova

   Dobrý den přeji, je krásné počasí, které vás určitě vyláká k venkovním aktivitám...
   Stáhněte si do svých chytrých telefonů jakoukoli sportovní aplikaci a jděte si zaběhat. Na tento týden 1500 metrů a
   3000 metrů. Až se zase uvidíme, tak mi ukážete výsledky. Zdravím a držím palce, ať se vám hezky běží..:))) J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Zahradnická výroba ZAV

  • 2021-03-28 - 29.3.online

   Milí žáci,
   v pondělí 29.3. se v 10 hod uvidíme online v našem classroom a řekneme si plány a úkoly na tento týden. Těším se na viděnou! :)

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-14 - 15.-18.3. Referáty, rozmnožování a pěstování rostlin

   Milí žáci,
   v pondělí 15.3. v 10 hod nás Fanda seznámí se způsoby rozmnožování rostlin, Tonda s pěstováním sadby a výsadbou.

   K tomu máte užitečné video:
   https://www.youtube.com/watch?v=eJ2yJiVJjhI

   Do čtvrtka 18.3. do 15 hod zašlete výpisky k těmto tématům z učebnice, příp. internetu. Ke každému tématu alespoň 10 zásadních poznámek na mail krumpholcova@souhorky.cz :)




   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - 1.3. REFERÁTY online - důležité známky

   Moji milí žáci,
   v pondělí má DANA připraven referát na téma Složení rostlinného těla, DENISA téma Výživa a hnojiva. Známky z referátů budou důležité, jedna známka bude od žáků, druhá ode mne, výslednou známkou bude průměr :)

   Více si řekneme online v 10 hod.

   Další referáty budou ve čtvrtek v 10 hod:
   ONDRA - Průmyslová hnojiva
   HANKA - Způsoby hnojení

   Těším se na viděnou :)


   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-14 - ZAV 15.- 18.2. Zahrada pro budoucnost

   Ahoj,
   tento týden se zamyslíme nad soběstačností v zahradničení. Shlédni video a pošli mi odpovědi na krumpholcova@souhorky.cz do 15 hod ve čtvrtek 18.2.!

   1) Zamysli se a zkus odhadnout, jak velkou zahradu bys potřeboval/a, abys celý rok měl/a co jíst bez jakýchkoliv nákupů? Co všechno by na takové zahradě muselo být a kolik času denně bys potřeboval/a pro práci na zajištění jídla? :)

   Shlédni video:
   https://www.youtube.com/watch?v=cbMoeAIiLho

   a odpověz:
   2) Co myslíš, že Petra Hábu v životě nejvíc ovlivnilo? Jaké důvody svého životního stylu uvádí?
   3) Jaké rostliny (ovoce, zelenina, květiny) jmenuje a co zajímavého o nich říká?
   4) Na co je dobrá kopřiva?
   5) Najdi na internetu, co to je "sluneční past", popiš ji a přidej odkaz, kde jsi o tom našel/našla informace.
   6) Co by se Ti na tomto způsobu života líbilo? Co by Ti naopak chybělo?

   Těším se na Tvé odpovědi! ;)

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-14 - ZAV 15.2. Online setkání!

   Zdravím Tě po prázdninách!

   V pondělí se sejdeme online v 10 hodin v classroom 1.C a řekneme si více naživo :)

   Kdo bude chybět, čeká ho v pátek individuální zkoušení ve škole v Horkách! ;)

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - ZAV 1.2.

   Milí žáci,
   tento týden se podíváme na realizaci jedné ze zajímavých zahrad.

   1. Shlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=AawcfgFdjdE

   2. Odpovězte na dotazy nejpozději ve středu 3.1. na krumpholcova@souhorky.cz:
   a) Jaké suchomilné rostliny jsou na této zahradě použity (uveď alespoň 5)?
   b) Jaký průměr má vrt pro stromy?
   c) Na jakém druhu půd je zahrada založena?
   d) Kolik bylo použito tun štěrku?
   e) Jakou výhodu má v zahradě vodní prvek?
   f) Jakou funkci mají rostliny u budov?
   g) Kolik bylo použito rostlin na takto velkou zahradu?
   h) Jakou frakci má štěrk?
   i) Jaké výhody má štěrk v této zahradě?
   j) Jaká doporučení má autor zahrady na závěr?

   Ve čtvrtek 4.1. se v 10 hodin sejdeme na meetu: https://meet.google.com/nok-mimv-xfk?authuser=0

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - 19.1. Distanční výuka - dotazník

   Milí žáci,
   během středy 20.1. vyplňte tento dotazník:
   https://www.survio.com/survey/d/O2A8D8C8N4O9V3G6J

   Ve čtvrtek 21.1. se sejdeme v 10 hod na meetu :)


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-17 - Poslední šance 18.1.

   Vážení a milí,
   přiblížilo se pověstné "zúčtování" vašeho snažení na naší škole. Ve čtvrtek 21.1. budou uzavřeny všechny vaše známky, do té doby tedy máte šanci ještě vylepšit skóre! Pokud tedy budete potřebovat jakkoliv pomoci, ozvěte se třídní nebo učiteli daného předmětu.

   Úkol na 18.1. ze ZAV:
   1) Podívej se na inspirativní video Zahrada pro jednoho: https://www.youtube.com/watch?v=s1x-7fD3EiI, při tom se soustřeď na otázky (odpovědi zazní ve videu) a tyto odpovědi pošli své třídní.
   2) Otázky, na které dle videa odpověz písemně:
   a) Uveď alespoň 10 rostlin (nejlépe český i latinský název), které video zmiňuje.
   b) Co autorovi přijde v zahradě zábavné?
   c) Jaké zvíře má majitelka zahrady?
   d) Proč je v zahradě důležitý element vody?
   e) Jaká dřevina je v zahradě dominantní a je ve videu zmíněna víckrát (zároveň se čím dál častěji v zahradách používá)?
   3) Do středy 20.1. zašli odpovědi na email na krumpholcova@souhorky.cz.
   4) Sejdeme se online ve čtvrtek 21.1. v 10 hod v naší classroom, abychom toto pololetí uzavřeli :)

   Upřímně Ti držím palce a těším se ve čtvrtek na viděnou.


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - ZAV 4.1.

   Vítejte v novém roce! :) Doufám, že se většině z vás letos bude dařit lépe než loni - ačkoliv jsou začátky studia a změny vždycky náročné, kvůli Covidu jste to měli o něco složitější než je obvyklé. Přesto je znát, že pár týdnů ve škole i na dálku máte za sebou, už víte, co můžete čekat. Můžeme tedy začít naplno, ostatně konec pololetí se blíží :)

   Někteří stihli test ještě ve škole (Hana, Vendula, Darina, Dana, Denisa, Ondra), ti tedy mají za úkol shlédnout video a poslat mi na krumpholcova@souhorky.cz odpovědi na tyto otázky do 7.1.:
   a) Co je bioderma?
   b) Co považujeme za biomasu?
   c) Jaký význam mají pro půdu býložravci?

   Ostatní (Tonda, Adrian, Marie, Viki, Terka a Fanda) pro hodnocení tohoto pololetí vypracují tyto otázky a odpovědi zašlou na krumpholcova@souhorky.cz BĚHEM pondělí 4.1. do 12 hod:

   1) Čím se zabývá agrometeorologie?
   2) Co obsahuje vzduch?
   3) Popište koloběh v přírodě.
   4) Jak zvětrávají horniny?
   5) Co je to humus?
   6) Jaké jsou nejvhodnější půdy a proč?
   7) Co je to zralý kompost a jak vypadá?
   8) Jak se provádí dezinfekce zemin?
   9) Jaký je rozdíl mezi orbou a podmítkou?
   10) Jaké pracovní operace jsou součástí podseťové přípravy půdy?

   Příloha - ke stažení
  • 2020-12-02 - Zpracované otázky z další kapitoly učebnice zaslat mailem do 5.12.

   Zadání proběhlo na online hodině ;)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-29 - Online 30.11. dle rozvrhu v 10:00

   Milí žáci,
   od pondělí se budeme scházet alespoň online dle rozvrhu.

   Odkaz na meet:
   https://meet.google.com/lookup/b2c5trgfnm

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - Půda 16.-20.11.: odpovědi na otázky z učebnice

   Milí žáci,
   zpracujte otázky z učebnice ze strany 31 a 37 k tématu půda, celkem tedy 18 otázek. Ofocený sešit se srozumitelnými odpověďmi zašlete nejpozději v pátek na jana_hruskova@email.cz. Pamatujte na to, že odpovědi musíte chápat především vy sami, odpovědi jsou zahrnuté v textu kapitoly str. 28 - 36.

   Pokud nemáte učebnici, napište mi email a pošlu ofocené stránky.

   Jana


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - POZOR: Online setkání, buďte k dispozici, prosím! Změna termínu pouze po domluvě

   PONDĚLÍ 2.11.

   Marie 13:30
   Dana 14:00
   Darina 14:30
   Adrian 15:00
   Tonda 15:30
   Ondra 16:00
   Terka 16:30



   ÚTERÝ 3.11.

   Denisa 13:30
   Viky 14:00
   Hana 14:30
   Fanda 15:00
   Vendula 15:30
   Samuel 16:00

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - ZAV 2.-6.11. PŮDA: zpracované otázky ze str.28 zaslat na mail jana_hruskova@email.cz

   Milí žáci,
   dosud jste se seznamovali s obecnými informacemi o zahradnické výrobě a faktory, které ji ovlivňují. Tento měsíc se zaměříme na PŮDU, proto doporučuji shlédnout tento pěkný dokument pro lepší představivost:
   https://www.youtube.com/watch?v=pTvTscSzB-A

   V příloze máte nakopírovaný text z učebnice včetně otázek (str. 23-28). Odpovědi na otázky zpracujte do svých sešitů a foto hotového úkolu zašlete do pátku 6.11. na mail jana_hruskova@email.cz.

   Těším se na vaši práci!

   Jana

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-30 - ZAV 19.-22.10.

   Samostudium ke zkoušce (výpisky do sešitu) - učebnice do strany 22.

   Termín zkoušky bude upřesněn, cca v polovině listopadu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Základy zahradnické výroby

   Projekt v rozsahu 100 - 150 slov: "Zahrada, na které rád/a pracuji"

   Náčrtek i textový popis zahrady, která se Ti líbí nebo o jaké sníš. Popiš, co tam je, co nemá chybět, čím je zajímavá příp. jak o ni pečovat. Cení se originální zpracování.
   Zaslat do 9.10. na jana_hruskova@email.cz

   Příloha - ke stažení