Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.C - Zahradník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-19 - Anglický jazyk II. / 19.-23.10.2020

   1 Naučit se slovní zásobu z lekce 1, slovíčka najdete v pracovním sešitě na str. 112 / naučit se
   Pages 8-9 + Pages 10-11 (poslední slovo je young / mladý). Poté si vyberte 8 slov a použijte je větách. Věty mi pošlete s vyplněným cvičením 2 a 3 na email preslova@souhorky.cz do 25.10.2020. Kdo nemá pracovní sešit, slovíčka naleznete v příloze nebo vám je mohu zaslat na mail.
   2 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)
   Hello! I ………… Maria and I ………… from Madrid in Spain. I ……… 11 years old and I love music. I’ve got two sisters and one brother. My brother ………… Alberto, he ………… tall and thin and he loves computer games. My two sisters ………… younger than me and my brother. I ………… the oldest of my sisters. My sisters ………… 3 and 4 years old. They like playing with dolls. I ……… very funny, I usually go out with my friends Marta and Noelia on Saturdays. They ………… 11 and 12 years old. My mum loves cinema and my dad loves sport and nature. I ……… very happy!
   3 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)
   0. My teacher ……………………… American.
   1. We ………………… at school.
   2. Where …………… my dictionary?
   3. What ………… it?
   4. I ………… eleven years old.
   5. ………… you OK?
   6. We ………… students.
   7. Murray ………… my brother.
   8. Susan and Sarah ………… my friends.
   9. I …………… from Spain.
   10. John ………… English.
   11. They .......... friends.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - Anglický jazyk I. / 5. - 13.10.2020

   Vypracujte následující cvičení a pošlete mi je na e-mailovou adresu preslova@souhorky.cz do 13.10.2020. Případné dotazy vám ráda zodpovím prostřednictvím emailu nebo přes messenger. Co se týče učebnic, už dorazily, jen cena je 240 kč. Donesu vám je na praxi. Při předání, prosím, dodat 40 kč, kdo jíž platil, 240 kč, kdo ještě neplatil. Děkuji.

   1 Rozděl slova z rámečku do skupin podle významu.
   Maths potato mouse PE seaside pineapple onion
   plum barbecue goat garlic ruler swimming horse
   bean peach rabbit classroom sunbathe pear

   1. School: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
   2. Vegetables: ………………………………………………………………………………………………………………………………
   3. Fruit: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   4. Holidays: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
   5. Animals: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   2 Doplň do vět tázací zájmena z nabídky: what, where, who, how, when.
   1 ……………………………do you live? I live in Mladá Boleslav.
   2 ……………………………is that girl talking to your brother? She is my friend.
   3 …………………………..does your mother do? She is a teacher.
   5 …………………………..do you usually go shopping? On Fridays.
   6 ………………………….. do you get to school? By bus.
   7 …………………………..is my book? It´s in your room.
   8 ………………………….is your name? My name is Peter.


   Příloha - ke stažení
 • Biologie BIO

  • 2020-10-16 - Úkoly pro další týden

   1. Do 23.10. 2020 mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu témat zadaných ve škole pro distanční výuku prostřednictvím učitelů OV.
   2. Na webových stránkách www.dumy najděte témata - 1. Viry, autorka Alena Stachová
   2. Bakterie, autorka Hana Kindlová.
   Temata zpracujte do sešitu a naučte se.

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-20 - UPOZORNĚNÍ!!!

   Někteří z vás již zaslali práci s článkem, čekám na to,že ostatní zašlou splněný úkol do druhého termínu, viz info v předešlém zadání.
   Čtěte dál svou knihu a pošlete včas další zadaný a splněný úkol.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.10. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.10.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-09 -

  • 2020-10-09 - práce s textem

   Pro ty, kteří neobdrželi formulář pro zapsání četby, přikládám v příloze k vytištění.
   Na jednotlivé body odpovídejte pak postupně, v podstatě byste měli popsat celý list.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - Práce s textem-kniha + odb.čaospis

   Pokračujte podle dohodnutých pokynů ve čtenářské dílně.
   Donesete vyplněný pracovní list - Referát o přečtené knize.
   Donesete vyplněný pracovní list k vybranému článku z odb.časopisu.

   Vše v termínu ,kdy začne denní výuka.

   Příloha - ke stažení
 • Fyzika FYZ

  • 2020-10-16 - Úkoly na další týden

   1. Do 23.10. mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu zpracovaných temat zadaných ve škole pro distanční výuku.
   2. Pusťte si "Rande s fyzikou" díly Newtonovy zákony a Skládání sil, udělejte zápis do sešitu a látku se
   naučte.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2020-10-26 - Ekonomika


   Zdravím, milí žáci. Posílám další úkol: na Youtube si najděte jakýkoli film o penězích a jejich historii. Po shlédnutí napište o tom, co jste se dozvěděli textík na půl stránky A4.
   Těším se. Posílejte do 3. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Užívejte podzim a buďte zdraví.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, abyste měli přehled, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte následující témata: Životní úroveň
   Trh - co to je, druhy trhů (včetně příkladů)
   Poptávka, nabídka
   Každé téma alespoň na půl stránky A4.
   Je na vás, jestli do sešitu a pak mi pošlete fotku nebo na PC a pošlete mi dokument.
   Posílejte do 23. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Chemie CHE

  • 2020-10-16 - Úkoly pro další týden

   1.Do 23.10. mi pošlete jako přílohu e-mailu osnovu zpracovaných temat zadaných ve škole pro distanční výuku.
   2. Pusťte si pořad "Nezkreslená věda" díl "Periodické společenství prvků", následně tema zpracujte dle prezentace na stránkách www.dumy - Periodická soustava prvků, autorka Gabriela Huserová do sešitu a naučte se.

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-10-05 - Doprava Horky

   6. 10.2020 Informatika 8:55-10:45
   Dokončete úkol č. 1, který úž máte rozpracovaný ze školy podle zadání v příloze do 9.10.2020. Zatím mi je neposílejte. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail, napíše si o něj. Zítra jdu do školy a pošlu vám je. Známku z prvního úkolu dostanete až po skončení 2. úkolu.

   20. 10.2020 Informatika 8:55-10:45
   Vypracujte úkol č. 2 podle zadání v příloze. Pošlete mi svůj úkol e-mailem do 23.10.2020 do půlnoci. Pozor na pravidla posílání e-mailů, které jsme se učili. Držte se a opatrujte se.

   Příloha - ke stažení
 • Květinářství a vazačství KAV

  • 2020-10-21 - fixační a výplňkový materiál

   pokračování zápisu fixační a výplňkový materiál - floristika
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - vázací materiál

   Pokračujte v zápisu textu
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Floristické materiály - nářadí

   Zápis platí pro 2 vyučovací hodiny KAV, den 21 a 22.10, provedte zápis do sešitů floristiky. Pokuste se zajištovat si průběžně své nářadí a pomůcky pro svoji práci doma i ve škole. Zde si zapište přehled např.nářadí, pomocný materiál ap.
   22.10 platí online výuka - zkusíme obě skupiny ve 13.10 hod , pokud budete všichni výuka se rozdělí nejprve 1. skupina a pak druhá
   Opakuji 1. skupina - Dudek, Herák, Jeřábková, Jančíková, Káša, Machačová Pánková
   2.skupina - Peterková, Rácová, Pudilová, Rácová, Salač, Vrba, Ňorbová
   Zdravím
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Dušičky 1

   Provedte zápis do sešitů Floristiky, slouží jako podklad pro online výuku 19.10, ve 13.10 hod
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Dušičky 2

   Postup výrovy produktu - zápis do sešitu Floristiky
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-17 - upozornění na online výuku dne 19.10.2020 v 13.10 hod

 • Matematika MAT

  • 2020-10-20 - Zaokrouhlování

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat je zaokrouhlování desetinných čísel.
   Vzhledem k tomu, že jste příklady na zaokrouhlování měli na ZŠ, tak si pouze připomeneme, jaká pravidla pro
   zaokrouhlování platí /dobře vysvětleno na youtube isibalo/.

   Čísla končící číslicí 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů a čísla končící číslicí 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru.

   například 24,7 zaokrouhlíme na jednotky na 25 a na desítky na 20.

   příklady na procvičení posílejte na můj email do 1.11.

   zaokrouhlete na stovky: 120, 2350, 570, 26790
   desítky: 45, 1799, 127, 2514
   jednotky: 12,7; 2,1; 40,9; 87,5
   desetiny: 1,69; 0,22; 13,08; 5,99

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Celá čísla

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole /na praxi/ mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • 2020-10-22 - Referáty

   Dobrý den,

   na Bakaláři máte známky z referátu. Zbytek neodevzdal tak má za 5.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Referáty

   Dobrý den,

   na Bakaláři máte známky z referátu. Zbytek neodevzdal tak má za 5.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Kulturní památky ve Středočeském kraji.

   Zdravím,

   prosím další téma k prostudování.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Přípravné dotazy na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Kulturní hodnoty

   Zdravím,

   prosím další téma k prostudování.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Přípravné dotazy na email : Jana.Sicova85@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Skype

   Zdravím všechny,

   ve čtvrtek bude skyp pro Vaši třídu v 8:00. Pokud se chcete zeptat na cokoliv z občanské nauky. Přihlaste se prosím o 5 minut dříve. Můj skype : Jana Šicová. Je tam přímo pro Vás vyhrazena skupina : třída 1.C.+1.D. Probereme i ty Vaše referáty. Tam Vám řeknu kdo nemá a budou psát další. Téma jím tentokrát vyberu já.
   Vaše žádosti budu přijímat od zítřejšího odpoledne cca 15:30h. Nemám webkamaeru, ale důležité je mě slyšet.

   S pozdravem,
   Jana Šicová


   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-11 - Test

   Zdravím všechny,

   prosím prostudujte si všechny materiály a pokud nebudete rozumět tak mi napište na e-mail : Jana.Sicova85@seznam.cz
   Hned jak přijdete do školy budete psát testy 2 z kultury a lidového umění.
   Vím, že toho bude pro Vás hodně ale snažte se to prostudovat.

   S pozdravem,
   Mgr. Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Kultura bydlení

   Zdravím,

   posílám soubor kultura bydlení. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Kultura bydlení

   Zdravím,

   posílám soubor kultura bydlení a odívání. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Lidové umění

   Zdravím,

   posílám soubor lidové umění. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-08 - Lidové umění

   Zdravím,

   posílám soubor lidové umění. Prosím vše si důkladně projděte a a příští hodinu si napíšeme test. Všechny dotazy mi posílejte na email : Jana.Sicova85@seznam.cz. Připomínám poslat mi referáty do 10.10.2020.

   S pozdravem,
   Jana Šicová

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2020-10-22 - Výroba dušičkového věnce


   Změna e - mail. Zasílejte na marek.cahoun@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Příprava půdy pro výsev a výsadbu zeleniny

   Zapište do sešitu OV dle Digitálních učebních materiálů školy - č.20 Příprava půdy úpro výsev a výsadbu zeleniny.
   Kontrola zadaného úkolu 2.11. Přinést sešit ke kontrole na OV o polední přestávce.

   Případné informace ( dlouhy@souhorky.cz )

   Též zasílejte foto ( zadaný úkol z minulého týdne ) výrobu dušičkového věnce.

   Příloha - ke stažení
 • Technologie pěstování TEP

  • 2020-10-23 - str.3

   doplňte do sešitů TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - str.2

   doplnit do sešitů TEP
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-23 - vzduch str.1

   Po dohodě z online výuky posílám znovu materiál meteorol.prvků, kdo nemá zápis , doplňte
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - test TEP

   Proběhla povinná online výuka od 13.00 hod, zadán k vypracování test meteorolgických prvků
   termín odeslání do 16.00 hod, 22.10.2020
   Absence některých žáků bude řešena s TÚ.
   Hezký den všem
   LP

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Výžina a hnojení

   Hezký čtvrteční onlinový den,
   toto slouží jako podklad pro dnešní online výuku
   - provedte zápis do sešitů TEP - Výživa a hnojení zeleniny a ovoce - Základní faktory
   Doba 13.10 hod dnes
   Zdravím všechny a podotýkám povinnost distanční výuky
   LP

   Příloha - ke stažení
 • Stroje a zařízení STZ

  • 2020-10-20 - Spojovací součásti, ložiska

   S přihlédnutím k vaší malé aktivitě zpřísňuji pravidla pro odevzdání úkolu. Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volné listy papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky za jednotlivými tématy. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované úkoly odevzdejte nejdéle do 23.10. 2020. Odpovědi ofotťe nebo naskenujte a pošlete mi mailem jako přílohu na adresu repan@souhorky.cz. Pokud byste měli potíže s odesláním, napište mi to e-mailem. Za úroveň vypracování budete hodnoceni. Minulý úkol splnilo jen několik žáků a je zřejmé, že autor odpovědí byl jeden! Při zaslání e-mailem napište do předmětu: "DÚ, vaše příjmení, STZ zahr". Nevypracování bude hodnoceno známkou "nedostatečný" a příslušná výuka předmětu STZ realizovaná touto distanční formou bude považována za nesplněnou (hodnocena jako neomluvená absence).
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-06 - Paliva, maziva, koroze

   Do svých pracovních sešitů si doplňte červeně psaný text a obsah (i obrázky) nastudujte. Na volné listy papíru vypracujte odpovědi na kontrolní otázky za jednotlivými tématy. Nezapomeňte se podepsat. Vypracované úkoly odevzdáte následující týden na odborném výcviku. Za úroveň vypracování budete hodnoceni.
   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2020-10-12 - Tělesná výchova

   Dobrý den přeji, je krásné počasí, které vás určitě vyláká k venkovním aktivitám...
   Stáhněte si do svých chytrých telefonů jakoukoli sportovní aplikaci a jděte si zaběhat. Na tento týden 1500 metrů a
   3000 metrů. Až se zase uvidíme, tak mi ukážete výsledky. Zdravím a držím palce, ať se vám hezky běží..:))) J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Zahradnická výroba ZAV

  • 2020-10-05 - Základy zahradnické výroby

   Projekt v rozsahu 100 - 150 slov: "Zahrada, na které rád/a pracuji"

   Náčrtek i textový popis zahrady, která se Ti líbí nebo o jaké sníš. Popiš, co tam je, co nemá chybět, čím je zajímavá příp. jak o ni pečovat. Cení se originální zpracování.
   Zaslat do 9.10. na jana_hruskova@email.cz

   Příloha - ke stažení